Aktuality

Zo zákulisia

Zo zákulisia
Úspešní knihovníci. Úspechy vždy potešia a posúvajú vpred, a preto si veľmi ceníme ocenenia, ktoré knižnica v tomto roku získala. Nepreberáme síce veľké ceny v národnom divadle ani v iných reprezentačných sálach z rúk popredných predstaviteľov nášho štátu, ale sme presvedčení, že naši čitatelia, či malí alebo veľkí, si našu prácu vážia a oceňujú. Z iniciatívy slovenských knižníc a najmä Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove vznikla jedna zaujímavá aktivita, ktorá prináša detským knihovníkom nové nápady a inšpirácie. Je to Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež. Okrem toho je aj súťažou, čo je určite pridaná hodnota. Naša kolegyňa Mgr. Veronika Chorvatovičová si z tejto súťaže v predchádzajúcich ročníkoch priniesla už viaceré ocenenia. V tomto 8. ročníku sa súťažilo na tému: Každý z nás môže byť hrdina. Spolu s PhDr. Júliusom Bartekom sa zúčastnili prehliadky s programom Žijú medzi nami. Ich snaha bola odmenená veľkým úspechom. Z Prešova si v septembri priniesli Hlavnú cenu. Blahoželáme!  
Pridané 11.10.2017

Pozvánka na podujatia

     Pozvánka pre dospelých MOZGOVÝ JOGGING Začiatok kurzu trénovania pamäti pre seniorov Prihlásiť sa možno priamo v knižnici alebo na telefónnom čísle 033/5511782 12. októbra 2017 o 9.00 hod. - učebňa Knižnice JF v Trnave REMINISCENCIE Uvedenie knihy pri príležitosti nedožitých 70. narodenín vysokoškolského pedagóga, vedca a literáta Milana Jedličku. Hudba Pavel Opatovský a Jozef "Laci" Pagáč  19. októbra 2017 o 16.00 hod. - Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika v Trnave LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2017 Vyhodnotenie 5. ročníka literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe za účasti členov odbornej poroty: Zlaty Matlákovej, Alexandra Halvoníka a Radoslava Matejova Hudobný program: Pavol Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč Podujatie sa koná pod záštitou Tibora Mikuša, predsedu TTSK 25. októbra 2017 o 13.00 hod. - čitáreň Knižnice JF v Trnave TRNAVSKÁ POETIKA A TRNAVSKÁ UNIVERZITA Svoju literárnu tvorbu ponúknu bývalí i súčasní učitelia Trnavskej univerzity Miroslav Danaj, Juraj Žembera, Bohumil Chmelík a ďalší Predstavia sa aj básnici z radov Universitas Tyrnaviensis 25. októbra 2017 o 17.00 hod. - Trnavská univerzita ZABUDNI NA PARÍŽ Prezentácia knižnej novinky Margity Kánikovej Moderuje Pavol Tomašovič. Úryvky číta Eva Jarábková 26. októbra 2017 o 17.00 hod. - čitáreň Knižnice JF v Trnave     Pozvánka do detského oddelenia PREČO ČÍTAME Rozprávanie s mamičkami o čítaní a tvorivá čitateľská dielňa s deťmi v rámci cyklu Maličkí a mamičky 20. októbra 2017 o 10.00 hod. - Trnavské materské centrum na Okružnej ulici v Trnave DOBRUĽKINE DOBRODRUŽSTVÁ Stretnutie detí s jubilujúcou spisovateľkou Gabrielou Spustovou Izakovičovou V spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR  23. októbra 2017 o 10.00 hod. – oddelenie pre deti                              o 11.00 hod. – pobočka Tulipán JESENNÉ PRÁZDNINY V KNIŽNICI Tvorivé dielne pre deti spojené s čítačkou 30. októbra 2017 o 10.00 hod.   Urobme si šarkana 31. októbra 2017 o 10.00 hod.   Listovníci   Pozvánka do hudobného oddelenia na Schneidrovej ul. 5 Elvis Presley (1935-1977) Hudobno-slovné pásmo pri príležitosti 40. výročia úmrtia speváka, gitaristu, skladateľa a herca určené žiakom II. stupňa ZŠ a žiakom SŠ Prišla jeseň Hudobno-slovné pásmo o jesennom období, zvykoch, detských ľudových hrách a tradíciách určené žiakom I. stupňa ZŠ a školským klubom Hudobné nástroje sa predstavujú Hudobná náuka pre žiakov ZŠ a pre školské kluby Čarovné slovíčka Hudobno-slovné pásmo s maňuškou o slušnom správaní  a s divadielkom určené deťom materských škôl Záujemcovia o kolektívnu návštevu si môžu dohodnúť termín osobne v hudobnom oddelení, telefonicky (033/55 11 590) alebo e-mailom (hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk)
Pridané 02.10.2017

Zo zákulisia

Zo zákulisia
Knihovníci na cestách. Keď začnú lastovičky naberať smer – teplé kraje a školáčikovia skúšajú nové aktovky a batohy, knihovníci trnavského kraja vylietajú každoročne zo svojich kamenných budov a vydávajú sa na skusy do sveta. Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov zorganizovala v tomto roku odbornú exkurziu do knižníc v meste Komárno. Opäť sa nás nazbieralo na plný autobus. Univerzitná knižnica, ktorú navštevujú študenti Univerzity Jánosa Selyeho, nás zaujala najmä svojím skladom s modernými posuvnými regálmi. Prezreli sme si aj výstavu o Jánosovi Selyem, ktorej rozumeli iba maďarsky hovoriace kolegyne a knihovníci zdatnejší v angličtine. Univerzita je jedinou univerzitou na Slovensku, kde sa vyučuje v jazyku menšín – teda v tomto prípade v maďarskom jazyku.  Dušičku každého knihovníka pohladí návšteva historickej knižnice. Takú sme našli v Podunajskom múzeu – Knižnica Istvána Kultsára. Zo skrine nám vytiahli aj bibliu z roku 1523 a ďalšiu knihu z roku 1578. Poslednou navštívenou knižnicou bola cirkevná Knižnica Teologickej akadémie J. Calvina. Našli sme ju v utajení – v závetrí kostola, kde nás prekvapila modernou architektúrou. Postavená bola v roku 1995 a patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi, plní však aj úlohu univerzitnej knižnice.  Stihli sme si pozrieť i významnú technickú pamiatku Vodný mlyn v Kolárove. Spolkový život je fajn. Spoločné zážitky, postrehy a stretnutia s kolegami sú na nezaplatenie.   
Pridané 27.09.2017

Ponuka pre stredné školy

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka pre stredné školy na školský rok 2017/2018 podujatia vhodné ako doplnok k niektorým vyučovacím predmetom: kde a ako hľadať informácie (exkurzia do knižnice, informačné pramene, vyhľadávanie informácií); literárne bloky: Katolícka moderna, Avantgarda stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi; hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na: slovenská hudba 20. storočia, česká hudba 20. storočia, muzikál, džez, šansón, populárna hudba, ľudová pieseň; hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov podľa učebných osnov; prístup k informáciám prostredníctvom internetu. V prípade záujmu Vás prosíme, aby ste sa vopred  prihlásili. Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu. Pri kolektívnej návšteve sa môžu študenti bezplatne zapísať za člena našej knižnice.   Kontaktné osoby: exkurzie a hodiny informačnej prípravy: Mgr. Emília Dolníková, útvar referenčných služieb, edolnikova@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 782, kl. 23 literatúra: Alena Beňová, oddelenie beletrie, beletria@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 13 896 hudba: PhDr. Alena Vozárová, hudobné oddelenie – Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 590
Pridané 25.09.2017

Ponuka pre materské a základné školy

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka pre MŠ a ZŠ na školský rok 2017/2018 podujatia vhodné ako doplnok k niektorým vyučovacím predmetom: exkurzie do knižnice; hodiny informačnej prípravy – orientácia v knižnici, vyhľadávanie informácií, práca s knihou, textom; literárne hodiny o tvorbe: A. Bernoláka, J. Pavloviča, H. CH. Andersena, J. Blažkovej, D. Heviera, Ľ. Podjavorinskej, K. Bendovej, K. Jarunkovej, M. Rázusovej-Martákovej, J. Navrátila, J. Londona, M. Ďuríčkovej, P. Dobšinského, J. Satinského, V. Zamarovského, J. Uličianskeho, G. Futovej  a iné; stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, hudobníkmi; hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na: slovenská hudba 20. storočia, česká hudba 20. storočia, muzikál, džez, šansón, populárna hudba, ľudová pieseň; hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov podľa učebných osnov; programy  o zvykoch a tradíciách, o hudobných nástrojoch   Žijú medzi nami. Stretnutia s nevidiacim knihovníkom s cieľom rozvíjať u detí empatiu; Popoludňajší program pre školské kluby (tvorivé dielne, súťaže, hudobno-zábavné popoludnia, filatelistický krúžok a pod.)   V prípade záujmu Vás prosíme, aby ste sa vopred  prihlásili. Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu. Kontaktné osoby: oddelenie pre deti, Rázusova 1, detske@kniznicatrnava.sk,  tel. 033/55 11 782, kl. 15 hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 590 pobočka Prednádražie, ZŠ, Mozartova 10, pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 22 037 pobočka Tulipán, Ul. M. Gorkého 21, pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 33 327                                                            
Pridané 25.09.2017

Kultúrne poukazy

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je zapojená do programu Kultúrne poukazy 2017. Majitelia kultúrnych poukazov - žiaci a pedagógovia, môžu použiť kultúrne poukazy na zaplatenie členského poplatku v knižnici. Na zaplatenie členského je možné požiť 4 poukazy a doplatok 0,50 € alebo 1, 2 alebo 3 poukazy a rozdiel doplatiť. Kultúrne poukazy je možné použiť do 12. 11. 2017.  
Pridané 11.09.2017


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
27
28
29
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Vedeli by ste si predstaviť život bez kníh a časopisov?
Archív ankiet