Zoznam novín a časopisov dochádzajúcich v roku 2019

Umiestnenenie:

ST - študovňa
RO - regionálne oddelenie - Časopisy s uvedenou lokáciou žiadajte v študovni
BL - oddelenie beletrie
ML - oddelenie literatúry pre deti
HU - hudobné oddelenie
HO - ekonomické oddelenie
PR - pobočka Prednádražie
LI - pobočka Tulipán
ZL - oddelenie zvukovej literatúry
SK - sklad

 

Hľadaj podľa názvu:

A, B, C - Č, D, E, F, G, H - CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q - R, S - Š, T, U, V, X - Z - Ž

 1. 100+1 zahraniční zájímavost BL
 2. 1000 riešení    ST
 3. ABC     ML
 4. Adamko     ML
 5. Alkoholizmus a drogové závislosti   ST
 6. ATP journal     ST
 7. Báječná žena     BL, PR
 8. Bananský hlásnik      RO
 9. Beauty & Women     BL
 10. Bez rešpektu     RO
 11. Bezpečná práca     ST
 12. Biatec ST
 13. Bibiana    ML
 14. Blavské noviny  RO
 15. Bublina    ML
 16. Bulletin slovenskej advokácie ŠT
 17. Bulletin SAK    ST
 18. Burda     BL, PR, LI
 19. Burda Plus    BL
 20. Cíferské noviny      RO
 21. Civitas ŠT
 22. Čarovné Slovensko    BL
 23. Čaruška    RO
 24. Československá psychologie     ST
 25. Čo má vedieť mzdová účtovníčka  HO
 26. Čtenář      ST
 27. Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále ST
 28. Denník N     BL
 29. Dimenzie      BL
 30. Divadlo   RO
 31. Dobrá škola     ST
 32. Dobré jedlo      BL, LI
 33. Don Bosco dnes      BL
 34. Dotyky    BL
 35. Duchovné ozveny      RO
 36. Duševné vlastníctvo  ST
 37. Ekonomické rozhľady      ST
 38. Ekonomický časopis    ST
 39. Emma      BL, PR, LI
 40. Enviromagazín    ST
 41. Esprit      BL
 42. Estetika  ST
 43. Eva      BL
 44. Evita    BL
 45. Extra plus      BL
 46. Farmaceutický obzor   ST
 47. Fifík     ML
 48. Filozofia      ST
 49. Finančný manažér      ST
 50. Finančný spravodajca     HO
 51. Fraktál  BL
 52. Geo       BL
 53. Hasiči    ST
 54. Historická revue      ST
 55. Historický časopis     ST
 56. Hlas Krakovian      RO
 57. Hlas Vrbového       RO
 58. HN magazín      ST
 59. Hornoorešan     RO
 60. Hospodárske noviny     ST
 61. Hudobný život      HU
 62. Charitný spravodaj   RO
 63. Chovateľ      BL
 64. Informácie ZPMP v SR   ST
 65. ITlib   ST
 66. Javys u nás    RO
 67. Jazykovedný časopis    ST
 68. Justičná revue     ST
 69. Kamarát      ML, PR, LI
 70. Katolícke noviny     BL
 71. Kátlovce    RO
 72. Klinická imunológia a alergológia  ST
 73. Knižná revue     BL
 74. Knižničný spravodajca    RO
 75. Komunikácie      ST
 76. Krásy Slovenska       BL
 77. Kultúra     BL
 78. Kultúra slova      ST
 79. Lekárnické listy     ST
 80. Lekársky obzor      ST
 81. Lepšie bývanie    BL, LI
 82. Lidové noviny     BL
 83. Liečivé rastliny    ST
 84. Literárny týždenník BL
 85. Macko Pusík   ML
 86. Madam Eva     BL
 87. Madunické ozveny   RO
 88. Magazín Pravdy      BL
 89. Malokarpatský posol      RO
 90. Mama a ja      BL
 91. Manažment školy v praxi       ST
 92. Marianne      BL
 93. Marie Claire    BL
 94. Maxík      ML
 95. Mládež a spoločnosť   ST
 96. Moja psychológia  ST
 97. Moje zdravie      BL
 98. Muscle & Fitness      BL
 99. Muzeológia    ST
 100. Muzikus      HU
 101. MY Trnavské noviny   BL, RO
 102. Nádej   ST
 103. Náš Dolný Lopašov  RO
 104. Naša škola      ST
 105. Naše svedectvo      ST
 106. National Geographic       ST
 107. National Geographic Česko      BL
 108. Nové horizonty    ST
 109. Novinky z dedinky  RO
 110. Novinky z Piešťan   RO
 111. Novinky z radnice       RO, BL
 112. Nový čas      BL
 113. Nový čas pre ženy      BL, PR, LI
 114. Nový čas Víkend       BL
 115. Nový Populár       HU
 116. Obrana       ST
 117. Obzory matematiky, fyziky a informatiky   ST
 118. Odpady       ST
 119. Organon F    ST
 120. Orvištské noviny   RO
 121. Ostrovský spravodajca    RO
 122. Ošetrovateľský obzor    ST
 123. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia    ST
 124. Otázky žurnalistiky   ST
 125. Pamiatky a múzeá   ST
 126. Pán učiteľ     ST
 127. Pátek Lidových novin      BL
 128. PC revue       ST
 129. Pekné bývanie       BL, PR
 130. Pes přítel člověka       BL
 131. Pevnost       BL
 132. Piešťanský týždeň      RO
 133. Plus 7 dní      BL, PR, LI
 134. Plus jeden deň      BL
 135. Plus jeden deň magazín      BL
 136. Politické vedy   ST
 137. Poradca      ST
 138. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále      ST
 139. Praktická elektronika A Radio      BL
 140. Praktická Slovenka       BL
 141. Praktická žena Kreativ      BL, LI
 142. Pravda      BL
 143. Právny obzor      ST
 144. Prečo nie ?!     ST
 145. Predškolská výchova      ST
 146. Prevencia     ST
 147. Profit       ST
 148. Psychiatria pre prax    ST
 149. Psychológia a patopsychológia dieťaťa     ST
 150. Quark      ST
 151. Rebrík      ML
 152. Reflex       BL
 153. Rehabilitácia    ST
 154. Revue medicíny v praxi   ST
 155. Rodina a škola       ST
 156. Roľnícke noviny      BL
 157. Romboid       BL
 158. Rytmus života      BL, PR
 159. Sandra      BL
 160. Sestra      ST
 161. Slnečnica    ST
 162. Slniečko      ML
 163. <The> Slovak spectator     ST
 164. Slovenka       BL, PR, LI
 165. Slovenská literatúra   ST
 166. Slovenská reč      ST
 167. Slovenské národné noviny      BL
 168. Slovenské pohľady     BL
 169. Slovenský národopis    ST
 170. Slovenský rybár     BL
 171. Sme     BL
 172. Sme ženy       BL
 173. Smolenické noviny    RO
 174. Sociológia      ST
 175. Stabeníctvo a bývanie      BL, ST
 176. Strojárstvo      ST
 177. Strom života   ML
 178. Svedectvo      ST
 179. Šarm     BL
 180. Šikovníček  ML
 181. Šport      BL
 182. TP+TP Telesne postihnutí+tolerancia, pomoc     ST
 183. Téma      BL
 184. Tempo    HU
 185. Testimonium fidei   ST
 186. Top Fashion     BL
 187. Transport a logistika      BL
 188. Trebatické zrkadlo      RO
 189. Trend      ST
 190. Trnavsko       RO
 191. Tvorba   BL
 192. Týždeň     BL
 193. Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo      ST
 194. Urob si sám      BL
 195. Včielka      ML
 196. Verejná správa      ST
 197. Vertigo    BL
 198. Vesmír      ST
 199. Vestník Ministerstva zdravotníctva SR     ST
 200. Vitalita      BL, PR
 201. Vlasta      BL, PR
 202. Vlna súčasného umenia  ST
 203. Vodohospodársky spravodajca      ST
 204. Vojenská história     ST
 205. Vrabček      ML
 206. Vychovávateľ     ST
 207. Xantypa      BL
 208. Záhradkár      BL, PR, LI
 209. Zákony 2019, úplné znenia zákonov    ST
 210. Zavarské slovo   RO
 211. Zbierka zákonov SR      ST
 212. Zdravie       BL, PR, LI
 213. Zdravotnícke noviny      ST
 214. ZIPS      ML
 215. Zornička      ML
 216. Zvonček      ML
 217. Život     BL, PR, LI
 218. Život v Hlohovci      RO


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
9
10
16
17
23
24
30
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Od 2. septembra je oddelenie pre deti otvorené už od 8.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet