Zoznam novín a časopisov dochádzajúcich v roku 2018

Umiestnenenie:

ST - študovňa
RO - regionálne oddelenie - Časopisy s uvedenou lokáciou žiadajte v študovni
BL - oddelenie beletrie
ML - oddelenie literatúry pre deti
HU - hudobné oddelenie
HO - ekonomické oddelenie
PR - pobočka Prednádražie
LI - pobočka Tulipán
ZL - oddelenie zvukovej literatúry
SK - sklad

 

Hľadaj podľa názvu:

A, B, C - Č, D, E, F, G, H - CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q - R, S - Š, T, U, V, X - Z - Ž

 1. 1000 riešení    ST
 2. ABC     ML
 3. Adamko     ML
 4. Alkoholizmus a drogové závislosti    ST
 5. ATP journal     ST
 6. Báječná žena     BL
 7. Bananský hlásnik      RO
 8. Bašovské noviny    RO
 9. Beauty & Women     BL
 10. Bez rešpektu     RO
 11. Bezpečná práca     ST
 12. Biatec     ST
 13. Bibiana    ML
 14. Blavské noviny      RO
 15. Bulletin slovenskej advokácie     ST
 16. Bulletin slovenskej asociácie knižníc  ST
 17. Burda     BL, PR, LI
 18. Cíferské noviny      RO
 19. Civitas   ST
 20. Čarovné Slovensko    BL 
 21. Čaruška    RO,ML,HU,PR,LI   
 22. Československá psychologie     ST
 23. Čtenář      ST
 24. Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále ST
 25. Denník N     BL
 26. Diabetes a obezita      ST
 27. Dieťa nielen pre rodičov     BL
 28. Dimenzie      BL
 29. Dobrá škola     ST
 30. Dobré jedlo      BL, LI
 31. Dojčiatko a batoľa      BL
 32. Don Bosco dnes      BL
 33. Dotyky    BL
 34. Duchovné ozveny      RO
 35. Duševné vlastníctvo      ST
 36. Ekonomické rozhľady     ST
 37. Ekonomický časopis       ST
 38. Emma      BL, PR, LI
 39. Enviromagazín    ST
 40. Esprit      BL
 41. Estetika    ST
 42. Eva      BL
 43. Extra plus      BL
 44. Farmaceutický obzor      ST
 45. Fifík     ML
 46. Filozofia      ST
 47. Finančný manažér      ST
 48. Finančný spravodajca     HO
 49. Fraštacké noviny     RO
 50. Geo       BL
 51. Historická revue      ST
 52. Historický časopis      ST
 53. Hlas Vrbového       RO
 54. HN magazín      ST
 55. Hornoorešan   RO
 56. Hospodárske noviny     ST
 57. Hudobný život      HU
 58. Chovateľ      BL
 59. Informácie ZPMP v SR      ST
 60. ITLib       ST
 61. Javisko      ST
 62. Javys u nás    RO
 63. Jazykovedný časopis   ST

 64. Justičná revue     ST
 65. Kamarát      ML, PR, LI
 66. Katolícke noviny     BL
 67. Klinická imunológia a alergológia     ST
 68. Knižná revue     BL
 69. Knižničný spravodajca     RO
 70. Komunikácie      ST
 71. Krásy Slovenska       BL
 72. Kultúra     BL
 73. Kultúra slova      ST
 74. Lekárnické listy     ST
 75. Lekársky obzor      ST
 76. Lenna      BL
 77. Lidové noviny     BL
 78. Liečivé rastliny    ST
 79. Literárny týždenník BL
 80. Madam Eva     BL
 81. Magazín Pravdy      BL
 82. Malokarpatský posol      RO
 83. Mama a ja      BL
 84. Manažment školy v praxi       ST
 85. Marie Claire     BL
 86. Marianne      BL
 87. Maxík      ML
 88. Mia      BL
 89. Mládež a spoločnosť    ST
 90. Muscle & Fitness      BL
 91. Muzeológia    ST
 92. Muzikus      HU
 93. Nádej      ST
 94. Národná osveta     ST
 95. Naša škola      ST
 96. Naše svedectvo      ST
 97. National Geographic       ST
 98. National Geographic Česko      BL
 99. Nové horizonty    ST
 100. Novinky z dedinky    RO
 101. Novinky z radnice       RO, BL
 102. Nový čas      BL
 103. Nový čas bývanie       BL, LI
 104. Nový čas pre ženy      BL, PR, LI
 105. Nový čas Víkend       BL
 106. Obrana       ST
 107. Obzory matematiky fyziky a informatiky     ST
 108. Odpady       ST
 109. Organon F    ST
 110. Orvištské noviny      RO
 111. Ostrovský spravodajca   RO
 112. Ošetrovateľský obzor   ST
 113. Pamiatky a múzeá    ST
 114. Pátek Lidových novin      BL
 115. PC revue       ST
 116. Pekné bývanie       BL, PR
 117. Pes přítel člověka       BL
 118. Pevnost       BL
 119. Piešťanský týždeň      RO
 120. Plus 7 dní      BL, PR, LI
 121. Plus jeden deň      BL
 122. Plus jeden deň magazín      BL
 123. Politické vedy   ST
 124. Poradca      ST
 125. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále      ST
 126. Praktická elektronika A Radio      BL
 127. Praktická Slovenka       BL
 128. Praktická žena Kreativ      BL, LI
 129. Pravda      BL
 130. Právny obzor      ST
 131. Prečo nie ?!     ST
 132. Predškolská výchova      ST
 133. Prevencia      ST
 134. Priezor    ZL
 135. Profit       ST
 136. Psychiatria pre prax      ST
 137. Psychológia a patopsychológia dieťaťa     ST
 138. Quark      ST
 139. Radnica Piešťany informuje    RO
 140. Rebrík      ML
 141. Rehabilitácia      ST
 142. Reflex       BL
 143. Remeslo umenie dizajn    ST
 144. Revue medicíny v praxi    ST
 145. Rodina a škola       ST
 146. Roľnícke noviny      BL
 147. Romboid       BL
 148. Rytmus života      BL
 149. Sandra      BL
 150. Sestra      ST
 151. Slnečnica    ST
 152. Slniečko      ML
 153. <The> Slovak spectator     ST
 154. Slovenka       BL, PR, LI
 155. Slovenská reč      ST
 156. Slovenské národné noviny      BL
 157. Slovenské pohľady     BL
 158. Slovenský národopis     ST
 159. Slovenský rybár       BL
 160. Sme       BL
 161. Sme ženy       BL
 162. Smolenické noviny    RO
 163. Smoleničan      ST
 164. Sociológia      ST
 165. Stabeníctvo a bývanie      BL, ST
 166. Strojárstvo      ST
 167. Svedectvo      ST
 168. Šarm        BL
 169. Šport      BL
 170. Téma      BL
 171. TP&TP. Telesne postihnutí+tolerancia,pomoc     ST
 172. Transport a logistika      BL
 173. Trebatické zrkadlo      RO
 174. Trend      ST
 175. Trnava dnes      RO
 176. Trnavské noviny MY       BL, RO
 177. Trnavsko       RO
 178. Tvorba      BL
 179. Týždeň     BL
 180. Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo      ST
 181. Urob si sám      BL
 182. Včielka      ML
 183. Verejná správa      ST
 184. Vesmír      ST
 185. Vestník Ministerstva zdravotníctva SR     ST
 186. Vitalita      BL
 187. Vlasta      BL
 188. Vlna súčasného umenia a kultúry      ST
 189. Vodohospodársky spravodajca      ST
 190. Vojenská história     ST
 191. Vrabček      ML
 192. Vychovávateľ     ST
 193. Xantypa      BL
 194. Záhradkár      BL, PR, LI
 195. Zákony 2018, úplné znenia zákonov    ST
 196. Západoslovenské múzeum      RO
 197. Zavarské slovo     RO
 198. Zbierka zákonov SR      ST
 199. Zdravie       BL, PR, LI
 200. Zdravotnícke noviny      ST
 201. ZIPS      ML
 202. Zornička      ML
 203. Zvonček      ML
 204. Život     BL, PR, LI
 205. Život v Hlohovci      RO

 

 


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
5
6
7
8
12
13
14
15
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Je výška poplatkov za služby v našej knižnici pre Vás:
Archív ankiet