Zoznam novín a časopisov dochádzajúcich v roku 2019

Umiestnenenie:

ST - študovňa
RO - regionálne oddelenie - Časopisy s uvedenou lokáciou žiadajte v študovni
BL - oddelenie beletrie
ML - oddelenie literatúry pre deti
HU - hudobné oddelenie
HO - ekonomické oddelenie
PR - pobočka Prednádražie
LI - pobočka Tulipán
ZL - oddelenie zvukovej literatúry
SK - sklad

 

Hľadaj podľa názvu:

A, B, C - Č, D, E, F, G, H - CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q - R, S - Š, T, U, V, X - Z - Ž

 1. 100+1 zahraniční zájímavost BL
 2. 1000 riešení    ST
 3. ABC     ML
 4. Adamko     ML
 5. Alkoholizmus a drogové závislosti   ST
 6. ATP journal     ST
 7. Báječná žena     BL, PR
 8. Bananský hlásnik      RO
 9. Beauty & Women     BL
 10. Bez rešpektu     RO
 11. Bezpečná práca     ST
 12. Biatec ST
 13. Bibiana    ML
 14. Blavské noviny  RO
 15. Bublina    ML
 16. Bulletin slovenskej advokácie ŠT
 17. Bulletin SAK    ST
 18. Burda     BL, PR, LI
 19. Burda Plus    BL
 20. Cíferské noviny      RO
 21. Civitas ŠT
 22. Čarovné Slovensko    BL
 23. Čaruška    RO
 24. Československá psychologie     ST
 25. Čo má vedieť mzdová účtovníčka  HO
 26. Čtenář      ST
 27. Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále ST
 28. Denník N     BL
 29. Dimenzie      BL
 30. Divadlo   RO
 31. Dobrá škola     ST
 32. Dobré jedlo      BL, LI
 33. Dolný Lopašov RO
 34. Don Bosco dnes      BL
 35. Dotyky    BL
 36. Duchovné ozveny      RO
 37. Duševné vlastníctvo  ST
 38. Ekonomické rozhľady      ST
 39. Ekonomický časopis    ST
 40. Emma      BL, PR, LI
 41. Enviromagazín    ST
 42. Esprit      BL
 43. Estetika  ST
 44. Eva      BL
 45. Evita    BL
 46. Extra plus      BL
 47. Farmaceutický obzor   ST
 48. Fifík     ML
 49. Filozofia      ST
 50. Finančný manažér      ST
 51. Finančný spravodajca     HO
 52. Fraktál  BL
 53. Geo       BL
 54. Hasiči    ST
 55. Historická revue      ST
 56. Historický časopis     ST
 57. Hlas Krakovian      RO
 58. Hlas Vrbového       RO
 59. HN magazín      ST
 60. Hospodárske noviny     ST
 61. Hudobný život      HU
 62. Charitný spravodaj   RO
 63. Chovateľ      BL
 64. Informácie ZPMP v SR   ST
 65. ITlib   ST
 66. Javys u nás    RO
 67. Jazykovedný časopis    ST
 68. Justičná revue     ST
 69. Kamarát      ML, PR, LI
 70. Katolícke noviny     BL
 71. Kátlovce    RO
 72. Klinická imunológia a alergológia  ST
 73. Knižná revue     BL
 74. Knižničný spravodajca    RO
 75. Komunikácie      ST
 76. Krásy Slovenska       BL
 77. Kultúra     BL
 78. Kultúra slova      ST
 79. Lekárnické listy     ST
 80. Lekársky obzor      ST
 81. Lepšie bývanie    BL, LI
 82. Lidové noviny     BL
 83. Liečivé rastliny    ST
 84. Literárny týždenník BL
 85. Macko Pusík   ML
 86. Madam Eva     BL
 87. Madunické ozveny   RO
 88. Magazín Pravdy      BL
 89. Malokarpatský posol      RO
 90. Mama a ja      BL
 91. Manažment školy v praxi       ST
 92. Marianne      BL
 93. Marie Claire    BL
 94. Maxík      ML
 95. Mládež a spoločnosť   ST
 96. Moja psychológia  ST
 97. Moje zdravie      BL
 98. Muscle & Fitness      BL
 99. Muzeológia    ST
 100. Muzikus      HU
 101. MY Trnavské noviny   BL, RO
 102. Nádej   ST
 103. Náš Dolný Lopašov  RO
 104. Naša škola      ST
 105. Naše svedectvo      ST
 106. National Geographic       ST
 107. National Geographic Česko      BL
 108. Nové horizonty    ST
 109. Novinky z dedinky  RO
 110. Novinky z Piešťan   RO
 111. Novinky z radnice       RO, BL
 112. Nový čas      BL
 113. Nový čas pre ženy      BL, PR, LI
 114. Nový čas Víkend       BL
 115. Nový Populár       HU
 116. Obrana       ST
 117. Obzory matematiky, fyziky a informatiky   ST
 118. Odpady       ST
 119. Organon F    ST
 120. Orvištské noviny   RO
 121. Ostrovský spravodajca    RO
 122. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia    ST
 123. Pamiatky a múzeá   ST
 124. Pán učiteľ     ST
 125. Pátek Lidových novin      BL
 126. PC revue       ST
 127. Pekné bývanie       BL, PR
 128. Pes přítel člověka       BL
 129. Pevnost       BL
 130. Piešťanský týždeň      RO
 131. Plus 7 dní      BL, PR, LI
 132. Plus jeden deň      BL
 133. Plus jeden deň magazín      BL
 134. Politické vedy   ST
 135. Poradca      ST
 136. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále      ST
 137. Praktická elektronika A Radio      BL
 138. Praktická Slovenka       BL
 139. Praktická žena Kreativ      BL, LI
 140. Pravda      BL
 141. Právny obzor      ST
 142. Prečo nie ?!     ST
 143. Predškolská výchova      ST
 144. Prevencia     ST
 145. Profit       ST
 146. Psychológia a patopsychológia dieťaťa     ST
 147. Quark      ST
 148. Rebrík      ML
 149. Reflex       BL
 150. Rehabilitácia    ST
 151. Revue medicíny v praxi   ST
 152. Rodina a škola       ST
 153. Roľnícke noviny      BL
 154. Romboid       BL
 155. Rytmus života      BL, PR
 156. Sandra      BL
 157. Sestra      ST
 158. Slnečnica    ST
 159. Slniečko      ML
 160. <The> Slovak spectator     ST
 161. Slovenka       BL, PR, LI
 162. Slovenská reč      ST
 163. Slovenské národné noviny      BL
 164. Slovenské pohľady     BL
 165. Slovenský národopis    ST
 166. Slovenský rybár     BL
 167. Sme     BL
 168. Sme ženy       BL
 169. Smolenické noviny    RO
 170. Sociológia      ST
 171. Stabeníctvo a bývanie      BL, ST
 172. Strojárstvo      ST
 173. Strom života   ML
 174. Svedectvo      ST
 175. Šarm     BL
 176. Šikovníček  ML
 177. Šport      BL
 178. TP+TP Telesne postihnutí+tolerancia, pomoc     ST
 179. Téma      BL
 180. Top Fashion     BL
 181. Transport a logistika      BL
 182. Trebatické zrkadlo      RO
 183. Trend      ST
 184. Trnavsko       RO
 185. Tvorba   BL
 186. Týždeň     BL
 187. Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo      ST
 188. Urob si sám      BL
 189. Včielka      ML
 190. Verejná správa      ST
 191. Vesmír      ST
 192. Vestník Ministerstva zdravotníctva SR     ST
 193. Vitalita      BL, PR
 194. Vlasta      BL, PR
 195. Vlna súčasného umenia  ST
 196. Vodohospodársky spravodajca      ST
 197. Vojenská história     ST
 198. Vrabček      ML
 199. Vychovávateľ     ST
 200. Xantypa      BL
 201. Záhradkár      BL, PR, LI
 202. Zákony 2019, úplné znenia zákonov    ST
 203. Zavarské slovo   RO
 204. Zbierka zákonov SR      ST
 205. Zdravie       BL, PR, LI
 206. Zdravotnícke noviny      ST
 207. ZIPS      ML
 208. Zornička      ML
 209. Zvonček      ML
 210. Život     BL, PR, LI
 211. Život v Hlohovci      RO


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
20
21
22
25
27
28
29
 
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Od 2. septembra je oddelenie pre deti otvorené už od 8.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet