2016

1.
Budovy knižnice, múzea aj bývalej synagógy prešli výraznou obnovou / [autor] SITA.
[online]. [citované 2016-01-04]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/17823-budovy-kniznice-muzea-aj-byvalej-synagogy-presli-vyraznou-obnovou.htm

2.
Štepáneková, Lenka
V Trnave obnovili budovy knižnice, múzea aj bývalej synagógy / Lenka Štepáneková.
[online]. [citované 2016-01-04]. Dostupné na internete:
http://nasatrnava.sme.sk/c/20068873/v-trnave-obnovili-budovy-kniznice-muzea-aj-byvalej-synagogy.html

3.
Kondlová, Adriána
Trnava je opäť o rok bohatšia. Ako sme prežili rok 2015? / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-01-04]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/61338/trnava-je-opat-o-rok-bohatsia-ako-sme-prezili-rok-2015

4.
Mršťáková, Andrea
Besedy s autormi detských kníh Danielom Hevierom a Braňom Jobusom / Andrea Mršťáková.
In: Zavarské slovo. - Roč. IX, č. 4 (2016), s. 9.

5.
Štepáneková, Lenka
Rok 2015: Predviedol sa arcibiskup aj mladí poslanci / Lenka Štepáneková.
In: MY Trnavské noviny TH EXTRA. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 2-3.

6.
Štepáneková, Lenka
Válka predstavia v divadle stredoškolákom / Lenka Štepáneková.
[online]. [citované 2016-01-12]. Dostupné na internete:
http://nasatrnava.sme.sk/c/20071685/valka-predstavia-v-divadle-stredoskolakom.html

7.
Búgel, Rastislav
Štvrťstoročnica od úmrtia významného rodáka: Trnava si pripomenie Miroslava Válka / Rastislav Búgel.
[online]. [citované 2016-01-13]. Dostupné na internete:
http://trnava.dnes24.sk/stvrtstorocnica-od-umrtia-vyznamneho-rodaka-trnava-si-pripomenie-miroslava-valka-226416

8.
Stredoškolákom predstavia dielo básnika, spisovateľa aj komunistického politika Miroslava Válka / [autor] REDAKCIA.
[online]. [citované 2016-01-15]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2016/01/14/stredoskolakom-predstavia-dielo-basnika-spisovatela-aj-komunistickeho-politika-miroslava-valka/

9.
Jakubáčová, Benjamína
Ľudovít Štúr - osobnosť, ktorá inšpiruje / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. - Roč. 23, č. 4 (2015), s. 37-39.

10.
Uhádnete, aký žáner najradšej čítajú Trnavčania?
[online]. [citované 2016-01-22]. Dostupné na internete:
http://nasenoviny.sk/article/62211/uhadnete-aky-zaner-najradsej-citaju-trnavcania

11.
Historické budovy v novom šate / [autor] gak.
[online]. [citované 2016-01-22]. Dostupné na internete:
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/historicke-budovy-v-novom-sate

12.
Štepáneková, Lenka
Miroslava Válka predstavia v divadle stredoškolákom / Lenka Štepáneková.
In: MY Trnavské noviny TH EXTRA. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 7.

13.
Básnika Miroslava Válka si pripomenú programom v trnavskom divadle / [autor] SITA.
[online]. [citované 2016-01-27]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/18018-basnika-miroslava-valka-si-pripomenu-programom-v-trnavskom-divadle.htm

14.
V rodnom meste si pripomenú Miroslava Válka / [autor] SITA.
[online]. [citované 2016-01-27]. Dostupné na internete:
http://nasatrnava.sme.sk/c/20079100/v-rodnom-meste-si-pripomenu-miroslava-valka.html

15.
Kondlová, Adriána
Trnavčan Miroslav Válek zomrel pred 25 rokmi / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-01-27]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/62526/trnavcan-miroslav-valek-zomrel-pred-25-rokmi

16.
Budú spomínať na Válka / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 1 (2016), s. 4

17.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 1 (2016), s. [16].
Poznámka: Videl som tancovať Jitterboogie

18.
Kraj obnovil historické budovy / [autor] gak.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 3, č. 1 (2016), s. 9

19.
Poézia Miroslava Válka nepozná hranice času.
[online]. [citované 2016-02-02]. Dostupné na internete:
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/poezia-miroslava-valka-nepozna-hranice-casu

20.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 2 (2016), s. 7.
Poznámka: Videl som tancovať Jitterboogie

21.
Kopúnek, Gabo
Státisíce do obnovy kultúrnych pamiatok / Gabo Kopúnek.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 2 (2016), s. 5.

22.
Kvetanová, Darina
Keď sa schyľuje k dráme, začne srandovať / Darina Kvetanová.
In: Trnavsko. - Roč. 20, č. 4 (2016), s. 10.

23.
Jurčo, Martin
Spomienky Mikuláša Schneidera-Trnavského po tretí raz v autentickej podobe / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVII, č. 1 (2016), s. 25.

24.
Kondlová, Adriana
V pondelok sa oplatí zostať doma / Adriana Kondlová.
[online]. [citované 2016-02-08]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/62929/v-pondelok-sa-oplati-zostat-doma

25.
Poézia Miroslava Válka nepozná hranice času / [autor] gak.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 8.

26.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 3 (2016), s. 2.
Poznámka: V pondelok doma nebudem

27.
Poézia Miroslava Válka nepozná hranice času / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 3 (2016), s. 5.

28.
Knižnica J. Fándlyho v Trnave sa po úspešnej rekonštrukcii pripravuje na Týždeň slovenských knižníc / [autor] REDAKCIA.
[online]. [citované 2016-02-08]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2016/02/12/kniznica-j-fandlyho-v-trnave-sa-po-uspesnej-rekonstrukcii-pripravuje-na-tyzden-slovenskych-kniznic/

29.
Kondlová, Adriana
V knižnici funguje nový výpožičný systém. Knihy si požičiate rýchlejšie! / Adriana Kondlová.
[online]. [citované 2016-02-15]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/63241/v-kniznici-funguje-novy-vypozicny-system-knihy-si-poziciate-rychlejsie

30.
Štepáneková, Lenka
Prvý marcový týždeň bude patriť knižniciam / Lenka Štepáneková.
In: MY Trnavské noviny TH EXTRA. - Roč. 26, č. 6 (2016), s. 8.
Poznámka: Týždeň slovenských knižníc

31.
Básne pestré ako dni v týždni / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 4 (2016), s. 4.

32.
Kondlová, Adriána
Poézia nielen na pondelok / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-02-22]. Dostupné na internete: http://nasenovinky.sk/article/63587/poezia-nielen-na-pondelok

33.
Knižnica J. Fándlyho v Trnave sa po úspešnej rekonštrukcii pripravuje na Týždeň slovenských knižníc / [autor] (p).
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 7 (2016), s. 2.
Poznámka: Týždeň slovenských knižníc

34.
!Kondlová, Adriána
Po stopách záhad Tretej ríše / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-02-24]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/63607/po-stopach-zahad-tretej-rise

35.
Básne pestré ako dni v týždni / [autor] gak.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 3 (2016), s. 9.

36.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 5 (2016), s. 7.
Poznámka: Tajomstvo tretej ríše

37.
Počas Týždňa knižníc je na všetky podujatia voľný vstup / [autor] TASR.
[online]. [citované 2016-03-02]. Dostupné na internete:
http://nasatrnava.sme.sk/c/20106380/pocas-tyzdna-kniznic-je-na-vsetky-podujatia-volny-vstup.html
Poznámka: Týždeň slovenských knižníc

38.
Kondlová, Adriána
Mesiac knihy štartuje už 17 rokov v knižniciach / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-03-02]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/63948/mesiac-knihy-startuje-uz-17-rokov-v-knizniciach
Poznámka: Týždeň slovenských knižníc

39.
Kondlová, Adriána
Trnavskú knižnicu obsadili "Modrané". A boli sme im za to vďační / Adriana Kondlová.
[online]. [citované 2016-03-03]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/64026/trnavsku-kniznicu-obsadili-modrane-a-boli-sme-im-za-to-vdacni
Poznámka: Týždeň slovenských knižníc

40.
Koleková, Lívia
Rekonštrukcia budovy a skvalitnenie služieb v knižnici / Lívia Koleková.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVII, č. 2 (2016), s. 13.

41.
Tomašovič, Pavol
Týždeň s poéziou Evy Jarábkovej-Chabadovej / Pavol Tamašovič.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVII, č. 2 (2016), s. 37.

42.
Kondlová, Adriána
Seniori  držia krok s dobou. Spoločne sa pustili aj do virtuálneho sveta / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-03-04]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/64023/seniori-drzia-krok-s-dobou-spolocne-sa-pustili-aj-do-virtualneho-sveta
Poznámka: Týždeň slovenských knižníc

43.
Príbehy z fantázie i zo života / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 8 (2016), s. 5.
Poznámka: Týždeň slovenských knižníc

44.
Kondlová, Adriána
Pestrý pohľad na pacientov a lekárov. Taká je knižná novinka Miroslava Danaja / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-03-07]. Dostupné na inrternete:
http://nasenovinky.sk/article/64103/pestry-pohlad-na-pacientov-a-lekarov-taka-je-knizna-novinka-miroslava-danaja
Poznámka: Týždeň slovenských knižníc

45.
Džuganová, Daniela
Volebné valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc / Daniela Džuganová.
In: Bulletin SAK. - Roč. 23, č. 4 (2015), s. 5-13.

46.
Šóky, Soňa
Komunitná knižnica IX. Vranov nad Topľou, Zámutov / Soňa Šóky.
In: Bulletin SAK. - Roč. 23, č. 4 (2015), s. 39-44.

47.
Týždeň slovenských knižníc 2016 / [autor] rak.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 7.

48.
Jurčo, Martin
Autentický Mikuláš Schneider-Trnavský / Martin Jurčo.
In: Slovenské pohľady. - Roč. IV+ 132, č. 3 (2016), s. 151-152.

49.
Kondlová, Adriána
Deň mozgu môžete tentoraz osláviť s excelentnou pamäťou. Ako na to? / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-03-16]. Dostupné na internete: http://nasenovinky.sk/article/64500/den-mozgu-mozete-tentoraz-oslavit-s-excelentnou-pamatou-ako-na-to

50.
Kondlová, Adriána
Fórum humoristov navštívil Zvolenčan. Ale prišlo aj na ruštinu / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-03-18]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/64610/forum-humoristov-navstivil-zvolencan-ale-prislo-aj-na-rustinu

51.
Príbehy z fantázie i z bežných dní / [autor] gak.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 5 (2016), s. 8.
Poznámka: Týždeň slovenských knižníc - Majchráková, Svetlana

52.
Západoslovenské múzeum už o pár dní opäť otvoria pre verejnosť / [autor] prispievatelia.
[online]. [citované 2016-03-22]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/18455-zapadoslovenske-muzeum-uz-o-par-dni-opat-otvoria-pre-verejnost.htm

53.
Západoslovenské múzeum opäť otvoria pre verejnosť / [autor] SITA.
[online]. [citované 2016-03-22]. Dostupné na internete:
http://nasatrnava.sme.sk/c/20121361/zapadoslovenske-muzeum-opat-otvoria-pre-verejnost.html

54.
Korením života sú aforizmy / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 10 (2016), s. 5.
Poznámka: Kalamár, Ondrej - Fórum humoristov - 16. 3. 2016

55.
Vargová-Kuracinová, Beáta
Domček plný šteklivého smiechu / Beáta Vargová-Kuracinová.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXIX, č. 11-12 (2016), s. 13.
Poznámka: Rec.: V pondelok doma nebudem / Eva Jarábková-Chabadová. - Trnava, 2016.

56.
Pokorný, Patrik
Do Knižnice J. Fándlyho prídu Banášovci / Patrik Pokorný.
[online]. [citované 2016-03-30]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2016/03/25/do-kniznice-j-fandlyho-pridu-banasovci/

57.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 12 (2016), s. 10.
Poznámka: Banášovci píšu

58.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 11 (2016), s. 7.
Poznámka: Banášovci píšu

59.
Jakubáčová, Benjamína
Motto týždňa slovenských knižníc Knižnice pre všetkých sme naplnili do bodky / Benjamína Jakubáčová.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVII, č. 3 (2016), s. 34.

60.
V trnavskej knižnici bude v utorok beseda s Adelou Banášovou a jej otcom / [autor] (pm).
[online]. [citované 2016-04-04]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/18560-v-trnavskej-kniznici-bude-v-utorok-beseda-s-adelou-banasovou-a-jej-otcom.htm

61.
Kondlová, Adriána
Banášovci zaplnili knižnicu / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-04-06]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/65378/banasovci-zaplnili-kniznicu

62.
Luptáková, Zuzana
Z činnosti sekcie Regionálneho rozvoja TTSK / Zuzana Luptáková.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 6 (2016), s. 9.

63.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 12 (2016), s. 7.
Poznámka: Banášovci píšu

64.
Noc literatúry 2016.
[online]. [citované 2016-04-19]. Dostupné na internete: http://www.trnavadnes.com/sprava/25655/noc-literatury-2016-?PHPSESSID=01abc71115c0b539781c2d363741dccc

65.
Kondlová, Adriána
Do knižnice prišiel svoju najnovšiu knihu predstaviť psík / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-04-21]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/66000/do-kniznice-prisiel-svoju-najnovsiu-knihu-predstavit-psik

66.
Jakubáčová, B.
Noc literatúry 2016 / B. Jakubáčová.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 16 (2016), s. 6.

67.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 15 (2016), s. 7.
Poznámka: Vek je len číslo

68.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 15 (2016), s. 7.
Poznámka: Literárny večer s autorkami

69.
Do trnavskej knižnice príde vo štvrtok Emma Tekelyová / [autor] (pm).
[online]. [citované 2016-04-29]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/18751-do-trnavskej-kniznice-vo-stvrtok-pride-emma-tekelyova.htm

70.
Banášovci píšu.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 7 (2016), s. 7.

71.
Kondlová, Adriána
Ako byť krásnou v každom veku? Trnavčankám v tom poradila Emma Tekelyová.
[online]. [citované 2016-05-02]. Dostupné na internete: http://nasenovinky.sk/article/66392/ako-byt-krasnou-v-kazdom-veku-trnavcankam-v-tom-poradila-emma-tekelyova

72.
Rôzne príbehy európskej literatúry zaznejú na piatich miestach v Trnave / [autor] (maju).
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVII, č. 4 (2016), s. 28.

73.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 16 (2016), s. 7.
Poznámka: Zlatý vlak a kam zmizol zlatý poklad republiky

74.
Pokorný, Patrik
Noc literatúry v Trnave. Diela súčasných autorov budú čítať v záhrade knižnice, kaviarni či na radnici / Patrik Pokorný.
[online]. [citované 2016-05-06]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2016/05/05/noc-literatury-v-trnave-diela-sucasnych-autorov-budu-citat-v-zahrade-kniznice-kaviarni-ci-na-radnici/

75.
Kondlová, Adriána
Kam zmizol zlatý poklad? Tajomstvá histórie sa začali odkrývať / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-05-06]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/66615/kam-zmizol-zlaty-poklad-tajomstva-historie-sa-zacali-odkryvat

76.
Z pozvánok.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXIX, č. 17-18 (2016), s. 2.

77.
Trojdňový Májový kvet prináša na pešiu zónu nevídané zelené prekvapenie / [autor] REDAKCIA .
[online]. [citované 2016-05-09]. Dostupné na internete: http://www.trnava-live.sk/2016/05/06/trojdnovy-majovy-kvet-prinasa-na-pesiu-zonu-nevidane-zelene-prekvapenie/

78.
Trasa Noci literatúry povedie od knižnice po rotundu Spiegelsaal / [autor] TASR.
[online]. [citované 2016-05-10]. Dostupné na internete: http://nasatrnava.sme.sk/c/20159068/trasa-noci-literatury-povedie-od-kniznice-po-rotundu-spiegelsaal.html

79.
Trasa Noci literatúry povedie od knižnice po rotundu Spiegelsaal / [autor] TASR.
[online]. [citované 2016-05-10]. Dostupné na internete: http://www.trnavadnes.com/sprava/25796/trasa-noci-literatury-povedie-od-kniznice-po-rotundu-spiegelsaal-?PHPSESSID=c8d57b6e84a32896ef801960065c5041

80.
Noc literatúry v Trnave: Trasa povedie od knižnice po rotundu Spiegelsaal / [autor] TASR.
[online]. [citované 2016-05-10]. Dostupné na internete: http://trnava.dnes24.sk/noc-literatury-v-trnave-trasa-povedie-od-kniznice-po-rotundu-spiegelsaal-237398

81.
Rôzne príbehy európskej literatúry zaznejú na piatich miestach v Trnave / [autor] (maju).
[online]. [citované 2016-05-10]. Dostupné na internete: http://www.trnava.sk/sk/aktualita/rozne-pribehy-europskej-literatury-zazneju-na-piatich-miestach-v-trnave

82.
Kondlová, Adriána
Do nočnej Trnavy tentoraz vyrazíte za kultúrou- kedy a kde? / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-05-11]. Dostupné na internete: http://nasenovinky.sk/article/66694/do-nocnej-trnavy-tentoraz-vyrazite-za-kulturou-kedy-a-kde

83.
Spojenci nám ukradli zlato / [autor] gjk.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 17 (2016), s. 6.
Poznámka: Stanislav Motl

84.
Kondlová, Adriána
Noc literatúry už máme za sebou. Čo nám priniesla? / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-05-13]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/66734/noc-literatury-uz-mame-za-sebou-co-nam-priniesla

85.
Pamiatku Makara Mrvu si pripomenú koncertom, spomienku chystajú aj humoristi / [autor] (pm).
[online]. [citované 2016-05-13]. Dostupné na internete:http://www.trnavskyhlas.sk/c/18871-pamiatku-makara-mrvu-si-pripomenu-koncertom-spomienku-chystaju-aj-humoristi.htm

86.
Kvetanová, Darina
Ľudia chcú živšiu Trnávku, parky a miesta na športovanie / Darina Kvetanová.
In: Trnavsko. - Roč. 20, č. 19 (2016), s. 2.

87.
Kondlová, Adriána
Tradičná súťaž s netradičným nábojom. Ako to celé dopadlo? / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-05-20]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/66896/tradicna-sutaz-s-netradicnym-nabojom-ako-to-cele-dopadlo

88.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 18 (2016), s. 7.
Poznámka: Hlásky lásky

89.
Kondlová, Adriána
Na dobré sa nezabúda. A na Makara už vôbec / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-06-01]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/67031/na-dobre-sa-nezabuda-a-na-makara-uz-vobec

90.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 22 (2016), s. 11.
Poznámka: Letná burza kníh

91.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 22 (2016), s. 11.
Poznámka: 2+1= Esperanto & sci-fi

92.
Matláková, Zlata
Anketa k 170. výročiu Slovenských pohľadov / Zlata Matláková.
In: Slovenské pohľady. - Roč. IV, č. 6 (2016), s. 25-27.

93.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 21 (2016), s. 7.
Poznámka: 2+1= Esperanto & sci-fi

94.
Slovenská pošta uvedie známku venovanú podomovému kníhkupcovi M. Hrebendovi / [autor] TASR.
[online]. [citované 2016-06-17]. Dostupné na internete:
http://www.trnavadnes.com/sprava/26011/slovenska-posta-uvedie-znamku-venovanu-podomovemu-knihkupcovi-m-hrebendovi

95.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 23 (2016), s. 13.
Poznámka: 2+1= Esperanto & sci-fi

96.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 23 (2016), s. 13.
Poznámka: Letná burza kníh

97
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 24 (2016), s. 11.
Poznámka: Letná burza kníh

98.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 24 (2016), s. 7.
Poznámka: Letná burza kníh

99.
Kondlová, Adriána
Vyskúšali ste už dobrodružstvo do vrecka? Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-06-24]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/67956/vyskusali-ste-uz-dobrodruzstvo-do-vrecka

100.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 23 (2016), s. 7.
Poznámka: Letná burza kníh

101.
Kondlová, Adriána
Našli ste už svoj letný príbeh? V knižnici ich čaká hneď niekoľko / Adriána Kondlová.
[online]. [citované 2016-06-30]. Dostupné na internete:
http://nasenovinky.sk/article/68173/nasli-ste-uz-svoj-letny-pribeh-v-kniznici-ich-caka-hned-niekolko

102.
Tomašovič, Pavol
Trnavská poetika 2016 v záhrade pri Trnávke / Pavol Tomašovič.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVII, č. 6 (2016), s. 26.

103.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 26 (2016), s. 7.
Poznámka: Prázdninový Superklub

104.
Prvá Trnavská poetika 2016 v záhrade pri Trnávke.
[online]. [citované 2016-07-12]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/prva-trnavska-poetika-2016-v-zahrade-pri-trnavke

105.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 28 (2016), s. 9.
Poznámka: Prázdninový Superklub

106.
Jakubáčová, Benjamína
V knižnici za mrežami / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. - Roč. 24, č. 2 (2016), s. 38-39.

107.
Kopáčiková, Judita
Knižnice pre všetkých. Týždeň slovenských knižníc 2013 − 2016 / Judita Kopáčiková.
In: Bulletin SAK. - Roč. 24, č. 2 (2016), s. 5-7.

108.
Chudík, Martin
V pondelok doma nebudem... / Martin Chudík.
In: Knižná revue. - Roč. XXVI, č. 07/08 (2016), s. 20.

109.
Gálusová, Ivana
Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2015 / Ivana Gálusová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 43, č. 1 (2016), s. 1-4.

110.
Koleková, Lívia
Rekonštrukcia budovy a skvalitnenie služieb v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave / Lívia Koleková.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 43, č. 1 (2016), s. 5-7.

111.
Gálusová, Ivana
Vzdelávanie knihovníkov / Ivana Gálusová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 43, č. 1 (2016), s. 8.

112.
Jakubáčová, Benjamína
Putovanie za literatúrou / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 43, č. 1 (2016), s. 17-18.

113.
Vozárová, Alena
Na návšteve v materských centrách / Alena Vozárová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 4.

114.
Chorvatovičová, Veronika
Mladí filatelisti / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 7-8.

115.
Vozárová, Alena
V knižnici po anglicky, po nemecky... / Alena Vozárová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 13.

116.
Program.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 18-19.
Poznámka: Prázdninový Superklub

117.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č. 33 (2016), s. 7.
Poznámka: Prázdninový Superklub

118.
Kuracinová-Valová, Miroslava
Prichádza Beztebie Beaty Vargovej Kuracinovej / Miroslava Kuracinová-Valová.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVII, č. 8 (2016), s. 43.

119.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 32 (2016), s. 4.
Poznámka: Dotyky s mocou.

120.
Kopúnek, Gabo
Milovaní sú s nami až do konca / Gabo Kopúnek.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 34 (2016), s. 4.

121.
Vozárová, Alena
Knižnica a najmenší čitatelia / Alena Vozárová.
In: Predškolská výchova. - Roč. LXXI, č. 1 (2016), s. 32-36.

122.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 34 (2016), s. 7.
Poznámka: Neboli sme stále anjeli.

123.
Pozvánka.
In: Kultúra. - Roč. XIX, č. 17 (2016), s. 9.Poznámka: XIX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva 2016/2017.

124.
Nazretie do krajiny Poetika / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 26 (2016), s. 4.

125.
Koleková, Lívia
Uvedenie knihy Dotyky s mocou / Lívia Koleková.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 17 (2016), s. 5.

126.
Neboli sme stále anjeli / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 36 (2016), s. 4.

127.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 36 (2016), s. 7.
Poznámka: Spomienky votkané do príbehov.

128.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 36 (2016), s. 7.
Poznámka: Dve z jednej strany.

129.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č.42 (2016), s. 7.
Poznámka: Dve z jednej strany.

130.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č.42 (2016), s. 7.
Poznámka: Trnavská poetika.

131.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 14, č.43 (2016), s. 10.
Poznámka: Bomba pre TGM.

132.Janka Blašková a Eva Jarábková prichádzajú s knihou plnou humoru / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 20, č. 42 (2016), s. 2.

133.
Niečo pre milovníkov poézie / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 20, č. 42 (2016), s. 2.

134.
Pozvánka.
In: Slovenské národné noviny. Roč. 31, č. 44-45 (2016), s. 19.
Poznámka: Literárny klub Bernolák.

135.
Neboli sme stále anjeli / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 36 (2016), s. 4.

136.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 37 (2016), s. 7.
Poznámka: Dve z jednej strany.

137.
Radványi, Peter
Kniha zaujme aj trnavských lokálpatriotov / Peter Radványi.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVII, č. 9 (2016), s. 31.

138.
Výstava Kam na strednú prichádza do mestskej športovej haly.
[online]. [citované 2016-11-04]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/20102-vystava-kam-na-strednu-prichadza-do-mestskej-sportovej-haly.htm

139.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 18 (2016), s. [16].
Poznámka: Dve z jednej strany.

140.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 38 (2016), s. 7.
Poznámka: Trnavský Pantheon.

141.
Kopúnek, Gabo
Zaknihovaná riadna dávka humoru / Gabo Kopúnek.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 38 (2016), s. 4.

142.
Stredné školy zabojujú o študentov. Výstava Kam na strednú prichádza do mestskej športovej haly / [autor] REDAKCIA.
[online]. [citované 2016-11-07]. Dostupné na internete:
:http://www.trnava-live.sk/2016/11/05/stredne-skoly-zabojuju-o-studentov-vystava-kam-na-strednu-prichadza-do-mestskej-sportovej-haly/

143.
Pre žiakov základných škôl je výstava Kam na strednú.
[online]. [citované 2016-11-04]. Dostupné na internete:
http://trnavadnes.com/sprava/26627/pre-ziakov-zakladnych-skol-je-vystava-kam-na-strednu

144.
Vianoce v knižnici.
In: Vianočný spravodaj 2016.

145.
Školy lákali budúcich prvákov, knižnica čitateľov / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 40 (2016), s. 4- 5.

146.
Knižka, ktorá vaše kútiky roztiahne do strán / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 20, č. 45 (2016), s. 2.

147.
O hodnote známok a ich budúcnosti / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 20, č. 46 (2016), s. 4.

148.
Matláková, Zlata
Trnavská poetika / Zlata Matláková.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXIX, č. 39-40 (2016), s. 15.

149.
Kopúnek, Gabo
Ozúbky dbajú viac ako o vlastné zuby / Gabo Kopúnek.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 42 (2016), s. 4.

150.
Tomašovič, Pavol
Politický škandál: Dve z jednej strany / Pavol Tomašovič.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVII, č. 10 (2016), s. 46.

151.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 43 (2016), s. 7.
Poznámka: Príbehy decembrových ohňov.

152.
Žila v Peru a starala sa o chudobné deti. O zážitkoch porozpráva v knižnici / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 20, č. 48 (2016), s. 4.

153.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 20 (2016), s. [16].
Poznámka: Kúzelník so slovami.

154.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 20 (2016), s. [16].
Poznámka: Misia Peru.

155.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 20 (2016), s. [16].
Poznámka: Príbehy decembrových ohňov.

156.
Laškovanie s bosorkami / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 2, č. 45 (2016), s. 4.

157.
Matláková, Zlata
Zastavenie umožňuje počuť i šepot / Zlata Matláková.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXIX, č. 43-44 (2016), s. 15.

158.
Kvetanová, Darina
Lenka, sestra malých Peruáncov / Darina Kvetanová.
In: Trnavsko. - Roč. 20, č. 50 (2016), s. 4-5.

159.
Chorvatovičová, Veronika
Adam a čarovná šmykľavka / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 4.

160.
Vozárová, Alena
Bojnickí búbeli / Alena Vozárová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 5.

161.
Chorvatovičová, Veronika
Kúzelník so slovami / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 6.

162.
Ako to vidia deti...?
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 7-8.

163.
Jakubáčová, Benjamína
Prázdninový superklub 2016 / Benjamína Jakubáčová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 10-11.

164.
Chorvatovičová, Veronika
Knihy a príbehy 2016 / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 12.

165.
Chorvatovičová, Veronika
Festival literatúry a kráľov detských čitateľov / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 13-14.

166.
Jakubáčová, Benjamína
Vynovené priestory / Benjamína Jakubáčová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 15.

167.
Chorvatovičová, Veronika
Vianoce v knižnici / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 16.

168.
Podporná činnosť FPU na rok 2017.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 43, č. 2 (2016), s. 2-3.

169.
Jakubáčová, Benjamína
Knižnica – dobré miesto pre život / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 43, č. 2 (2016), s. 3-4.

170.
Koleková, Lívia
Činnosť krajskej pobočky spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Trnave za rok 2016 / Lívia Koleková.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 43, č. 2 (2016), s. 8-9.

171.
Šípková, Ružena
Na exkurzii v Baťovom meste / Ružena Šípková.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 43, č. 2 (2016), s. 10-12.

172.
Kopáčiková, Judita
Pripravujeme výskum čítania mládeže vo veku 13-17 rokov na Slovensku / Judita Kopáčiková.
In: Bulletin SAK. - Roč. 24, č. 4 (2016), s. 4-6.

173.
Jakubáčová, Benjamína
Knižnica – dobré miesto pre život / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. - Roč. 24, č. 4 (2016), s. 10-11.Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet