Biblioterapia

Biblioterapia – pojem biblioterapia vznikol spojením gréckych slov biblion – kniha a therapeia – liečiť. Základ biblioterapie  je cielené používanie kníh a vhodne zvoleného textu k zlepšeniu psychického stavu človeka. Pilarčíková-Hýblová (1997) zhrnula najčastejšie uvádzané biblioterapeutické ciele: urýchlenie adaptácie na novú životnú situáciu, odvrátenie pozornosti od vlastných problémov, vnútorná motivácia, aktivizácia a stimulácia k uzdraveniu, sebarealizácia, zvýšenie sebavedomia, urýchlenie socializácie a stimulácie komunikácie s okolím, zmena postojov, hodnôt, rozvíjanie pamäti, myslenia a pozornosti, zvládnutie životných kríz a prekonávanie vnútorných konfliktov, pozitívna stimulácia emocionálneho, etického a sociálneho cítenia.

Úloha knihovníkov v oblasti biblioterapie je preventívne pôsobiť na jedincov využívaním prvkov biblioterapie a poskytovať  psychickú podporu tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.

 

Zdroj:
PILARČÍKOVÁ-HÝBLOVÁ, Slávka. 1997. Biblioterapia. Liptovský Mikuláš: Vydané vlastným nákladom, 1997. 72 s. ISBN 80-967875-4-3.
SVOBODA Pavel: Biblioterapie. In MÜLLER, Oldřich a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014. 508 s. ISBN 978-80-247-4172-7

 

V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa cielene realizuje v hudobnom oddelení. 

Kontakt:    PhDr. Alena Vozárová  
                   tel.:             033/5511590
                   e-mail:        hudobne_oddelenie(zavináč)kniznicatrnava.sk

 

Odporúčaná literatúra

Biblioterapia v knihovníckej praxi

 

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet