Zoznam novín a časopisov dochádzajúcich v roku 2018

Umiestnenenie:

ST - študovňa
RO - regionálne oddelenie - Časopisy s uvedenou lokáciou žiadajte v študovni
BL - oddelenie beletrie
ML - oddelenie literatúry pre deti
HU - hudobné oddelenie
HO - ekonomické oddelenie
PR - pobočka Prednádražie
LI - pobočka Tulipán
ZL - oddelenie zvukovej literatúry
SK - sklad

 

Hľadaj podľa názvu:

A, B, C - Č, D, E, F, G, H - CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q - R, S - Š, T, U, V, X - Z - Ž

 1. 1000 riešení    ST
 2. ABC     ML
 3. Adamko     ML
 4. Adiktologie     ST
 5. Alkoholizmus a drogové závislosti    ST
 6. ATP journal     ST
 7. Báječná žena     BL
 8. Bananský hlásnik      RO
 9. Bašovské noviny    RO
 10. Beauty & Women     BL
 11. Bez rešpektu     RO
 12. Bezpečná práca     ST
 13. Biatec     ST
 14. Bibiana    ML
 15. Blavské noviny      RO
 16. Bulletin slovenskej advokácie     ST
 17. Bulletin slovenskej asociácie knižníc  ST
 18. Burda     BL, PR, LI
 19. Burda Plus    BL
 20. Cíferské noviny      RO
 21. Civitas   ST
 22. Čarovné Slovensko    BL 
 23. Čaruška    RO,ML,HU,PR,LI   
 24. Československá psychologie     ST
 25. Čtenář      ST
 26. Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále ST
 27. Denník N     BL
 28. Diabetes a obezita      ST
 29. Dieťa nielen pre rodičov     BL
 30. Dimenzie      BL
 31. Dobrá škola     ST
 32. Dobré jedlo      BL, LI
 33. Dojčiatko a batoľa      BL
 34. Don Bosco dnes      BL
 35. Dotyky    BL
 36. Duchovné ozveny      RO
 37. Duševné vlastníctvo      ST
 38. Ekonomické rozhľady     ST
 39. Ekonomický časopis       ST
 40. Emma      BL, PR, LI
 41. Enviromagazín    ST
 42. Esprit      BL
 43. Estetika    ST
 44. Eva      BL
 45. Extra plus      BL
 46. Farmaceutický obzor      ST
 47. Fifík     ML
 48. Filozofia      ST
 49. Finančný manažér      ST
 50. Finančný spravodajca     HO
 51. Fraštacké noviny     RO
 52. Geo       BL
 53. Historická revue      ST
 54. Historický časopis      ST
 55. Hlas Vrbového       RO
 56. HN magazín      ST
 57. Hornoorešan   RO
 58. Hospodárske noviny     ST
 59. Hudobný život      HU
 60. Charitný spravodaj    RO
 61. Chovateľ      BL
 62. Informácie ZPMP v SR      ST
 63. ITLib       ST
 64. Javisko      ST
 65. Javys u nás    RO
 66. Jazykovedný časopis   ST

 67. Justičná revue     ST
 68. Kamarát      ML, PR, LI
 69. Katolícke noviny     BL
 70. Kátlovce    RO
 71. Klinická imunológia a alergológia     ST
 72. Knižná revue     BL
 73. Knižničný spravodajca     RO
 74. Komunikácie      ST
 75. Krásy Slovenska       BL
 76. Kultúra     BL
 77. Kultúra slova      ST
 78. Lekárnické listy     ST
 79. Lekársky obzor      ST
 80. Lenna      BL
 81. Lidové noviny     BL
 82. Liečivé rastliny    ST
 83. Literárny týždenník BL
 84. Madam Eva     BL
 85. Magazín Pravdy      BL
 86. Malokarpatský posol      RO
 87. Mama a ja      BL
 88. Manažment školy v praxi       ST
 89. Marie Claire     BL
 90. Marianne      BL
 91. Maxík      ML
 92. Medzinárodné vzťahy ST
 93. Mia      BL
 94. Mládež a spoločnosť    ST
 95. Moje zdravie      BL
 96. Muscle & Fitness      BL
 97. Muzeológia    ST
 98. Muzikus      HU
 99. Nádej      ST
 100. Národná osveta     ST
 101. Naša škola      ST
 102. Naše svedectvo      ST
 103. National Geographic       ST
 104. National Geographic Česko      BL
 105. Nové horizonty    ST
 106. Novinky z dedinky    RO
 107. Novinky z radnice       RO, BL
 108. Nový čas      BL
 109. Nový čas bývanie       BL, LI
 110. Nový čas pre ženy      BL, PR, LI
 111. Nový čas Víkend       BL
 112. Nový Populár       HU
 113. Obrana       ST
 114. Obzory matematiky fyziky a informatiky     ST
 115. Odpady       ST
 116. Organon F    ST
 117. Orvištské noviny      RO
 118. Ostrovský spravodajca   RO
 119. Ošetrovateľský obzor   ST
 120. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia    ST
 121. Otázky žurnalistiky   ST
 122. Pamiatky a múzeá    ST
 123. Pán učiteľ     ST
 124. Pátek Lidových novin      BL
 125. PC revue       ST
 126. Pekné bývanie       BL, PR
 127. Pes přítel člověka       BL
 128. Pevnost       BL
 129. Piešťanský týždeň      RO
 130. Plus 7 dní      BL, PR, LI
 131. Plus jeden deň      BL
 132. Plus jeden deň magazín      BL
 133. Politické vedy   ST
 134. Poradca      ST
 135. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále      ST
 136. Praktická elektronika A Radio      BL
 137. Praktická Slovenka       BL
 138. Praktická žena Kreativ      BL, LI
 139. Pravda      BL
 140. Právny obzor      ST
 141. Prečo nie ?!     ST
 142. Predškolská výchova      ST
 143. Prevencia      ST
 144. Priezor    ZL
 145. Profit       ST
 146. Psychiatria pre prax      ST
 147. Psychológia a patopsychológia dieťaťa     ST
 148. Quark      ST
 149. Radnica Piešťany informuje    RO
 150. Rebrík      ML
 151. Rehabilitácia      ST
 152. Reflex       BL
 153. Remeslo umenie dizajn    ST
 154. Revue medicíny v praxi    ST
 155. Rodina a škola       ST
 156. Roľnícke noviny      BL
 157. Romboid       BL
 158. Rytmus života      BL
 159. Sandra      BL
 160. Sestra      ST
 161. Slnečnica    ST
 162. Slniečko      ML
 163. <The> Slovak spectator     ST
 164. Slovenka       BL, PR, LI
 165. Slovenská literatúra    ST
 166. Slovenská reč      ST
 167. Slovenské národné noviny      BL
 168. Slovenské pohľady     BL
 169. Slovenský národopis     ST
 170. Slovenský rybár     BL
 171. Sme     BL
 172. Sme ženy       BL
 173. Smolenické noviny    RO
 174. Smoleničan      ST
 175. Sociológia      ST
 176. Stabeníctvo a bývanie      BL, ST
 177. Strojárstvo      ST
 178. Svedectvo      ST
 179. Šarm     BL
 180. Šport      BL
 181. Téma      BL
 182. Testimonium fidei    ST
 183. TP&TP. Telesne postihnutí+tolerancia,pomoc     ST
 184. Transport a logistika      BL
 185. Trebatické zrkadlo      RO
 186. Trend      ST
 187. Trnava dnes      RO
 188. Trnavské noviny MY       BL, RO
 189. Trnavsko       RO
 190. Tvorba      BL
 191. Týždeň     BL
 192. Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo      ST
 193. Urob si sám      BL
 194. Urob si sám Záhrada   BL
 195. Včielka      ML
 196. Verejná správa      ST
 197. Vesmír      ST
 198. Vestník Ministerstva zdravotníctva SR     ST
 199. Vitalita      BL
 200. Vlasta      BL
 201. Vlna súčasného umenia a kultúry      ST
 202. Vodohospodársky spravodajca      ST
 203. Vojenská história     ST
 204. Vrabček      ML
 205. Vychovávateľ     ST
 206. Xantypa      BL
 207. Záhradkár      BL, PR, LI
 208. Zákony 2018, úplné znenia zákonov    ST
 209. Západoslovenské múzeum      RO
 210. Zavarské slovo     RO
 211. Zbierka zákonov SR      ST
 212. Zdravie       BL, PR, LI
 213. Zdravotnícke noviny      ST
 214. ZIPS      ML
 215. Zornička      ML
 216. Zvonček      ML
 217. Život     BL, PR, LI
 218. Život v Hlohovci      RO

 

 


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
2
3
4
8
9
10
11
12
15
16
17
18
22
23
24
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Využívate v študovni knižný skener?
Archív ankiet