Biblioterapia v knihovníckej praxi

 

Biblioterapeutické stretnutie

 

Cieľová skupina: 

 • mentálne postihnutí dospelí ľudia (ženy a muži) od 27-48 rokov, počet (10-12)
 • scenár sa môže použiť aj pre žiakov 3. ročníka základnej školy.

Globálny cieľ práce: 

 • spojiť biblioterapiu s muzikoterapiou (dominantná bude biblioterapia)

Mikrocieľ: 

 • prostredníctvom príbehu rozvinúť komunikačné schopnosti, vytvoriť kamarátske vzťahy, rozvinúť empatiu, poukázať na dobré vlastnosti, schopnosť prejaviť seba samého, hudobná relaxácia

Subcieľ:

 • navodiť dôveru voči knihovníčke, vytvoriť uvoľnenú a príjemnú atmosféru, navzájom sa počúvať
 

ÚVOD

Na začiatku stretnutia knihovníčka zazvoní so zvončekom, ktorý ohlasuje, že sa začína stretnutie. Cieľom je uvedomenie si prítomných (detí alebo dospelých), že ich stretnutie práve začína.

 

JADRO

Knihovníčka prečíta príbeh  z knihy Grocha: Tuláčik a Klára. Zámerne nedočíta príbeh do konca a vyzve prítomných, aby sa pokúsili dokončiť príbeh podľa ich predstáv. Odpovede môžu napísať na papier a odovzdať knihovníčke alebo povedať priamo knihovníčke. Napísané odpovede prečíta nahlas a kladie im otázky: Ako sa cítil Tuláčik? Po čom túžil? Zmenilo sa jeho správanie, keď stretol Kláru? Čo bola Klára schopná spraviť pre Tuláčika? Zažili ste podobnú situáciu? Kedy ste sa cítili smutní?

Pomocou otázok sa rozvíja komunikácia a prítomní sa učia navzájom počúvať jeden druhého.

Prostredníctvom hudby môžu pohybom vyjadriť svoje pocity. 

Smutná hudba prostredníctvom skladby (Chorá bábika P. I. Čajkovského) vyjadruje Tuláčika, kým nestretol Kláru, nakoľko prežíval smútok.

Veselá hudba prostredníctvom husľového koncertu (Štyri ročné obdobia - Jar A. Vivaldiho) vyjadruje stretnutie s Klárou a kamarátstvo s ňou (môžu vyjadriť aj mimikou).

 

ZÁVER

Spätná väzba a hudobná relaxácia

Knihovníčka by nemala nikoho z prítomných nútiť odpovedať na otázky, odpovede by mali byť dobrovoľné, sú vyjadrením ich vnútorného cítenia a mala by ich za akúkoľvek odpoveď pochváliť.

 

Odporúčaná literatúra:

GROCH, Erik Jakub: Tuláčik a Klára. Košice: Knižná dielňa, 2011. 77 s. ISBN 978-80-970776-0-0.

OSVALDOVÁ, Margaréta: Muzikoterapia ako intervenčný dynamizmus u osôb s postihnutím. Bratislava: Iris, 2015. 213 s. ISBN 978-80-89726-47-9

 

Zážitkové čítanie zamerané na predstavenie knihy Miroslava Sanigu: Rozprávky z Konvalinkového údolia

 
Cieľová skupina:
 • 7-9 rokov (žiaci 2-3. ročníka základnej školy)
 • dĺžka stretnutia: 45 min.
 
Globálny cieľ
 • využiť prvky biblioterapie a muzikoterapie
 
Mikrocieľ
 • viesť deti k prosociálnemu správaniu - altruizmu,  vedieť povedať svoj názor, poukázať na dobré vlastnosti, prehĺbiť u nich záujem o prírodu a jednotlivé druhy vtáctva a spoznať rôzne dôvody správania ľudí.
 
Subcieľ:
 • navodenie dôvery voči sebe navzájom a voči knihovníčke, vytvorenie uvoľnenej atmosféry, dozvedieť sa niečo nové, rozvíjať vzájomnú komunikáciu
 
Pomôcky:
 • notebook s reproduktormi, CD, kniha, omaľovánky, ceruzky
 
ÚVOD
Formálne predstavenie knihy:
Deti si posadajú  na stoličky usporiadané do kruhu, knihovníčka ich privíta, predstaví knihu a jej autora, spomenie koľko kníh napísal autor pre deti. Vhodné je opýtať sa detí, či autora alebo knihu poznajú. 
 
JADRO 
Pieseň od speváka Tomáša Bezdedu: (CD album Slavomix, pieseň č. 4) Keby som bol vtáčkom 
Priblížiť deťom počet druhov vtákov na Slovensku  a vyzvať ich, aby každé dieťa vymenovalo aspoň jeden druh vtáka.
 
Predstaviť najznámejšie druhy vtákov na jednotlivých snímkoch prezentácie.
 
Čajku, ďatla, hrdličku, labuť, lastovičku, murárika červenokrídleho, orla skalného, škovránka a vrabca.
 
Knihovníčka vyzve deti, aby si zatvorili oči, predstavili si seba ako orla, začali mávať rukami ako keby mali krídla a zaspieva im text, ak má možnosť melódiu piesne zahrá na hudobnom nástroji: „orol máva krídlami, nad kopcami, nad vrchmi“
Deti zaspievajú prvý krát z slabšie, druhý krát silnejšie a pritom mávajú rukami.
 
Žiaci striedavo čítajú úryvok z rozprávky: Ako mládenec Hluchánie Pierko vyslobodil z prekliatia princeznú Voňavienku (str. 8)
A tak sa Voňavienka chodievala vyplakať do lesa, kde jej kvety, stromčeky a vtáčiky pomáhali znášať nekonečnú bolesť.
 
Otázky: Čo myslíte deti ako pomáhali Voňavienke kvety, stromčeky a vtáčiky? Ako pomáhate svojím kamarátom? 
 
Pokračovanie v čítaní (str. 8): Od ľútosti nad princeznou bola smutná aj prababička Príroda. Jarčeky prestali razom zurčať, stromy stratili lístie, lesy prestali šumieť. Kvety odkvitli a vtáčiky zmĺkli. Aj slnko zosmutnelo a zoslablo... Smutný bol aj samotný kráľ. Nevedel si však rady a vo všetkom poslúchal bezcitnú macochu. Tá už nemohla v zámku ani len strpieť princeznú Voňavienku. Jedného dňa prikázala kráľovi: "Vyžeň tú naničhodnicu z kráľovstva! Svojou krásou odpútava pozornosť odo mňa. Každý sa točí len okolo nej a mňa si nik nevšíma.“
 
Otázka: Prečo bezcitná macocha nemala rada Voňavienku?
 
 
Pokračovanie v čítaní (str. 9)
"Dcéru veru darmo hľadáš, tú nikto nenájde. Premenila som ju na obyčajný kvietok konvalinky. Tam v Konvalinkovom údolí kvitne, medzi tisícami konvaliniek."
 
Záverečné čítanie (str. 14)
Motýlik si o chvíľu sadol na kalíšok jednej konvalinky, ktorá sa predsa len v niečom líšila od ostatných. Kým konvalinky okolo nej mali v bielych kalíškoch žltučké blizny, táto konvalinka ich mala ako nezábudky.  Hluchánie Pierko zakričal: "ďakujem vám stromčeky, jarčeky, aj tebe ďatlík Bubeník, aj tebe motýlik Hnedáčik! Pomohli ste mi nájsť zakliatu princeznú Voňavienku."
 
ZÁVER
 
Po ukončení čítania knihovníčka rozdá každému žiakovi farebné ceruzky a omaľovánku, na ktorej je  kráľ Hluchánie Pierko a kráľovná Voňavienka, ktorí sú spolu šťastní. Ak zvýši čas, môžu vymaľovávať omaľovánky, prípadne si ich zoberú do školy alebo domov, kde ich vymaľujú.
 
Odporúčaná literatúra:
 
SANIGA, Miroslav: Rozprávky z Konvalinkového údolia. Bratislava: Epos, 2004. 73 s. ISBN 80-89191-06-1                    
 
 


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet