MOŽNOSTI VYUŽITIA BIBLIOTERAPIE

V PRÁCI S POUŽÍVATEĽMI KNIŽNICE

Elektronický zborník príspevkov zo seminára
29. máj 2012 
 

Úvod

Mgr. Gabriela Futová
Biblioterapia – Formovanie osobnosti dieťaťa zážitkovým čítaním (skúsenosti z projektu)  -   príspevok vo formáte PDF; prezentácia vo formáte PDF 

Monika Holoubková
BIBLIOHELP -  príspevok vo formáte PDFprezentácia vo formáte PDF

PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
Tvorivá Dramatika v biblioterapii prezentácia vo formáte PDF

PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Kniha ako zrkadlo (alebo traja pátrači a ich terapeuticko-výchovný potenciál) príspevok vo formáte PDF

Mgr. Darina Kráľová
Biblioterapia v knižniciach Trnavského samosprávneho kraja -  prezentácia vo formáte PDF

Mgr. Darina Kráľová
Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľom - príspevok vo formáte PDF

 

Tiráž:

Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice
Elektronický zborník príspevkov zo seminára
Zostavila: Ivana Gálusová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Zodpovedný redaktor: Lívia Koleková, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rok vydania: 2012

Zborník vychádza iba elektronicky.
Neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.

ISBN 978-80-88695-36-3   


Úvod

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravuje každoročne pre knihovníkov stretnutia, ktoré sú zamerané na rôzne aktuálne odborné témy. 29. mája 2012 sa uskutočnil celoslovenský seminár spojený s workshopom „Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice“.
Cieľom podujatia bolo informovať odbornú verejnosť o možnostiach využívania biblioterapie v ich každodennej práci prostredníctvom literatúry a jej literárnych hrdinov. Pojem biblioterapia môžeme zjednodušene vysvetliť ako metódu, ktorá využíva pôsobenie kníh (textu) na čitateľa a pracovným nástrojom je teda vhodne vybraná kniha. Táto myšlienka nie je nová, podľa dostupných prameňov začiatky biblioterapie nachádzame už v starovekom Grécku a Alexandrii, k rozvoju tejto metódy však prišlo až v priebehu 20. storočia. Vhodne vybraná kniha má veľký terapeutický účinok napr. pri mobilizácii psychických síl človeka. Napomáha klientovi reflektovať záťažovú situáciu v ktorej sa nachádza a tým prispieva k uvoľneniu nahromadeného napätia, uvedomeniu si prežívaného problému a následnému prijatiu a vyrovnaniu sa s takouto situáciou. Biblioterapia je jednou z foriem psychoterapie, preto hlavné slovo pri jej využívaní musí mať skúsený psychoterapeut, knihovník vystupuje v pozícii asistenta, poradcu a jeho úlohou je predovšetkým pomôcť s vhodným výberom kníh. Knihovník – biblioterapeut ako člen tímu môže zúročiť nie len svoje znalosti z oblasti literatúry ale aj bohaté skúsenosti práce s textom s rôznymi vekovými a sociálnymi skupinami, nakoľko určité prvky biblioterapie sa v knižničnej praxi využívajú dlhodobo. Účastníci seminára mohli prostredníctvom príspevkov prednášateľov načerpať nové inšpirácie a podeliť sa o svoje skúsenosti v práci s čitateľom.
Seminár sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore Slovenskej asociácie knižníc v rámci grantového programu Partnerstvo. Naše poďakovanie patrí spolu-organizátorom – Krajskej pobočke Spolku slovenských knihovníkov v Trnave, Slovenskej asociácii knižníc a Trnavskej univerzite a samozrejme aj všetkým prednášateľom za ich kvalitné a podnetné príspevky.


Zostavovateľka 
 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet