Archív ankiet

Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
áno
32%
nie
19%
je mi to jedno
48%
Od 2. septembra je oddelenie pre deti otvorené už od 8.00 hod. Privítate túto zmenu?
áno
75%
nie
6%
je mi to jedno
19%
Aký druh literatúry nesmie chýbať vo vašej dovolenkovej batožine?
ľúbostný román
23%
detektívny / dobrodružný román
55%
bedeker
11%
časopisy
9%
žiadny
2%
Navštívili ste novú regionálnu študovňu?
áno
21%
ešte nie
66%
chystám sa
14%
Využívate v študovni knižný skener?
áno
32%
občas
0%
ešte nie
26%
plánujem využiť túto službu
14%
neviem o tejto službe
28%
Najkrajšie sviatky v roku - Vianoce - už sú predo dvermi. Darujete svojim blízkym pod stromček knihu?
áno, kniha nesmie chýbať
93%
nie
7%
Je výška poplatkov za služby v našej knižnici pre Vás:
prijateľná
64%
vysoká
36%
V knižnici do 30. 9. 2018 prebieha dotazníkový prieskum spokojnosti. Využili ste možnosť sa doň zapojiť?
áno
79%
nie
7%
nemám záujem
14%
Počas prázdnin sme pre deti pripravili Prázdninový superklub. Aktivity sa vždy konajú každú stredu v júli a v auguste 2018, Vybrali ste si z ponúkaného programu?
áno, plánujeme aspoň jednu návštevu
50%
áno, vybrali sme si viacero možností
32%
nie, nevyhovuje nám to
18%
V našej knižnici prebieha dotazníkový prieskum spokojnosti používateľov. Zapojíte sa?
áno
71%
nie
8%
nemám záujem
12%
ešte neviem
10%
Využili ste niektorú z našich ponúk počas Týždňa slovenských knižníc?
besedy so spisovateľmi
21%
súťaže pre deti
5%
ako rešeršovať, poradenstvo pri práci s PC
11%
amnestiu na pokuty
26%
novinku - rodinný preukaz
37%
Od 5. marca 2018 začína Týždeň slovenských knižníc. Využijete niektorú z našich ponúk?
beseda s Jozefom Banášom
33%
beseda so Zuzanou Kuglerovou
11%
ako spraviť rešerš
0%
pomoc pri práci s počítačom
3%
zábavné súťaže pre deti
0%
amnestia na pokuty
28%
jednorázový vstup zdarma
25%
Privítali by ste predĺženie výpožičného času v oddelení detskej literatúry do 18.00 hod?
rozhodne áno
73%
výborný nápad
17%
je mi to jedno
10%
Vaša spokojnosť s naším knižničným fondom je:
výborná: vždy nájdem knihy, ktoré potrebujem
44%
dobrá: občas nenájdem knihy, o ktoré mám záujem
47%
zlá: väčšinu kníh, ktoré potrebujem, nemáte vo fonde
9%
Vedeli by ste si predstaviť život bez kníh a časopisov?
určite nie, bola by to katastrofa
88%
nemal by som s tým problém
12%
Ktorý z prázdninových klubov vás najviac zaujal?
s hudobnými hosťami Bystríkom a Beatkou
26%
tvorivá dielňa s Oksanou Lukomskou
11%
návšteva Západoslovenského múzea v Trnave
6%
stretnutie s autorkou knihy o Štefanovi Baničovi
11%
rozprávanie o starých hradoch
6%
exkurzia do národnej rady a vydavateľstva
14%
návšteva Spolku sv. Vojtecha
9%
nebol/a som na žiadnom
17%
Aký spôsob používate na predĺženie výpožičnej doby požičaných kníh?
čitateľské konto v on-line katalógu
69%
telefonicky
10%
osobná návšteva v knižnici
13%
služba Spýtajte sa knižnice
1%
e-mail
7%
Noc literatúry, ktorá propaguje európsku literatúru, už po štvrtýkrát aj v Trnave. Knihy si vyberám najmä podľa:
krajiny, v ktorej vznikla
5%
autora knihy
65%
témy
30%
iné
0%
Noc literatúry, ktorá propaguje európsku literatúru, už po štvrtýkrát aj v Trnave. Knihy si vyberám najmä podľa:
krajiny, v ktorej vznikla
0%
autora knihy
0%
témy
0%
iné
0%
V tomto roku knižnica oslávi významné výročie svojho vzniku. Je to:
95 rokov
4%
90 rokov
96%
85 rokov
0%
Začiatkom roka boli vo výpožičných oddeleniach sprístupnené samoobslužné pulty. Využili ste už túto novú službu?
áno
49%
nie
14%
zatiaľ nie, pri najbližšej návšteve knižnice využijem
12%
neviem o takej službe
22%
Aký druh literatúry navrhujete doplniť do fondu knižnice?
romány, detektívky
32%
povinná literatúra pre študentov
12%
odborná literatúra
35%
literatúra pre deti a mládež
10%
denníky, týždenníky, mesačníky
2%
odborné periodiká
10%
Blíži sa 11. máj, kedy sa v Trnave bude konať podujatie pod názvom Noc literatúry. Zúčastnili by ste sa?
áno
44%
zaujalo ma to
33%
možno
0%
nie
22%
Za akým účelom navštevujete knižnicu?
čítam krásnu a odbornú literatúru
56%
čítam noviny a časopisy
6%
čítam literatúru pre deti
2%
navštevujem verejný internet a študovne
13%
navštevujem kultúrne podujatia
4%
využívam väčšinu služieb knižnice
19%
Začal sa Týždeň slovenských knižníc. Využijete niektoré ponuky?
beseda so spisovateľmi
36%
podujatie pre deti
9%
podujatie v hudobnom oddelení
0%
podujatia pre seniorov
9%
amnestia na pokuty
45%
Ktorá forma propagácie činnosti našej knižnice vás vie najviac zaujať?
informácie na webovej stránke a na facebooku
50%
plagáty a nástenky v priestoroch knižnice
17%
informácie v regionálnej tlači
29%
ústne informácie od pracovníkov knižnice
4%
Vyhovuje Vám ponuka novín a časopisov v jednotlivých oddeleniach knižnice?
áno, som spokojný
79%
iba čiastočne
17%
nie
3%
Ste spokojný s novým on-line katalógom?
áno
61%
nie
24%
neviem
10%
nevyužívam ho
5%
Ktoré podujatie Prázdninového superklubu vás (ťa) zaujalo najviac?
Maxík sa usmieva a Zvonček zvoní so spisovateľkami Danušou a Xéniou Faktorovými
25%
Čarovná starká Dobromila so spisovateľkou Ivanou Jungovou
25%
Čože sú to za tvory tie praveké potvory? S paleontológom Dušanom Valentom
23%
Rodinné erby s ilustrátorkou Oxanou Lukomskou
27%
Ktorá služba knižnice je pre vás najdôležitejšia?
požičiavanie kníh
67%
rešerše
19%
kopírovanie, skenovanie
5%
prístup na internet a wifi-sieť
5%
iné
5%
Koľko minút denne čítate beletriu?
nečítam
21%
cca 20 minút
8%
cca 30 minút
12%
cca 60 minút
17%
viac ako 60 minút
42%
1. marca 2015 uplynuli tri roky, odkedy môžu naši čitatelia použiť na vrátenie kníh bibliobox. Za toto obdobie sa tak vrátilo do knižnice 26 890 kníh. Využili ste túto službu?
Áno, viackrát.
49%
Áno, iba raz.
12%
Nie.
31%
Nevedel som o tejto službe.
9%
Ako ste boli spokojní so službami knižnice v uplynulom roku?
spokojný
68%
menej spokojný
7%
nespokojný
18%
neviem sa vyjadriť
7%
Aké informácie najčastejšie hľadáte na našej webovej stránke?
informácie z on-line katalógu
61%
o službách knižnice
15%
o podujatiach knižnice
24%
Využili by ste možnosť požičať si e-knihu?
určite áno
51%
nie, dávam prednosť klasickej knihe
37%
nie, nemám e-čítačku
8%
neviem sa vyjadriť
4%
Viete, kto bol Tomáš Baťa?
Podnikateľ
96%
Predavač
4%
Architekt
0%
Navštívite Prázdninový superklub, ktorého 22. ročník sa uskutočňuje každú prázdninovú stredu dopoludnia?
áno, som dieťa do 15 rokov
4%
áno, s deťmi, som rodič
36%
áno, s vnúčatami, som starý rodič
4%
nie, nemáme deti v tomto veku
32%
nie, deti majú pokryté prázdniny inými aktivitami
24%
Poskytuje vám naša webová stránka dostatok informácií?
áno
71%
nie
29%
Skončil sa Týždeň slovenských knižníc. Využili ste niektorú z našich ponúk?
beseda so spisovateľom
40%
amnestia na pokuty
20%
podujatie pre seniorov
10%
Noc s Andersenom
0%
nevyužil som
30%
Začal sa Týždeň slovenských knižníc. Využijete niektoré ponuky?
zúčastním sa besedy so spisovateľom
43%
využijem amnestiu na pokuty
43%
zúčastním sa podujatia pre deti
14%
chcem vedieť o knižnici viac
0%
Vyhovuje Vám ponuka časopisov a novín v našej knižnici (čitáreň, študovňa, pobočky)? Prípadné návrhy posielajte prostredníctvom služby "Spýtajte sa knižnice"
áno
56%
čiastočne
33%
nie
11%
Pri vyhľadávaní informácií a dokumentov využívate najčastejšie
on-line katalóg
64%
pomoc knihovníka
12%
sám si vyhľadávam vo fonde knižnice
20%
Využili ste počas roka 2013 bibliobox na vrátenie kníh?
áno
70%
nie
16%
len v nutnom prípade
0%
nevyužil, nájdem si čas na osobnú návštevu knižnice
9%
neviem o takejto možnosti
5%
Blížia sa Vianoce. Plánujete darovať knihu pod vianočný stromček?
áno, svojim najbližším
85%
áno, priateľom
6%
nie
9%
ešte neviem
0%
Už viacej ako rok poskytujeme čitateľom službu samoobslužného skenovania na knižnom skeneri. Využili ste už túto službu?
Áno, využívam.
32%
Viem o tejto službe, ešte som ju nevyužil.
9%
Nevedel som o tejto službe, v budúcnosti ju určite využijem.
32%
Nevedel som o tejto službe, ani ju nepotrebujem.
27%
Chýba vám v knižnici automat na kávu?
áno
63%
nie
37%
V máji sa uskutočnil prvý ročník Noci literatúry. Kde by ste chceli čítať na budúci rok?
Na cintoríne
19%
V kostole
15%
V barokovom žalári na radnici
45%
Vo vinárni
15%
Na stanici
7%
Využili ste už niekedy amnestie na pokuty v knižnici?
Nie. Výpožičný čas dodržiavam.
20%
O takejto možnosti som doteraz nevedel/a.
51%
Áno, knihy vraciam len vtedy.
9%
Pokuty zaplatím vždy, veď tie peniaze použijú na zlepšenie služieb knižnice.
12%
Odkedy máte bibliobox, knihy vraciam len tam.
8%
Ako hodnotite zmenu dizajnu našej webovej stránky?
nehodnotím
0%
výborná
45%
dobrá
16%
nič mimoriadne
39%
Ktoré z technických zariadení v službách knižnice používate najčastejšie?
počítač - online katalóg
77%
počítač - prístup na internet
9%
kopírka
6%
skener
2%
wifi
6%
Viete, čo je to „Ex libris“?
Citáty z kníh
7%
Niečo bez kníh
2%
Hľadaná kniha
12%
Označenie vlastníka knihy
79%
Ste aktívnym návštevníkom našej webovskej stránky, aké informácie najčastejšie vyhľadávate?
o službách knižnice
22%
o podujatiach
17%
len aktuality
5%
vstupujem len do katalógu a využívam jeho služby
50%
iné
6%
Nová služba v ústrety čitateľom BIBLIOBOX. Využijete ju?
Určite áno
20%
Len v nutnom prípade
38%
Nevyužijem, vždy si nájdem čas na osobnú návštevu knižnice
35%
Nevedel som doteraz o takejto možnosti
8%
Využili by ste možnosť požičať si audioknihy?
Určite áno.
47%
Nie, dávam prednosť klasickej knihe.
42%
Nemám k dispozícii techniku na prehrávanie.
7%
Neviem sa vyjadriť.
3%
„Humor je korenie života.“ Čomu dávate prednosť?
vtipom
8%
humorným knihám
7%
filmovým a televíznym komédiám
12%
vlastnej tvorbe – píšem alebo kreslím
7%
humoru každodenného života
67%
Odborníci hovoria, že čítanie krásnej literatúry v detstve ovplyvňuje človeka na celý život. Aj vám niekto čítal, kto?
starí rodičia
15%
rodičia
47%
starší súrodenci
3%
v knižnici
8%
nikto
28%
Domnievate sa, že z internetu sa dozviete viac a kvalitnejších informácií ako z kníh?
Áno, určite!
18%
Zdá sa mi, že áno!
6%
Asi nie!
13%
Určite nie!
60%
Neviem posúdiť!
3%
Počasie nám tento rok v lete nepraje. Ako trávite svoj voľný čas?
- sledujem TV
9%
- chodím na prechádzky, nečas mi nevadí
13%
- čítam
43%
- trávim čas za počítačom
32%
- navštevujem nákupné centrá
4%
Ste spokojní s prístupom pracovníkov našej knižnice k čitateľom?
Určite áno.
53%
Skôr áno.
17%
Čiastočne.
3%
Skôr nie.
3%
Vôbec nie.
23%
V akom čase využívate služby knižnice najčastejšie:
doobeda 8.00 až 11.00 hod.
7%
v rámci obedňajšej prestávky 11.00 až 13.00 hod.
4%
po obede 13.00 až 16.00 hod.
35%
popoludní 16.00 až 18.00 hod
43%
len v sobotu 8.00 až 12.00 hod.
11%
Myslíte, že elektronické knihy (e-books) nahradia klasické papierové?
áno, v krátkej dobe sa prestanú papierové knihy tlačiť
1%
asi áno, lebo elektronické knihy šetria aj lesy
7%
asi nie, lebo technológie na čítanie elektronických kníh nebudú všeobecne dostupné
2%
určite nie, žiadna technológia nenahradí pôžitok z krásnej knihy v ruke
89%
Uvítali by ste možnosť vrátiť vypožičané knihy niekde mimo knižnice? Napr. Tesco, OCMAX,...
Určite áno.
68%
Asi áno.
15%
Určite nie, potrebujem doklad o vrátení.
13%
Neviem sa vyjadriť.
1%
Je mi to jedno, reagujem až na upomienku.
3%
Na jarné prázdniny sme pripravili na každý deň súťaž pre deti. Ktorej by si sa určite zúčastnil?
Vedomostný milionár
38%
S abecedou do sveta
10%
Kufor plný vedomostí
10%
Hádaj s nami
7%
Spoznaj svoje telo
34%
Vyhľadávanie v elektronickom katalógu je podľa teba:
zrozumiteľné a jednoduché,
7%
zrozumiteľné, ale mohlo by byť jednoduchšie,
68%
zrozumiteľné a zvládnuteľné,
0%
nezrozumiteľné a ťažko zvládnuteľné,
21%
nezrozumiteľné a nezvládnuteľné.
4%
Informácie o dokumentoch v Knižnici JF v Trnave vyhľadávaš:
v on-line katalógu cez internet
51%
v on-line katalógu v knižnici
13%
cez internet aj v knižnici
18%
on-line katalóg nevyužívam
18%
Je podľa vás naša knižnica pri štúdiu na vysokej škole potrebná?
Nevyhnutná, sú v nej dostupné odborné knihy a časopisy a služby, ktoré univerzitné knižnice neposkytujú.
64%
Postačujú mi dokumenty a služby univerzitnej knižnice, vašu knižnicu nenavštevujem.
11%
Vašu knižnicu využívam ako doplnok, ak náhodou a univerzitnej knižnici niečo nenájdem.
18%
Žiadnu knižnicu nenavštevujem, všetko je na "nete".
7%
Končí sa dovolenkové a prázdninové obdobie. Koľko kníh ste cez leto prečítali?
10 a viac
29%
od 5 do 10
19%
od 1 do 5
32%
žiadnu
21%
Už sú tu prázdniny! Na čo sa najviac tešíš?
na tábor
5%
na dovolenku so starými rodičmi
5%
na dovolenku s rodičmi
5%
na Prázdninový superklub v knižnici
11%
iné prežívanie voľného času
74%
Knižnica J. Fándlyho v Trnave má ambíciu byť aj komunitnou knižnicou. Zúčastnili by ste sa v knižnici diskusie na témy, týkajúcich sa Vášho okolia (environmentálne otázky, územný plán, osobnosti kultúry, politiky a vedy Trnavy...)?
áno, ako aktívny účastník
25%
áno, ako poslucháč
37%
nie, nezaujíma ma to
5%
nie, knižnicu využívam len na požičiavanie kníh
33%
Ako sa vám páčia priestory knižnice (nábytok, kvety, čistota, zariadenie,...)? Na prípadné podnety využite službu Spýtajte sa knižnice.
Áno, v knižnici sa mi veľmi páči
23%
S priestormi a ich čistotou som spokojný
62%
Mám určité výhrady k zariadeniu
11%
Mám určité výhrady k čistote
0%
V knižnici je špina a neútulne
4%
Myslíte si, že sa má mesiac marec vrátiť k prívlastku Marec - mesiac knihy?
Áno, určite!
57%
Asi áno. Knihy a čítanie sú stále dôležité.
35%
Asi nie. V dnešnej dobe je už takmer všetko dostupné v digitálnej podobe.
3%
Nie! Je to archaizmus pripomínajúci nedávnu minulosť.
3%
Nemám vyhranený názor na túto tému.
3%
Ako ste spokojný s poskytovanými službami?
som veľmi spokojný/á
44%
som spokojmý/á
29%
som nespokojný/á
16%
som veľmi nespokojný/á
9%
nevyjadrujem sa
3%
Aké sú podľa Vás najväčšie nedostatky v službách knižnice?
početnosť literatúry
46%
priestory
5%
vystupovanie odborného personálu
14%
technické vybavenie
10%
výpožičný čas
25%
Aké služby využívate v našej knižnici najviac?
vypožičiavanie kníh domov
68%
vypožičiavanie novín a časopisov domov
8%
štúdium časopisov v čitárni a kníh v študovni
8%
bezplatný prístup na internet
6%
vypracovávanie rešerší
11%
Využili ste v našej knižnici novú službu WIFIZÓNA?
áno - raz
6%
áno - viackrát
6%
nie - neviem o takej službe
50%
nie - nemám notebook
39%
Čo očakávaš od knižnice?
dlhší výpožičný čas
17%
viacej informácií na webe
14%
viacej nových kníh a časopisov
64%
viacej prezentácií regionálnych autorov
1%
viacej aktivít na rozvoj čítania pre deti
3%
Otázka pre deti: Navštívil si našu knižnicu počas marca - mesiaca knihy?
áno, sám
64%
áno, boli sme v knižnici s triedou
0%
áno, s rodičmi
9%
nie, ale sledujem podujatia na webe
0%
nie
27%
Časopisy z akého vedného odboru Vám v knižnici najviac chýbajú?
pedagogika, jazykoveda
36%
história, právo
14%
ekonomika, manažment
16%
politológia, filozofia, sociológia
28%
ekológia, geografia
6%
Čo Vám v našej knižnici chýba?
automat na teplé nápoje
15%
WIFI pripojenie na internet
54%
miesta v študovni
8%
šatňa
14%
bezbariérový prístup
8%
Predstavujeme Vám novú verziu webovej stránky. Ako ju hodnotíte?
veľmi dobrá
43%
priemerná
30%
zlá
27%


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet