2015

1.
Jazyková škola Your´sCOOL: Ľudí bez práce učia zadarmo, deti pomocou hry / [autor] R.
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 25, č. 1 (12. 1. – 18. 1. 2015), s. 6.

2.
O svojej knihe Z hrnca do rozprávky budú v knižnici rozprávať Rakovská, Šoóšová a Papp.
[online]. [citované 2015-01-20]. Dostupné na internete: http://www.trnava-live.sk/2015/01/20/o-svojej-knihe-z-hrnca-do-rozpravky-budu-v-kniznici-rozpravat-rakovska-soosova-a-papp

3.
Kvetanová, Darina
Bapka Blašková všetko vidí, všetko počuje / Darina Kvetanová.
In: Blavské noviny. - Roč. 13, č. 4 (október 2014), s. 17.

4.
Kondlová, Adriána
Ako prežiť malú dobu ľadovú / Adriána Kondlová.
In: Naše novinky. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 10.

5.
Humoristi vyspovedajú Štepku / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 5 (30. 1. 2015) , s. 4.

6.
Do knižnice príde šéf Radošincov Stanislav Štepka.
[online]. [citované 2015-02-03]. Dostupné na internete:http://www.trnava-live.sk/2015/02/02/do-kniznice-pride-sef-radosincov-stanislav-stepka/

7.
Literárny klub BERNOLÁK pri Miestnom odbore Matice slovenskej ...
In: Kultúra. - Roč. 18, č. 3 (4. 2. 2015), s. 9.

8.
Z hrnca do rozprávky.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 8.
Poznámka: Pozvánka na podujatie

9.
Pospíšilová, Iveta
Šimonovič sa vrátil do Trnavy / Iveta Pospíšilová.
In: Novinky z radnice. - Roč. 26, č. 1 (február 2015), s. 26-27.

10.
Krajčovič, Ivan
9. Zastupiteľstvo TTSK / Ivan Krajčovič. [online]. [citované 2015-02-12]. Dostupné na internete: http://www.trnava-vuc.sk/sk/aktuality/9-zastupitelstvo-ttsk

11.
Budova knižnice sa možno dočká rekonštrukcie. Kraj sa bude uchádzať o príspevok. [online]. [citované 2015-02-12]. Dostupné na internete: http://www.trnava.live.sk/2015/02/11/budova-kniznice-sa-mozno-docka-rekonstrukcie-kraj-sa-bude-uchadzat-o-prispevok

12.
Bodorik, Karol.
In: Autorské profily. - Trnava : HKPS, 2011. - S. 18-19.
Poznámka: Personálne heslo

13.
Jarábková-Chabadová, Eva.
In: Autorské profily. - Trnava : HKPS, 2011. - S. 90-91.
Poznámka: Personálne heslo

14.
Adamcová, Adela
Hodina slovenčiny netradičnou formou / Adela Adamcová.
In: Starý blesk. - Č. 1 (2014/15), s. 5.

15.
Pokorný, Patrik
Budova knižnice sa možno dočká obnovy. Kraj sa bude uchádzať o príspevok / Patrik Pokorný.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, 7. týždeň (14. – 15. február 2015), s. 10.

16.
K vianočným sviatkom ...
[online]. [citované 2015-03-10]. Dostupné na internete:
http://www.nasenovinky.sk
Poznámka: Burza kníh

17.
K Roku Ľ. Štúra patrí aj otvorenie novej expozície na fare v Hlbokom.
[online]. [citované 2015-02-23]. Dostupné na internete:
http://www.trnavadnes.com/sprava/23049/

18.
K Roku Ľudovíta Štúra otvoria novú expozíciu na fare v hlbokom.
[online]. [citované 2015-02-25]. Dostupné na internete:
http://www.sme.sk/c/76605/k-roku-ludovita-stura-otvoria-novu-expoziciu-na-fare-v-hlbokom.html

19.
Podoby domova básnika Jána Šimonoviča.
[online]. [citované 2015-03-05]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-vuc.sk/sk/kultura/podoby-domova-basnika-jana-simonovica

20.
Jurčo, Martin
Celoslovenský týždeň knižníc otvorí Ján Gallovič / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. 26, č. 2 (marec 2015), s. 17.

21.
Vyhlásenie literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva.
In: Novinky z radnice. - Roč. 26, č. 2 (marec 2015), s. 27.

22.
Týždeň slovenských knižníc ponúkne aj v Trnave širokú paletu podujatí.
[online]. [citované 2015-03-09]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2015/03/07/tyzden-slovenskych-kniznic-ponukne-aj-v-trnave-siroku-paletu-podujati

23.
Krajčovič, Ivan
Deviate Zastupiteľstvo TTSK / Ivan Krajčovič.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 5.

24.
Rok Ľudovíta Štúra 2015 / [autor] red.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 6-7.

25.
Jakubáčová, Benjamína
Kým mi ešte pamäť slúži / Benjamína Jakubáčová.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 16.

26.
Kondlová, Adriána
Ako prežiť malú dobu ľadovú / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-12]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/23371/ako-prezit-malu-dobu-ladovu

27.
Kondlová, Adriána
Spadol z luny do socialistického realizmu / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-12]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/24904/spadol-z-luny-do-socialistickeho-realizmu

28.
Kondlová, Adriána
Mesto sa pripravuje na nové talenty / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-12]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/28017/mesto-sa-pripravuje-na-nove-talenty

29.
Počas Týždňa slovenských knižníc vyhlásia aj amnestiu na pokuty.
[online]. [citované 2015-03-13]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/15518-pocas-tyzdna-slovenskych-kniznic-vyhlasia-aj-amnestiu-na-pokuty.htm

30.
Vavro, Robert
Svedectvo / Robert Vavro.
In: Knižná revue. - Roč. 25, č. 5 (2015), s. 4.

31.
Soukup, Milan
Záhorie velikánov, velikáni na Záhorí / Milan Soukup.
[online]. [citované 2015-03-18]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/27969/zahorie-velikanov-velikani-na-zahori

32.
Niečo pre deti : Týždeň slovenských knižníc.
In: Nový čas pre ženy. - Roč. 12, č. 12 (2015), s. 58.

33.
Kondlová, Adriána
Deti prázdninovali v mestskej knižnici / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-20]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/29635/deti-prazdninovali-v-mestskej-kniznici

34.
Týždeň slovenských knižníc bude aj vo väznici / [autor] SITA.
[online]. [citované 2015-03-23]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/15590-tyzden-slovenskych-kniznic-bude-aj-vo-vaznici.htm

35.
Týždeň slovenských knižníc bude aj vo väznici.
[online]. [citované 2015-03-23]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sme/c/7707994/tyzden-slovenskych-kniznic-bude-aj-vo-vaznici.html

36.
Kondlová, Adriána
Návraty božieho básnika / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-03-23]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/29637/navraty-bozieho-basnika

37.
Knižné hliadky hľadajú tento týždeň ľudí, ktorí čítajú na verejnosti / [autor] SITA.
[online]. [citované 2015-03-24]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/15614-knizne-hliadky-hladaju-tento-tyzden-ktori-citaju-na-verejnosti.htm

38.
Otvorili Týždeň slovenských knižníc, má zviditeľniť ich prácu / [autor] TASR.
[online]. [citované 2015-03-24]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sme.sk/c771344/otvorili-tyzden-slovenskych-kniznic-ma-zviditelnit-ich-pracu.html

39.
Týždeň slovenských knižníc sa dnes slávnostne začal v Trnave / [autor] TASR.
[online]. [citované 2015-03-24]. Dostupné na internete:
http://www.teraz.sk/import/tyzden-slovenskych-kniznic-zaciatok/126347-clanok.html

40.
Týždeň slovenských knižníc sa dnes slávnostne začal v Trnave.
[online]. [citované 2015-03-24]. Dostupné na internete:
http://spravy.pozri.sk/clanok/Tyzden-slovenskych-kniznic-sa-dnes-slavnostne-zacal-v-Trnave/316490

41.
Otvorili Týždeň slovenských knižníc, má zviditeľniť ich prácu / [autor] sita.
[online]. [citované 2015-03-25]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7713443/otvorili-tyzden-slovenskych-kniznic-ma-zviditelnit-ich-pracu.htm

42.
Týždeň slovenských knižníc sa dnes slávnostne začal /  [autor] tasr.
[online]. [citované 2015-03-25]. Dostupné na internete:
http://agentury.sme.sk/c/7713587/tyzden-slovenskych-kniznic-sa-dnes-slavnostne-zacal.html#ixzz3VNcCVX27 

43.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci ...
In: Literárny týždenník. - Roč. 28, č. 11-12 (2015), s. 3.
Poznámka: Podujatie – Naše rodné obce

44.
Kvetanová, Darina
Amnestia na pokuty a knižnica pre všetkých / Darina Kvetanová.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 12 (20. 3. 2015), s. 10.

45.
Noc s Andersenom bude vo viac ako 230 knižniciach.
[online]. [citované 2015-03-27]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7718914/noc-s-andersenom-bude-vo-viac-ako-230-knizniciach.html#ixzz3VaOKuhzI

46.
Týždeň slovenských knižníc otvoria v Knižnici Juraja Fándlyho / [autor] tasr.
[online]. [citované 2015-03-15]. Dostupné na internete:
http://agentury.sme.sk/c/7698417/tyzden-slovenskych-kniznic-otvoria-v-kniznici-juraja-fandlyho.html#ixzz3Vfx99Uvk

47.
Prusáková, Nina
Týždeň knižníc / Nina Prusáková.
[online]. [citované 2015-03-30]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/30302/tyzden-kniznic

48.
Kopúnek, Gabo
Večný hriech viazaný veršom / Gabo Kopúnek.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 3 (20. 3. 2015), s. 6.

49..
Týždeň slovenských knižníc : hlavné podujatia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 3 (20. 3. 2015), s. 7.

50.
Noc s Andersenom bola vo viac ako dvestotridsiatich knižniciach / [autor] (TASR).
In: Trnavské noviny. - Roč. 25, č. 12 (30. 3. – 5. 4. 2015), s. 7.

51.
Večný hriešnik viazaný veršom / [autor] gak.
In: Rodný môj. - Roč. 3, č. 4 (2015), s. 9.

52.
Knižnica dostane moderný systém identifikácie kníh a dokumentov.
[online]. [citované 2015-04-02]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2015/04/01/kniznica-dostane-moderny-system-identifikacie-knih-a-dokumentov

53.
Knižnice pre všetkých.
In: Knižná revue. - Roč. XXV, č. 7 (8. 4. 2015), s. 4.

54.
Matláková, Zlata
Týždeň slovenských knižníc v Trnave :  neprehliadnuteľný signál pre celú spoločnosť / Zlata Matláková.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXVIII, č. 13-14 (2015), s. 8.

55.
Mička, Ján
Noc s Andersenom (aj filateliou) / Ján Mička.
[online]. [citované 2015-04-09]. Dostupné na internete:
http://www.postoveznamky.sk/noc-s-andersenom-aj-filateliou

56.
V škole na Gorkého prespalo päťdesiat detí / Ivona Kubová.
[online]. [citované 2015-04-13]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7748241/v-skole-na-gorkeho-prespalo-patdesiat-deti.html

57.
Štepáneková, Lenka
Knižnica vznikla v hostinci / Lenka Štepáneková.
In: Denník SME. - Roč. 23, č. 84 (13. 4. 2015), s. 5.

58.
Pokorný, Patrik
Knižnica dostane moderný systém identifikácie kníh a dokumentov / Patrik Pokorný
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 14 (14. 4. 2015), s. 8.

59.
Besedu Zem a vek knižnica zrušila / [autor] (len).
[online]. [citované 2015-04-15]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7752943/besedu-zem-a-vek-kniznica-zrusila.html

60.
Šmikance s vajcom.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 6 (2015), s. 6.
Poznámka: Pozvánka na podujatie

61.
Kondlová, Adriana
Deň venovaný mozgu / Adriana Kondlová.
[online]. [citované 2015-04-20]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/30884/den-venovany-mozgu

62.
Knižnica je tu pre všetkých.
[online]. [citované 2015-04-21]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/30905/kniznica-je-tu-pre-vsetkych

63.
Noc s Andersenom v Trnave.
In: Zvonček. - Roč. X, č. 9 (2015), s. [23].

64.
Noc s Andersenom v Trnave.
In: Maxík. - Roč. XI, č. 9, s. [29].

65.
Kopúnek, Gabo
Jedinečnosť daná rôznorodosťou : DAJAMA má na knihách ustlané / Gabo Kopúnek
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 5 (2015), s. 5.

66.
Noc literatúry- súčasťou netradičného čítania na neobvyklých miestach bude aj Trnava.
[online].[citované 2015-04-28].Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2015/04/28/noc-literatury-sucastou-netradicneho-citania-na-neobvyklych-miestach-bude-aj-trnava/

67.
Šmikance s vajcom - obeta na oltár literatúry / [autor] suj.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 8 (2015), s. 6.

68.
Nezostalo po nich ticho III.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 8 (2015), s. 7.
Poznámka: Pozvánka na podujatie

69.
Handzušová, Dominika
Májové ťaháky v Trnave: TOP 10 podujatí, na ktorých nemôžete chýbať / Dominika Handzušová.
[online]. [citované 2015-05-04]. Dostupné na internete:
http://trnava.dnes24.sk/majove-tahaky-v-trnave-top-10-podujati-na-ktorych-nemozete-chybat-204339

70.
Májový kvet opäť rozkvitá v srdci Trnavy / [autor] (eu).
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVI, č. 4 (2015), s. 2.

71.
V škole na Atómovej otvorili zbierku kníh / [autor] (eu).
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVI, č. 4 (2015), s. 6.

72.
Májový kvet opäť rozkvitne v srdci Trnavy.
[online]. [citované 2015-05-06]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2015/05/06/majovy-kvet-opat-rozkvitne-v-srdci-trnavy/

73.
Májový kvet opäť rozkvitne v srdci Trnavy.
[online]. [citované 2015-05-06]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/majovy-kvet-opat-rozkvitne-v-srdci-trnavy

74.
Z pozvánok.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXVIII, č. 17-18 (2015), s. 9.
Poznámka: Podujatie Noc literatúry

75.
Jurčo, Martin
Názvy troch nových ulíc pripomenú troch významných Trnavčanov / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVI, č. 4 (2015), s. 9-10.

76.
Handzušová, Dominika
Trhovisko rozkvitne všakovakými farbami: Toto je program Májového kvetu / Dominika Handzušová.
[online]. [citované 2015-05-11]. Dostupné na internete:
http://trnava.dnes24.sk/trhovisko-rozkvitne-vsakovakymi-farbami-toto-je-program-majoveho-kvetu-205164

77.
Májový kvet opäť rozkvitne v srdci Trnavy / [autor] (mesto Trnava).
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 19 (2015), s. 2.

78.
Handzušová, Dominika
Druhá Noc literatúry v Trnave : známe osobnosti nájdete s knihou v rôznych kútoch mesta / Dominika Handzušová.
[online]. [citované 2015- 05-12]. Dostupné na internete:
http://trnava.dnes24.sk/druha-noc-literatury-v-trnave-zname-osobnosti-najdete-s-knihou-v-roznych-kutoch-mesta-205269

79.
Kucianová, Anna
Kolokvium bibliografov 2014 / Anna Kucianová.
In: Knižnica. - Roč. 16, č. 1 (2015), s. 30-31.

80.
Zamiloval sa osudovo, tvoril osudovo / [autor] (ak).
[online]. [citované 2015-05-14]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/34516/zamiloval-sa-osudovo-tvoril-rozumovo

81.
Trnavská Noc literatúry bude v knižnici, múzeu knižnej kultúry, divadle a západnom krídle radnice.
[online]. [citované 2015-05-14]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnavska-noc-literatury-bude-v-kniznici-muzeu-kniznej-kultury-divadle-a-zapadnom-kridle-radnice

82.
Kondlová, Adriana
Jar priniesla do mesta farby, exotiku a tradíciu / Adriana Kondlová.
[online].[citované 2015-05-15]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/35555/jar-priniesla-do-mesta-farby-exotiku-a-tradiciu

83.
Z pozvánok.
Literárny týždenník. - Roč. XXVIII, č. 19-20 (2015), s. 3.
Poznámka: Stretnutie s Marcelou Laiferovou

84.
Kľúč ku šťastiu.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 11 (2015), s. 7.

85.
Rozprávková noc v ZŠ na Atómovej ulici.
In: Zvonček. - Roč. X, č. 10 (2015), s. [21].

86.
Škriatkovia v Knižnici Juraja Fándlyho.
In: Zvonček. - Roč. X, č. 10 (2015), s. [21].

87.
Oceňovanie kultúrnych pracovníkov.
[online]. [citované 2015-05-14]. Dostupné na internete:
https://www.trnava-vuc.sk/sk/aktuality/ocenovanie-kulturnych-pracovnikov-0

88.
Nevidiaci súťažili v písaní a čítaní Braillovho písma / [autor] tasr.
[online]. [citované 2015-05-26]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7825414/nevidiaci-sutazili-v-pisani-a-citani-braillovho-pisma.html

89.
Nevidiaci súťažili v písaní a čítaní Braillovho písma / [autor] TASR.
[online]. [citované 2015-05-26]. Dostupné na internete: http://www.trnavadnes.com/sprava/23643/nevidiaci-sutazili-v-pisani-a-citani-braillovho-pisma-?PHPSESSID=bd23823f89deb3f268dc11fcc8b06e0e

90.
Búgel, Rastislav
Netradičná súťaž v našom meste: Nevidiaci čítali a písali v Braillovom písme / Rastislav Búgel.
[online]. [citované 2015-05-26]. Dostupné na internete: http://trnava.dnes24.sk/netradicna-sutaz-v-nasom-meste-nevidiaci-citali-a-pisali-v-braillovom-pisme-206513

91.
1. týždeň čítania deťom.
[online]. [citované 2015-06-01]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/1tyzden-citania-detom

92.
Nevidiaci súťažili v písaní a čítaní / [autor] TASR.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 22 (2015), s. 6.

93.
Krajčovič, Ivan
Ocenili sme kultúrnych pracovníkov / Ivan Krajčovič.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 7 ( 2015), s. 4-5.

94.
Ocenili kultúrnych pracovníkov / [autor] -red-.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXVIII, č. 21-22 (2015), s. 8.

95.
Matláková, Zlata.
Trnavská noc s literatúrou / Zlata Matláková.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXVIII, č. 21-22 (2015), s. 10.

96.
Z pozvánok.
Literárny týždenník. - Roč. XXVIII, č. 21-22 (2015), s. 2.
Poznámka: Celé Slovensko číta deťom

97.
Jurčo, Martin
Dve sestry – autorky už píšu verše v inej dimenzii / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVI, č. 5 (2015), s. 29-31.

98.
Kondlová, Adriana
Večer plný slova a hudby / Adriana Kondlová.
[online]. [citované 2015-06-04]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/37692/vecer-plny-slova-a-hudby

99.
Kondlová, Adriana
Knihy si našli svojho čitateľa / Adriana Kondlová.
[online]. [citované 2015-06-05]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/37615/knihy-si-nasli-svojho-citatela

100.
Kondlová, Adriana
Zastavme násilie na ženách / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-06-08]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/37683/zastavme-nasilie-na-zenach

101.
Ani jedno oko neostalo suché, od smiechu / [autor] B. Jakubáčová.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 14 (2015), s. 6.

102.
Letná burza kníh.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 24 (2015), s. 13.

103.
Trnavský Pantheon : stretnutie s osobnosťami.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 24 (2015), s. 13.

104.
Trnavský Pantheon.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 15 (2015), s.7.

105.
Kondlová, Adriana
Keď ožívajú draky, princezny, bájne stvorenia a rozprávkové postavičky / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-06-19]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/39420/ked-ozivaju-draky-princezny-bajne-stvorenia-a-rozpravkove-postavicky

106.
Handzušová, Dominika
Stovky príbehov a informácií za symbolickú cenu : letná burza kníh v knižnici / Dominika Handzušová.
[online]. [citované 2015-06-23]. Dostupné na internete:
http://trnava.dnes24.sk/stovky-pribehov-a-informacii-za-symbolicku-cenu-letna-burza-knih-v-kniznici-209088

107.
Vozárová, Alena
Knihovníčka odporúča / Alena Vozárová.
In: Predškolská výchova. - Roč. LXIX, č. 6 (2014/2015), s. 29.

108.
Gálusová, Ivana
Vzdelávanie knihovníkov / Ivana Gálusová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 42, č. 1 (2015), s. 5.

109.
Ocenenie knihovníkov pamätnou medailou predsedu TTSK / [autor] -KJF v Trnave-, - Záhorská knižnica v Senici-.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 42, č. 1 (2015), s. 7-8.

110.
Jakubáčová, Benjamína
Týždeň slovenských knižníc v knižniciach TTSK / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 42, č. 1 (2015), s. 11-12.

111.
Jakubáčová, Benjamína
Celé Slovensko číta deťom / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 42, č. 1 (2015), s. 16-17.

112.
Gálusová, Ivana
Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2014 / Ivana Gálusová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 42, č. 1 (2015), s. 1-4.

113.
Handzušová, Dominika
Šikovný ťahák, ako môžete stráviť víkend v Trnave : prehľad akcií, kam vyraziť za zábavou / Dominika
Handzušová.
[online]. [citované 2015-06-29]. Dostupné na internete:
http://trnava.dnes24.sk/sikovny-tahak-ako-mozete-stravit-vikend-v-trnave-prehlad-akcii-kam-vyrazit-za-zabavou-209445

114.
Z pozvánok.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXVIII, č. 25-26 (2015), s. 3.
Poznámka: Prázdninový superklub

115.
Kondlová, Adriana
Deti si užili knižný maratón / Adriana Kondlová.
[online]. [citované 2015-07-14]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/41194/deti-si-uzili-knizny-maraton

116.
Kraj modernizuje kultúrne stánky za státisíce eur / [autor] sita.
[online]. [citované 2015-07-24]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7926073/kraj-modernizuje-kulturne-stanky-za-statisice-eur.html

117.
Kondlová, Adriana
Operený Tyranosaurus? Paleontologické novinky, ktoré očaria nielen tých najmenších / Adriana Kondlová.[online]. [citované 2015-07-23]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/43615/opereny-tyranosaurus-paleontologicke-novinky-ktore-ocaria-nielen-tych-najmensich

118.
Letná burza kníh pokračuje / [autor] kjf.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 18 (2015), s. 6.

119.
Prázdninový Superklub 2015.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 27 (2015), s. 6.

120.
Prázdninový Superklub 2015.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 28 (2015), s. 6.

121.
Literárny salón Trnava 2015.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 28 (2015), s. 14.

122.
Slovensko očami detí.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 28 (2015), s. 14.

123.
Literárny salón Trnava 2015.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 29 (2015), s. 10.

124.
Slovensko očami detí.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 29 (2015), s. 10.

125.
Oprava za státisíce eur / [autor] (SITA).
In: Trnavské noviny. - Roč. 25, č. 29 (2015), s. 7.

126.
Navrátil, Ján
Knižka a ešte oveľa viac / Ján Navrátil.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. [1].

127.
Chorvatovičová, Veronika
Srdcom maľované / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 2.

128.
Chorvatovičová, Veronika
Škriatkovia a rytierske cnosti / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 3.

129.
Chorvatovičová, Veronika
Vodník Venček / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 4.

130.
Vozárová, Alena
Zážitková hodina / Alena Vozárová.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 5.

131.
Jakubáčová, Benjamína
Noc s Andersenom / Benjamína Jakubáčová.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 5-6.

132.
Stegmannová, Gabriela
Prekvapenie v pobočke Tulipán / Gabriela Stegmannová.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 7-8.

133.
Jakubáčová, Benjamína
Malí umelci sa prezentovali / Benjamína Jakubáčová.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 8.

134.
Chorvatovičová, Veronika
Deň Zeme / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 9.

135.
Chorvatovičová, Veronika
Prišli sme k Vám bližšie / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 9-10.

136.
Chorvatovičová, Veronika
Celé Slovensko číta deťom / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 10-15.

137.
Po múzeu a synagóge čaká rekonštrukcia aj na budovu trnavskej knižnice / [autor] SITA.
[online]. [citované 2015-08-03]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/16640-po-muzeu-a-synagoge-caka-rekonstrukcia-aj-na-budovu-trnavskej-kniznice.htm

138.
Po múzeu a synagóge začínajú obnovovať aj knižnicu / [autor] sita.
[online]. [citované 2015-08-03]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7942485/po-muzeu-a-synagoge-zacinaju-obnovovat-aj-kniznicu.html

139.
Mička, Ján
Mladí filatelisti súťažili / Ján Mička.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 9 (2015), s. 5.

140.
Jurčo, Martin
Diela Júliusa Barteka sa stali súčasťou Trnavy, niektoré však už definitívne zmizli / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVI, č. 6 (2015), s. 32-33.

141.
Pokorný, Patrik
Budova knižnice dostane novú fasádu, stavebné práce sa začínajú / Patrik Pokorný.
[online]. [citované 2015-08-12]. Dostupné na internete: http://www.trnava-live.sk/2015/08/12/budova-kniznice-dostane-novu-fasadu-stavebne-prace-zacinaju/

142.
Slovensko očami detí.
In: Knižná revue. - Roč. XXV, č. 16-17 (2015), s. 5.
Poznámka: Literárna súťaž pre deti

143.
Vynovia fasádu knižnice, vymenia okná aj dvere / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 33 (2015), s. 2.

144.
Pri rekonštrukcii knižnice našli nápis Hospodárska banka, zostane na priečelí budovy / [autor] SITA.
[online]. [citované 2015-08-25]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/16820-pri-rekonstrukcii-kniznice-nasli-napis-hospodarska-banka-zostane-na-prieceli-budovy.htm

145.
Nápis Hospodárska banka pripomína minulosť budovy knižnice / [autor] sita.
[online]. [citované 2015-08-26]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/7980669/napis-hospodarska-banka-pripomina-minulost-budovy-kniznice.html

146.
Objavili jedinečný nápis / [autor] sita.
In: Plus jeden deň. - Roč. 10, č. 198 (2015), s. 11.

147.
Nápis pripomína minulosť knižnice / [autor] (SITA).
In: Trnavské noviny. Roč. 25, č. 34 (2015), s. 6.

148.
Deti k veľkému Štúrovmu  jubileu.
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 30, č. 34 (2015), s. 12.

149.
Celé Slovensko číta deťom.
In: Maxík. - Roč. XII, č. 1 (2015), s. [30].

150.
Prázdninový superklub v knižnici J. Fándlyho.
In: Maxík. - Roč. XII, č. 1 (2015), s. [30].

151.
Kondlová, Adriána
Mesto vsadilo na kultúru / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-09-09]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/46640/mesto-vsadilo-na-kulturu

152.
Budova knižnice dostane novú fasádu, stavebné práce sa začali / [autor] (poko).
In: Trnava dnes. - Roč.13, č. 36 (2015), s.10.

153.
Krajské múzeá môže verejnosť vo štvrtok navštíviť bezplatne, v knižniciach odpustia pokuty / [autor] SITA.
[online].[citované 2015-09-30]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/17112-krajske-muzea-moze-verejnost-vo-stvrtok-navstivit-bezplatne-v-knizniciach-odpustia-pokuty.htm

154.
Miroslav Válek. Videl som tancovať jitterboogie.
In: Trnava dnes. - Roč. 13, č. 39 (2015), s. 2.
Poznámka: Pozvánka na podujatie

155.
Do múzeí zadarmo, v knižniciach bez pokút / [autor] sita.
[online]. [citované 2015-09-30]. Dostupné na internete: http://trnava.sme.sk/c/8020094/do-muzei-zadarmo-v-knizniciach-bez-pokut.html

156.
Kondlová, Adriana
Zima praje literatúre, mladí autori môžu súťažiť so svojou tvorbou / Adriana Kondlová.
[online]. [citované 2015-10-01]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/51243/zima-praje-literature-mladi-autori-mozu-sutazit-so-svojou-tvorbou

157.
Nový most na Radlinského ulici bude už otvorený / [autor] (eu).
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVI, č. 8 (2015), s. 1-2.

158.
Jurčo, Martin
Obnova knižnice a modernizácia jej služieb / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVI, č. 8 (2015), s. 4.

159.
Šušoliaková, Katarína
Týždeň slovenských knižníc 2015 máme úspešne za sebou / Katarína Šušoliaková.
In: Bulletin SAK. - Roč. 23, č. 2 (2015), s. 18-21.

160.
Vozárová, Alena
Podpora dieťa v procese čítania od raného veku / Alena Vozárová.
In: Predškolská výchova. - Roč. LXX, č. 1 (2015/16), s. 11-12.

161.
Jurčo, Martin
Kalo Uhrík mal rád aj veselosť s vážnou tvárou / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVI, č. 8 (2015), s. 25-27.

162.
Jurčo, Martin
Na DISK sa pozerá nielen ako herečka, ale aj ako hudobníčka a vášnivá diváčka / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVI, č. 8 (2015), s. 29-32.

163.
Literárny salón Trnava pozná víťazov / [autor] tasr.
[online]. [citované 2015-10-16]. Dostupné na internete:
http://trnava.sme.sk/c/8036699/literarny-salon-trnava-pozna-vitazov.html

164.

Kondlová, Adriana
Trnavský Literárny salón: Prihlásených bolo vyše 200 diel / Adriana Kondlová.
[online]. [citované 2015-10-16]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/52966/trnavsky-literarny-salon-prihlasenych-bolo-vyse-200-diel

165.
Literárny salón.
In: Knižná revue. - Roč. XXV, č. 21 (2015), s. 4.

166.
Literárny salón Trnava 2015.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXVIII, č. 35-36, s. 8.

167.
Salón už pozná víťazov / [autor] (TASR).
In: Trnavské noviny. - Roč. 25, č. 41 (2015), s. 12.

168.
Uľahčujú život.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 42 (2015), s. [7].

169.
Kondlová, Adriána
Literárny salón už pozná víťazov / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-10-27]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/53688/literarny-salon-uz-pozna-vitazov

170.

Ocenili víťazov / [autor] tasr.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 33 (2015), s. 4.

171.
V knižnici budú hovoriť o Líde Baarovej, žene ktorá si krásou podmanila svet / [autor] (pm).
[online]. [citované 2015-10-27]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/17345-v-kniznici-budu-hovorit-o-lide-baarovej-zene-ktora-si-krasou-podmanila-svet.htm

172.
Kondlová, Adriána
Trnavská knižnica pripravila skvelú akciu pre nevidiacich / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-10-29]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/54278/trnavska-kniznica-pripravila-skvelu-akciu-pre-nevidiacich

173.
Kondlová, Adriána
V knižnici zavládne jeseň / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-10-29]. Dostupné na internete: http://nasenovinky.sk/article/54326/v-kniznici-zavladne-jesen

174.
Kondlová, Adriána
Film v znamení vojny / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-10-30]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/54727/film-v-znameni-vojny

175.
Vontorčík, Emil
Quo vadis, homo? / Emil Vontorčík.
In: Literárny týždenník. – Roč. XXVIII, č. 37- 38 (2015), s. 5.

176.
Lieskovský, Jaroslav
Nezabudnuteľný bard trnavského futbalu Jozef Hagara by mal 95 rokov / Jaroslav Lieskovský.
[online]. [citované 2015-11-10]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/17465-nezabudnutelny-bard-trnavskeho-futbalu-jozef-hagara-by-mal-95-rokov.htm

177.
Beseda s Júliusom Bartekom.
[online]. [citované 2015-11-25]. Dostupné na internete:
http://zsbott.edupage.org/news/#251

178.
Literárny salón Trnava.
In: Zvonček. – Roč. XI, č. 4 (2015), s. [22].

179.
Literárny salón Trnava.
In: Maxík. – Roč. XII, č. 4 (2015), s. [30].

180.
Svoje knihy predstavia na najväčšej výstave kníh v Trnavskom kraji Hevier, Poláková, Rakovská či Jobus.[online]. [citované 2015-11-25]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2015/11/14/svoje-knihy-predstavia-na-najvacsej-vystave-knih-v-trnavskom-kraji-hevier-polakova-rakovska-ci-jobus/

181.
Svoje knihy predstavia na najväčšej výstave kníh v trnavskom kraji aj Hevier, Poláková, Rakovská či Jobus.[online]. [citované 2015-11-25]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/svoje-knihy-predstavia-na-najvacsej-vystave-knih-v-trnavskom-kraji-aj-hevier-polakova-rakovska-ci-jobus

182.
Jurčo, Martin
Štúr a Trnava napohľad nespojiteľné súvislosti? / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXVI, č. 9 (2015), s. 15-16.

183.
O Cenu Slovenského učeného tovarišstva/ [autor] (red).
In: Novinky z radnice. – Roč. XXVI, č. 9 (2015), s. 35.

184.
Svoje knihy predstavia na najväčšej výstave kníh v Trnavskom kraji Hevier, Poláková, Rakovská či Jobus / [autor] (p).
In: Trnava dnes. – Roč. 13, č. 48 (2015), s. 10.

185.
Výstava Kam na strednú pomôže žiakom s dilemou o ďalšom štúdiu.
[online]. [citované 2015-11-30]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/17629-vystava-kam-na-strednu-pomoze-ziakom-s-dilemou-o-dalsom-studiu.htm

186.
Výstava Kam na strednú pomôže žiakom s dilemou o ďalšom štúdiu / [autor] REDAKCIA.
[online]. [citované 2015-11-30]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2015/11/28/vystava-kam-na-strednu-pomoze-ziakom-s-dilemou-o-dalsom-studiu/

187.
Kondlová, Adriana
Svet ukrytý v haiku / Adriana Kondlová.
[online]. [citované 2015-11-30]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/57835/svet-ukryty-v-haiku

188.
Dve výstavy predstavia nové knihy aj možnosti štúdia / [autor] SITA.
[online]. [citované 2015-11-30]. Dostupné na internete:
http://nasatrnava.sme.sk/c/20065030/dve-vystavy-predstavia-nove-knihy-aj-moznosti-studia.html

189.
Na výstavu Knihy a hračky prídu do Trnavy aj Hevier, Poláková, Rakovská či Jobus / [autor] prispievatelia.
[online]. [citované 2015-11-25]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/17491-na-vystavu-knihy-a-hracky-pridu-do-trnavy-aj-hevier-polakova-rakovska-ci-jobus.htm

190.
Kondlová, Adriána
Výstavy na „Slávii" ponúknu zábavu aj poučenie / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-12-01]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/58379/vystavy-na-slavii-ponuknu-zabavu-aj-poucenie

191.
Program.
In: Bez rešpektu. – Roč. 1, č. 38 (2015), s. 7.
Poznámka: Knihy a hračky

192.
Jakubáčová, Benjamína
Literárny salón 2015 pozná víťazov / Benjamína Jakubáčová.
In: Rodný môj kraj. – Roč. 3, č. 13 (2015), s. 9.

193.
Chystá sa najväčšia výstava kníh a hračiek.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXVI, č. 10 (2015), s. 9.

194.
Jedno z ocenení aj pre Trnavčanku Miroslavu Kuracinovú-Valovú.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXVI, č. 10 (2015), s. 36-37.

195.
Jablonický, Viliam
O trnavsko-krakovskej spolupráci z Bibliotéky / Viliam Jablonický.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXVI, č. 10 (2015), s. 39-40.

196.
Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy. Spomienky trnavského skladateľa.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXVI, č. 10 (2015), s. 42.

197.
Janšová, Eleonóra
Dni verejných knižníc 2015 : 2. ročník celoslovenského podujatia pre verejné knižnice / Eleonóra Janšová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 23, č. 3 (2015), s. 38-40.

198.
IX. Komunitná knižnica sa konala v Žiline.
In: Bulletin SAK. – Roč. 23, č. 3 (2015), s. 41-47.

199.
Jakubáčová, Benjamína
Keď prázdniny nie sú prázdne dni / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 23, č. 3 (2015), s. 48-53.

200.
Šimko, Ján
Knižnice a sociálne siete / Ján Šimko.
In: Bulletin SAK. – Roč. 23, č. 3 (2015), s. 61-64.

201.
Martinkovičová, Zuzana
Jubilantka Benjamína Jakubáčová / Zuzana Martinkovičová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 23, č. 3 (2015), s. 80-81.

202.
Král, Ján
V Trnave vystavujú automobil, ktorý vyrobili študenti, kávu ponúka trojnásobný majster / Ján Král.
[online]. [citované 2015-12-04]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/17651-v-trnave-vystavuju-automobil-ktory-vyrobili-studenti-kavu-ponuka-trojnasobny-majster.htm

203.
Kondlová, Adriána
Mladé literárne talenty / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-12-07]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/58941/mlade-literarne-talenty
Poznámka: Slovensko očami detí

204.
Jakubáčová, Benjamína
Krajské knižnice na Bibliotéke / Benjamína Jakubáčová.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 14 (2015), s. 9.

205.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 39 (2015), s. 11.
Poznámka: Babie telo

206.
Žiakom pomáhali s dilemou o ďalšom štúdiu / [autor] tasr.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 39 (2015), s. 9.

207.
S výberom štúdia pomôže žiakom výstava.
In: Trnavsko. - Roč. 18, č. 45 (2015), s. 4.

208.
Kondlová, Adriána
O láske a humore / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2015-12-14]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/59861/o-laske-a-humore

209.
Z pozvánok.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXVIII, č. 41-42 (2015), s. 3.
Poznámka: Babie telo

210.
Z pozvánok.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXVIII, č. 43-44 (2015), s. 3.
Poznámka: Úsmevy a slzy

211.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 40 (2015), s. 6.
Poznámka: Úsmevy a slzy

212.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 40 (2015), s. 6.
Poznámka: Lienka Snehulienka

213.
Koleková, Lívia
Činnosť Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Trnava v roku 2015 / Lívia Koleková.
In: Bulletin Krajskej pobočky SSK Trnava. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 1-2.

214.
Jakubáčová, Benjamína
Slávnostné otvorenie týždňa slovenských knižníc v Trnave / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin Krajskej pobočky SSK Trnava. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 3.

215.
Jakubáčová, Benjamína
Ľudovít Štúr – osobnosť, ktorá inšpiruje / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižný spravodajca. - Roč. 42, č. 2 (2015), s. 10-12.

216.
Jakubáčová, Benjamína
Knihy a hračky 2015 / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižný spravodajca. - Roč. 42, č. 2 (2015), s. 18-19.

217.
Úsmevy a slzy Trnavského / [autor] tasr.
In: Bez rešpektu. - Roč. 1, č. 41 (2015), s. 7.

218.
Kondlová, Adriána
V knižnici bolo veselo: Deti si získal príbeh Lienky Snehulienky / Adriána Kondlová.
[online] . [citované 2015-12-23]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/60853/v-kniznici-bolo-veselo-deti-si-ziskal-pribeh-lienky-snehulienky

219.
Budúcich stredoškolákov zaujali aj remeslá / [autor] gak.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 15 (2015), s. 5.

220.
Slovensko očami detí.
In: Čaruška. - Roč. 20, č. 2 (2015), s. [1].Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet