2010

1.
Už majú kam ísť.
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, č. 2 (18. 1. – 25. 1. 2010), s. 5

2.
Knižnicu zatiaľ neopravia / [autor] kvet.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 3 (21. 1. – 27. 1. 2010), s. 5

3.
Hanbíme sa za Harminca? / [autor] bš.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 3 (21. 1. – 27. 1. 2010), s. 5

4.
Koleková, Lívia
Ad: Hanbíme sa za Harminca? / Lívia Koleková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 4 (28. 1. – 3. 2. 2010), s. 5

5.
Vavro, Robert
Stretávajú sa v knižnici / Robert Vavro.
In: Atóm.sk. – Január (2010), s. 8

6.
Jurčo, Martin
Kalo Uhrík oživil spomienky na Trnavčanov / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 1 (február 2010), s. 25-26

7.
Mička, Ján
Beseda detí s ilustrátormi kníh a tvorcami poštových známok / Ján Mička.
www. infofila.cz (27. 1. 2010)

8.
Knižný salón až o rok / [autor] kvet.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 2 (14. 1. – 20. 1. 2010), s. 10

9.
Nemám nič proti realite. Väznená / [autor] (R).
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, č. 6 (15. 2. – 21. 2. 2010), s. 8

10.
Baková, Iveta
Neľútostné k vlastnej diagnóze / Iveta Baková.
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, č. 7 (22. 2. – 28. 2. 2010), s. 9

11.
Michalko, Rasťo – Starovičová, Daniela
Ponúkajú im najmä šport. Ako môžu prázdninovať deti v Trnave a Nitre? / Rasťo Michalko, Daniela Starovičová.
In: Plus jeden deň. – Roč. 5, č. 50 (2. 3. 2010), s. 6

12.
Kopúnková, Eva
Čaruška si čaruje.../ Eva Kopúnková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 5 (4. 2. – 10. 2. 2010), s. 21
13.
Kvetanová, Darina
Korenie života v rodinnom balení / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 7 (18. 2. – 24. 2. 2010), s. 10

14.
Šikulovej Domček / [autor] red.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 8 (25. 2. – 3. 3. 2010), s. 10

15.
Škreko, Benjamín
Dobré body spojené duchom / Benjamín Škreko.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 8 (25. 2. – 3. 3. 2010), s. 11

16.
Škreko, Benjamín
Veronika Šikulová strieda pero a hornu / Benjamín Škreko.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 10 (11. 3. – 17. 3. 2010), s. 10

17.
Kvetanová, Darina
Rebel v pokojnej duši / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 11 (18. 3. – 24. 3. 2010), s. 14

18.
Kvetanová, Darina
Odsúdení v debate o Rómoch / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 11 (18. 3. – 24. 3. 2010), s. 14

19.
Kvetanová, Darina
Prebdená noc nad rozprávkami / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 11 (18. 3. – 24. 3. 2010), s. 14

20.
Týždeň slovenských knižníc v trnavskej knižnici / [autor] (R).
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, č. 11 (22. 3. – 28. 3. 2010), s. 9

21.
Kvetanová, Darina
Čo Dante nevidel / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 12 (25. 3. – 31. 3. 2010), s. 13

22.
Baková, Iveta
Len jeden Trnavčan svojím útekom zachránil tisíce ľudí / Iveta Baková.
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, 12 (29. 3. – 4. 4. 2010), s. 7

23.
Detská Noc s Andersenom. Fotoriport.
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, č. 12 (29. 3. – 4. 4. 2010), s. 9

24.
Kvetanová, Darina
Poézia dýcha aj spoza mreží / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 13 (1. 4. – 7. 4. 2010), s. 12

25.
Repíková, Elena
Zaspávali s rozprávkami / Elena Repíková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 13 (1. 4. – 7. 4. 2010), s. 12
26.
Pekarovičová, Janka
Jedlička medzi svojimi / Janka Pekarovičová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 16 (22. 4. – 28. 4. 2010), s. 12

27.
Undesserová, Lucia
Tajomstvo rómskej duše / Lucia Undesserová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 17 (29. 4. – 5. 5. 2010), s. 9

28.
Valo, Peter
Pichľavé suchotiny / Peter Valo.
In: Literárny týždenník. – Roč. XXIII., č. 17-18 (5. 5. 2010), s. 2

29.
Jurčo, Martin
Sága rodu Škrekovcov v nevšedných súvislostiach / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 2 (marec 2010), s. 21-22

30.
Uvedenie nového vydania knihy Čo Dante nevidel / [autor] KJF.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 2 (marec 2010), s. 28

31.
Pokrstili knihu Kala Uhríka / [autor](ls).
In: Župný spravodajca. – Č. 1 (2010), s. 12

32.
Knihy a diskusia vo väznici / [autor] –ls-.
In: Župný spravodajca. – Č. 3 (2010), s. 11

33.
Pocta básnikovi a pedagógovi / [autor] –jm-.
In: Župný spravodajca. – Č. 4 (2010), s. 3

34.
Lačný, Alexander
Trnavskí jaskyniari majú na konte ďalšie objavy / Alexander Lačný.
In: Župný spravodajca. – Č. 2 (2010), s. 11
(Ide o správu, že sa konala prednáška jaskyniarov aj v KJF)

35.
Kopúnková, Eva
Hľadá sa Kráľ detských čitateľov / Eva Kopúnková.
In: Župný spravodajca. – Č. 7 (2010), s. 11

36.
Jakubáčová, Benjamína
Seminár v Trnave o komunitnej funkcii knižníc / Benjamína Jakubáčová.
In: Župný spravodajca. – Č. 7 (2010), s. 11

37.
Kvetanová, Darina
Čara nezbavené / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 22 (3. 6. – 9. 6. 2010), s. 5

38.
Kopúnková, Eva
Čo nás teší, čo nás baví / Eva Kopúnková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 23 (10. 6. – 16. 6. 2010), s. 9
39.
Kopúnková, Eva
Predstavujeme neprofesionálnych autorov z nášho kraja. Mikuláš Jarábek / Eva Kopúnková.
In: Župný spravodajca. – Č. 8 (2010), s. 10

40.
Kampaň na podporu knižníc a čítania / [autor] –gf-.
In: Župný spravodajca. – Č. 8 (2010), s. 11

41.
Baková, Iveta
Mäkká Trnavčina pobavila Kremnicu / Iveta Baková.
In: Trnavské noviny MY. – Roč. 20, č. 35 (6. 9. – 12. 9. 2010), s. 7

42.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave s autorkou Margitou Kánikovou ....
In: Literárny týždenník. – Roč. XXIII, č. 31-32 (2010), s.2

43.
Kopúnková, Eva
Koruna pre Kráľovnú detských čitateľov / Eva Kopúnková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 25 (24. 6. – 30. 6. 2010), s. 13

44.
Kopúnková, Eva
Prekvapujúca úroveň vedomostí žiakov / Eva Kopúnková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 25 (24. 6. – 30. 6. 2010), s. 13

45.
Jakubáčová, Benjamína
Rodinné balenie divadelníkov z Disku / Benjamína Jakubáčová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 25 (24. 6. – 30. 6. 2010), s. 13

46.
Jakubáčová, Benjamína
Členovia trnavského klubu Fórum humoristov / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižná revue. – Roč. XX, č. 20/2010, s. 11

47.
Baník v knižnici / [autor] lk.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 39 (30. 9. – 6. 10. 2010), s. 6

48.
Benáková, Anna
Aktivity hudobného oddelenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave / Anna Benáková.
In: Hudobné knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa. Zborník z 28. seminára hudobných knihovníkov, 2010. s. 103-105

49.
O Cenu Slovenského učeného tovarišstva / [autor] -red-
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 10 (november 2010), s. 23

50.
Jakubáčová, Benjamína
Marian Urban Mikláš: Múze sa prohovoriť / Benjamína Jakubáčová.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 10 (november 2010), s. 24

51.
Kráľová, Darina
Medzinárodné kolokvium bibliografov v Trnave / Darina Kráľová.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 10 (november 2010), s. 25

52.
Deti sa v lete v knižnici dozvedia, ako sa žije za hranicami.
http://trnava.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=5455008

53.
Jakubáčová, Benjamína
Čo Dante nevidel alebo Alfréd Wetzler bol hrdina / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 18, č. 1/2010, s. 35-37

54.
Kráľová, Darina
Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc vo verejných knižniciach Trnavského samosprávneho kraja / Darina Kráľová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 18, č. 2/2010, s. 29-32

55.
Jakubáčová, Benjamína
Komunitná knižnica IV / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 18, č. 3/2010, s. 9-11

56.
Koleková, Lívia
Ako vidia nás knihovníkov neknihovníci? Pohľad knihovníčky, ktorá chvíľu bola i neknihovníčkou / Lívia Koleková.
In: Bulletin SAK. – Roč. 18, č. 3/2010, s. 20-22

57.
Rosinová, Katarína
Mikuláš na dôchodku. Zvodom divadla celkom neodolal / Katarína Rosinová.
Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 48 (2. 12. – 8. 12. 2010), s. 14-15

58.
Matláková, Zlata
Žarnovova poézia národnej vrúcnosti / Zlata Matláková.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 10 (november 2010), s. 23

59.
Jakubáčová, Benjamína
Trnavskí humoristi na Kremnických gagoch / Benjamína Jakubáčová.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 9 (október 2010), s. 16-17

60.
Jakubáčová, Benjamína
České evergreeny v Knižnici Juraja Fándlyho / Benjamína Jakubáčová.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 9 (október 2010), s. 23

61.
Kopúnková, Eva
Čítať knihy je moderné / Eva Kopúnková.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 9 (október 2010), s. 23

62.
Škreko, Benjamín
Trnavčina obmakčila jubilejnú Kremnicu. Osem statočných z Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho si schuti zagágalo / Benjamín Škreko.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 9 (október 2010), s. 32-33

63.
Do knižnice po inšpiráciu / [autor] gak.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 32 (12. 8. – 18. 8. 2010), s .5

64.
Kráľová, Darina
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2010 / Darina Kráľová.
In: Čtenář. – Roč. 62, č. 12/2010, s. 446-448

65.
Jakubáčová, Benjamína
Boli sme pri tom / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižnica. – Roč. 11, č. 10/2010, s. 34-36

66.
Kráľová, Darina
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov / Darina Kráľová.
In: Župný spravodajca. – Č. 10/2010, s. 10

67.
Baková, Iveta
Mäkká trnavčina bavila Kremnicu / Iveta Baková.
In: Trnavské echo. – Roč. 5, č. 36/2010, s. 2

68.
Kráľová, Darina
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2010 / Darina Kráľová.
In: Knižnica. – Roč. 11, č. 10/2010, s. 18-20

69.
Jakubáčová, Benjamína
Komunitné aktivity Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižnica. – Roč. 11, č. 11-12/2010, s. 36-38

70.
Jakubáčová, Benjamína
Marian Urban Mikláš: Múze sa prihovoriť / Benjamína Jakubáčová.
In: Trnavské literárne listy 2010, Trnava 2010, s. 47-48

71.
Jakubáčová, Benjamína
Boli sme pri tom!!! / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 18, č. 4/2010, s. 32-35

72.
Jakubáčová, Benjamína
Ján Navrátil a knižnica / Benjamína Jakubáčová.
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 2-3

73.
Čaruške k sviatku / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 5

74.
Čaruškino čarovné kráľovstvo / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 6

75.
Pred Vianocami mi telefonovala Čaruška.../ [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 7-8

76.
Zelené ihličky / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 8-9

77.
Jasličkové tajomstvo / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 10

78.
Čas Vianoc – čas tajomstiev / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 11

79.
Vážení čitatelia a priaznivci literárnej tvorby mladých autorov! / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 13

80.
Dobrá správa / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 14-15

81.
Vítanie kráľov / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 17

82.
Navštívili nás / [autor] –red.-
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 2

83.
23. marca 2010 sa otvorili.../ [autor] -red.-
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 3

84.
24. máj bol pre mnohých .../ [autor] -red.-
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 4

85.
18. októbra 2010 dopoludnia bola .../ [autor] – red.-
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 5

86.
Chorvatovičová, Veronika
V novembri zavítal ... / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 6

87.
Chorvatovičová, V.
Rozprávkovo-jarné kvety, potešme sa s nimi, deti! Alebo opäť jedna dobrodružná noc v knižnici! / V. Chorvatovičová.
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 6-7

88.
Chorvatovičová, V.
Spoznaj svojich susedov alebo aj za hranicami žijú deti ako ja / V. Chorvatovičová.
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 8-11

89.
Rozprávková krajina, či pohádková země.../ [autor] – red.-
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 13

90.
Chorvatovičová, V.
Predstavujeme / V. Chorvatovičová.
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 14

91.
Cenigová, Rozália
Podpora čtenářských aktivit v regionálních knihovnách ve spolupráci se školními knihovníky nebo učiteli či řediteli ZŠ a SŠ / Rozália Cenigová.
In: Čtenář. – Roč. 62, č. 10/2010, s. 371-372

92.
Kániková, Margita
Niekedy je skutočnosť krajšia ako sen / Margita Kániková.
In: Trnavské literárne listy 2010, Trnava 2010, s. 18-22

93.
Od srdca k srdcu.
In: Trnavské literárne listy 2010, Trnava 2010, s. 37-38

94.
Kániková, Margita
V znamení púpavy (2010). Fragmenty zo života básnika Andreja Žarnova / Margita Kániková.
In: Trnavské literárne listy 2010, Trnava 2010, s. 39-46

95.
Mička, Ján
Ako začať zbierať známky / Ján Mička.
http://www.infofila.cz/ako-zacat-zbierat-znamky-r-2-c-3809Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet