Zoznam novín a časopisov dochádzajúcich v roku 2018

Umiestnenenie:

ST - študovňa
RO - regionálne oddelenie - Časopisy s uvedenou lokáciou žiadajte v študovni
BL - oddelenie beletrie
ML - oddelenie literatúry pre deti
HU - hudobné oddelenie
HO - ekonomické oddelenie
PR - pobočka Prednádražie
LI - pobočka Tulipán
ZL - oddelenie zvukovej literatúry
SK - sklad

 

Hľadaj podľa názvu:

A, B, C - Č, D, E, F, G, H - CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q - R, S - Š, T, U, V, X - Z - Ž

 1. 1000 riešení    ST
 2. ABC     ML
 3. Adamko     ML
 4. Adiktologie     ST
 5. Alkoholizmus a drogové závislosti    ST
 6. ATP journal     ST
 7. Báječná žena     BL
 8. Bananský hlásnik      RO
 9. Bašovské noviny    RO
 10. Beauty & Women     BL
 11. Bez rešpektu     RO
 12. Bezpečná práca     ST
 13. Biatec     ST
 14. Bibiana    ML
 15. Blavské noviny      RO
 16. Bulletin slovenskej advokácie     ST
 17. Bulletin slovenskej asociácie knižníc  ST
 18. Burda     BL, PR, LI
 19. Cíferské noviny      RO
 20. Civitas   ST
 21. Čarovné Slovensko    BL 
 22. Čaruška    RO,ML,HU,PR,LI   
 23. Československá psychologie     ST
 24. Čtenář      ST
 25. Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále ST
 26. Denník N     BL
 27. Diabetes a obezita      ST
 28. Dieťa nielen pre rodičov     BL
 29. Dimenzie      BL
 30. Dobrá škola     ST
 31. Dobré jedlo      BL, LI
 32. Dojčiatko a batoľa      BL
 33. Don Bosco dnes      BL
 34. Dotyky    BL
 35. Duchovné ozveny      RO
 36. Duševné vlastníctvo      ST
 37. Ekonomické rozhľady     ST
 38. Ekonomický časopis       ST
 39. Emma      BL, PR, LI
 40. Enviromagazín    ST
 41. Esprit      BL
 42. Estetika    ST
 43. Eva      BL
 44. Extra plus      BL
 45. Farmaceutický obzor      ST
 46. Fifík     ML
 47. Filozofia      ST
 48. Finančný manažér      ST
 49. Finančný spravodajca     HO
 50. Fraštacké noviny     RO
 51. Geo       BL
 52. Historická revue      ST
 53. Historický časopis      ST
 54. Hlas Vrbového       RO
 55. HN magazín      ST
 56. Hornoorešan   RO
 57. Hospodárske noviny     ST
 58. Hudobný život      HU
 59. Charitný spravodaj    RO
 60. Chovateľ      BL
 61. Informácie ZPMP v SR      ST
 62. ITLib       ST
 63. Javisko      ST
 64. Javys u nás    RO
 65. Jazykovedný časopis   ST

 66. Justičná revue     ST
 67. Kamarát      ML, PR, LI
 68. Katolícke noviny     BL
 69. Klinická imunológia a alergológia     ST
 70. Knižná revue     BL
 71. Knižničný spravodajca     RO
 72. Komunikácie      ST
 73. Krásy Slovenska       BL
 74. Kultúra     BL
 75. Kultúra slova      ST
 76. Lekárnické listy     ST
 77. Lekársky obzor      ST
 78. Lenna      BL
 79. Lidové noviny     BL
 80. Liečivé rastliny    ST
 81. Literárny týždenník BL
 82. Madam Eva     BL
 83. Magazín Pravdy      BL
 84. Malokarpatský posol      RO
 85. Mama a ja      BL
 86. Manažment školy v praxi       ST
 87. Marie Claire     BL
 88. Marianne      BL
 89. Maxík      ML
 90. Mia      BL
 91. Mládež a spoločnosť    ST
 92. Muscle & Fitness      BL
 93. Muzeológia    ST
 94. Muzikus      HU
 95. Nádej      ST
 96. Národná osveta     ST
 97. Naša škola      ST
 98. Naše svedectvo      ST
 99. National Geographic       ST
 100. National Geographic Česko      BL
 101. Nové horizonty    ST
 102. Novinky z dedinky    RO
 103. Novinky z radnice       RO, BL
 104. Nový čas      BL
 105. Nový čas bývanie       BL, LI
 106. Nový čas pre ženy      BL, PR, LI
 107. Nový čas Víkend       BL
 108. Obrana       ST
 109. Obzory matematiky fyziky a informatiky     ST
 110. Odpady       ST
 111. Organon F    ST
 112. Orvištské noviny      RO
 113. Ostrovský spravodajca   RO
 114. Ošetrovateľský obzor   ST
 115. Pamiatky a múzeá    ST
 116. Pátek Lidových novin      BL
 117. PC revue       ST
 118. Pekné bývanie       BL, PR
 119. Pes přítel člověka       BL
 120. Pevnost       BL
 121. Piešťanský týždeň      RO
 122. Plus 7 dní      BL, PR, LI
 123. Plus jeden deň      BL
 124. Plus jeden deň magazín      BL
 125. Politické vedy   ST
 126. Poradca      ST
 127. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále      ST
 128. Praktická elektronika A Radio      BL
 129. Praktická Slovenka       BL
 130. Praktická žena Kreativ      BL, LI
 131. Pravda      BL
 132. Právny obzor      ST
 133. Prečo nie ?!     ST
 134. Predškolská výchova      ST
 135. Prevencia      ST
 136. Priezor    ZL
 137. Profit       ST
 138. Psychiatria pre prax      ST
 139. Psychológia a patopsychológia dieťaťa     ST
 140. Quark      ST
 141. Radnica Piešťany informuje    RO
 142. Rebrík      ML
 143. Rehabilitácia      ST
 144. Reflex       BL
 145. Remeslo umenie dizajn    ST
 146. Revue medicíny v praxi    ST
 147. Rodina a škola       ST
 148. Roľnícke noviny      BL
 149. Romboid       BL
 150. Rytmus života      BL
 151. Sandra      BL
 152. Sestra      ST
 153. Slnečnica    ST
 154. Slniečko      ML
 155. <The> Slovak spectator     ST
 156. Slovenka       BL, PR, LI
 157. Slovenská reč      ST
 158. Slovenské národné noviny      BL
 159. Slovenské pohľady     BL
 160. Slovenský národopis     ST
 161. Slovenský rybár       BL
 162. Sme       BL
 163. Sme ženy       BL
 164. Smolenické noviny    RO
 165. Smoleničan      ST
 166. Sociológia      ST
 167. Stabeníctvo a bývanie      BL, ST
 168. Strojárstvo      ST
 169. Svedectvo      ST
 170. Šarm        BL
 171. Šport      BL
 172. Téma      BL
 173. TP&TP. Telesne postihnutí+tolerancia,pomoc     ST
 174. Transport a logistika      BL
 175. Trebatické zrkadlo      RO
 176. Trend      ST
 177. Trnava dnes      RO
 178. Trnavské noviny MY       BL, RO
 179. Trnavsko       RO
 180. Tvorba      BL
 181. Týždeň     BL
 182. Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo      ST
 183. Urob si sám      BL
 184. Včielka      ML
 185. Verejná správa      ST
 186. Vesmír      ST
 187. Vestník Ministerstva zdravotníctva SR     ST
 188. Vitalita      BL
 189. Vlasta      BL
 190. Vlna súčasného umenia a kultúry      ST
 191. Vodohospodársky spravodajca      ST
 192. Vojenská história     ST
 193. Vrabček      ML
 194. Vychovávateľ     ST
 195. Xantypa      BL
 196. Záhradkár      BL, PR, LI
 197. Zákony 2018, úplné znenia zákonov    ST
 198. Západoslovenské múzeum      RO
 199. Zavarské slovo     RO
 200. Zbierka zákonov SR      ST
 201. Zdravie       BL, PR, LI
 202. Zdravotnícke noviny      ST
 203. ZIPS      ML
 204. Zornička      ML
 205. Zvonček      ML
 206. Život     BL, PR, LI
 207. Život v Hlohovci      RO

 

 


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
1
2
3
4
8
9
13
16
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Je výška poplatkov za služby v našej knižnici pre Vás:
Archív ankiet