Zoznam novín a časopisov dochádzajúcich v roku 2019

Umiestnenenie:

ST - študovňa
RO - regionálne oddelenie - Časopisy s uvedenou lokáciou žiadajte v študovni
BL - oddelenie beletrie
ML - oddelenie literatúry pre deti
HU - hudobné oddelenie
HO - ekonomické oddelenie
PR - pobočka Prednádražie
LI - pobočka Tulipán
ZL - oddelenie zvukovej literatúry
SK - sklad

 

Hľadaj podľa názvu:

A, B, C - Č, D, E, F, G, H - CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q - R, S - Š, T, U, V, X - Z - Ž

 1. 100+1 zahraniční zájímavost BL
 2. 1000 riešení    ST
 3. ABC     ML
 4. Adamko     ML
 5. Alkoholizmus a drogové závislosti   ST
 6. ATP journal     ST
 7. Báječná žena     BL, PR
 8. Bananský hlásnik      RO
 9. Bašovské noviny    RO
 10. Beauty & Women     BL
 11. Bez rešpektu     RO
 12. Bezpečná práca     ST
 13. Biatec ST
 14. Bibiana    ML
 15. Blavské noviny  RO
 16. Bublina    ML
 17. Bulletin slovenskej advokácie ŠT
 18. Bulletin SAK    ST
 19. Burda     BL, PR, LI
 20. Burda Plus    BL
 21. Cíferské noviny      RO
 22. Civitas ŠT
 23. Čarovné Slovensko    BL
 24. Čaruška    RO
 25. Československá psychologie     ST
 26. Čo má vedieť mzdová účtovníčka  HO
 27. Čtenář      ST
 28. Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále ST
 29. Denník N     BL
 30. Dieťa    BL
 31. Dimenzie      BL
 32. Divadlo   RO
 33. Dobrá škola     ST
 34. Dobré jedlo      BL, LI
 35. Don Bosco dnes      BL
 36. Dotyky    BL
 37. Duchovné ozveny      RO
 38. Duševné vlastníctvo  ST
 39. Ekonomické rozhľady      ST
 40. Ekonomický časopis    ST
 41. Emma      BL, PR, LI
 42. Enviromagazín    ST
 43. Esprit      BL
 44. Estetika  ST
 45. Eva      BL
 46. Evita    BL
 47. Extra plus      BL
 48. Farmaceutický obzor   ST
 49. Fifík     ML
 50. Filozofia      ST
 51. Finančný manažér      ST
 52. Finančný spravodajca     HO
 53. Fraktál  BL
 54. Geo       BL
 55. Hasiči    ST
 56. Historická revue      ST
 57. Historický časopis     ST
 58. Hlas Krakovian      RO
 59. Hlas Vrbového       RO
 60. HN magazín      ST
 61. Hornoorešan     RO
 62. Hospodárske noviny     ST
 63. Hudobný život      HU
 64. Humanita    ST
 65. Charitný spravodaj   RO
 66. Chovateľ      BL
 67. Informácie ZPMP v SR   ST
 68. ITlib   ST
 69. Javys u nás    RO
 70. Jazykovedný časopis    ST
 71. Justičná revue     ST
 72. Kamarát      ML, PR, LI
 73. Katolícke noviny     BL
 74. Kátlovce    RO
 75. Klinická imunológia a alergológia  ST
 76. Knižná revue     BL
 77. Knižničný spravodajca    RO
 78. Komunikácie      ST
 79. Krásy Slovenska       BL
 80. Kultúra     BL
 81. Kultúra slova      ST
 82. Lekárnické listy     ST
 83. Lekársky obzor      ST
 84. Lepšie bývanie    BL, LI
 85. Lidové noviny     BL
 86. Liečivé rastliny    ST
 87. Literárny týždenník BL
 88. Macko Pusík   ML
 89. Madam Eva     BL
 90. Madunické ozveny   RO
 91. Magazín Pravdy      BL
 92. Malokarpatský posol      RO
 93. Mama a ja      BL
 94. Manažment školy v praxi       ST
 95. Marianne      BL
 96. Marie Claire    BL
 97. Maxík      ML
 98. Mládež a spoločnosť   ST
 99. Moja psychológia  ST
 100. Moje zdravie      BL
 101. Muscle & Fitness      BL
 102. Muzeológia    ST
 103. Muzikus      HU
 104. MY Trnavské noviny   BL, RO
 105. Nádej   ST
 106. Náš Dolný Lopašov  RO
 107. Náš útulný byt    BL
 108. Naša škola      ST
 109. Naše svedectvo      ST
 110. National Geographic       ST
 111. National Geographic Česko      BL
 112. Nové horizonty    ST
 113. Novinky z dedinky  RO
 114. Novinky z Piešťan   RO
 115. Novinky z radnice       RO, BL
 116. Nový čas      BL
 117. Nový čas pre ženy      BL, PR, LI
 118. Nový čas Víkend       BL
 119. Nový Populár       HU
 120. Obrana       ST
 121. Obzory matematiky, fyziky a informatiky   ST
 122. Odpady       ST
 123. Organon F    ST
 124. Orvištské noviny   RO
 125. Ostrovský spravodajca    RO
 126. Ošetrovateľský obzor    ST
 127. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia    ST
 128. Otázky žurnalistiky   ST
 129. Pamiatky a múzeá   ST
 130. Pán učiteľ     ST
 131. Pátek Lidových novin      BL
 132. PC revue       ST
 133. Pekné bývanie       BL, PR
 134. Pes přítel člověka       BL
 135. Pevnost       BL
 136. Piešťanský týždeň      RO
 137. Plus 7 dní      BL, PR, LI
 138. Plus jeden deň      BL
 139. Plus jeden deň magazín      BL
 140. Politické vedy   ST
 141. Poradca      ST
 142. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále      ST
 143. Praktická elektronika A Radio      BL
 144. Praktická Slovenka       BL
 145. Praktická žena Kreativ      BL, LI
 146. Pravda      BL
 147. Právny obzor      ST
 148. Prečo nie ?!     ST
 149. Predškolská výchova      ST
 150. Prevencia     ST
 151. Profit       ST
 152. Psychiatria pre prax    ST
 153. Psychológia a patopsychológia dieťaťa     ST
 154. Quark      ST
 155. Rebrík      ML
 156. Reflex       BL
 157. Rehabilitácia    ST
 158. Revue medicíny v praxi   ST
 159. Rodina a škola       ST
 160. Roľnícke noviny      BL
 161. Romboid       BL
 162. Rytmus života      BL, PR
 163. Sady a vinice    ST
 164. Sandra      BL
 165. Sestra      ST
 166. Slnečnica    ST
 167. Slniečko      ML
 168. <The> Slovak spectator     ST
 169. Slovenka       BL, PR, LI
 170. Slovenská literatúra   ST
 171. Slovenská reč      ST
 172. Slovenské národné noviny      BL
 173. Slovenské pohľady     BL
 174. Slovenský národopis    ST
 175. Slovenský rybár     BL
 176. Sme     BL, PR, LI
 177. Sme ženy       BL
 178. Smolenické noviny    RO
 179. Sociální práce/Sociálna práca    ST
 180. Sociológia      ST
 181. Stabeníctvo a bývanie      BL, ST
 182. Strojárstvo      ST
 183. Stromáčik   ML
 184. Svedectvo      ST
 185. Šarm     BL, PR, LI
 186. Šikovníček  ML
 187. Šport      BL
 188. TP+TP Telesne postihnutí+tolerancia, pomoc     ST
 189. Téma      BL, PR
 190. Tempo    HU
 191. Testimonium fidei   ST
 192. Top Fashion     BL
 193. Transport a logistika      BL
 194. Trebatické zrkadlo      RO
 195. Trend      ST
 196. Trnavsko       RO
 197. Tvorba   BL
 198. Týždeň     BL
 199. Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo      ST
 200. Urob si sám      BL, PR
 201. Včielka      ML
 202. Verejná správa      ST
 203. Vertigo    BL
 204. Vesmír      ST
 205. Vestník Ministerstva zdravotníctva SR     ST
 206. Vitalita      BL, PR
 207. Vlasta      BL, PR
 208. Vlna súčasného umenia  ST
 209. Vodohospodársky spravodajca      ST
 210. Vojenská história     ST
 211. Vrabček      ML
 212. Vychovávateľ     ST
 213. Xantypa      BL
 214. Záhradkár      BL, PR, LI
 215. Zákony 2019, úplné znenia zákonov    ST
 216. Západoslovenské múzeum     RO
 217. Zavarské slovo   RO
 218. Zbierka zákonov SR      ST
 219. Zdravie       BL, PR, LI
 220. Zdravotnícke noviny      ST
 221. ZIPS      ML
 222. Zornička      ML
 223. Zvonček      ML
 224. Život     BL, PR, LI
 225. Život v Hlohovci      RO


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet