2019

1.
Zimná tvorivá dielňa.
[online]. [citované 2019-01-08]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/zimna-tvoriva-dielna

2.
PREZENTÁCIA CESTOPISU ČERVENÁ.
[online]. [citované 2019-01-11]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/prezentacia-cestopisu-cervena

3.
ČERVENÁ.
[online]. [citované 2019-01-11]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/cervena1

4.
Prezentácia cestopisu Patrika Slaninu: Červená, 18. januára 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave.
[online]. [citované 2019-01-11]. Dostupné na internete:
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentacia-cestopisu-patrika-slaninu-cervena-18-januara-2019-o-17-00-hod-v-citarni-kniznice-jf-v-trnave/

5.
Slanina, Patrik
KRST KNIHY ČERVENÁ / Patrik Slanina.
[online]. [citované 2019-01-15]. Dostupné na internete:
https://patrikslanina2.blog.sme.sk/c/500081/krst-knihy-cervena.html

6.
Knižná revue facebook udalosť Červená
[online]. [citované 2019-01-18]. Dostupné na internete:
https://www.facebook.com/casopiskniznarevue/

7.
Červená. Prezentácia cestopisu Patrika Slaninu.
[online]. [citované 2019-01-18]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68175

8.
Kam z kanapy. Pätnásť chrámov a jedna veža.
[online]. [citované 2019-01-18]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68324

9.
Prezentácia knihy Benjamína Škreka – Kam z kanapy a knihy Benjamína Škreka, Jozefa Šelestiaka a Ladislava Šebáka – Pätnásť chrámov a jedna veža. 24. 1. 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
[online]. [citované 2019-01-18]. Dostupné na internete:
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentaciu-knihy-znameho-autora-benjamina-skreka-kam-z-kanapy-a-tiez-knihy-benjamina-skreka-jozefa-selestiaka-a-ladislava-sebaka-patnast-chramov-a-jedna-veza-24-1-2019-o-17-00-hod-v-citarni-kniznice-juraja-fandlyho-v-trnave/

10.
Prezentácia novej básnickej zbierky Benjamína Škreka.
[online]. [citované 2019-01-18]. dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68176

11.
Červená.
[online]. [citované 2019-01-18]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/cervena

12.
Literatúra – Červená.
[online]. [citované 2019-01-18]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/cervena

13.
Benjamín Škreko ukáže v knižnici Kam z kanapy aj Pätnásť chrámov a jednu vežu / [autor] (pm).
[online]. [citované 2019-01-21]. Dostupné na internete:
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25581-benjamin-skreko-ukaze-v-kniznici-kam-z-kanapy-aj-patnast-chramov-a-jednu-vezu.htm

14.
V trnavskej knižnici pokrstil P. Slanina knihu Červená: Zážitky z Cesty hrdinov SNP.
[online]. [citované 2019-01-21]. Dostupné na internete:
https://trnava.dnes24.sk/v-trnavskej-kniznici-pokrstil-p-slanina-knihu-cervena-zazitky-z-cesty-hrdinov-snp-320463

15.
Trnavský samosprávny kraj – facebook – Prezentácia knihy Benjamína Škreka.
[online]. [citované 2019-01-21]. Dostupné na internete:
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/

16.
Radványi, Peter
Knihy V Trnave neumreli, vlaňajšok bol na ne bohatý / Peter Radványi.
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 28, č. 3 (2019), s. 7.

17.
XXI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2018/2019.
In: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. – Roč. 34, č. 3 (2019), s. 11.

18.
Matláková, Zlata
Prezentácia kníh Benjamína Škreka Kam z kanapy a Benjamína Škreka, Jozefa Šelestiaka a Ladislava Šebáka Pätnásť chrámov a jedna veža / Zlata Matláková.
[online]. [citované 2019-01-27]. Dostupné na internete:
https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/dvojity-sviatok-poezie-v-trnave/

19.
Šípková, Ruženka
Dve nové knihy poézie a rezké blues v trnavskej knižnici (Výhľad z kanapy na chrámy a vežu) / Ruženka Šípková.
[online]. [citované 2019-02-05]. dostupné na internete:
http://www.seredonline.sk/clanky/dve-nove-knihy-poezie-a-rezke-blues-v-trnavskej-kniznici-vyhlad-z-kanapy-na-chramy-a-vezu/

20.
Beseda s autorm knihy Démon chlast Johnym Peťkom.
[online]. [citované 2019-02-07]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68446

21.
Jurčo, Martin
Benjamín Škreko: Už nemusím paberkovať na podenkových témach / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 1 (2019), s. 36 – 37.

22.
Jurčo, Martin
Patrik Slanina opisuje v novom cestopise radosti i smútky turistu od Dukly až po Devín / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 1 (2019), s. 23.

23.
Polychromatické jablko.
[online]. [citované 2019-02-12]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/polychromaticke-jablko

24.
Beseda s Johnym Peťkom v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 7. 2. 2019 o 16. 00 hod.
[online]. [citované 2019-02-12]. Dostupné na internete:
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/beseda-s-johnym-petkom-v-citarni-kniznice-juraja-fandlyho-v-trnave-7-2-2019-o-16-00-hod/

25.
Filo, Jaroslav
Tip na február: Trnavské železnice a trnavskí milovníci železníc / Jaroslav Filo.
[online]. [citované 2019-02-13]. Dostupné na internete:
http://www.veterany.eu/2019/02/13/tip-na-februar-trnavske-zeleznice-a-trnavski-milovnici-zeleznic/

26.
Matláková, Zlata
Dvojaký sviatok poézie v Trnave / Zlata Matláková.
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXII, č. 5 – 6 (2019), s. 15.

27.
Krajskí poslanci odvolali z funkcie aj riaditeľky trnavskej knižnice a múzea.
[online]. [citované 2019-02-13]. Dostupné na internete:
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25727-krajski-poslanci-odvolali-z-funkcie-aj-riaditelky-trnavskej-kniznice-a-muzea.htm

28.
Trnavské železnice.
[online]. [citované 2019-02-14]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/trnavske-zeleznice

29.
Trnavské železnice.
[online]. [citované 2019-02-15]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/trnavske-zeleznice
 
30.
V knižnici bude rozprávanie (nielen) o najnovšej knihe milovníka Trnavy Bohuša Kráľoviča.
[online]. [citované 2019-02-19]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2019/02/16/v-kniznici-bude-rozpravanie-nielen-o-najnovsej-knihe-milovnika-trnavy-bohusa-kralovica/

31.
V Trnavskej knižnici bude spomienka na lokálpatriota Bohuslava Kráľoviča / [autor] (pm).
[online]. [citované 2019-02-19]. Dostupné na internete:
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25761-v-trnavskej-kniznici-bude-spomienka-na-lokalpatriota-bohuslava-kralovica.htm

32.
Literatúra – Trnavské železnice.
[online]. [citované 2019-02-19]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/trnavske-zeleznice

33.
Literatúry – Polychromatické jablko.
[online]. [citované 2019-02-19]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/polychromaticke-jablko

34.
Po jarných prázdninách otvoria v Knižnici J. Fándlyho 20. Ročník podujatia Týždeň slovenských knižníc.
[online]. [citované 2019-02-27]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2019/02/27/po-jarnych-prazdninach-otvoria-v-kniznici-j-fandlyho-20-rocnik-podujatia-tyzden-slovenskych-kniznic/

35.
Polychromatické jablko.
[online]. [citované 2019-02-27]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/polychromaticke-jablko

36.
Týždeň slovenských knižníc 2019.
[online]. [citované 2019-02-27]. Dostupné na internete:
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/tyzden-slovenskych-kniznic-2019

37.
Polychromatické jablko.
[online]. [citované 2019-02-27]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68540

38.
V rámci týždňa slovenských knižníc odpustia pokuty za oneskorené vrátenie kní / [autor] SITA.
[online]. [citované 2019-02-27]. Dostupné na internete:
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25814-v-ramci-tyzdna-slovenskych-kniznic-odpustia-pokuty-za-oneskorene-vratenia-knih.htm

39.
Týždeň slovenských knižníc.
[online]. [citované 2019-02-28]. Dostupné na internete:
http://www.infolib.sk/files/tsk_2019/tsk-2019-trnava.pdf

40.
Týždeň slovenských knižníc – sprievodné akcie.
[online]. [citované 2019-02-28]. Dostupné na internete:
http://www.infolib.sk/files/tsk_2019/plagat-sprievodne-akcie-trnava.pdf

41.
Týždeň slovenských knižníc 2019.
[online]. [citované 2019-02-28]. Dostupné na internete:
http://trnavadnes.com/sprava/30123/tyzden-slovenskych-kniznic-2019

42.
Trnavská knižnica sa zapojí do Týždňa slovenských knižníc, víťazka známej súťaže / [autor] SITA.
[online]. [citované 2019-02-28]. Dostupné na internete:
https://mytrnava.sme.sk/c/22063145/trnavska-kniznica-sa-zapoji-do-tyzdna-slovenskych-kniznic-pride-aj-vitazka-znamej-sutaze.html

43.
Jurčo, Martin
Pohyb, zdravie, vzťahy: ako na to u nevidiacich? / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 2 (2019), s. 14.

44.
V knižnici bude reč o knihe Sviňa, predstaví ju autor Arpád Soltész / [autor] (pm).
[online]. [citované 2019-03-06]. Dostupné na internete:
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25853-v-kniznici-bude-rec-o-knihe-svina-predstavi-ju-autor-arpad-soltesz.htm

45.
Poézia v próze a próza v poézii.
[online]. [citované 2019-03-06]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/poezia-v-proze-a-proza-v-poezii

46.
Týždeň slovenských knižníc aj v knižniciach Trnavskej župy.
[online]. [citované 2019-03-06]. Dostupné na internete:
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/

47.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – Marec v knižnici.
[online]. [citované 2019-03-06]. Dostupné nainternete:
https://www.facebook.com/kniznicatrnava/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDagUANX0z1Q9SYvs8MbjWcq9--jcQTUGlSWNIx8YZ-GUJ22o6ppdYpC3Rqzd82p5RGQdpNSC-rckxSlG2slH4Eyy8Pb9RKSx5AM1jkc888iLUC-kQiOKr__unmhVYvuSQ4KEkmNZChxPDTLOwCVBWzBpfYjSW_8tVXcWOffNht6qJQlHBZr_iEkElJL1GkdJDKMzfD9PToz4hZN2y8kJiN5_q8S1vLcNhCbtrvdDcYWbxIPThJwHN-HoJdGUDxeeMLIv-sz9x5wXssc3FbvArf_GBt1H5EcA9RmR8PJEFY-m-PgHXYCCcTuYqsyMe5I2IFhc42kKh_JZhPgwCEtpR1Zw&__tn__=K-R

48.
Poštár slimák Oliver.
[online]. [citované 2019-03-07]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68547

49.
Sviňa.
[online]. [citované 2019-03-07]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68546

50.
Sviňa.
[online]. [citované 2019-03-07]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/svina

51.
Krajská knižnica sa zapojí do Týždňa slovenských knižníc / [autor] (SITA).
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 29, č. 9 (2019), s. 10.

52.
Kopáčová, Renáta
Týždeň slovenských knižníc / Renáta Kopáčová.
In: TRNAVSKO. – Roč. 23, č. 9 (2019), s. 4.

53.
Môj život s hudbou.
[online]. [citované 2019-03-08]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/moj-zivot-s-hudbou

54.
Vargová, Júlia
Kam cez týždeň? Podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť / Júlia Vargová.
[online]. [citované 2019-03-12]. Dostupné na internete:
https://trnava.dnes24.sk/kam-cez-tyzden-podujatia-ktore-sa-oplati-navstivit-324822

55.
Literatúra – Cestou necestou za polárnym slnkom.
[online]. [citované 2019-03-15]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/cestou-necestou-za-polarnym-slnkom

56.
Prezentácia novej zbierky poézie Ruženy Šípkovej v Knižnici Juraja Fándlyho 21. 3. 2019 o 17:00.
[online]. [citované 2019-03-15]. Dostupné na internete:
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentacia-novej-zbierky-poezie-ruzeny-sipkovej-v-kniznici-juraja-fandlyho-21-3-2019-o-17-00/

57.
Ružena Šípková: Mám doma všetkých okrem seba.
[online]. [citované 2019-03-19]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68717

58.
Mám doma všetkých okrem seba.
[online]. [citované 2019-03-19]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/mam-doma-vsetkych-okrem-seba

59.
Literatúra – Mám doma vetkých okrem seba.
[online]. [citované 2019-03-19]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/mam-doma-vetkych-okrem-seba

60.
Riadiť knižnicu nechce nik / [autor] tasr.
In: Plus jeden deň. – Roč. 14, č. 67 (20. 3. 2019), s. 9.

61.
O post riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa neuchádza nikto / [autor] TASR.
[online]. [citované 2019-03-21]. Dostupné na internete:
https://mytrnava.sme.sk/c/22079075/o-post-riaditela-v-trnave-sa-neuchadza-nikto.html

62.
Vargová, Júlia
Knižnica bez riaditeľa? Múzeum chce viesť päť kandidátov, knižnicu nik / Júlia Vargová.
[online]. [citované 2019-03-21]. Dostupné na internete:
https://trnava.dnes24.sk/kniznica-bez-riaditela-muzeum-chce-viest-pat-kandidatov-kniznicu-nik-325613

63.
Riaditeľom knižnice v Trnave nechce byť nik, do múzea sa hlásia piati / [autor] TASR.
[online]. [citované 2019-03-21]. Dostupné na internete:
https://www.teraz.sk/spravy/trnava-riaditelom-kniznice-nechce-by/384797-clanok.html

64.
Nočné dobrodružstvo v knižnici si užije 40 odvážnych nocľažníkov.
[online]. [citované 2019-03-25]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2019/03/23/nocne-dobrodruzstvo-v-kniznici-si-uzije-40-odvaznych-noclaznikov/

65.
Vargová, Júlia
Kam cez týždeň? Podujatia, ktoré sa v Trnave oplatí navštíviť / Júlia Vargová.
[online]. [citované 2019-03-25]. Dostupné na internete:
https://trnava.dnes24.sk/kam-cez-tyzden-podujatia-ktore-sa-v-trnave-oplati-navstivit-326102

66.
Poézia v próze a próza v poézii.
[online]. [citované 2019-03-25]. Dostupné na internete:
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/poezia-v-proze-a-proza-v-poezii

67.
Poézia v próze a próza v poézii.
[online]. [citované 2019-03-25]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68740

68.
Trnavská poetika. Renáta Bojničanová, Mária Bátorová. 28.3.2019 o 17:00 Knižnica Juraja Fándlyho.
[online]. [citované 2019-03-25]. Dostupné na internete:
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/trnavska-poetika-renata-bojnicanova-maria-batorova-28-3-2019-o-17-00-kniznica-juraja-fandlyho/

69.
Literatúra – Poézia v próze a próza v poézii.
[online]. [citované 2019-03-25]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/poezia-v-proze-a-proza-v-poezii

70.
Počas Noci s Andersenom bude v trnavskej knižnici nocovať 40 detí.
[online]. [citované 2019-03-27]. Dostupné na internete:
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/pocas-noci-s-andersenom-bude-v-trnavskej-kniznici-nocovat-40-deti

71.
Poézie v próze a próza v poézii.
[online]. [citované 2019-03-28]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/poezia-v-proze-a-proza-v-poezii

72.
Claudinka
Noc s Andersenom 2019 / Claudinka.
[online]. [citované 2019-03-29]. Dostupné na internete:
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/54523/noc-s-andersenom-2019/?fbclid=IwAR2T7tLf_H1DKFNSDPLs9Ibz-86TYFirYNLUijOGo6K1pEWo3Vq16fz3g-E

73.
Rozprávková Noc s Andersenom.
[online]. [citované 2019-04-01]. Dostupné na internete:
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/

74.
Knižnica Juraja Fándlyho organizuje trojdňový maratón podujatí Dni detskej knihy 2019.
[online]. [citované 2019-04-02]. Dostupné na internete:
http://www.trnava-live.sk/2019/04/02/kniznica-juraja-fandlyho-organizuje-trojdnovy-maraton-podujati-dni-detskej-knihy-2019/

75.
Dni detskej knihy 2019 – facebook.
[online]. [citované 2019-04-02]. Dostupné na internete:
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/

76.
Trnava bude tri hlavným mestom detskej knihy, Knižnica Juraja Fándlyho pripravila veľa pútavých podujatí.
[online]. [citované 2019-04-03]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnava-bude-tri-dni-hlavnym-mestom-detskej-knihy-kniznica-juraja-fandlyho-pripravila-vela-putavych-podujati

77.
DNI DETSKEJ KNIHY.
[online]. [citované 2019-04-03]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/dni-detskej-knihy

78.
Literatúra – DNI DETSKEJ KNIHY.
[online]. [citované 2019-04-03]. Dostupné na internete:
http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/podujatie/dni-detskej-knihy

79.
V trnavskej knižnici chystajú festivalové Dni detskej knihy / [autor] SITA.
[online]. [citované 2019-04-08]. Dostupné na internete:
https://www.trnavskyhlas.sk/c/26056-v-trnavskej-kniznici-chystaju-festivalove-dni-detskej-knihy.htm

80.
V Trnave budú Dni detskej knihy /  [autor] SITA.
[online]. [citované 2019-04-08]. Dostupné na internete:
https://mytrnava.sme.sk/c/22092661/v-trnave-budu-dni-detskej-knihy.html

81.
Dni detskej knihy v Trnave sľubujú zaujímavý program.
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 29, č. 14 (2019), s. 9.

82.
Dni detskej knihy 2019.
[online]. [citované 2019-04-09]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/dni-detskej-knihy

83.
Dni detskej knihy – slávnostné otvorenie.
[online]. [citované 2019-04-09]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/dni-detskej-knihy---slavnostne-otvorenie

84.
Vargová, Júlia
Kam cez týždeň? Podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť / Júlia Vargová.
[online]. [citované 2019-04-09]. Dostupné na internete:
https://trnava.dnes24.sk/kam-cez-tyzden-podujatia-ktore-sa-oplati-navstivit-327510

85.
Dni detskej knihy 2019.
[online]. [citované 2019-04-09]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68800

86.
Aprílové čítanie.
[online]. [citované 2019-04-09]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68798

87.
Krajskí poslanci vymenovali do funkcií trinásť riaditeľov kultúrnych organizácií / [autor] SITA.
[online]. [citované 2019-04-11]. Dostupné na internete:
https://mytrnava.sme.sk/c/22096449/krajski-poslanci-vymenovali-do-funkcii-trinast-riaditelov-kulturnych-organizacii.html

88.
Sitnik, Michal
Malý princ a kráľovná kniha / Michal Sitnik.
In: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. – Roč. 34, č. 15 (2019), s. 11.

89.
Šimčíková, Iveta
Slávnostné otvorenie študovne / Iveta Šimčíková.
[online]. [citované 2019-04-15]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/slavnostne-otvorenie-studovne

90.
Trinásť kultúrnych inštitúcii Trnavského samosprávneho kraja má nových riaditeťov.
[online]. [citované 2019-04-17]. Dostupné na internete:
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/trinast-kulturnych-institucii-trnavskeho-samospravneho-kraja-ma-novych-riaditelov

91.
Šimčíková, Iveta
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zrekonštruovala a zatraktívnila interiér študovne regionálnej literatúry/ Iveta Šimčíková.
[online]. [citované 2019-04-17]. Dostupné na internete:
https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/kniznica-juraja-fandlyho-v-trnave-zrekonstruovala-a-zatraktivnila-interier-studovne-regionalnej-literatury

92.
TTSK – facebook – Trnavský kraj zatraktívnil študovňu regionálnej literatúry.
[online]. [citované 2019-04-17]. Dostupné na internete:
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/

93.
V trnavskej knižnici zrekonštruovali priestory študovne s regionálnou literatúrou / [autor] SITA.
[online]. [citované 2019-04-23]. Dostupné na internete:
https://www.trnavskyhlas.sk/c/26138-v-trnavskej-kniznici-zrekonstruovali-priestory-studovne-s-regionalnou-literaturou.htm

94.
Slávnostné otvorenie študovne s regionálnou literatúrou 17. 4. 2019 o 10:00.
[online]. [citované 2019-04-23]. Dostupné na internete:
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/slavnostne-otvorenie-studovne-s-regionalnou-literaturou-17-4-2019-o-10-00/

95.
Mlejová, Helena
Celoslovenská odborná konferencia Knižnice 2018 / Helena Mlejová, Daniela Džuganová.
In: Čtenář. – Roč. 71, č. 3 (2019), s. 98 – 101.

96.
Dni detskej knihy / [autor] ren.
In: TRNAVSKO. – Roč. 23, č. 14 (2019), s. 4.

97.
Vargová, Júlia
Marec bol mesiacom knihy: V trnavskej knižnici odpustili pokuty za stovky eur / Júlia Vargová.
[online]. [citované 2019-04-24]. Dostupné na internete:
https://trnava.dnes24.sk/marec-bol-mesiacom-knihy-v-trnavskej-kniznici-odpustili-pokuty-za-stovky-eur-328882

98.
Literatúra – Mengeleho dievča.
[online]. [citované 2019-04-24]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/mengeleho-dievca

99.
Literatúra – Noc literatúry 2019.
[online]. [citované 2019-04-25]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/noc-literatury-2019

100.
Knižnica zrekonštruovala interiér študovne regionálnej literatúry / [autor] (TASR).
In: MY Trnavské noviny. – Roč. 29, č. 16 (2019), s. 7.

101.
Vargová, Júlia
Mesiac knihy bol v Trnave úspešný: O tieto tituly je najväčší záujem / Júlia Vargová.
[online]. [citované 2019-04-26]. Dostupné na internete:
https://trnava.dnes24.sk/marec-v-kniznici-vieme-ktore-knihy-citatelov-v-mesiaci-knihy-zaujali-najviac-329019

102.
Dni detskej knihy 2019.
[online]. [citované 2019-04-26]. Dostupné na internete:
http://www.zssucha.eu/index.php?option=com_content&amp%3Bview=article&amp%3Bid=341%3Adni-detskej-knihy-2019&amp%3Bcatid=38%3Abez-kategorie&amp%3BItemid=66&fbclid=IwAR2Vu2v9KFFfR_jJfcsMovtxbi4dY1Iq94zUt5f71Kqx-GX7nRqnxh56DTM

103.
Mengeleho dievča.
[online]. [citované 2019-04-29]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/mengeleho-dievca-

104.
Môj život s hudbou.
[online]. [citované 2019-04-29]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/moj-zivot-s-hudbou1

105.
História v slovenských románoch.
[online]. [citované 2019-04-29]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/historia-v-slovenskych-romanoch

106.
Dolníková, Emília
Dni detskej knihy v Trnave / Emília Dolníková.
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXII, č. 15 – 16 (2019), s. 15.

107.
Mengeleho dievča.
[online]. [citované 2019-05-06]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/mengeleho-dievca

108.
Literatúra – Noc literatúry 2019.
[online]. [citované 2019-05-06]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/noc-literatury-2019-1

109.
Stretnutie so spisovateľkou Veronikou Tóthovou Homolovou.
[online]. [citované 2019-05-06]. Dostupné na internete:
http://www.litcentrum.sk/68917

110.
Literatúra – História v slovenských románoch.
[online]. [citované 2019-05-07]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/historia-v-slovenskych-romanoch

111.
Knižnica zrekonštruovala interiér regionálnej literatúry / [autor] TASR.
[online]. [citované 2019-05-07]. Dostupné na internete:
https://mytrnava.sme.sk/c/22101245/kniznica-zrekonstruovala-interier-studovne-regionalnej-literatury.html
 

112.
Trnava: Knižnica zrekonštruovala interiér študovne regionálnej literatúry / [autor] vm mia.
[online]. [citované 2019-05-07]. Dostupné na internete:
http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190417TBB00068

113.
Jurčo, Martin
Knižnica zrekonštruovala regionálne oddelenie / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 4 (2019), s. 38.

114.
Jurčo, Martin
Odposluchy + koncerty + besedy + knihy = júnový Festival rozhlasovej tvorby v Trnave / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXX, č. 4 (2019), s. 34 – 35.

115.
Literatúra – Ani Schindler ani Winton.
[online]. [citované 2019-05-13]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/ani-schindler-ani-winton

116.
ANI SCHINDLER, ANI WINTON...
[online]. [citované 2019-05-15]. Dostupné na internete:
http://www.trnava.sk/sk/podujatie/ani-schindler-ani-winton

117.
Vargová, Júlia
6 miest, 6 kníh, 6 hercov: Noc literatúry odštartuje v Trnave už po šiestykrát / Júlia Vargová.
[online]. [citované 2019-05-20]. Dostupné na internete:
https://trnava.dnes24.sk/6-miest-6-knih-6-hercov-noc-literatury-odstartuje-v-trnave-uz-po-siesty-krat-330451

118.
Beseda v Trnave.
In: Zvonček. – Roč. XIV, č, 10 (jún – august 2019), s. 22.

119.
Dni detskej knihy a „krst“ Muchotrávky.
In: Maxík. – Roč. XV., č. 10 (jún – august 2019), s. 30.

120.
Noc literatúry v Trnave.
[online]. [citované 2019-05-22]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/noc-literatury-v-trnave

121.
Noc literatúry 2019
[online]. [citované 2019-05-22]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/noc-literatury-20192

122.
Literatúra – Noc literatúry 2019.
[online]. [citované 2019-05-22]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/noc-literatury-2019

123.
Vargová, Júlia
Čítanie v nevšedných zákutiach Trnavy: Atmosféra Noci literatúry bola magická, FOTO / Júlia Vargová.
[online]. [citované 2019-05-23]. Dostupné na internete:
https://trnava.dnes24.sk/citanie-v-nevsednych-zakutiach-trnavy-atmosfera-noci-literatury-bola-magicka-foto-331218

124.
Sviatok rozhlasovej hry v Trnave.
In: knižná revue. – Roč. XXIX, č. 05 (2019), s. 4 – 5.

125.
Literatúra – Putovanie po Slovensku.
[online]. [citované 2019-05-27]. Dostupné na internete:
http://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatie/putovanie-po-slovensku

126.
Matláková, Zlata
Ružena Šípková s novou knižkou poézie / Zlata Matláková.
In: Literárny týždenník. – Roč. XXXII, č. 19 – 20 (2019), s. 23.

127.
Putovanie po Slovensku.
[online]. [citované 2019-05-29]. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/trnava/putovanie-po-slovensku

128.
Putovanie po Slovensku s Mariánom Šajnohom a Ivanom Bajom v Knižnici Juraja Fándlyho 30. 5. 2019 o 17:00
[online]. [citované 2019-05-30]. Dostupné na internete:
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/putovanie-po-slovensku-s-marianom-sajnohom-a-ivanom-bajom-v-kniznici-juraja-fandlyho-31-5-2019-o-17-00/

129.
Literárny klub Bernolák Vás pozýva
[online]. [citované 2019-05-30]. Dostupné na internete:
http://www.maticatrnava.sk/

130.
TTSK facebook – Noc literatúry v Trnave prilákala desiatky ľudí.
[online]. [citované 2019-05-30]. Dostupné na internete:
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Aký druh literatúry nesmie chýbať vo vašej dovolenkovej batožine?
Archív ankiet