Aktivity pre seniorov

 

 

Ako na tablet a mobilné telefóny

Kurz využívania mobilných zariadení začína 22. októbra 2019 v študovni na 2. poschodí, plánovaných je 5 stretnutí.
Účastníci sa naučia, ako pracovať s vybranými aplikáciami mobilných zariadení. Dlhodobým cieľom je mimo iného pomocou kurzu zvyšovať medzigeneračné spojenie a znižovať pocit osamotenia starších ľudí. Kurz je určený pre seniorov, ktorí majú záujem poznávať nové technológie a služby.
Účastníci si prinesú vlastné mobilné zariadenia (tablety, smartfóny, mabily).

Na kurz sa môžete prihlásiť v knižnici osobne alebo telefonicky na čísle 033/5511782, alebo mailom na adrese bio@kniznicatrnava.sk.
Počet účastníkov kurzu je limitovaný, preto sa prihláste včas.

 


Labyrint pamäti

Prednáška v Mestskej knižnici v Hlohovci. 15. októbra2019

Záznam z podujatia si môžete pozrieť v archíve Hlohovskej televízie tu.Mozgový jogging

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pre záujemcov z radu seniorov tréningy aktivizujúce kognitívne schopnosti pod názvom Mozgový jogging. Počas tréningu účastník absolvuje cyklus stretnutí, na ktorých sa naučí zvládať viaceré techniky aktivizácie pamäti. Prebieha skupinovou formou. Tréningy vedie certifikovaný tréner pamäti.

Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Pamäti vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti.

Cieľ a zameranie:

·        využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu pamäť v každodennom živote,

·        stimulovať rôzne oblasti mozgu,

·        posilniť jednotlivé druhy pamäti,

·        zvýšiť sebavedomie účastníkov.

Čo získajú účastníci?

·        overia si funkčnosť svojej pamäti,

·        zvládnu techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie,

·        zvýši sa ich schopnosť zvládať problémy každodenného života,

·        získajú presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná,

·        naučia sa starať sa o vlastnú pamäť tak, ako o svoje zdravie.

·        získajú možnosť nadviazať sociálne kontakty. 

Mozgový jogging 2019

Fotogaléria
Fotogaléria
 
Mozgový jogging 2018
Mozgový jogging 2017
Mozgový jogging 2016

 


Podujatia pre seniorov 2018

Mozgový jogging 2018

Cyklus tréningov pamäti seniorov Mozgový jogging podpodporilo z dotačného programu Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity Mesto Trnava

Ukončili sme tohtoročný jarný cyklus trénovania pamäti. Spoznali sme nových ľudí, vieme ako cvičiť, aby sme si udržiavali mozog vo forme a máme nové priateľstvá.

 

Fotogaléria


Kresliť sa naučíme za dva dni. Kurz keslenia s využitím pravej hemisféry. 

Hlavný partner projektu Fond na podporu umenia 

Fotogaléria


Aktivita ako dominantný spôsob starnutia. 2018

Hlavný partner projektu Fond na podporu umenia 

1. podujatie:  Pohladenie : Čítanie z tvorby Gabriely Spustovej-Izakovičovej s prvkami poetoterapie

V stredu 25. januára sa v čitárni knižnice zišli seniori na podujatí uskutočnenom v rámci projektu pre seniorov Aktivita ako dominantný spôsob starnutia. Zo svojej tvorby čítala poetka Gabriel Spustová-Izakovičová. Verše plné duchovna sa stali zdrojom na sebareflexiu. Účastníci najprv slovami vyjadrili pocity, ktoré v nich básne vyvolali. Následne mali možnosť vyjadriť svoju myšlienku, svoje motto, na papier slovami alebo symbolmi. V niektorých básne vyvolali skôr smútok. Iní sa s básňami stotožnili a našli podobenstvo vo svojom živote. 

Fotogaléria z podujatia a prác účastníkov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. podujatie: Pohladenie II. Archetypy ženy

Čítanie z tvorby Gabriely Spustovej-Izakovičovej s prvkami poetoterapie

Ďalšie stretnutie seniorov s autorkou spirituálnej poézie Gabrielou Spustovou_Izakovičovou, tentoraz na tému archetypy ženy. Autorka čítala zo svojej zbierky Elégie o Sedembolestnej - žalospevy ženy - matky - manželky. V druhej časti stretnutia účastníci vyjadrili pocity nielen z prečítanej poézie, ale aj z uvedomia si poslania a úloh ženy.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. podujatie:  Knižnica - dom plný bohatstva

V stredu 21. februára bol v knižnici znova nabitý program. Doobeda o 10.00 sa uskutočnilo podujatie Knižnica – dom plný bohatstva v rámci projektu Knižnica dokorán. Podujatie zamerané na aktivizáciu kognitívnych schopností seniorov. Lektorka Jana Brliťová predstavila účastníkov budovu – dom plný bohatstva, v minulosti Hospodárska banka plná materiálneho bohatstva, v súčasnosti sprístupňuje v knihách zhromaždené bohatstvo poznania, tiež jej staviteľa Michal Milan Harminca. Následne knižnicu ako kultúrnu, vzdelávaciu a informačnú inštitúciu, jej poslanie, úlohy a aktivity. PhDr. Július Bartek – nevidiaci pracovník knižnice porozprával ako sa vysporiadal so svojim handicapom – slepotou od školských rokov, ako študoval, začlenil sa do spoločenského života. Ako stratu zraku nahrádza ďalšími zmyslami. Ukázal pomôcky, ktoré majú slepým zlepšiť kvalitu života – kolortest, hmatové pexeso, ilustrované knihy pre nevidiacich a zvukové knihy. V poslednej časti účastníci robili reflexiu na tému Knižnica.

Fotogaléria z podujatia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. podujatie: Spomíname so Slovenským rozhlasom

Už tretie stretnutie v rámci projektu Aktivita ako dominantný spôsob starnutia sa uskutočnilo v čitárni knižnice. Medzi seniorov zavítal rozhlasový redaktor a novinár Martin Jurčo. Hovoril o práci v rozhlase aj v novinách. Aký je rozdiel medzi rozhlasovou správou a tlačenou v novinách? Ako si redaktor vytvára spravodajstvo z agentúrnych správ? Čo všetko musí urobiť, kým správy odznejú v éteri. Účastníci si sami vyskúšali ako treba z veľkej agentúrnej správy urobiť informáciu na 5 riadkov. V ďalšej úlohe po vypočutí ukážky rozhlasovej hry s ovorenou pointou tvorili pokračovanie a vyústenie príbehu. Záverečnou bodkou bola súťaž - Martin Jurčo pripravil 14 známych hlasov - redaktorov, hercov, spevákov, komentátorov. Účastníci sa snažili spoznať osobnosť podľa hlasu, možno z kontextu. Najúspešnejší boli odmenení knižnými cenami.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

5. podujatie: Spomienkovo alebo Prsteň mojej (starej) mamy 

Ako zachovať rodinné príbehy pre svojich potomkov

Pri prehliadke tvorby Gabriely Spustovej Izakovičovej natrafíme na malú knižočku Prsteň mojej (starej) mamy. Je to rodinný príbeh - príbeh o starej mame, mame, ... Autorka preniesla odkaz a spomienky zo života svojej rodiny na papier. Ako zanechať naše posolstvá, odkazy, rodinné príbehy pre svojich potomkov, aj o tom sme hovorili na už štvrtom stretnutí seniorov v rámci projektu Aktivita ako dominantný spôsob starnutia.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

6. podujatie: Rozprávanie o starej Trnave

Starou Trnavou nás vo svojej prezentácii previedla Simonne Jurčová. Systematicky z námestia po hlavných osiach. Najprv smerom k Dómu sv. Mikuláša, bočnými uličkami, potom Hlavnou ulicou až po knižnicu, Štefánikovou ulicou až k Zelenému kríčku, stará Paulínska ulica,... Zaujímavé staré fotografie a obrazy z minulých dôb priblížili účastníkom už neexistujúce zákutia mesta, ako napr. uličky a domy, ktoré padli za obeť budove Slovenskej pošty, neskôr aj budove Domu kultúry a OD Jednota.

Účastníci sa aktívne zapájali do prezentácie, spomínali na ľudí, ktorí v domoch žili, na kaviarne, obchodíky a ľudí, ktorí ich len na uliciach a v domoch zaujali. Viacerých poprosila p. Jurčová o stretnutie, keďže si chce zaznamenať ich spomienky na detstvo v centre mesta.

Na záver sme účastníkov rozdali súťažné otázky, na ktoré odpovedali. V priebehu diskusie sme súťaž vyhodnotili a vylosovali troch správne odpovedajúcich súťažiacich. Za odmenu dostali knihy

            Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   

Fotogaléria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

7. podujatie:  Záhradná literárna slávnosť s Veronikou Šikulovou

Záhradná literárna slávnosť, tak sme nazvali stretnutie s mimoriadnou prozaičkou, ktorá tak ako jej otec Vincent Šikula, už urobila hlbokú stopu v slovenskej literatúre. V neformálnom rozprávaní, plnom spomienok, citov a vyznaní rodičom, rodnému mestu aj slovenskému jazyku, sme v záhrade knižnice strávili príjemné predpoludnie.

Fotogaléria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

8. podujatie: Trnava – staré mesto v priebehu času

Danka Zacharová, známa trnavská rodáčka, pamiatkarka, nás previedla históriou starého mesta uzavretého hradbami. Pútavé rozprávanie, upútavky na mimoriadne zachovalé stopy renesancie, gotiky, stopy po osídlení z 9. storočia, až do čias doby kamennej. Archeologické objavy dokazujú, že ľudia žili na území mesta dávno pred "mestom". Stúpame po stopách starších ako 6000 rokov. 

Fotogaléria

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. podujatie: Adventný koncert

Adventným koncertom sme ukončili cyklus podujatí určených najmä seniorom v rámci projektu Aktivita ako dominantný spôsob starnutia. Komorné trio Musica Tirnaviensis, v zložení flauta Daniele Ruzzier, husle Katarína Zacharová, klavír Martina Tomašovičová, prednieslo svetské skladby, cirkevné skladby najmä z tvorby M. Schneidra-Trnavského. V poslednej časti odzneli vianočné skladby v podaní Borisa Gronského. Koncert bol odmenou a poďakovaním komunite aktívnych seniorov v knižnici za usilovnú prácu a podporu.

Fotogaléria


 Podujatia pre seniorov 2017

Mozgový jogging 2017

Na jeseň už tradične začíname s novým kurzom Mozgový joggig I. s novými účastníkmi a súbežne pokračujeme v nadväzujúcom cykle Mozgový jogging II. s absolventmi jarného kurzu. 

Záujemcovia o tréninovanie pamäti v budúcom roku sa môžu prihlásiť do kurzu osobne v knižnici alebe telefonicky na čísle 033/5511782.

Dnes 6. júla sme ukončili ďalší cyklus pamäťových tréningov, tradične pod názvom Mozgový jogging. 10 účastníkov absolvovalo desať stretnutí, na ktorých sa učili techniky na zlepšenie krátkodobej pamäti, zapamätanie dôležitých čísiel, schopnosť koncentrácie, udržanie pozornosti. Na kurzoch sa učíme ako pracovať a cvičiť doma. Len pravidelným trénovaním si udržíme mozog v dobrej kondícii.

Fotogaléria


Podujatia pre seniorov 2016

Mozgový jogging 2016

Dnes 5. mája sme ukončili ďalšie dva kurzy trénovania pamäti pod názvom Mozgový jogging. Pre koho boli, kto sa ich zúčastnil? Ženy! No, aby som neklamala, niekoľkokrát nám robil spoločnosť aj odvážny muž. Jeden, jediný!  Stretnutia sa konali raz do týždňa. Jedna skupina v utorok, druhá vždy vo štvrtok. Začínali sme koncentračno-pohybovým cvičením, napr. joga prstov, pri nenáročných fyzických cvičeniach sme využívali aj "športové" náradie, ktoré je bežne dostupné v domácnostiach ... V ústrednej časti stretnutia odznelo niečo málo teoretických informácií, následne sme sa zaoberali postupmi koncentrácie, testovaním krátkodobej i dlhodobej pamäti, technikami zapamätávania - mnemotechnickými pomôckami  a riešilii sme úlohy na pracovných listoch. Abonenti dostávali aj domáce úlohy, aby si zvykli denne pracovať. Všetky cvičenia, úlohy, postupy sú návodom ako pracovať doma, tak si udržiavať myseľ v dobrej kondícii.

Fotogaléria

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deň mozgu v knižnici

Fotogaléria


Deň mozgu 2015

Fotogaléria


Týždeň mozgu 2014

 


 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet