2017

1.
„Trošku ju obláli,...“ / [autor] M.R.
In: Blavské noviny. - Roč. XV, č. 4 (2016), s. 19.
Poznámka: Dve z jednej strany.

2.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 1 (2017), s. 4.
Poznámka: BUMerang.

3.
Tvorcovia BUMerangu v Trnave / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 21, č. 3 (2017), s. 4.

4.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 1 (2017), s. [16].
Poznámka: BUMerang.

5.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 4, č. 1 (2017), s. [16].
Poznámka: Ako sme s Ťukťukom Ťukťukovali.

6.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 2 (2017), s. 7.
Poznámka: BUMerang.

7.
Namiesto zelene pribudnú stavby / Gabo Kopúnek.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 2 (2017), s. 4-5.

8.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 15, č. 3 (2017), s. 6.
Poznámka: Ako sme s Ťukťukom Ťukťukovali.

9.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 15, č. 3 (2017), s. 10.
Poznámka: BUMerang.

10.
Výnimoční ľudia sú krájačmi tmy / Zlata Matláková.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVIII, č. 1 (2017), s. 30-31.

11.
Knižnica – dobré miesto pre život / Benjamína Jakubáčová.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVIII, č. 1 (2017), s. 31.

12.
Úrodný rok pre trnavských literátov / Peter Radványi.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVIII, č. 1 (2017), s. 38- 39.

13.
Návrat Bumerangu / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 3 (2017), s. 4.

14.
Deväťdesiat rokov na krku / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 21, č. 6 (2017), s. 6.

15.
Poézia, blues a denné sny / Ružena Šípková.
[online]. [citované 2017-02-21]. Dostupné na internete:
http://www.seredonline.sk/clanky/poezia-blues-a-denne-sny/

16.
Prečo Beňo Škreko nespal?! / Gabo Kopúnek.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 6 (2017), s. 4.

17.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. [16].
Poznámka: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927-2017.

18.
Knižnica Juraja Fándlyho oslavuje deväťdesiatku / [autor] TASR.
[online]. [citované 2017-02-28]. Dostupné na internete:
https://nasatrnava.sme.sk/c/20469166/kniznica-juraja-fandlyho-oslavuje-devatdesiatku.html#ixzz4ZzBWnlQg

19.
Knižnica Juraja Fándlyho oslavuje deväťdesiatku [autor] TASR.
[online]. [citované 2017-02-28]. Dostupné na internete:
http://www.trnavadnes.com/sprava/26925/kniznica-juraja-fandlyho-oslavuje-devatdesiatku?PHPSESSID=d999a1af4448dcf1486e6f8aef08db12

20.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a jej výročie / Zuzana Vozárová.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVII, č. 2 (2017), s. 14-16.

21.
Knižnica Juraja Fándlyho oslavuje deväťdesiatku / [autor] TASR.
[online]. [citované 2017-03-01]. Dostupné na internete:
http://www.24hod.sk/kniznica-juraja-fandlyho-oslavuje-devatdesiatku-cl496397.html

22.
Knižnica Juraja Fándlyho oslavuje deväťdesiatku / [autor] TASR.
[online]. [citované 2017-03-01]. Dostupné na internete:
http://www.teraz.sk/magazin/kniznica-juraja-fandlyho-
oslavuje-dev/245905-clanok.html

23.
Knižnica Juraja Fándlyho oslavuje deväťdesiatku / [autor] TASR.
[online ]. [citované 2017-03-01]. Dostupné na internete:
http://www.dobrenoviny.sk/c/94475/kniznica-juraja-fandlyho-oslavuje-devatdesiatku

24.
Jubileum studnice poznania / Gabo Kopúnek.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 7 (2017), s. 4.

25.
Knižnica Juraja Fándlyho oslavuje deväťdesiatku / [autor] TASR.
In: Trnava dnes. - Roč. 15, č. 9 (2017), s. 4.

26.
Paráda v zrkadlovke / bapka Blašková.
In: Trnavsko. - Roč. 21, č. 9 (2017), s. 3.

27.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 8 (2017), s. 7.
Poznámka: Deň s Petrou Nagyovou-Džerengovou.

28.
B. Škreko v jubilujúcej knižnici / Zlata Matláková.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXX, č. 9-10 (2017), s. 19.

29.
Otvorenie Týždňa slovenských knižníc.
[online]. [citované 2017-03-20]. Dostupné na internete:
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/otvorenie-tyzdna-slovenskych-kniznic

30.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 5, č. 5 (2017), s. [16].
Poznámka: Týždeň slovenských knižníc.

31.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 5, č. 5 (2017), s. [16].
Poznámka: Marec pre dospelých.

32.
Bude to zážitok: Deti môžu v Trnave nocovať na netradičnom mieste / Monika Hanigovská.
[online]. [citované 2017-03-31].Dostupné na internete:
http://trnava.dnes24.sk/bude-to-zazitok-deti-mozu-v-trnave-nocovat-na-netradicnom-mieste-266534

33.
Týždeň slovenských knižníc / [autor] md.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 5, č. 6 (2017), s. 4.

34.
Deň humoru v čitárni knižnice.
[online]. [citované 2017-04-13]. Dostupné na internete:
http://domesta.sk/16-tt-mesto/tt-ostatne/622-den-humoru-v-citarni-kniznice

35.
Prednáška "Odkaz slunečnice".
[online]. [citované 2017-04-13]. Dostupné na internete:
http://domesta.sk/16-tt-mesto/tt-ostatne/623-prednaska-odkaz-slunecnice

36.
20 rokov Tirnavie / J. Mička.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 5, č. 7 (2017), s. 9.

37.
Noc literatúry: Európska tvorba aj v Trnave.
In: Trnavsko. - Roč. 21, č. 16 (2017), s. 4.

38.
Deň humoru v čitárni knižnice.
[online]. [citované 2017-04-24]. Dostupné na internete:
http://domesta.sk/16-tt-mesto/tt-ostatne/622-den-humoru-v-citarni-kniznice

39.
Noc literatúry 2017.
[online]. [citované 2017-04-24]. Dostupné na internete:
http://domesta.sk/16-tt-mesto/tt-ostatne/625-noc-literatury-2017

40.
Deviata Noc literatúry predstaví aj v Trnave knižné diela európskych autorov.
[online]. [citované 2017-05-03]. Dostupné na internete: http://www.trnava.sk/sk/aktualita/deviata-noc-literatury-predstavi-aj-v-trnave-knizne-diela-europskych-autorov

41.
Májový kvet zmení Trojičné námestie na kvitnúci záhon.
[online]. [citované 2017-05-05]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/majovy-kvet-zmeni-trojicne-namestie-na-kvitnuci-zahon

42.
Májový kvet zmení Trojičné námestie na kvitnúci záhon.
[online]. [citované 2017-05-05]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2017/05/05/majovy-kvet-zmeni-trojicne-namestie-na-kvitnuci-zahon/

43.
Úsmev vás prezradí / [autor] gak.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 11 (2017), s. 8.

44.
Noc literatúry 2017.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 11 (2017), s. 9.

45.
Samko Tále inšpiruje stále / Gabo Kopúnek.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 11 (2017), s. 9.

46.
Májový kvet zmení Trojičné námestie na kvitnúci záhon / [autor] (TS mesta Trnava).
In: Trnava dnes. - Roč. 15, č. 18 (2017), s. 2.

47.
Sima Martausová zaspieva na Makarových májoch.
In: Trnavsko. - Roč. 21, č. 19 (2017), s. 4.

48.
Deň humoru s literatúrou a dobrom / Ružena Šípková.
[online]. [citované 2017-05-17]. Dostupné na internete: http://ww.seredonline.sk/clanky/den-humoru-s-literaturou-a-s-dobrom/

49.
Od humoru cez detektívky až k čertíkom / Ružena Šípková.
[online]. [citované 2017-05-17]. Dostupné na internete: http://www.seredonline.sk/clanky/od-humoru-cez-detektivky-az-k-certikom/

50.
Noc literatúry / [autor] KJF.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 12 (2017), s. 9.

51.
Pozvánka.
In: Bez rešpektu. - Roč. 3, č. 12 (2017), s. 9.
Poznámka: Máj v piatom mesiaci.

52.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a jej výročie / Zuzana Vozárová.
[online]. [citované 2017-05-18]. Dostupné na internete
http://nzr.trnava.sk/?q=node/2309

53.
V Knižnici J. Fándlyho uviedli do života knihu pre deti Správy od krtka.
[online]. [citované 2017-05-18]. Dostupné na internete:
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/v-kniznici-jfandlyho-uviedli-do-zivo/33737-clanok.html

54.
23. 2. - Program pri príležitosti 90. výročia založenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
[online]. [citované 2017-05-18]Dostupné na internete:
http://www.literarny-tyzdennik.sk/products/a23-2-programpri-prilezitosti-90-vyrocia-zalozenia-kniznice-juraja-fandlyho-v-trnave/

55.
TTSK, KJF v Trnave, Fórum humoristov Vás pozývajú - Deň humoru....
[online]. [citované 2017-05-18]. Dostupné na internete:
 http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/a26-4-stretnutie-so-spisovatelmi-milanom-lechanom-a-michalom-horeckym-v-kniznici-juraja-fandlyho-v-trnave-pozyvame/

55.
10. 5. - Noc literatúry 2017 - v Trnave...
[online]. [citované 2017-05-18]. Dostupné na internete:
http://literarny-tyzdennik.sk/products/a10-5-noc-literatury-2017-v-trnave1/

56.
Máj presiaknutý láskou / Ružena Šípková.
[online]. [citované 2017-06-12]. Dostupné na internete:
http://www.seredonline.sk/clanky/maj-presiaknuty-laskou-1/

57.
Verte cisárovi: Trnavská poetika pokračuje na nádvorí radnice.
[online]. [citované 2017-06-14]. Dostupné na internete:
https://nasatrnava.sme.sk/c/20556605/verte-cisarovi-trnavska-poetika-pokracuje-na-nadvori-radnice.html#axzz4jrOUWTH9

58.
Zaujímavá možnosť pre deti v Trnave: Prázdninový superklub v našom meste / Monika Hanigovská.
[online]. [citované 2017-06-19]. Dostupné na internete: http://trnava.dnes24.sk/zaujimava-moznost-pre-deti-v-trnave-prazdninovy-superklub-v-nasom-meste-272763

59.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a jej výročie / Zuzana Vozárová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 1 (2017), s. 6-8.

60.
O čítaní a nečítaní / Ivana Gálusová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 1 (2017), s. 9-10.

61.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a kamaráti z Yourchoice / Veronika Chorvatovičová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 1 (2017), s. 10-11.

62.
Klub mladých filatelistov navštívil Jihlavu / Veronika Chorvatovičová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 1 (2017), s. 13-14.

63.
Súťaž.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 1 (2017), s. 19.
Poznámka: Literárny salón Trnava 2017.

64.
Pamätné medaily pre knihovníkov.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 1 (2017), s. [20].

65.
Knižnica Juraja Fándlyho / Lívia Koleková.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 5, č. 11 (2017), s. 9.

66.
V literárnej súťaži opäť uspeli autori z Trnavy / [autor] (red).
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVIII, č. 6 (2017), s. 11.

67.
Oslovujú vás literárne múzy? Skúste šťastie v súťaži Literárny salón 2017 / [autor] (red).
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVIII, č. 6 (2017), s. 33.

68.
Pozvánka.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVIII, č. 6 (2017), s. [46].
Poznámka: Potulky Malým Rímom.

69.
Na Potulkách malým Rímom sa opäť vyberieme proti prúdu času.
[online]. [citované 2017-07-03]. Dostupné na internete: http://www.trnava.sk/sk/aktualita/na-potulkach-malym-rimom-sa-opat-vyberieme-proti-prudu-casu

70.
Prvá Trnavská poetika v roku 2017 (Popoludnie s cisárom) / Ružena Šípková.
[online]. [citované 2017-07-03]. Dostupné na internete: http://www.seredonline.sk/clanky/prva-trnavska-poetika-v-roku-2017-popoludnie-s-cisarom/

71.
Trnavská poetika.
[online]. [citované 2017-07-10]. Dostupné na internete: http://www.trnava.sk/sk/podujatie/trnavska-poetika

72.
Mesto opäť organizuje obľúbené prehliadky / Darina Kvetanová.
In: Trnavsko. - Roč. 21, č. 27 (2017), s. 2.

73.
Prázdninový superklub 2017.
[online]. [citované 2017-07-11]. Dostupné na internete: http://domesta.sk/16-tt-mesto/tt-ostatne/716-prazdninovy-superklub-2017

74.
Potulky malým Rímom leto 2017.
[online]. [citované 2017-07-11]. Dostupné na internete: http://domesta.sk/16-tt-mesto/tt-ostatne/709-potulky-malym-rimom-leto-2017

75.
Maľujeme srdcom / [autor] red.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 5, č. 12 (2017), s. 6.

76.
Pozvánka.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 5, č. 12 (2017), s. 8.
Poznámka: Záhradné poetické inšpirácie.

77.
Trnavský srandovno-poetický guláš (VII. ročník Gulášovej pohody v Jaslovských Bohuniciach) / Ružena Šípková.[online]. [citované 2017-07-18]. Dostupné na internete: http://www.seredonline.sk/clanky/trnavsky-srandovno-poeticky-gulas-vii-rocnik-gulasovej-pohody-v-jaslovskych-bohuniciach-1/

78.
Radnica aj v tomto roku pozýva na výlety do histórie Trnavy / [autor] (TS).
In: Trnava dnes. - Roč. 15, č. 27 (2017), s. 8.

79.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 15, č. 27 (2017), s. 10.
Poznámka: Potulky Malým Rímom.

80.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 15, č. 27 (2017), s. 10.
Poznámka: Prázdninový superklub.

81.
Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 2.

82.
Klára a ... / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 2-3.

83.
Tajomstvo Svetlany Majchrákovej / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 4.

84.
Žive menom Viola / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 4-5.

85.
Prázdniny na tretiu / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 6.

86.
Správy od krtka / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 8.

87.
Noc s Andersenom / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 9-10.

88.
Reggae a jej hlavný predstaviteľ Bob Marley / Alena Vozárová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 10.

89.
Môj život s hudbou / Alena Vozárová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 11.

90.
Vernisáž v hudobnom oddelení / Alena Vozárová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 12.

91.
Les ukrytý v knihe / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 13-14.

92.
Májový kvet / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 14.

93.
MDD v KJF alebo ako sme spolu oslavovali / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 15.

94.
Celé Slovensko číta deťom / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 15-16.

95.
Kráľ či kráľovná čitateľov? / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 17.

96.
Klub mladých filatelistov navštívili Jihlavu aj Lietavu / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 17-18.

97.
Deň ľudovej rozprávky 2017.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 21.
Poznámka: Diplom pre KJF.

98.
Pozvánka.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 22-23.
Poznámka: Prázdninový superklub.

99.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 prezradia všetko, čo ste o Trnave nevedeli.
[online]. [citované 2017-08-21]. Dostupné na internete: http://www.trnava.sk/sk/aktualita/dni-europskeho-kulturneho-dedicstva-2017-prezradia-vsetko-co-ste-o-trnave-nevedeli

100.
Kultúra je živou súčasťou života v Trnavskom samosprávnom kraji.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 5, č. 14 (2017), s. 6-7.

101.
Druhá Trnavská poetika v roku 2017 (Záhradné poetické inšpirácie) / Ružena Šípková.
[online]. [citované 2017-08-25]. Dostupné na internete: http://www.seredonline.sk/clanky/druha-trnavska-poetika-v-roku-2017-zahradne-poeticke-inspiracie/

102.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a jej výročie / Zuzana Vozárová.
In: Bulletin SAK. - Roč. 25, č. 2 (2017), s. 20-21.

103.
Rekonštrukcie a modernizácie v Trnavskom samosprávnom kraji.
In: Rodný môj kraj. - Roč. 5, č. 15 (2017), s. 6-7.

104.
Týždeň slovenských knižníc 2017 / Katarína Šušoliaková.
In: Bulletin SAK. - Roč. 25, č. 2 (2017), s. 12-16.

105.
Národné matičné slávnosti – Trnava 2017.
[online]. [citované 2017-09-06]. Dostupné na internete: https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/narodne-maticne-slavnosti-%E2%80%93-trnava-2017

106.
Národné matičné slávnosti ponúkajú štvordňový bohatý program / [autor] TASR.
[online]. [citované 2017-09-11]. http://trnavadnes.com/sprava/27800/narodne-maticne-slavnosti-ponukaju-stvordnovy-bohaty-program

107.
Matičná esej / Alexandra Kubišová.
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 32, č. 37 (2017). - Príl. Orol tatranský. - Roč. 18, č. 8-9 (2017), s. 8-9.

108.
Rieka Morava nás nerozdeľuje, ale spája / Eva Jarábková.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVIII, č. 8 (2017), s. 32.

109.
O Cenu Slovenského učeného tovarišstva / [autor] (red).
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVIII, č. 8 (2017), s. 38.

110.
Mercedes v knižnici / Ján Sirota.
In: Chtelničan. - Roč. 7, č. 3 (júl - september 2017), s. 9.

111.
Exkurzia a beseda vo vydavateľstve Daxe.
In: Zvonček. - Roč. XIII, č. 2 (2017), s. [22].

112.
Návšteva vo vydavateľstve Daxe.
In: Maxík. - Roč. XIV, č. 2 (2017), s. [31].

113.
Edičná činnosť Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave / Emília Dolníková.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 35, č. 3 (2017), s. 42-47.

114.
Milana Jedličku pripomína nová kniha, do života ju uviedli s fotografiami Ivana Šipkovského.
[online]. [citované 2017-10-23]. Dostupné na internete:
http://www.trnavskyhlas.sk/c/22518-milana-jedlicku-pripomina-nova-kniha-do-zivota-ju-uviedli-s-fotografiami-ivana-sipkovskeho.htm

115.
Národné Matičné slávnosti / [autor] -zub-.
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 32, č. 43 (2017). - [Príl.] Orol tatranský. - Roč. 18, č. 6 (2017), s. 3.

116.
Knižný hrdina Kapitán Padák sa predstaví malým čitateľom v Trnave / OZ Pluto / Plutošop.
[online]. [citované 2017-10-27]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2017/10/27/knizny-hrdina-kapitan-padak-sa-predstavi-malym-citatelom-v-trnave/

117.
Knižný hrdina Kapitán Padák sa predstaví malým čitateľom / [autor] OZ Pluto / Plutošop.
In: Trnava dnes. - Roč. 15, č. 43 (2017), s. 2.

118.
Vyhodnotenie súťaže Literárny salón Trnava 2017. (Talent je hlavne schopnosť hľadať a nájsť).
[online]. [citované 2017-11-06]. Dostupné na internete:http://www.seredonline.sk/clanky/vyhodnotenie-sutaze-literarny-trnava-2017-talent-je-hlavne-schopnost-hladat-a-najst-1

119.
Trnavská poetika a Trnavská univerzita (1635 – 1992 – 2017) (Mliečne zuby duše a Hlboká plytčina) /
Ružena Šípková.
[online]. [citované 2017-11-13]. Dostupné na internete: http://www.seredonline.sk/clanky/trnavska-poetika-a-trnavska-univerzita-1635-1992-2017-mliecne-zuby-duse-a-hlboka-plytcina-1/

120.
Literárna súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2017/2018.
In: Dotyky. - Roč. XXIX, č. 4 (2017), s. 69.

121.
Vychádza kniha spomienok na Mariána Mrvu Makarovo bluesnenie. Predstavia ju v knižnici / Benjamína Jakubáčová.
[online]. [citované 2017-11-21]. Dostupné na internete: http://www.trnava-live.sk/2017/11/21/vychadza-kniha-spomienok-na-mariana-mrvu-makarovo-bluesnenie-predstavia-ju-v-kniznici/

122.
„Zlaté“ Rodinné balenie Fóra humoristov (Napokon prišli aj črievičky) / Ružena Šípková.
[online]. [citované 2017-11-27]. Dostupné na internete: http://www.seredonline.sk/clanky/-zlate-rodinne-balenie-fora-humoristov-napokon-prisli-aj-crievicky/

123.
Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2017 v Trnave / Miroslava Kuracinová Valová.
In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 66, č. 4 (2017), s. 67.

124.
V knižnici zaspomínajú na Mariána Makara Mrvu / Benjamína Jakubáčová.
In: Trnava dnes. - Roč. 15, č. 47 (2017), s. 2.

125.
Humoristi vydávajú knihu o kamarátovi Makarovi / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 21, č. 47 (2017), s. 2.

126.
Eurofondy – nielen slovo, ale konkrétne projekty pre Trnavský kraj / Stanislava Murínová.
In: Friško. - Roč. 1, č. 2 (jeseň 2017), s. 14-21.
Poznámka: Obnova budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

127.
Pozvánka.
In: Trnava dnes. - Roč. 15, č. 48 (2017), s. 12.
Poznámka: Príbehy decembrových ohňov.

128.
Decembrové ohne v knižnici / [autor] kvet.
In: Trnavsko. - Roč. 21, č. 48 (2017), s. 2.

129.
Nevšedná publikácia Napísali o nás / Gabo Kopúnek.
In: Piešťanský týždeň. - Roč. XXVII, č. 48 (2017), s. 16.

130.
Chýba vám humor? Príďte do knižnice, tam ho zadarmo vyučujú aj rozdávajú / Eva Jarábková.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVIII, č. 10 (2017), s. 44.

131.
Najnovšia publikácia Knižnice Juraja Fándlyho / Emília Dolníková.
In: Novinky z radnice. - Roč. XXVIII, č. 10 (2017), s. 45.

132.
Plot Kalokagatie zmizne, cez Trnávku povedú nové mosty / Lenka Štepáneková.
In: Trnavské noviny MY. - Roč. 27, č. 49 (2017), s. 3.

133.
Róbert Bezák aj Marcela Laiferová predstavia svoje knihy v Trnave.
[online]. [citované 2017-13-12]. Dostupné na internete: http://www.trnavskyhlas.sk/c/22895-robert-bezak-aj-marcela-laiferova-predstavia-svoje-knihy-v-trnave.htm

134.
Besedovali sme v knižnici s Gabrielou Izakovičovou – Spústovou / Adriana Vrždiaková.
In: Gorkáčik. - Roč. XIX, č. 1 (2017), s. 6.

135.
Besedovali sme v knižnici s Beatou Vargovou Kuracinovou / Adriana Vrždiaková.
In: Gorkáčik. - Roč. XIX, č. 1 (2017), s. 7.

136.
Kráľ (kráľovná) čitateľov.
In: Gorkáčik. - Roč. XIX, č. 1 (2017), s. 21.

137.
Duchovné odtiene Trnavskej poetiky s Gabrielou Spustovou Izakovičovou (V živote sa mi darí víťaziť) / Ružena Šípková.
[online]. [citované 2017-12-14]. Dostupné na internete:
http://www.seredonline.sk/clanky/duchovne-odtiene-trnavskej-poetiky-s-gabrielou-spustovou-izakovicovou-v-zivote-sa-mi-dari-vitazit/

138.
Makarovo bluesnenie v trnavskej knižnici (Spomienková kniha uvedená do života notami) / Ružena Šípková.[online]. [citované 2017-12-18]. Dostupné na internete:http://www.seredonline.sk/clanky/makarovo-bluesnenie-v-trnavskej-kniznici-spomienkova-kniha-uvedena-do-zivota-notami/

139.
Plot Kalokagatie zmizne, cez Trnávku povedú nové mosty / Lenka Štepáneková.
[online]. [citované 2017-12-18]. Dostupné na internete:
https://mytrnava.sme.sk/c/20720794/plot-kalokagatie-zmizne-cez-trnavku-povedu-nove-mosty.html

140.
Pokračovanie obnovy budovy a interiéru Knižnice JF v Trnave / Lívia Koleková.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 2 (2017), s. 2-4.

141.
Knihovníci na cestách / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 2 (2017), s. 4.

142.
Biblioterapia pre knihovníkov / Jana Pifková.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 2 (2017), s. 5.

143.
Milej kolegyni, Benke Jakubáčovej.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 2 (2017), s. 6.

144.
Humoru sa dá naučiť / Eva Jarábková.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 2 (2017), s. 9-10.

145.
Mladé talenty v hudobnom oddelení / Alena Vozárová.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 2 (2017), s. 14-15.

146.
Ocenenia pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave.
In: Knižničný spravodajca. - Roč. 44, č. 2 (2017), s. [20].

147.
Výskum čítania mládeže vo veku 13 - 17 rokov v SR / Judita Kopáčiková.
In: Bulletin SAK. - Roč. 25, č. 4 (2017), s. 15-18.

148.
Humoru sa dá naučiť / Eva Jarábková.
In: Bulletin SAK. - Roč. 25, č. 4 (2017), s. 46.

149.
Nevšedná publikácia Napísali o nás... / rf.
[online]. [citované 2017-12-09]. Dostupné na internete: http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/kultura/kniha/nevsedna-publikacia-napisali-o-nas-29975/
 

150.
Dobruľkine dobrodružstvá. Stretnutie detí s jubilujúcou spisovateľkou Gabrielovou Spustovou.
 
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 2.
 

151.
Ktože to spadol z višne? Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Romanom Bratom.
 
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 2-3.
 

152.
Legenda.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 4.
 

153.
Čo si ši-ši? Príbehy afrických zvieratiek.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 5.
 

154.
Piešťanko a pani Nitková.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 6.
 

155.
Kristián z Astrádie /Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 7-8.
 

156.
Škôlkari a čarovné slovíčka.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 9.
 

157.
Môj život s hudbou.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 9-10.
 

158.
Elvis Presley.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 10-11.
 

159.
Vianočný koncert / Alena Vozárová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 11.
 

160.
Prázdninový Superklub 2017. Téma: Slovensko a naše kultúrne bohatstvo / Benjamína Jakubáčová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 12-15.
 

161.
Úspešní knihovníci / Benjamína Jakubáčová.
In: Čaruška. - Roč. 22, č. 2 (2017), s. 16.
 

162.
Popoludnie v Trnave s Dobšinským / Veronika Pavlíková, Lenka Šallaiová.
In: Blavské noviny. - Roč. 16, č. 4 (2017). - Príl. Lienka. - Roč. 16, č. 4 (2017), s. 12.
 

163.
Maráky, Peter
Tri otázky predsedom samosprávnych krajov / Peter Maráky.
In: Pamiatky a múzeá. – Roč. 66, č. 3 (2017), s. 61 – 65.
 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet