2014

1.
Valo, Peter
Uštipačné pravdy Mikuláša Jarábka / Peter Valo.
In: Literárny týždenník. - Roč. 27, č. 1-2/2014, s. 21. -  článok (vo formáte JPG, veľkosť 105 KB)

2.
Pokrstia cédečko Trnavčanky / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 3 (17. 1. 2014), s. 4. - článok (vo formáte JPG, veľkosť  129 KB)

3.
V Knižnici Juraja Fándlyho.
In: Zvonček. - Roč. 9, č. 6/2014, s. 22.  - článok (vo formáte JPG, veľkosť  312 KB )

4.
V Knižnici Juraja Fándlyho.
In: Maxík. - Roč. 10, č. 6/2014, s. 30.  -  článok (vo formáte JPG, veľkosť 125 KB )

5.
Kde Beáta Vargová Kuracinová nájde to nebo.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 1 (február 2014), s. 22.   -  článok (vo formáte JPG, veľkosť 125 KB )

6.
Mička, Ján
Budú nové tirnaviká v roku 2014? / Ján Mička.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 1 (február 2014), s. 21-22. -  článok1článok2 (vo formáte JPG, veľkosť 399 KB, 256 KB )

7.
Jurčo, Martin
Vojtech Haring sa už na smutno-smiešny dnešný svet pozerá zhora / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 1 (február 2014), s. 23-24. -  článok1článok2 (vo formáte JPG, veľkosť 277 KB, 229 KB )

8.
Matláková, Zlata
Vrstvenie Romana Beňa / Zlata Matláková.
In: Literárny týždenník. - Roč. 27, č. 5-6 (2014), s. 10.  - článok (vo formáte JPG, veľkosť 64 KB )

9.
Matláková, Zlata
Kde nájdem to nebo / Zlata Matláková.
In: Literárny týždenník. - Roč. 27, č. 5-6 (2014), s. 10.   - článok (vo formáte JPG, veľkosť 41 KB )

10.
Besedy s autogramiádou : Tibor Eliot Rostas: Mlčanie II.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 7.   - článok (vo formáte JPG, veľkosť 117 KB )

11.
V knižnici sa stretnú trnavskí primátori.
[online]. [citované 2014-02-17]. Dostupné na internete: http://trnava.sme.sk/c/7105036/v-kniznici-sa-stretnu-trnavski-primatori.html

12.
Trnava : v Knižnici J. Fándlyho sa stretnú trnavskí primátori.
[online]. [citované 2014-02-26]. Dostupné na internete:
http://www.hlavnespravy.sk/trnava-v-kniznici-j-fandlyho-sa-stretnu-trnavski-primatori/221474

13.
V knižnici sa stretnú trnavskí primátori / [autor] (TASR).
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 24, č. 7 (24. 2. – 2. 3. 2014), s. 10. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 64 KB )

14.
Očami nevidomého.
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 24, č. 7 (24. 2. – 2. 3. 2014), s. 10. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 175 KB )

15.
Trnavských primátorov vyspovedajú humoristi / [autor] kvet. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 146 KB )
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 18 (2014), s. 4.

16.
Prijímame prihlášky na piaty ročník trnavského kvetinového rínku Májový kvet 2014.
[online]. [citované 2014-03-06]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/skaktualita/prijimame-prihlasky-na-piaty-rocnik-trnavskeho-kvetinoveho-rinku-majovy-kvet-2014

17.
Mesiac knihy...
In: Knižná revue. - Roč. 24, č. 5 (2014), s. 19. - 

18.
Knižnica vyhlasuje súťaž pri príležitosti 100. výročia svojej budovy.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 2 (2014), s. 4-5. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 475 KB )

19.
Jurčo, Martin
Rodinné balenie ponúka aj karikatúry Ivana Košického / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 2 (2014), s. 16. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 551 KB )

20.
Počas Dňa mozgu si možno preveriť svoju pamäť.
[online]. [citované 2014-03-11]. Dostupné na internete:
http://www.sme.sk/c/7129313/pocas-dna-mozgu-si-mozno-preverit-svoju-pamat.html

21.
Počas Dňa mozgu si možno preveriť svoju pamäť.
[online]. [citované 2014-03-11]. Dostupné na internete:
http://www.orangeportal.sk/dnes/spravy/z-domova/article/ pocas-dna-mozgu-si-mozno-preverit-svoju-pamat.html l

22.
Trnava: Počas Dňa mozgu si možno preveriť svoju pamäť.
[online]. [citované 2014-03-11]. Dostupné na internete:
http://www.lekari.sk/denne/spravy/trnava- pocas-dna-mozgu-si-mozno-preverit-svoju-pamat.html l

23.
Trnava: Počas Dňa mozgu si možno preveriť svoju pamäť.
[online]. [citované 2014-03-11]. Dostupné na internete:
http://195.46.72.16/free/jsp/search/viewViewerPure.jsp:?

24.
Počas Dňa mozgu si možno preveriť svoju pamäť.
[online]. [citované 2014-03-11]. Dostupné na internete:
http://www.hlavnespravy.sk/ pocas-dna-mozgu-si-mozno-preverit-svoju-pamat/230511

25.
Májový kvet sľubuje príjemné prekvapenie. Predajcovia sa môžu hlásiť do konca apríla.
[online]. [citované 2014-03-12]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2014/03/11/majovy-kvet-slubuje-prijemne-prekvapenie-predajcovia-sa-mozu-hlasit-do-konca-aprila/

26.
Nie sme béčka, tentoraz s primátormi / [autor] bj.
In: Rodný môj kraj. - Roč.3, č. 4 (2014), s. 16. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 264 KB )

27.
Týždeň mozgu v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.
In: Rodný môj kraj. - Roč.3, č. 4 (2014), s. 16. 

28.
Deň mozgu prilákal do Knižnice J. Fándlyho desiatky návštevníkov.
[online]. [citované 2014-03-14]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2014/03/14/den-mozgu-prilakal-do-kniznice-j-fandlyho-desiatky-navstevnikov/

29.
Deň mozgu v knižnici prilákal desiatky ľudí / [autor] (LEN).
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 24, č. 10 (17. 3. – 23. 3. 2014), s. 12. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 148 KB )

30.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.
In: Trnavský samosprávny kraj : ročenka 2012. - [Trnava] : Trnavský samosprávny kraj, [2013]. - S. 54. - ISBN 9788097129675. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 89 KB )

31.
Knižná publikácia Bernolák.
In: Trnavský samosprávny kraj : ročenka 2012. - [Trnava] : Trnavský samosprávny kraj, [2013]. - S. 81. - ISBN 9788097129675. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 148 KB )

32.
Gregor, Richard
Očami nevidomého / Richard Gregor.
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 24, č. 11 (24. 3. – 30. 3. 2014), s. 8. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 175 KB )

33.
Štepáneková, Lenka
Týždeň knižníc myslí na deti, nevidiacich aj seniorov / Lenka Štepáneková.
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 24, č. 11 (24. 3. – 30. 3. 2014), s. 9. - článok (vo formáte DOC, veľkosť 70 KB )

34.
Deň mozgu v Knižnici Juraja Fándlyho.
In: Trnava dnes. - 12. týždeň (15. – 16. 3. 2014), s. 4. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 149 KB )

35.
Večer s básnikom / [autor] kvet, kjf.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 12 (21. 3. 2014), s. 4. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 76 KB )

36.
Your Choice chystá na piatok minitrh detských kníh, príde aj Braňo Jobus.
[online]. [citované 2014-03-26]. Dostupné na internete:
http://trnavskyhlas.sk/c/12808-your-choice-chysta-na-piatok-minitrh-detskych-knih-pride-aj-brano-jobus.htm

37.
Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc ...
In: Literárny týždenník. - Roč. 27, č. 11-12 (2014), s. 3. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 146 KB )

38.
Štepáneková, Lenka
Týždeň knižníc myslí na deti, nevidiacich aj seniorov / Lenka Štepáneková.
[online]. [citované 2014-03-26]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7148495/tyzden-kniznic-mysli-na-deti-nevidiacich-aj-seniorov.html

39.
V rámci Týždňa slovenských knižníc prídu do Trnavy Feldek aj Satinská.
[online]. [citované 2014-03-27]. Dostupné na internete:
http://trnava.live.sk/2014/03/26/-v-ramci-tyzdna-slovenskych-kniznic-pridu-do-trnavy-feldek-aj-satinska

40.
V rámci Týždňa slovenských knižníc prídu do Trnava Feldek aj Satinská / [autor] (poko).
In: Trnava dnes. - 13. týždeň (29. – 30. 3. 2014), s. 2. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 217 KB )

41.
Jakubáčová, Benjamína
Týždeň slovenských knižníc v Trnave / Benjamína Jakubáčová.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 3 (apríl 2014), s. 31. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 328 KB )

42.
Knižnice ožívajú : Týždeň slovenských knižníc.
In: Nový čas pre ženy. - Roč. 11, č. 14 (1. 4. 2014), s. 58. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 178 KB )

43.
Kvetanová, Darina
Knižnice opäť lákajú dospelých i deti / Darina Kvetanová.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 13 (28. 3. 2014), s. 6. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 291 KB )

44.
Za návrat požičaných kníh bojujú knižnice aj súdnou cestou.
online, citované 2014-04-02. Dostupné na internete: http://trnava.sme.sk/c/7156672/za-navrat-pozicanych-knih-bojuju-kniznice-aj-sudnou-cestou.html

45.
Štepáneková, Lenka
Za návrat požičaných kníh bojujú knižnice aj súdnou cestou / Lenka Štepáneková.
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 24, č. 12 (31. 3. – 6. 4. 2014), s. 3. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 538 KB )

46.
Viteková, Ivana
Julo Satinský bol vytrvalý romantik / Ivana Viteková.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 14 (5. 4. 2014), s. 6. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 281 KB )

47.
Viteková, Ivana
Knihu vrátil po štyroch rokoch : bez pokuty / Ivana Viteková.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 14 (5. 4. 2014), s. 15. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 153 KB )

48.
Benjamína Jakubáčová (Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave) ...
In: Knižná revue. - Roč. 24, č. 8 (16. 4. 2014), s. 19. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 58 KB )

49.
Jakubáčová, Benjamína
Služba non-stop / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. - Roč. 22, č. 1 (2014), s. 32-35. - článok1  (vo formáte JPG, veľkosť 218 KB );  článok2 (vo formáte JPG, veľkosť 790 KB );  článok3 (vo formáte JPG, veľkosť 821 KB );  článok4 (vo formáte JPG, veľkosť 237 KB )

50.
Jakubáčová, Benjamína
Oslávenec na Fóre humoristov / Benjamína Jakubáčová.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 6 (2014), s. 8. - článok (vo formáte JPG, veľkosť 184 KB )

51.
Dobrodružná noc v pobočke Vodáreň.
In: Maxík. - Roč. 10, č. 9 (2014), s. 30.

52.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa už 14. raz .....
In: Zvonček. - Roč. 9, č. 9 (2014), s. 22.

53.
Dve dejstvá / Bapka Blašková.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 15, 16 (2014), s. 5.

54.
Däniken v máji prinesie Tajomný Egypt do Trnavy / [autor] (LEN).
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 24, č. 15 (22. 4. – 27. 4. 2014), s. 7.

55.
Májový kvet má jubileum.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 4 (máj 2014), s. 5.

56.
Jakubáčová, B.
Makarove máje na májovom pikniku v záhrade knižnice / B. Jakubáčová.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 4 (máj 2014), s. 36-37.

57.
Spomienky na Makara / [autor] (LEN).
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 24, č. 17 (5. 5. – 11. 5. 2014), s. 12.

58.
V knižnici budú spomínať na Makara / [autor] (LEN).
[online]. [citované 2014-05-07]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7194160/v-kniznici-budu-spominat-na-makara.html

59.
Májový kvet si počká na krajšie počasie / [autor] r).
[online]. [citované 2014-05-14]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7201672/majovy-kvet-si-pocka-na-lepsie-pocasie.html

60.
Májový kvet počká do pondelka na krajšie počasie.
[online]. [citované 2014-05-15]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/majovy-kvet-pocka-do-pondelka-na-krajsie-pocasie

61.
Májový kvet začína už dnes v náhradnom termíne / [autor] tasr.
[online]. [citované 2014-05-19]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7206774/majovy-kvet-zacina-uz-dnes-v-nahradnom-termine.html

62.
Tomašovič, Pavol
Trnavská odbočka / Pavol Tomašovič.
In: Literárny týždenník. - Roč. 27, č. 19-20 (2014), s. 18.

63.
Jakubáčová, Benjamína
Makara si pripomenuli cez jeho cyklotrasu / Benjamína Jakubáčová.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 21 (2014), s. 4.

64.
7 dotykov s Romanom Beňom / [autor] Ms.
In: Dotyky. - Roč. XXVI, č. 2 (2014), s. 21-24.

65.
Kráľ detských čitateľov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
In: Trnava dnes. - 22. týždeň (31. 5. – 1. 6. 2014), s. 7.

66.
XVI. ročník literárnej súťaže / [autor] red.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 7 (2014), s. 7.

67.
Burza kníh.
In: Nový čas pre ženy. - Roč. 11, č. 26 (2014), s. 58.

68.
Nájdený a zužitkovaný čas v Prázdninovom superklube.
[online]. [citované 2014-07-01]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/najdeny-a-zuzitkovany-cas-v-prazdninovom-superklube

69.
Prázdninový superklub v knižnici prináša pre deti opäť zaujímavý program.
[online]. [citované 2014-07-01]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/13642-na-kazdu-letnu-stredu-pripravili-v-kniznici-detsky-prazdninovy-super-klub.htm

70.
Na každú letnú stredu pripravili v knižnici detský prázdninový super klub.
[online]. [citované 2014-07-02]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/13642-na-kazdu-letnu-stredu-pripravili-v-kniznici-detsky-prazdninovy-super-klub.htm

71.
Nájdený a zužitkovaný čas v Prázdninovom superklube.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 6 (júl 2014), s. 7.

72.
Prázdninový superklub.
In: Trnava dnes. - 26. týždeň (2014), s. 9.

73.
Kopúnková, Eva
Čaruška si čaruje / Eva kopúnková.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 1.

74.
Chorvatovičová, Veronika
Tri kroky... do príbehu / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 2.

75.
Chorvatovičová, Veronika
TriDé z 3. D / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 2-3.

76.
Danková, Miriam
Čo sa skrýva v ceruzke / Miriam Danková.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 3-4.

77.
Chorvatovičová, Veronika
Najmocnejšie kúzlo / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 4-5.

78.
Chorvatovičová, Veronika
Svet ilustrácií Juraja Martišku / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 5-6.

79.
Chorvatovičová, Veronika
Noc s Andersenom / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 6-7.

80.
Chorvatovičová, Veronika
Les ukrytý v knihe / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 8.

81.
Chorvatovičová, Veronika
Májový kvet / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 9.

82.
Danková, Miriam
Maličkí a mamičky na Trnavskej 13-tke / Miriam Danková.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 9-10.

83.
Chorvatovičová, Veronika
Filatelistické pexeso / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 10.

84.
Jakubáčová, Benjamína
Kráľ detských čitateľov / Benjamína Jakubáčová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 10-11.

85.
Valentová, Anna
Ako som sa stala Kráľovnou čitateľov / Anna Valentová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 11-12.

86.
Benáková, Anna
Ukážeme, čo sme sa naučili / Anna Benáková.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 1 (2014), s. 12.

87.
Stasselová, Silvia
Úspešný projekt medzinárodnej spolupráce s Americkou asociáciou knižníc / Silvia Stasselová.
In: Knižnica. - Roč. 15, č. 2 (2014), s. 3-21.

88.
Jakubáčová, Benjamína
Prázdniny v Superklube / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižná revue. - Roč. 24, č. 16-17 (2014), s. 5.

89.
Prázdninový superklub.
In: Trnava dnes. - 26. týždeň (2014), s. 9.

90.
Prázdninový superklub.
In: Trnava dnes. - 27. týždeň (2014), s. 6.

91.
Prázdniny v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.
In: Maxík. -Roč. XI, č. 2 (2014), s. [29].

92.
Prázdniny v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.
In: Zvonček. - Roč. X, č. 2 (2014), 3 s. obálky.

93.
Budúcnosť pobočky krajskej knižnice na Vodárni je neistá, nemá priestory.
[online]. [citované 2014-08-22]. Dostupné na internete: http://www.trnavskyhlas.sk/c/13996-buducnost-pobocky-krajskej-kniznice-na-vodarni-je-neista-nema-priestory.htm

94.
Knihy patria k Trnave stáročia.
[online]. [citované 2014-10-03]. Dostupné na internete: http://www.trnava.sme.sk/c/7415925/knihy-patria-k-trnave-starocia.html

95.
Kraj ocenil štyri desiatky osobností.
[online]. [citované 2014-10-03]. Dostupné na internete: http://www.trnava.sme.sk.c/7417702/kraj-ocenil-styri-desiatky-osobnosti.html

96.
Budova Knižnice Juraja Fándlyho má sto rokov.
[online]. [citované 2014-10-07]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/14355-budova-kniznice-juraja-fandlyho-ma-sto-rokov.htm

97.
Pripomenuli si storočnicu budovy trnavskej knižnice. [online]. [citované 2014-10-08]. Dostupné na internete: http://www.trnavskyhlas.sk/c/14363-pripomenuli-si-storocnicu-budovy-trnavskej-kniznice.htm

98.
Pripomenuli si storočnicu budovy trnavskej knižnice. [online]. [citované 2014-10-08]. Dostupné na internete: http://www.trnava.sme.sk/c/7425676/pripomenuli-si-storocnicu-budovy-trnavskej-kniznice.html

99.
Budova knižnice bola postavená pred sto rokmi. [online]. [citované 2014-10-08]. Dostupné na internete: http://www.trnava-vuc.sk/sk/aktuality/budova-trnavskej-kniznice-bola-postavena-pred-sto-rokmi

100.
Mikuš, Tibor
Milí čitatelia, ...
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 12 (2014), s. 2.
- príhovor

101.
Mikuš, Tibor
Milí čitatelia, ...
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 13 (2014), s. 2.
- príhovor

102.
Kraj ocenil štyri desiatky osobností. Aj Lukoviča / [autor] (TASR).
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 24, č. 39 (6. 10. – 12. 10. 2014), s. 8.

103.
Krajčovič, Ivan
Budova knižnice má 100 rokov. Najprv ukrývala bohatstvo v podobe peňazí. Dnes vedomostí / Ivan Krajčovič. [online]. [citované 2014-10-16]. Dostupné na internete: http://trnava.live.sk/2014/10/15/budova.kniznice-ma-100-rokov-najprv-ukryvala-bohatstvo-v-podobe-penazi-dnes-vedomosti/

104.
Pripomenuli si storočnicu budovy trnavskej knižnice / [autor] (SITA).
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 24, č. 40 (13. 10. – 19. 10. 2014), s. 7.

105.
Krajčovič, Ivan
Oslavy postavenia budovy knižnice / Ivan Krajčovič.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 13 (2014), s. 6.

106.
Knižnica Juraja Fándlyho, ...
In: Literárny týždenník. - Roč. 27, č. 37-38 (29. 10. 2014), s. 8.
- jubileum odbočky Tulipán

107.
Literárny klub BERNOLÁK pri Miestnom odbore...
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 29, č. 43-44 (2014), s. 19.
- celoslovenská literárna súťaž o Cenu slovenského učeného tovarišstva

108.
Budova knižnice má sto rokov / [autor] TASR.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 41 (10. 10. 2014), s. 2.

109.
Kvetanová, Darina
Bapka Blašková je čestná aj počestná / Darina Kvetanová.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 43 (24. 10. 2014), s. 4.

110.
Krajčovič, Ivan
Budova krajskej knižnice má 100 rokov / Ivan Krajčovič.
In: Trnava dnes. - 42. týždeň (18. – 19. 10. 2014), s. 2.

111.
Neobyčajné hodiny.
[online]. [citované 2014-11-12]. Dostupné na internete: http://gymholl.edupage.sk/files/Neobycajne_hodiny.pdf

112.
Informatívne hodiny v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho.
[online]. [citované 2014-11-12]. Dostupné na internete: http://gymholl.edupage.sk/files/informativne_hodiny.pdf

113.
Jurčo, Martin
Jubilant vydaný na Milosť a nemilosť / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 10 (november 2014), s. 33.

114.
O Cenu Slovenského učeného tovarišstva.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 10 (november 2014), s. 37.

115.
Konferencia venovaná Pavlovi Ušákovi-Olivovi.
[online]. [citované 2014-11-14]. Dostupné na internete: https://www.trnava-vuc.sk/sk/aktuality/konferencia-venovana-pavlovi-usakovi-olivovi

116.
Trnavčania budú spomínať na November ´89.
[online]. [citované 2014-11-18]. Dostupné na internete: http://www.trnava-live.sk/2014/11/16/trnavcania-budu-spominat-na-november-89/

117.
Aký bol November ´89 v Trnave a ako vnímame jeho ideály a víťazstvá dvadsaťpäť rokov po...?
[online]. [citované 2014-11-18]. Dostupné na internete: http://www.trnava.sk/sk/aktualita/aky-bol-november-%C2%B489-v-trnave-a-ako-vnimame-jeho-idealy-a-vitazstva-dvadsatpat-rokov-po#sthash.qglhe5il.pdf

118.
Štvrté béčko bapka Blašková.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 47 (21. 11. 2014), s. 5.

119.
Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v spolupráci ...
In: Literárny týždenník. - Roč. 27, č. 43-44 (2014), s. 2.

120.
Mička, Ján
Inaugurácia poštového lístka – sto rokov budovy Knižnice Juraja Fándlyho / Ján Mička.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 11/12 (december 2014 / január 2015), s. 27.

121.
Knižnica J. Fándlyho.
In: Novinky z radnice. - Roč. 25, č. 11/12 (december 2014 / január 2015), s. 41-42.

122.
Spomínali na Hlavičku / [autor] kjf.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 15 (2014), s. 4.

123.
Mička, Ján
Katolícka moderna aj vo filatelii / Ján Mička.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 15 (2014), s. 14.

124.
Jakubáčová, Benjamína
Maličkí a mamičky / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. - Roč. 22, č. 3 (2014), s. 52-53.

125.
Kondlová, Adriána
Predvianočná burza kníh / Adriána Kondlová.
In: Naše novinky. - Roč. 2, č. 24 (2014), s. 3.

126.
Kráľ čitateľov.
In: Gorkáčik. - November (2014), s. 2.
Poznámka: Rubrika Konalo sa ...

127.
10. výročie našej knižnice.
In: Gorkáčik. - November (2014), s. 6.

128.
Gálusová, Ivana
Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2013 / Ivana Gálusová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 1 (2014), s. 1-4.

129.
Gálusová, Ivana
Efektívny marketing v knižniciach / Ivana Gálusová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 1 (2014), s. 5.

130.
Jakubáčová, Benjamína
Ocenenie našej práce / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 1 (2014), s. 8.

131.
Týždeň slovenských knižníc v knižniciach TTSK.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 1 (2014), s. 9.

132.
Jakubáčová, B.
Maličkí a mamičky / B. Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 1 (2014), s. 13-14.

133.
Jakubáčová, Benjamína
Pobočka KJF v Trnave - Prednádražie / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 1 (2014), s. 19.

134.
Jakubáčová, Benjamína
100 rokov budovy / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 2 (2014), s. 2-3.

135.
Koleková, Lívia
Na tohtoročné stavebné úpravy v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave prispelo ministerstvo kultúry z programu 1 Obnovme si svoj dom / Lívia Koleková.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 2 (2014), s. 3-4.

136.
Gálusová, Ivana
Metodické školenia pre pracovníkov knižníc / Ivana Gálusová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 2 (2014), s. 4-5.

137.
Šípková, Ružena
Na skok do Budapešti / Ružena Šípková.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 2 (2014), s. 6-7.

138.
Vokrouhlíková, Katarína
Ako Katarínka do knižnice išla / Katarína Vokrouhlíková.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 2 (2014), s. 8.

139.
Gálusová, Ivana
Mozgový jogging : tréning pamäti pre seniorov / Ivana Gálusová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 2 (2014), s. 16-17.

140.
Gálusová, I.
Knižnice TTSK na Bibliotéke / I. Gálusová, B. Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 2 (2014), s. 18.

141.
Jakubáčová, Benjamína
Jubilejný Rok Ľudovíta Štúra / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 41, č. 2 (2014), s. 20.

142.
Mesárošová, Zuzana
O Michalovi Milanovi Harmincovi (1869 – 1964) / Zuzana Mesárošová.
In: Bulletin SAK. - Roč. 22, č. 4 (2014), s. 15-18.

143.
Vokrouhlíková, Katarína
Ako Katarínka do knižnice išla / Katarína Vokrouhlíková.
In: Bulletin SAK. - Roč. 22, č. 4 (2014), s. 28-29.

144.
Tóthová, Daniela
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov / Daniela Tóthová.
In: Bulletin SAK. - Roč. 22, č. 4 (2014), s. 52-57.

145.
Kopúnková, Eva
Silvester v knižnici / Eva Kopúnková.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 1.

146.
Danková, Miriam
Ja nič, ja muzikant / Miriam Danková.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 8.

147.
Chorvatovičová, Veronika
Básničky z peračníka / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 9.

148.
Chorvatovičová, Veronika
O princi Čekankovi / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 13-14.

149.
Chorvatovičová, Veronika
Damianova rieka / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 14.

150.
Chorvatovičová, Veronika
Prázdninový superklub 2014 / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 15-16.

151.
Malé jubileum.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 16-17.

152.
Jakubáčová, Benjamína
Úlik vedomostí / Benjamína Jakubáčová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 17.

153.
Chorvatovičová, Veronika
Krúžok mladých filatelistov / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 18.

154.
Pripravujeme v roku 2015.
In: Čaruška. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 19.

155.
Jakubáčová, Benjamína
Spomienky ... / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižná revue. - Roč. 24, č. 25-26 (2014), s. 7.

156.
Počas Dňa mozgu so možno preveriť svoju pamäť.
[online]. [citované 2015-02-23]. Dostupné na internete:
http://www.trnavadnes.com/sprava/20687/

157.
Na svoj týždeň sa knižnice svedomito pripravili.
[online]. [citované 2015-02-23]. Dostupné na internete:
http://www.trnavadnes.com/sprava/20858/

158.
Budovu verejnej knižnice postavili pred 100 rokmi.
[online]. [citované 2015-02-23]. Dostupné na internete:
http://www.trnavadnes.com/sprava/22387/

159.
Kondlová, Adriána
Týždeň slovenských knižníc / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-12]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/1193/tyzden-slovenskyg-kniznic

160.
Kondlová, Adriána
Stretnutie spolkov v knižnici / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-12]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/8495/stretnutie-spolkov-v-kniznici

161.
Kondlová, Adriána
Knižnica oslavuje storočnicu / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-12]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/12891/kniznica-oslavuje-storocnicu

162.
Kondlová, Adriána
Oslava knižnej kultúry oslovila davy / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-12]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/16437/oslava-kniznej-kultury-oslovila-davy

163.
Kondlová, Adriána
Oslava knižnej kultúry / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-12]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/15759/oslava-kniznej-kultury

164.
Kondlová, Adriána
Dvadsaťpäť krokov k demokracii / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-12]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/20144/dvadsatpat-krokov-k-demokracii


 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet