Cenník

Registrácia a evidencia používateľov
Knižnično-informačné služby
Medziknižničná výpožičná služba
Ďalšie služby
Sankčné poplatky
Spoplatňované úkony za sprístupnenie informácií

 

1. Členský poplatok - zaregistrovanie na 1 rok

   - fyzické osoby nad 15 rokov

5,- €
   - deti do 15 rokov 1,- €
Znížený poplatok po predložení preukazu  

   - seniori, nezamestnaní

3,- €
   - dôchodcovia nad 70 rokov 1,- €

   - osoby s preukazom ZŤP

1,- €

Poplatok za jednorazový vstup

1,- €
Poplatok za rodinné zápisné 7,- €

 

na začiatok

 

2. Knižnično-informačné služby

Rešerše  
Základný poplatok 4,-    €
Zrýchlená rešerš 6,-    €
- poplatok za 1 záznam z vlastných regionálnych databáz 0,05 €
Tlač 1 strany rešerše 0,10 €

Zasielanie priebežných rešerší (ARI)

 
- Základný mesačný poplatok 5,-    €
   - poplatok za 1 záznam 0,10 €
   - poplatok za kópiu - 1 strana A4 0,10 €
                                  - 1 strana A3 0,20 €
 
 
 
 3.  Medziknižničná výpožičná služba
a) vnútroštátna    

  - základný poplatok

  1,-  €
  - papierová kópia článku podľa cenníka poskytujúcej knižnice  -
b) medzinárodná medziknižničná výpožičná služba  
  - základný poplatok 1,-  €
  - objednávka originálu dokumentu z fondov českých knižníc  4,50 €
  - papierová kópia článku 1 strana A4 0,20 €
  - objednávka originálu z NK Praha   9,60 €
  - papierová kópia článku z NK Praha 1-40 strán 9,60 €
  - za každú ďalšiu stranu nad 40 strán 0,20 €
 - objednávak originálu dokumentu z fondov zahraničných knižníc 15,- €
 - papierová kópia článku za 1-20 strán 5,50 €
 - za každú ďalšiu stranu nad 20 strán 0,20 €
Za vybavenú objednávku sa pripočíta poštovné (podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.) a balné, za dodaný dokument určuje podmienky poskytujúca knižnica.  
- balné  0,50 €

na začiatok

 

4. Ďalšie služby

Rezervovanie dokumentu

0 €
Oznam o vyhotovení rešerše a rezervovaní dokumentu  
 - poštou                                   podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.
 - formou SMS 0,20 €
 - telefonicky 0,20 €
 - e-mailom 0 €
Verejný internet 0 €
Zapojenie notebooku do elektrickej siete     0 €
Využitie WiFi pripojenia na internet                                                 0 €
   
Reprografické služby, tlač dokumentu  
- Čiernobiele kopírovanie:  
 1 strana A4 0,10 €
 1 strana A3 0,20 €
- Farebné kopírovanie:  
  1 strana A4 0,60 €
  1 strana A3 1,20 €
Skenovanie 0 €
Využitie WIFI pripojenia na internet 0 €
Zapojenie notebooku do elektrickej siete 0 €
Použitie počítačového pracoviska digitálnej študovne 0 €

na začiatok

         

 5. Sankčné poplatky

Prekročenie výpožičnej doby knižničných dokumentov

  -  1 dokument/1 deň

0,02 €

Oneskorené predĺženie výpožičnej doby knižničných dokumentov

 -   1 dokument/1 deň 0,02 €
Predžalobná riaditeľská upomienka 9,-    €
Nevyzdvihnutie si rezervovaného dokumentu 0,20 €

Strata čitateľského preukazu

 
   1. duplikát  1,-   €
   2. duplikát    2,-   €
   3. duplikát 4,50 €
   
Manipulačný poplatok za náhradné knihovnícke spracovanie  2,-   €
Poplatok za poškodenie  
 -  dokumentu

od 2,- 

 -  etikety čiarového kódu 2,-   €

na začiatok          

          

6. Spoplatňované úkony za sprístupnenie informácií

V zmysle § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

Reprografické služby, tlač dokumentu

- Čiernobiele kopírovanie:  
   1 strana A4 0,10 €
   1 strana A3 0,20 €
   
- Farebné kopírovanie:  
    1 strana A4 0,60 €
    1 strana A3 1,20 €

Informácia poskytnutá elektronickou formou

0 €

Informácia poskytnutá poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.

na začiatok          Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet