Biblioterapia v knihovníckej praxi

 

Biblioterapeutické stretnutie

 

Cieľová skupina: 

  • Mentálne postihnutí dospelí ľudia (ženy a muži) od 27-48 rokov, počet (10-12)
  • Scenár sa môže použiť aj pre žiakov 3. ročníka základnej školy.

Globálny cieľ práce: 

  • spojiť biblioterapiu s muzikoterapiou (dominantná bude biblioterapia)

Mikrocieľ: 

  • prostredníctvom príbehu rozvinúť komunikačné schopnosti, vytvoriť kamarátske vzťahy, rozvinúť empatiu, poukázať na dobré vlastnosti, schopnosť prejaviť seba samého, hudobná relaxácia

Subcieľ:

  • navodiť dôveru voči knihovníčke, vytvoriť uvoľnenú a príjemnú atmosféru, navzájom sa počúvať
 

ÚVOD

Na začiatku stretnutia knihovníčka zazvoní so zvončekom, ktorý ohlasuje, že sa začína stretnutie. Cieľom je uvedomenie si prítomných (detí alebo dospelých), že ich stretnutie práve začína.

 

JADRO

Knihovníčka prečíta príbeh  z knihy Grocha: Tuláčik a Klára. Zámerne nedočíta príbeh do konca a vyzve prítomných, aby sa pokúsili dokončiť príbeh podľa ich predstáv. Odpovede môžu napísať na papier a odovzdať knihovníčke alebo povedať priamo knihovníčke. Napísané odpovede prečíta nahlas a kladie im otázky: Ako sa cítil Tuláčik? Po čom túžil? Zmenilo sa jeho správanie, keď stretol Kláru? Čo bola Klára schopná spraviť pre Tuláčika? Zažili ste podobnú situáciu? Kedy ste sa cítili smutní?

Pomocou otázok sa rozvíja komunikácia a prítomní sa učia navzájom počúvať jeden druhého.

Prostredníctvom hudby môžu pohybom vyjadriť svoje pocity. 

Smutná hudba vyjadruje Tuláčika, kým nestretol Kláru, nakoľko prežíval smútok.

Veselá hudba vyjadruje stretnutie s Klárou a kamarátstvo s ňou (môžu vyjadriť aj mimikou).

 

ZÁVER

Spätná väzba a hudobná relaxácia

Knihovníčka by nemala nikoho z prítomných nútiť odpovedať na otázky, odpovede by mali byť dobrovoľné, sú vyjadrením ich vnútorného cítenia a mala by ich za akúkoľvek odpoveď pochváliť.

 

Odporúčaná literatúra:

GROCH, Erik Jakub: Tuláčik a Klára. Košice: Knižná dielňa, 2011. 77 s. ISBN 978-80-970776-0-0.

OSVALDOVÁ, Margaréta: Muzikoterapia ako intervenčný dynamizmus u osôb s postihnutím. Bratislava: Iris, 2015. 213 s. ISBN 978-80-89726-47-9Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
V našej knižnici prebieha dotazníkový prieskum spokojnosti používateľov. Zapojíte sa?
Archív ankiet