Zoznam archivovaných periodík
vo fonde Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Legenda umiestnenia:
ŠT - študovňa
RO - oddelenie regionálnej literatúry – žiadajte v študovni
SKL - sklad – žiadajte v študovni
BL - oddelenie beletrie
ML - oddelenie literatúry pre deti
HU - hudobné oddelenie
HO - ekonomické oddelenie
ZL - oddelenie zvukovej literatúry
PV - sklad povinného výtlačku
LI - pobočka Tulipán
PR - pobočka Prednádražie

 

 A  B  C  Č  D  E  G  H  Ch  I  K  M  N  O  P  Q  R   Š  T  U  V   X  Z  Ž

 

A 

Názov: ABC
Umiestnenie: ML
Roky: 2008 – 2016 

Názov: Academia
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2006

Názov: Acta Avionica
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2004

Názov: Acta Electrotechnica et Informatica (angl., slov.)
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2005 - PV

Názov: Acta Facultatis Theologicae Universitatis
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2004

Názov: Acta Fytotechnica et Zootechnica (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2003

Názov: Acta Horticulturae et Regiotecturae (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2003

Názov: Acta Hydrologica Slovaca (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2003

Názov: Acta chemotherapeutica
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2004

Názov: Acta Medica Christiana Slovaca
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2001

Názov: Acta Medica Martiniana
Umiestnenie: PV
Roky: 2002 – 2003

Názov: Acta Mechanica Slovaca (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2005, 2010 – 2011

Názov: Acta Metallurgica Slovaca
Umiestnenie: PV
Roky: 2002 – 2003

Názov: Acta Montanistica Slovaca
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2002

Názov: Acta Oeconomica et Informatica (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2003

Názov: Acta Physica Slovaca (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003

Názov: Acta Spondylologica
Umiestnenie: PV
Roky: 2002

Názov: Acta Technologica Agriculturae (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2003

Názov: Acta Virologica (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003

Názov: Acupuntura Bohemo Slovaca
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2002

Názov: Adamko
Umiestnenie: ML
Roky:  2013 – 2016 

Názov: Adiktologie
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2015 – 2018

Názov: Adoremus te
Umiestnenie: HU
Roky: 1998 – 2008

Názov: Aktuality - Informácie z kniž. a inf. vedy a praxe
Umiestnenie: KO
Roky: 1999 – 2002, 2004

Názov: Alergo
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2003

Názov: Alkoholizmus a drogové závislosti
Umiestnenie: ŠT, SKL
Roky: 2010 – 2013 - SKL; 2014 – 2019 - ŠT

Názov: Arch
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2004 

Názov: Architektúra and Urbanizmus
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2004

Názov: Architektúra a urbanizmus
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2004

Názov: Aspekt
Umiestnenie: PV
Roky: 1996 – 2001

Názov: Aspen review
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017

Názov: Ateliér
Umiestnenie: RO
Roky: 2006/2007

Názov: Ateroskleróza
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2005

Názov: Atóm mieru
Umiestnenie: RO 
Roky: 1982 – 1991

Názov: Atóm plus 
Umiestnenie: RO
Roky: 2007 

Názov: Atóm.sk
Umiestnenie: RO
Roky: 1997 – 2017

Názov: ATP Journal
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

B 

Názov: Báječná žena
Umiestnenie: BL
Roky: 2018-2019

Názov: Banánsky hlásnik
Umiestnenie: RO
Roky: 2017 – 2019

Názov: Bašovské noviny
Umiestnenie: RO
Roky: 2012 – 2018

Názov: Beauty & woman
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2019

Názov: Bez rešpektu
Umiestnenie: RO
Roky: 2015 – 2019

Názov: Bezpečná práca
Umiestnenie: PV, ŠT 
Roky: 2000 – 2004 - PV; 2015 – 2019 - ŠT

Názov: Bezpečnosť práce
Umiestnenie: PV
Roky: 1999 – 2000, 2003  

Názov: Biatec
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 2004 - PV;  2016 – 2019 - ŠT

Názov: Bibiana
Umiestnenie: ML
Roky: 1994 – 1997, 1999 – 2006, 2008 – 2016

Názov: Big Beng
Umiestnenie: HU
Roky: 1998

Názov: Biológia
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003

Názov: Biológia, ekológia, chémia
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2004

Názov: Bioptická a cytologická revue
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2002

Názov: Blavské noviny
Umiestnenie: RO
Roky: 2009 – 2019

Názov: Blesk starý
Umiestnenie: RO
Roky: 1995 – 2001, 2006/2007

Názov: Blues Line
Umiestnenie: RO
Roky: 1993 – 2001

Názov: Bobi
Umiestnenie: ML
Roky: 1997 – 2003

Názov: Bobík
Umiestnenie: ML
Roky: 2013 - ML

Názov: Bohunice
Umiestnenie: RO
Roky: 1999 – 2005

Názov: Bolerázsky občasník
Umiestnenie: RO
Roky: 2003 – 2004

Názov: Bratislavské lekárske listy
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003

Názov: Bravo
Umiestnenie: HU 
Roky: 1997 – 2015     

Názov: Bravo girl
Umiestnenie: ML
Roky: 2009 – 2013

Názov: Brestovanské novinky
Umiestnenie: RO
Roky: 2003 – 2010

Názov: Bučianske listy
Umiestnenie: RO
Roky: 1990, 2007

Názov: Bukovské novinky
Umiestnenie: RO
Roky: 2007, 2009 – 2010

Názov: Bulletin CVTI SR
Umiestnenie: KO
Roky: 1997 – 2000

Názov: Bulletin KS ŠÚ SR Trnava
Umiestnenie: RO
Roky: 1998 – 2007

Názov: Bulletin pre cestovný ruch
Umiestnenie: PV
Roky: 1999 – 2003

Názov: Bulletin SAIA
Umiestnenie: PV
Roky: 1996 – 2005 

Názov: Bulletin SAK
Umiestnenie: KO, RO
Roky: 1993 – 2004 - KO; 2004  –  2016 - KO, 2004 –  2018 - RO

Názov: Bulletin slovenskej advokácie
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1998 – 2005 - PV; 2017 – 2019 - ŠT

Názov: Bulletin Spolku slovenských knihovníkov
Umiestnenie: KO
Roky: 1990 –1995, 1999  

Názov: Burda
Umiestnenie: BL, PR, LI
Roky: 2008 – 2019 - BL;  2008 – 2018 - PR; 2015 – 2018 - LI

Názov: Burda plus 
Umiestnenie: BL
Roky: 2008 – 2018

CAnchor

Názov: Cestovateľ
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2004 - PV

Názov: Country folk Trampská hudba (CFT)
Umiestnenie: HU
Roky: 2002 – 2003

Názov: Cíferpress
Umiestnenie: RO
Roky: 1993 – 2017

Názov: Cíferské noviny
Umiestnenie: RO
Roky: 2018 – 2019

Názov: Civitas
Umiestnenie:  ŠT
Roky: 2015 – 2019

Názov: Communications
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017

Názov: Cyklo -T
Umiestnenie: RO
Roky: 1995 – 1997

Č 

Názov: Čaruška
Umiestnenie: RO
Roky: 1996 – 2019

Názov: Čarovné Slovensko
Umiestnenie: RO
Roky: 2018 – 2019

Názov: Československá psychologie
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Čtenář
Umiestnenie: KO, SKL
Roky: 1977 – 1981, 1983 – 1993, 1995, 1997 – 2003 - KO; 2004 – 2018 - SKL

Názov: Dane - účtovníctvo - odvody
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Denník N
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019

Názov: Designum
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2002 

Názov: Detský lekár
Umiestnenie: PV
Roky:  2000 – 2007 

Názov: Diabetes a obezita
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 2001 – 2005 - PV; 2014 – 2018 - ŠT

Názov: Dieťa nielen pre rodičov
Umiestnenie: BL, PV
Roky: 2004 – 2019 - BL; 1997 – 2003 - PV

Názov: Digimon
Umiestnenie: ML
Roky: 2003

Názov: Dimenzie
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2019

Názov: Disney a ty
Umiestnenie: ML
Roky: 1997 – 2000

Názov: Disney víly
Umiestnenie: ML
Roky: 2006

Názov: Diva
Umiestnenie: RO
Roky: 2000 – 2001

Názov: Divadlo
Umiestnenie: BL, RO
Roky: 2019

Názov: Divadlo v medzičase
Umiestnenie: PV
Roky: 1996 – 1997, 1999 – 2001

Názov: Dívka
Umiestnenie: ML
Roky: 2010

Názov: Dobrá samospráva
Umiestnenie: RO
Roky: 1995 – 1996

Názov: Dobrá škola
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Dobré jedlo
Umiestnenie: BL, LI
Roky: 2008 – 2019 - BL; 2015 – 2016 - LI

Názov: Dojčiatko a batoľa
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2018

Názov: Dolný Lopašov
Umiestnenie: RO
Roky: 2019

Názov: Domino - fórum
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2003

Názov: Domino 2000
Umiestnenie: BL
Roky: 2003 – 2008

Názov: Don Bosco dnes
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2019

Názov: Dotyky
Umiestnenie: BL, HU, PV
Roky: 1989 – 2002, 2013 – 2019 - BL; 1999 - HU; 1998 – 2001 - PV

Názov: Drevo
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2001

Názov: Druhá smena
Umiestnenie: RO 
Roky: 1954

Názov: Družstevný život
Umiestnenie: RO 
Roky: 1982 – 1988

Názov: Duchovné ozveny
Umiestnenie: RO
Roky: 2006 – 2019

Názov: Duševné vlastníctvo
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2013 – 2019 

E

Názov: EE
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2004

Názov: Efeta otvor sa
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 2003 (okrem 1994) - PV, 2011 – 2015 - ŠT

Názov: Echo
Umiestnenie: RO
Roky: 1986 – 1988

Názov: Ekonomické rozhľady
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2015 – 2019 

Názov: Ekonomický časopis. Journal of Economics (angl.)
Umiestnenie: ŠT
Roky:  2015 – 2016 - SKL, 2017 – 2019 - ŠT

Názov: Emma
Umiestnenie: PR, BL, LI
Roky: 2015 – 2016 - PR; 2017 – 2019 - BL; 2015 – 2016 - LI

Názov: Enviromagazín
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 2003 - PV; 2015 – 2019 - ŠT 

Názov: ESO
Umiestnenie: RO
Roky: 2005

Názov: Esprit
Umiestnenie: BL
Roky: 2017 – 2019

Názov: Estetika ( angl., nem.)
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2014 – 2019

Názov: Euromagazín
Umiestnenie: PV
Roky: 1999 – 2004

Názov: Európsky trend
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2001

Názov: Eva
Umiestnenie: BL
Roky: 2017 – 2019

Názov: Eva girl
Umiestnenie: ML
Roky: 2012

Názov: Evita
Umiestnenie: BL
Roky: 2015 - 2019

Názov: Extra plus
Umiestnenie: BL, PV
Roky: 2016 – 2019 - BL; 1998 – 2000 - PV

F

Názov: Farmaceutický obzor
Umiestnenie: ŠT, PV
Roky: 2001 – 2006 - PV; 2016 – 2019 - ŠT

Názov: Farské listy
Umiestnenie: RO
Roky: 1996 – 2004

Názov: Fifík
Umiestnenie: ML
Roky: 2008 – 2016

Názov: Filologická revue
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2004

Názov: Filozofia
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 2004 - PV; 2014 – 2019 - ŠT

Názov: Finančný manažér
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2015 – 2019  

Názov: Fľak
Umiestnenie: ML
Roky: 2001 – 2016

Názov: Focus TT
Umiestnenie: RO
Roky: 2004 – 2005

Názov: Folk 
Umiestnenie: HU
Roky: 2000 – 2011

Názov: Fontes
Umiestnenie: HU
Roky: 1999 – 2009, 2015 – 2016

Názov: Fórum architektúry
Umiestnenie: PV 
Roky: 2001 – 2004 

Názov: Forum Scientiae
Umiestnenie: RO
Roky: 2000 – 2001

Názov: Fragment
Umiestnenie: BL
Roky: 1990 – 1995, 2000 – 2005, 2011 – 2013

Názov: Fraktál
Umiestnenie: BL
Roky: 2019

Názov: Fraštacké noviny
Umiestnenie: RO
Roky: 2010 – 2018

Názov: Freundschaft
Umiestnenie: ML
Roky: 1999 – 2004

Názov: Friendship
Umiestnenie: ML
Roky: 2000 – 2003

Názov: Friško
Umiestnenie: RO
Roky: 2016 – 2017

Názov: Futurum
Umiestnenie: RO
Roky: 1984 – 1988

G

Názov: Gamburger
Umiestnenie: RO
Roky: 1996, 2000 – 2004, 2006 – 2008

Názov: Geo
Umiestnenie: BL
Roky: 2015 – 2019

Názov: Geodetický a kartografický obzor
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2004

Názov: Geografický časopis
Umiestnenie: PV
Roky: 1997, 2000 – 2003

Názov: G. I. Joe
Umiestnenie: ML
Roky: 1993

Názov: Geriatria
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 2001 – 2005 - PV; 2009 – 2018 - ŠT

 

H

Názov: Hasiči
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2015 – 2019

Názov: Hello
Umiestnenie: ML
Roky: 2000 – 2009

Názov: Helminthologia (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 1998, 2000 – 2003

Názov: História
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2005 - PV

Názov: Historická revue
Umiestnenie: PV, SKL, ŠT
Roky: 1996 – 2003 - PV; 2011 – 2015 - SKL; 2016 – 2019 - ŠT

Názov: Historický časopis
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 1998, 2000 – 2003 - PV, 2004 – 2009 - SKL, 2010 – 2019 - ŠT

Názov: Historický zborník
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2002

Názov: Hlas Drôtovne
Umiestnenie: RO
Roky: 1975 – 1993

Názov: Hlas Krakovian
Umiestnenie: RO
Roky: 2004 – 2019

Názov: Hlas ľudu
Umiestnenie: RO
Roky: 1963, 1968 – 1969, 1977 – 2000

Názov: Hlas Váhu
Umiestnenie: RO
Roky: 2000 – 2014

Názov: Hlas Vrbového
Umiestnenie: RO
Roky: 2000 – 2019

Názov: Hlásnik obce Banka
Umiestnenie: RO
Roky: 2003

Názov: Hmyz
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2003

Názov: Hornoorešan
Umiestnenie: RO
Roky: 2003 – 2018

Názov: Hornoorešianský posol (teraz Malokarpatský posol)
Umiestnenie: RO
Roky: 2000 – 2009

Názov: Hospic
Umiestnenie: RO
Roky: 2003 – 2006

Názov: Hospodárske noviny
Umiestnenie: ŠT, SKL
Roky: 2017 – 2018 - SKL, 2019 - ŠT

Názov: Hudobný život
Umiestnenie: HU
Roky: 1997 – 2016

Názov: Human Affairs (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 1998, 2000 – 2003

Názov: Humanita
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2006 – 2011, 2015 –  2017 - ŠT 

Názov: Hurra!
Umiestnenie: ML
Roky: 2000 – 2004

 

CH

Názov: Charitný spravodaj
Umiestnenie: RO 
Roky: 2018 – 2019

Názov: Chemické rozhľady
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2003

Názov: Chemické zvesti (Chemical papers)
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 1998, 2000 – 2003

Názov: Chemolak
Umiestnenie: RO 
Roky: 1953

Názov: Chemolakár
Umiestnenie: RO 
Roky: 1984 – 1990

Názov: Chirurgický spravodaj
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2000

Názov: Choroby hlavy a krku
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2005

Názov: Chovateľ
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2019

I

Názov: IBC - International Businnes Cooperation
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2005

Názov: In
Umiestnenie: ML
Roky: 2006 – 2011 

Názov: Infomedlib
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2000 – 2005, 2007

Názov: Informačný spravodajca Drôtovňa Hlohovec
Umiestnenie: RO
Roky: 1972

Názov: Informačný spravodaj Povodia Váhu
Umiestnenie: RO
Roky: 1984 – 1987, 1989

Názov: Informátor VTEI
Umiestnenie: RO
Roky: 1981 – 1984

Názov: Informácie ZPMP v SR
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2016 – 2019

Názov: Informatika v škole
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003

Názov: Infosestra
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2002

Názov: InfoTour
Umiestnie: PV
Roky: 2001 – 2003

Názov: InfoWare
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2000

Názov: Inovácie vo výrobe strojárskeho spotrebného tovaru
Umiestnenie: RO
Roky: 1982 – 1987

Názov: Interná medicína
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2004

Názov: Interná medicína pro praxi
Umiestnenie: PV
Roky: 2004 – 2005

Názov: Intervenční a akutní kardiologie
Umiestnenie: PV
Roky: 2003 – 2005

Názov: Investor
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2006

Názov: Inžinierske stavby
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003

Názov: Iskra
Umiestnenie: RO
Roky: 1980 – 1989

Názov: IT lib
Umiestnenie: SKL
Roky: 2001 – 2003, 2006; 2011 – 2018

J

Názov: Jama
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2005

Názov: Javisko
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 2003 - PV, 2014 – 2018 - ŠT

Názov: Javys Info
Umiestnenie: RO
Roky: 2007 – 2009

Názov: Javys u nás
Umiestnenie: RO
Roky: 2009 – 2019

Názov: Javys žurnál
Umiestnenie: RO
Roky: 2007 – 2008

Názov: Jazykovedný časopis
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2005 – 2011 - SKL; 2012 – 2019 - ŠT

Názov: Jednotár
Umiestnenie: RO
Roky: 1983 – 1987

Názov: Justičná revue
Umiestnenie: PV; ŠT
Roky: 1997 – 2003 - PV; 2011 – 2013 - SKL; 2014 – 2019 - ŠT

K

Názov: Káčer Donald
Umiestnenie: ML
Roky: 1997 – 2012

Názov: Kamarát
Umiestnenie: PR, ML, LI
Roky: 2015 – 2016 - PR; 2006 – 2016 - ML; 2016 - LI 

Názov: Kardiológia
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2003

Názov: Kardiológia pre prax
Umiestnenie: PV
Roky: 2003 – 2004

Názov: Kátlovce
Umiestnenie: RO
Roky: 2005 – 2011, 2015 – 2017

Názov: Katolícke noviny
Umiestnenie: BL, PV
Roky: 2009 – 2019; 1998 – 2004 - PV

Názov: Klinická farmakologie a farmacie
Umiestnenie: PV
Roky: 2003 – 2005

Názov: Klinická imunológia a alergológia
Umiestnenie: PV; ŠT
Roky: 1998, 2001 – 2005 - PV; 2006 – 2017 - ŠT

Názov: Kmen
Umiestnenie: BL
Roky: 1989 – 1990

Názov: Knihovník - Tríbečská knižnica Topoľčany
Umiestnenie: ŠT, KO
Roky: 2000 – 2001 - ŠT; 2002 – 2004 - KO

Názov: Knihovník - Verejná knižnica J. Bocatia Košice
Umiestnenie: KO
Roky: 1994 – 2001, 2003  – 2009, 2011 – 2014 - KO

Názov: Knižná revue
Umiestnenie: BL, HU
Roky: 1991 – 2019 - BL; 1999 –2000, 2002 – 2003, 2008 – 2013 - HU

Názov: Knižnica
Umiestnenie: MO, SKL
Roky: 2000 – 2004 - KO, 2005 – 2015 - SKL

Názov: Knižnica a informácie
Umiestnenie: KO
Roky: 1977, 2001 – 2002

Názov: Knižničné noviny
Umiestnenie: KO
Roky: 2000 – 2003

Názov: Knižničný spravodajca
Umiestnenie: RO
Roky: 1995 – 2018

Názov: Kompetencie a úlohy územnej samosprávy
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2003

Názov: Konstrukční elektronika A Radio
Umiestnenie: BL
Roky: 2005 – 2011

Názov: Konzílium
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2002

Názov: Kormorán
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2002

Názov: Kostolianske pohľady
Umiestnenie: RO
Roky: 1996 – 2006

Názov: Kovové materiály
Umiestnenie: PV
Roky: 1995 – 1996, 2001 – 2003

Názov: Krajský vestník KÚ Trnava
Umiestnenie: RO
Roky: 1997 – 2005

Názov: Krásy Slovenska
Umiestnenie: BL
Roky: 2015 – 2019 

Názov: Kritika & kontext
Umiestnenie: BL, PV
Roky: 1996 – 1999, 2001 – 2003, 2010 nekompletné; 1996, 2009 - PV

Názov: Kultúra
Umiestnenie: PV, BL
Roky: 2002 – 2019 - BL; 1998 – 2001 - PV

Názov: Kultúra a život Trnavy
Umiestnenie: RO
Roky: 1973 – 1991

Názov: Kultúra slova
Umiestnenie: SKL; ŠT
Roky: 1977 – 1985, 1996 – 2003 - SKL; 2004 – 2018 - ŠT

Názov: Kultúra v Piešťanoch
Umiestnenie: RO
Roky: 1968 – 1972

Názov: Kultúrny život
Umiestnenie: BL, PV
Roky: 1992 – 1995, 2002 - BL; 2000 – 2001 - PV

Názov: Kultúrny život v Trnave
Umiestnenie: RO
Roky: 1971 – 1972

Názov: Kúpeľné novinky
Umiestnenie: RO
Roky: 2005 – 2006

Názov: Kvalita
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003

Názov: Kynologická revue
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2017

L

Názov: Laboratórna diagnostika
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2004

Názov: Labyrint
Umiestnenie: BL
Roky: 1993 – 1997

Názov: Lamitie
Umiestnenie: ML
Roky: 2000 – 2004

Názov: Lekárnicke listy
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1999 – 2004 - PV;  2017 – 2019 - ŠT

Názov: Lekársky obzor
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1998 – 2004 - PV;  2015 – 2019 - ŠT

Názov: Lenna
Umiestnenie: BL
Roky: 2017 – 2019 - BL

Názov: Leopoldov
Umiestnenie: RO
Roky: 1982 – 1983, 1995 – 2006, 2008 – 2019

Názov: Lesnícky časopis - Forestry Journal
Umiestnenie: PV
Roky: 1996 – 1997, 2000

Názov: Lidové noviny
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019

Názov: Liečivár
Umiestnenie: RO
Roky: 1978 – 2002

Názov: Liečivé rastliny
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1998 – 1999, 2001 – 2004 - PV; 2014 – 2019 - ŠT

Názov: Liter
Umiestnenie: BL, RO
Roky: 2005 – 2007 - BL; 2005 - RO

Názov: Literární revue
Umiestnenie: BL
Roky: 1990

Názov: Literárny (dvoj)týždenník
Umiestnenie: BL
Roky: 2004 – 2012

Názov: Literárny týždenník
Umiestnenie:  BL, SKL
Roky: 1989 – 2003, 2013 – 2019; 1997 – 2003 - SKL

Názov: Literika
Umiestnenie: BL
Roky: 1996 – 1999

Názov: Ľudové noviny
Umiestnenie: BL
Roky: 2007 – 2010

M

Názov: Macko Pusík
Umiestnenie: ML
Roky: 2015

Názov: Madam Eva
Umiestnenie: BL
Roky: 2017 – 2019

Názov: Madunické ozveny
Umiestnenie: RO
Roky: 1992 – 2019

Názov: Magazín Pravdy
Umiestnenie: BL
Roky: 2017 – 2019

Názov: Magazín Trnavský hlas
Umiestnenie: RO
Roky: 1998

Názov: Malokarpatský diaľkoplaz
Umiestnenie: RO
Roky: 2002 – 2003

Názov: Malokarpatský posol (predtým Hornoorešiansky posol)
Umiestnenie: RO
Roky: 2016 – 2019

Názov: Mama a ja
Umiestnenie: BL
Roky: 2011 – 2019 

Názov: Manažér
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 1999, 2001 – 2005 - PV; 2017 - ŠT

Názov: Marianne
Umiestnenie: BL
Roky: 2017 – 2019

Názov: Maxi super
Umiesnenie: HU
Roky: 1997 – 2000

Názov: Maxík
Umiestnenie: ML
Roky: 2013 – 2016 

Názov: Medicínsky monitor
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2005

Názov: Médium
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2003

Názov: Medzinárodné otázky
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003

Názov: Medzinárodné vzťahy
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2013 – 2019

Názov: Metal Hammer
Umiestnenie: HU
Roky: 1997 – 1998

Názov: Meteorológia a klimatológia
Umiestnenie: PV
Roky: 2002 – 2008

Názov: Meteorologický časopis
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2008

Názov: Mia
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2018 - BL

Názov: Mickey Mouse
Umiestnenie: ML
Roky: 1991

Názov: Mládež a spoločnosť
Umiestnenie: PV, SKL, ŠT, ML
Roky: 1996 – 2000 - PV; 2001 – 2005 - SKL; 2006 – 2019 - ŠT;  2001 – 2010 - ML

Názov: Mladý ekonóm
Umiestnenie: RO
Roky: 1984 – 1993

Názov: Mladý zdravotník
Umiestnenie: RO
Roky: 1987 – 1988

Názov: Moja psychológia
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2019

Názov: Moje Zdravie
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2019

Názov: Mosty
Umiestnenie: BL
Roky: 1996 – 1997, 2004 – 2007

Názov: Muscle & Fitness
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2019

Názov: Music expres
Umiestnenie: HU
Roky: 2003

Názov: Music power
Umiestnenie: HU
Roky: 1998

Názov: Music revue
Umiestnenie: HU
Roky: 1997 – 1998

Názov: Musica
Umiesnenie: HU
Roky: 1998

Názov: Muzeológia
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Múzeum
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2003

Názov: Muzikus
Umiestnenie: HU
Roky: 1998 – 2016

Názov: Múzy v škole
Umiestnenie: ŠT
Roky: 1999 – 2005, 2008, 2010 – 2012

 

N

Názov: Nádej
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2015 – 2019

Názov: Nahlas
Umiestnenie: ML
Roky: 2010 – 2016 

Názov: Národná osveta
Umiestnenie: MO, SKL, ŠT, PV
Roky: 1998 – 2000 - PV; 1993 – 2000 - MO; 2001 – 2013 - SKL; 2016 – 2018 - ŠT; 


Názov: Naša škola
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 2004 - PV, 2007 – 2019 - ŠT

Názov: Naša tvorba
Umiestnenie: RO
Roky: 1984 – 1985,1988 – 1989

Názov: Naše svedectvo
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Náterové látky - technický spravodaj
Umiestnenie: RO
Roky: 1983, 1985 – 1987

Názov: National Geographic (angl.)
Umiestnenie: ŠT
Roky:  2017 – 2019 

Názov: National Geographic CZ
Umiestnenie: BL
Roky: 2015 – 2019

Názov: Nepko
Umiesnenie: HU
Roky: 2007 – 2009

Názov: Neurológia pre prax
Umiestnenie: PV
Roky: 2002 – 2005

Názov: Nota bene
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2005

Názov: Novátor
Umiestnenie: RO
Roky: 1951 – 1954, 1956 – 1957, 1960 – 1964, 1966, 1971 – 1990

Názov: Nové historické rozhľady
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2011 – 2016

Názov: Nové horizonty
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Nové slovo
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 1998

Názov: Novinky z Piešťan
Umiestnenie: RO
Roky: 2015 – 2019

Názov: Novinky z dedinky
Umiestnenie: RO
Roky: 2019

Názov: Novinky z radnice
Umiestnenie: RO, BL
Roky: 1991 – 2019 - RO; 2005 – 2019 - BL

Názov: Noviny okresu Hlohovec
Umiestnenie: RO
Roky: 1996 – 2003

Názov: Noviny pre grafický priemysel
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2009

Názov: Novosti
Umiestnenie: RO 
Roky: 1972 – 1974

Názov: Novotár
Umiestnenie: RO 
Roky: 1950

Názov: Nový blesk
Umiestnenie: RO
Roky: 1991 – 1992, 1994 – 1998, 2005 – 2007

Názov: Nový čas
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019 - BL 

Názov: Nový čas - Bývanie
Umiestnenie: BL, PR, LI
Roky: 2018 – 2019 - BL 

Názov: Nový čas pre ženy
Umiestnenie: BL, PR, LI
Roky: 2015 – 2016 - PR; 2016 - LI; 2018 – 2019 - BL 

Názov: Nový čas víkend
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019 - BL   

Názov: Nový populár
Umiestnenie: HU
Roky: 1998, 2008 – 2016

Názov: Nový smer
Umiestnenie: RO 
Roky: 1959

Názov: Nový trnavský hlas extra
Umiestnenie: RO
Roky: 1991 – 1992

Názov: Nový život
Umiestnenie: RO
Roky: 1952, 1954

Názov: Nozokomiálne nákazy
Umiestnenie: PV
Roky: 2002 – 2005

 

O

Názov: Obecné noviny
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2005

Názov: Obecný informátor (teraz Blavské noviny)
Umiestnenie: RO
Roky: 1991 – 1995, 1997 – 2008

Názov: Obrana
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Obzory matematiky, fyziky a informatiky
Umiestnenie: ŠT
Roky:2015 – 2019

Názov: Odlety
Umiestnenie: RO
Roky: 2004

Názov: Odpady
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 2001 – 2003, 2017 – 2019 - ŠT

Názov: Ohník
Umiestnenie: ML
Roky: 2011 – 2014

Názov: Ochrana prírody Slovenska
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2003

Názov: Okresný spravodaj brannej výchovy obyvateľstva
Umiestnenie: RO
Roky: 1975 – 1978

Názov: Okresný vestník Okresného úradu v Trnave
Umiestnenie: RO
Roky: 1992 – 1996, 1999 – 2001

Názov: Organon F
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 2001 – 2004 - PV; 2015 – 2019 - ŠT

Názov: Orvištské noviny
Umiestnenie: RO
Roky: 2008, 2017 – 2019

Názov: OS - Fórum občianskej spoločnosti
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2004 

Názov: Ostrovský spravodajca
Umiestnenie: RO
Roky: 2013 – 2019

Názov: Osvetár
Umiestnenie: RO
Roky: 1994 – 1997

Názov: Osvetová práca = Národná osveta
Umiestnenie: KO, SK, ŠT
Roky: 1993 – 2000 - RO; 2001 – 2009 - SKL; 2010 – 2013, 2016 - ŠT

Názov: Ošetrovateľský obzor
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2012 – 2018

Názov: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Umiestnenie: PV; ŠT
Roky: 2003 – 2005 - PV; 2010 – 2013 - ŠT

Názov: Otázky žurnalistiky
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 2003 - PV, 2017 – 2018 - ŠT

 

P

Názov: Pamäť národa
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2015 – 2017

Názov: Pamiatky a múzeá
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 2003 - PV; 2012 – 2014 - SKL, 2015 – 2019 - ŠT

Názov: Pantograf
Umiestnenie: RO
Roky: 1983 – 1984, 1986 – 1990

Názov: Pán učiteľ
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2006 – 2018

Názov: Pátek Lidových novin
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019

Názov: PC Revue
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019 

Názov: Pedagogická revue
Umiestnenie: SKL, ŠT
Roky: 1995 – 2003 - SKL; 2004 – 2007 - ŠT

Názov: Pedagogické rozhľady
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky:  1997 – 2004 - PV, 2008 – 2013 - ŠT

Názov: Pedagogické spektrum
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2004

Názov: Pediatrie pro praxi
Umiestnenie: PV
Roky: 2004 – 2005

Názov: Pekné bývanie
Umiestnenie: PR, BL, LI
Roky: 2012 – 2016 - PR; 2015 – 2019 - BL; 2015 - LI

Názov: Pes
Umiestnenie: BL
Roky: 2015 – 2017

Názov: Pes přítel člověka
Umiestnenie: BL
Roky: 2015 – 2019

Názov: Pevnost
Umiestnenie: BL
Roky: 2015 – 2018

Názov: Piešťanská verejnosť
Umiestnenie: RO
Roky: 1990

Názov: Piešťanský elektronik
Umiestnenie: RO 
Roky: 1981 – 1991

Názov: Piešťanský týždeň
Umiestnenie: RO
Roky: 1992 – 2019

Názov: Piešťany
Umiestnenie: RO
Roky: 1973 – 1990, 1993 – 1998

Názov: Plus 7 dní
Umiestnenie: BL, PR, LI
Roky: 2018 –2019 - BL; 2015 – 2016 - PR; 2016 - LI

Názov: Plus 1 deň
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019

Názov: Plus 1 deň - magazín
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019

Názov: Podnikový spravodaj ŽOS
Umiestnenie: RO 
Roky: 1965 – 1967, 1979 – 1988

Názov: Policajná teória a prax
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2003

Názov: Politické vedy
Umiestnenie: PV; ŠT
Roky: 1998, 2000 – 2005 - PV; 2014 – 2018 - ŠT

Názov: Poradca
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2013 – 2016 

Názov: Powder Metallurgy Progress (angl.)
Umiestnenie: PV
Roky: 2002 – 2005

Názov: Práca a sociálna politika
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003 

Názov: Práce a mzdy (PaM)
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Praktická elektronika A Radio
Umiestnenie: BL
Roky: 2004 – 2019

Názov: Praktická moderní žena
Umiestnenie: BL
Roky: 2010 – 2019

Názov: Praktická Slovenka
Umiestnenie: BL
Roky: 2009 – 2019

Názov: Praktická žena
Umiestnenie: LI
Roky: 2015

Názov: Prameň
Umiestnenie: RO
Roky: 1995 – 1996

Názov: Pravda
Umiestnenie: BL
Roky: 2017 – 2019

Názov: Právny obzor
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 2003 - PV; 2013 – 2019 - ŠT

Názov: Predškolská výchova
Umiestnenie: PV, SKL, ŠT
Roky: 1996 – 20064 - PV 2004 - 2010 - SKL, 2010 – 2019 - ŠT

Názov: Prevencia
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Priezor
Umiestnenie: ZL
Roky: 1994 – 2016

Názov: Profit
Umiestnenie: PV;  ŠT
Roky: 1998 – 2004 - PV; 2017 – 2019 - ŠT

Názov: Pro Socio
Umiestnenie: RO
Roky: 2009 – 2013

Názov: Psychiatria
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003

Názov: Psychiatria pre prax
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 2002 – 2005 - PV; 2015 - 2019 - ŠT

Názov: Psychofórum
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2003, 2005 

Názov: Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Umiestnenie: PV, SKL, ŠT
Roky: 1997 – 2003 - PV, 2004 – 2010 - SKL, 2012  – 2019 - ŠT (r. 2011 chýba)

Názov: Pulz
Umiestnenie: RO
Roky: 1985 – 1988

Q

Názov: Quark
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019 

Názov: Radnica informuje
Umiestnenie: RO
Roky: 2002, 2004 – 2018

Názov: Rak
Umiestnenie: BL
Roky: 1996 – 2004

Názov: Reaktor
Umiestnenie: RO
Roky: 1986 – 1987

Názov: Rebrík
Umiestnenie: ML
Roky: 2010 – 2016 

Názov: Reflex
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019 

Názov: Rehabilitácia
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1998 – 2005 - PV, 2011– 2019 - ŠT

Názov: Remeslo - umenie - dizajn
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2014 – 2018

Názov: Respiro
Umiestnenie: PV
Roky: 1999 – 2004

Názov: Rešpekt
Umiestnenie: RO
Roky: 2001 – 2003

Názov: Revue medicíny v praxi
Umiestnenie: PV; ŠT
Roky: 2003 – 2005 - PV; 2012 – 2019 - ŠT

Názov: Revue Piešťany
Umiestnenie: RO
Roky: 1991 – 1992, 2000 – 2015

Názov: Revue profesionálnej sestry
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2003 

Názov: Revue sociálnych služieb
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2009 – 2014

Názov: Revue svetovej literatúry
Umiestnenie: BL
Roky: 1987 – 1994, 1997 – 2003

Názov: Rheumatologia
Umiestnenie: PV
Roky: 1997, 2000 – 2003

Názov: Rodina a práca
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2005 – 2012

Názov: Rodina a škola
Umiestnenie: PV, SKL, ŠT
Roky: 1997 – 2004 - PV, 2005 – 2013 - SKL, 2014 – 2019 - ŠT

Názov: Rodina, deti, móda
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2017

Názov: Rodný môj kraj (predtým Župný spravodajca)
Umiestnenie: RO
Roky: 2012 – 2016

Názov: Roľnícke noviny
Umiestnenie: BL
Roky: 2011 – 2019

Názov: Romboid
Umiestnenie: PV, BL
Roky: 1997 – 2001 - PV; 1987 – 2019 - BL

Názov: Rozum
Umiestnenie: BL
Roky: 2019

Názov: Ryby, rybky, rybičky
Umiestnenie: BL
Roky: 2016

Názov: Rytmus života
Umiestnenie: BL
Roky:  2018 – 2019

Názov: Sandra
Umiestnenie: BL
Roky: 2005 – 2019

Názov: Sestra
Umiestnenie: SK; ŠT
Roky: 2002 – 2013 - SK; 2014 – 2019 - ŠT

Názov: Sexuológia. Sexuology
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2005

Názov: Shock!
Umiestnenie: ML
Roky: 2005

Názov: Sklárske premeny
Umiestnenie: RO
Roky: 1984 – 1990

Názov: Sklo
Umiestnenie: RO 
Roky: 1976 – 1982, 1984 – 1989

Názov: Sklovinky
Umiestnenie: RO
Roky: 2004 – 2008

Názov: Slavica Slovaca
Umiestnenie: PV
Roky: 1996 – 2003

Názov: Slnečnica
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2016 – 2018 

Názov: Slniečko
Umiestnenie: ML
Roky: 2015 – 2019 

Názov: Slovak Review
Umiestnenie: PV
Roky: 1996 – 2003

Názov: Slovakofarma revue
Umiestnenie: RO
Roky: 1997 – 1999, 2001 – 2003

Názov: Slovenka
Umiestnenie: BL, PR, LI
Roky: 2015 – 2016 - PR; 2016 - LI, 2018 – 2019  - BL

Názov: Slovenská archeológia
Umiestnenie: PV
Roky: 1995 – 2003

Názov: Slovenská archivistika
Umiestnenie: RO
Roky: 1981 – 1993, 1998 – 2003, 2008 – 2009 

Názov: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2003

Názov: Slovenská hudba
Umiestnenie: HU
Roky: 1997 – 2003

Názov: Slovenská literatúra
Umiestnenie: PV; SK; ŠT
Roky: 1997 – 1998, 2000 – 2003 - PV; 2013 – 2018 - ŠT 

Názov: Slovenská pedagogika
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 1999

Názov: Slovenská rádiológia
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2012 – 2018

Názov: Slovenská reč
Umiestnenie: RO; SKL, ŠT
Roky: 1933 – 1938, 1940 – 1944, 1970 – 1971, 1977 – 1982 - RO, 1997 – 1998, 2000 – 2004 - PV; 2009 – 2013 - SKL, 2014 –  2019 - ŠT

Názov: Slovenské divadlo
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2003

Názov: Slovenské národné noviny
Umiestnenie: BL
Roky: 2008 – 2019

Názov: Slovenské pohľady
Umiestnenie: BL
Roky: 1987 – 2019

Názov: Slovenský jazyk a literatúra v škole
Umiestnenie: SK, ŠT
Roky: 1996 – 2004 - SK, 2004 – 2012 - ŠT

Názov: Slovenský lekár
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 2002 – 2005 - PV; 2013 – 2017 - ŠT

Názov: Slovenský národopis
Umiestnenie: RO; PV; ŠT
Roky: 1971 – 1994 - RO; 1997 – 1998, 2000 – 2003 - PV; 2009 – 2019 - ŠT

Názov: Slovenský rybár
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2019

Názov: Slovenský zdravotník
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2002

Názov: Slovo
Umiestnenie: BL
Roky: 2004 – 2007 

Názov: Slovo stavbára
Umiestnenie: RO
Roky: 1979 – 1991

Názov: Sme
Umiestnenie: PR, BL, LI
Roky: 2015 – 2016 - PR (okrem sobôt); 2018 – 2019 - BL, 2016 - LI

Názov: Sme ženy
Umiestnenie: BL
Roky:  2018  – 2019

Názov: Sme TH Extra Korzár v regióne
Umiestnenie: RO
Roky: 2000

Názov: Sme - Západoslovenský Korzár v regióne
Umiestnenie: RO
Roky: 2001

Názov: Smer dediny
Umiestnenie: RO
Roky: 1956 – 1958

Názov: Smolenické noviny
Umiestnenie: RO
Roky: 2015 – 2019

Názov: Smolenický posol
Umiestnenie: RO
Roky: 1991 – 1994, 1997

Názov: Smolenický spravodaj
Umiestnenie: RO
Roky: 2000 – 2005

Názov: Smoleničan
Umiestnenie: RO
Roky: 2015 – 2018

Názov: Sociálna práca a zdravotníctvo
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2002

Názov: Sociológia
Umiestnenie: PV; ŠT
Roky: 1997, 1998, 2000 – 2003 - PV;  2013 – 2019 - ŠT

Názov: Solid Europe
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2005 

Názov: Spartanské novinky
Umiestnenie: RO
Roky: č. 11/2004

Názov: Spider man
Umiestnenie: ML
Roky: 2000

Názov: Spravodaj
Umiestnenie: RO
Roky: 1968, 1977 

Názov: Spravodaj betón racio
Umiestnenie: RO
Roky: 2004 – 2007

Názov: Spravodaj budovateľov 
Umiestnenie: RO 
Roky: 1975 – 1980

Názov: Spravodaj JRD Boleráz
Umiestnenie: RO 
Roky: 1988

Názov: Spravodaj JRD Dechtice
Umiestnenie: RO 
Roky: 1985

Názov: Spravodaj Lesný závod Smolenice
Umiestnenie: RO 
Roky: 1988 – 1989

Názov: Spravodaj pracujúcich Skloplast
Umiestnenie: RO 
Roky: 1978 – 1979, 1983

Názov: Spravodaj pracujúcich n. p. Skloplast
Umiestnenie: RO 
Roky: 1980, 1982

Názov: Spravodaj TAZ
Umiestnenie: RO 
Roky: 1990 – 1996, 1998

Názov: Spravodajca BVO
Umiestnenie: RO 
Roky: 1975 – 1978

Názov: Spravodajca TAZ
Umiestnenie: RO 
Roky: 1991

Názov: Spravodajca VÚJE
Umiestnenie: RO
Roky: 1984 – 2004, 2006 – 2007

Názov: Spravodajca ZSF
Umiestnenie: ML
Roky: 2003 – 2016

Názov: Spravodajca ŽOS
Umiestnenie: RO 
Roky: 1989 – 1990

Názov: Srdiečko
Umiestnenie: RO
Roky: č. 1/1998, č. 2/2001

Názov: Stavbársky dezert
Umiestnenie: RO 
Roky: 1985 – 1988

Názov: Stavebníctvo a bývanie
Umiestnenie: ŠT, BL
Roky: 2017 – 2019 - ŠT; 2015 – 2019 - BL

Názov: Stigma
Umiesnenie: HU
Roky: 1998

Názov: Strelecká revue
Umiestnenie: ML
Roky: 1995

Názov: Strepoško
Umiestnenie: RO
Roky: 1995 – 1996

Názov: Strojárstvo - strojírenství
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1998 – 2004 - PV; 2017 – 2019 - ŠT

Názov: Strojnícky časopis
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2005

Názov: Studia Pneumologica et Phtiseologica (slov., čes.)
Umiestnenie: PV
Roky: 1997 – 2001

Názov: Svedectvo
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Svetom zvierat
Umiestnenie: ML
Roky: 1997

Názov: Světová literatura
Umiestnenie: BL
Roky: 1986, 1988 – 1994

Š 

Názov: Šarm
Umiestnenie: BL, LI, PR
Roky: 2015 – 2016 - PR; 2018 – 2019 - BL

Názov: Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2005

Názov: Šmolkovia
Umiestnenie: ML
Roky: 1998 – 1999

Názov: Šport
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019

Názov: Šport žurnál
Umiestnenie: RO
Roky: 1998

Názov: Štatistická informácia KS ŠÚ SR Trnava
Umiestnenie: RO
Roky: 1992, 1994 – 2007

 

Názov: Tatrasklo
Umiestnenie: RO
Roky: 1983

Názov: Teatro
Umiestnenie: BL
Roky: 1996 – 1997

Názov: Technicko - ekonomický spravodaj Trikota
Umiestnenie: RO 
Roky: 1979

Názov: Technika
Umiestnenie: PV
Roky: 2004 – 2005

Názov: Technológia vzdelávania
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2007 – 2013

Názov: Téma
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019

Názov: Tempo
Umiestnenie: HU
Roky: 2007 – 2016 

Názov: Testimonium Fidei
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2015 – 2018

Názov: The Slovak Spectator (angl.)
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 - 2019

Názov: Tisíc riešení
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2016 – 2019 

Názov: TP + TP
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 2002 – 2005 - PV; 2016 – 2019 - ŠT

Názov: Top dívky
Umiestnenie: ML
Roky: 2010

Názov: Top Fashion
Umiestnenie: BL
Roky: 2014 – 2017 

Názov: Transport a logistika
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2019

Názov: Trebatické zrkadlo
Umiestnenie: RO
Roky: 2007 – 2019

Názov: Trend
Umiestnenie: PV; SKL, ŠT
Roky: 1997 – 2004 - PV;  2017 - SKL; 2018 – 2019 - ŠT 

Názov: Trištvrte revue
Umiestnenie: PV
Roky: 1999 – 2002

Názov: Trnava dnes
Umiestnenie: RO
Roky: 2004 – 2019

Názov: Trnavská pravda
Umiestnenie: RO
Roky: 2006

Názov: Trnavská rodina
Umiestnenie: RO
Roky: 1948

Názov: Trnavská verejnosť
Umiestnenie: RO
Roky: 1989 – 1990

Názov: Trnavské echo
Umiestnenie: RO
Roky: 2006 – 2018

Názov: Trnavské listy
Umiestnenie: RO
Roky: 1990 – 1991

Názov: Trnavské noviny (neskôr ako Trnavské noviny TH extra) 
Umiestnenie: RO
Roky: 1995 – 2000

Názov: Trnavské noviny - TH extra
Umiestnenie: RO
Roky: 2001 – 2004

Názov: Trnavské noviny TH extra MY
Umiestnenie: RO, BL
Roky: 2005 – 2019 - RO, 2009 – 2019 - BL

Názov: Trnavské roviny
Umiestnenie: RO
Roky: 1951 – 1959

Názov: Trnavsko
Umiestnenie: RO
Roky: 1998 – 2019

Názov: Trnavsko Plus - Trnafčan
Umiestnenie: RO
Roky: 2002

Názov: Trnavský hlas
Umiestnenie: RO; BL
Roky: 1960 – 1992, 2009 – 2012 - RO;  2009 – 2010 - BL

Názov: Trnavský hlas extra
Umiestnenie: RO
Roky: 1993 – 1999

Názov: Trnavský hlas extra - Korzár
Umiestnenie: RO
Roky: 2000

Názov: Trstínsky občasník
Umiestnenie: RO
Roky: 2004 – 2010

Názov: Tuning
Umiestnenie: ML
Roky: 2005 – 2008

Názov: Turistika
Umiestnenie: RO
Roky: 1998 – 2001

Názov: Tvorba
Umiestnenie: BL
Roky: 2003 – 2019

Názov: Tvorba T
Umiestnenie: PV
Roky: 1997, 1999 – 2000, 2002 

Názov: Tvořivá dramatika
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2009, 2011 – 2012 

Názov: Týždeň
Umiestnenie: BL
Roky:  2018 – 2019

Názov: Učiteľské noviny
Umiestnenie: SKL
Roky: 1997 – 2004, 2007 – 2010 

Názov: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: UZnikat
Umiestnenie: ML
Roky: 2005 – 2005 

Názov: Universitas Tyrnaviensis
Umiestnenie: RO
Roky: 1996, 2005, 2007, 2012 – 2016

Názov: Univerzitný svet
Umiestnenie: RO
Roky: 1999 – 2002

Názov: Urob si sám
Umiestnenie: BL
Roky: 2009 – 2019

Názov: Úder
Umiestnenie: RO
Roky: 1971 – 1987

 

Názov: Včielka
Umiestnenie:  ML
Roky: 2008 – 2016

Názov: Veda, technika a my VTM
Umiestnenie: ML
Roky: 1995 – 2003

Názov: Verejná správa
Umiestnenie: PV, SKL
Roky: 1997 – 2003 - PV; 2005 – 2010 - SKL

Názov: Verejná správa a spoločnosť
Umiestnenie: PV
Roky: 2000 – 2001 - PV

Názov: Verejná správa - školy, úrady, obce...
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Verena
Umiestnenie: BL
Roky: 1992 – 2014

Názov: Vesmír
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019

Názov: Vestník Ministerstva zdravotníctva SR
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2015 – 2019

Názov: Vezmi a čítaj - VaČ
Umiestnenie: RO
Roky: 1998 – 1999

Názov: Victoria regia
Umiestnenie: RO
Roky: 1998 – 1999

Názov: Vitalita
Umiestnenie: BL
Roky: 2016 – 2019

Názov: Vivat
Umiestnenie: RO
Roky: 1993 – 1994, 1997

Názov: Vlasta
Umiestnenie: BL
Roky: 2018 – 2019

Názov: Vlna
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 2000 – 2003 - PV; 2015 – 2019 - ŠT

Názov: Vodohopodársky spravodajca
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2017 – 2019 

Názov: Vojenská história
Umiestnenie: PV, ŠT
Roky: 1997 – 2004 - PV; 2014 – 2019 - ŠT

Názov: Vôňa domoviny
Umiestnenie: RO
Roky: 2002 – 2004

Názov: Vrabček
Umiestnenie: ML
Roky: 1999 – 2016 

Názov: Vrbovský textilák
Umiestnenie: RO
Roky: 1954

Názov: Vyhrajko
Umiestnenie: ML
Roky: 2004 – 2005

Názov: Vychovávateľ
Umiestnenie: PV, ŠT, SKL
Roky: 1997 – 2003 - PV, 2005 – 2011 - SKL, 2012 – 2019 - ŠT

Názov: Watt
Umiestnenie: HU
Roky: 2001 – 2006

Názov: Witch
Umiestnenie: ML
Roky: 2003 – 2007

X 

Názov: Xantypa
Umiestnenie: BL
Roky: 2017 – 2019

Názov: Záhradkár
Umiestnenie: BL, LI, PR
Roky: 2014 – 2019 - BL; 2016 - LI; 2013 – 2016 - PR

Názov: Zákony I.
Umiestnenie: ŠT, SKL
Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT

Názov: Zákony II.
Umiestnenie: ŠT, SKL
Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT

Názov: Zákony III.
Umiestnenie: ŠT, SKL
Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT

Názov: Zákony IV.
Umiestnenie: ŠT, SKL
Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT

Názov: Zákony V.
Umiestnenie: ŠT, SKL
Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT

Názov: Zákony VI.
Umiestnenie: ŠT, SKL
Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT

Názov: Západoslovenské múzeum
Umiestnenie: RO
Roky: 2016 – 2019 - ŠT

Názov: Západoslovenský stavbár
Umiestnenie: RO
Roky: 1971, 1973 – 1988

Názov: Zavarské slovo
Umiesnenie: RO
Roky: 2015 – 2019

Názov: Závislosť
Umiestnenie: PV
Roky: 1995 – 2001

Názov: Zbierka zákonov
Umiestnenie: ŠT
Roky: 1949, 1951 – 1959, 1961 – 2019 

Názov: Zdravie
Umiestnenie: BL; PR; LI
Roky: 2014 – 2019 - BL; 2015 – 2016 - PR; 2015 – 2016 - LI

Názov: Zdravotnícke noviny
Umiestnenie: PV; SK; ŠT
Roky: 1997 – 2003 - PV;  2004 – 2015 - SK;  2016 –  2019 - ŠT

Názov: Zdravotníctvo a sociálna práca
Umiestnenie: ŠT
Roky: 2007 – 2012

Názov: ZEAINFO
Umiestnenie: RO
Roky: 1986

Názov: ZEAINFORM
Umiestnenie: RO
Roky: 1978 – 1985

Názov: Zips
Umiestnenie: ML
Roky: 2011 – 2016

Názov: Zlatý máj
Umiestnenie: ML
Roky: 1988, 1990, 1991, 1993

Názov: Zmena
Umiestnenie: PV
Roky: 1998 – 2000

Názov: Zornica
Umiestnenie: RO
Roky: 1976 – 1987, 1990

Názov: Zornička
Umiestnenie: ML
Roky: 2008– 2016 

Názov: Zrno
Umiestnenie: PV
Roky: 2007 – 2008

Názov: Zrno hlas
Umiestnenie: PV
Roky: 2001 – 2004

Názov: Zvesti Mikroregión nad Holeškou
Umiestnenie: RO
Roky: 2004, 2006

Názov: Zvonček
Umiestnenie: ML
Roky: 2005 – 2016

Ž 

Názov: Živá voda
Umiestnenie: RO
Roky: 1994 – 1998

Názov: Živena
Umiestnenie: RO
Roky: 1921 – 1922, 1924 – 1935, 1938, 1940 – 1949

Názov: Život
Umiestnenie: BL; PR; LI
Roky: 2018 – 2019 - BL, 2015 – 2016 - PR; 2016 - LI

Názov: Život a kultúra
Umiestnenie: RO
Roky: 1992

Názov: Život na koľajniciach
Umiestnenie: RO
Roky: 1978 – 1979, 1982

Názov: Život so psom
Umiestnenie: ML
Roky: 2007 – 2008

Názov: Život v Hlohovci
Umiestnenie: RO
Roky: 1968 – 2019

Názov: Životné prostredie
Umiestnenie: PV; ŠT
Roky: 1997 – 2003 - PV; 2010 – 2012 - ŠT

Názov: Župný spravodajca
Umiestnenie: RO
Roky: 2007 – 2011Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet