Aktuality

GALE Info Track

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka svojim používateľom možnosť využívať multiodborovú čiastočne plnotextovú databázu InfoTrac od vydavateľstva GALE. Databáza poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je rozčlenená do troch poddatabáz: Academic One File - multiodborová plnotextová databáza vedeckých časopisov, ktorá ponúka viac ako 17 000 titulov vedeckých časopisov, z ktorých len 11 % s časovým embargom (max 98 dní). Ponúka prístup k významným svetovým denníkom, ako aj videá z BBC Worldwide Learning a CNN. Zameraná je na humanitné vedy, literatúru, lingvistiku, politické vedy, právo, médiá, históriu, psychológiu, ekonomiku, medicínu, ekonómiu, architektúru, biológiu, biochémiu, energetiku, fyziku, geografiu, chémiu, matematiku, informačné technológie, životné prostredie. General One File - multiodborová plnotextová databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík, pričom 40 % z nich nenájdete v inej databáze. Nájdete tu viac ako 9 000 plnotextových titulov (prevažne bez časového embarga), recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta. Zameraná je na spoločenské vedy, humanitné vedy, medicínu, ekonómiu, architektúru, biológiu, biochémiu, energetiku, fyziku, geografiu, geológiu, chémiu, matematiku, informačné technológie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, vzdelávanie. Infotrac Custom Journal - umenovedne zameraná kolekcia plnotextových referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev, poskytujúca informácie neperiodických publikácií z oblasti umenia, kultúry, biografie, histórie a multikultúrnych štúdií.  Prístup do uvedených databáz poskytujeme registrovaným návštevníkom v študovni na 2. poschodí.      
Pridané 22.10.2018

Ponuka pre stredné školy

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka pre stredné školy na školský rok 2018/2019 podujatia vhodné ako doplnok k niektorým vyučovacím predmetom: kde a ako hľadať informácie (exkurzia do knižnice, informačné pramene, vyhľadávanie informácií); literárne bloky: Katolícka moderna, Avantgarda stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi; hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na: slovenská hudba 20. storočia, česká hudba 20. storočia, muzikál, džez, šansón, populárna hudba, ľudová pieseň; hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov podľa učebných osnov; prístup k informáciám prostredníctvom internetu. V prípade záujmu Vás prosíme, aby ste sa vopred  prihlásili. Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu. Pri kolektívnej návšteve sa môžu študenti bezplatne zapísať za člena našej knižnice.   Kontaktné osoby: exkurzie a hodiny informačnej prípravy: Mgr. Iveta Šimčíková, útvar referenčných služieb, iveta.simcikova@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 782, kl. 23 literatúra: Alena Beňová, oddelenie beletrie, beletria@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 13 896 hudba: PhDr. Alena Vozárová, hudobné oddelenie – Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 590
Pridané 04.09.2018

Ponuka pre materské a základné školy

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka pre MŠ a ZŠ na školský rok 2018/2019 podujatia vhodné ako doplnok k niektorým vyučovacím predmetom: exkurzie do knižnice; hodiny informačnej prípravy – orientácia v knižnici, vyhľadávanie informácií, práca s knihou, textom; literárne hodiny o tvorbe: A. Bernoláka, J. Pavloviča, H. CH. Andersena, J. Blažkovej, D. Heviera, Ľ. Podjavorinskej, K. Bendovej, K. Jarunkovej, M. Rázusovej-Martákovej, J. Navrátila, J. Londona, M. Ďuríčkovej, P. Dobšinského, J. Satinského, V. Zamarovského, J. Uličianskeho, G. Futovej  a iné; stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, hudobníkmi; hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na: slovenská hudba 20. storočia, česká hudba 20. storočia, muzikál, džez, šansón, populárna hudba, ľudová pieseň; hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov podľa učebných osnov; programy  o zvykoch a tradíciách, o hudobných nástrojoch   Žijú medzi nami. Stretnutia s nevidiacim knihovníkom s cieľom rozvíjať u detí empatiu; Popoludňajší program pre školské kluby (tvorivé dielne, súťaže, hudobno-zábavné popoludnia, filatelistický krúžok a pod.)   V prípade záujmu Vás prosíme, aby ste sa vopred  prihlásili. Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu. Kontaktné osoby: oddelenie pre deti, Rázusova 1, detske@kniznicatrnava.sk,  tel. 033/55 11 782, kl. 15 hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 590 pobočka Prednádražie, ZŠ, Mozartova 10, pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 22 037 pobočka Tulipán, Ul. M. Gorkého 21, pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 33 327                                                            
Pridané 04.09.2018

E-knihy a časopisy zadarmo

Informácie o e-knihách a e-časopisoch s prístupom zadarmo nájdete na našej stránke v sekcii Elektronické zdroje. Prístup do online katalógov, k zdigatalizovaným verziám a plným textom je zväčša bezplatný a bez povinnosti registrácie.
Pridané 12.07.2018


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
1
3
4
5
6
9
10
11
12
13
17
18
19
20
23
24
25
30
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Je výška poplatkov za služby v našej knižnici pre Vás:
Archív ankiet