ELEKTRONICKÉ  ZDROJE

- na tejto stránke nájdete prístup k plným textom dokumentov.

E-KNIHY a e-časopisy zadarmo

 • Digitálna knižnica MediaInfo v Univerzitnej knižnice v Bratislave 
 • Zlatý fond SME  – projekt denníka SME, Ústavy slovenskej literatúry SAV, Univerzitnej knižnice v Bratislave a Slovenskej národnej knižnice - digitalizované najlepšie diela slovenskej literatúry s cieľom popularizovať slovenskú literárnu tradíciu jej jednoduchou dostupnosťou
 • bibiana.sk – informácie o literatúre a umení pre deti a mládež, predovšetkým vo väzbe na výsledky súťažných prehliadok a ďalších aktivít BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti. Kompletné údaje o ocenených autoroch a dielach na Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajších knihách Slovenska, Najkrajších a najlepších detských knihách, Čestnej listine IBBY spolu s obrazovými ukážkami. Súčasťou databázy je aj Album slovenských ilustrátorov, kde je zatiaľ len niekoľko profilov autorov, ale ďalšie sa budú pridávať postupne. Na stránke sú aj kompletné pdf archívy časopisu Revue Bibiana, katalógov z Najkrajších kníh Slovenska a zborníkov zo sympózií BIB.
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals – projekt knižníc Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa predmetu alebo podľa názvu časopisu či článku.
 • OpenLibrary Viac ako milión titulov klasickej literatúry.
 • Project Gutenberg – projekt na digitalizovanie americkej kultúry, niektoré e-knihy sú voľne dostupné
 • Project GutenbergEurope – sa  zameriava na digitalizovanie európskej kultúry v súlade s európskymi autorskými právami.
 • TheFreeLibrary – Knižnica článkov a kníh z rôznych odborov.
 • WorldDigitalLibrary – Svetová digitálna knižnica zdigitalizovaných dokumentov, členenie podľa kontinentov, krajín, rokov, vydania, vedných odborov, druhov dokumentov a inštitúcií, v ktorých sa zdigitalizovaný dokument nachádza.

DEJINY

 • Forumhistoriae – slovenský časopis a portál pre dejiny a príbuzné spoločenské odbory
 • Moderní dějiny  – český vzdelávací portál  venovaný dejinách a ich vyučovaniu
 • valka.cz – Český zdroj informácií o histórii vojenstva, osobnostiach spojený s diskusným fórom.
 • Stur.sk  – súhrn údajov o Ľudovítovi Štúrovi – život, dielo, korešpondencia, prejavy v Uhorskom sneme a pod.
 • Zaniklé obce po roce 1945 – databáza zaniknutých obcí, osád, samôt i objektov Čiech a Moravy predovšetkým v pohraničných oblastiach po roku 1945. Informácie dopĺňa bohatý obrazový a kartografický materiál, odkazy na ďalšie príbuzné stránky a odporúčaná literatúra.

 

FILOZOFIA, NÁBOŽENSTVO

 • iencyklopedie.cz  –  informácie z oblasti náboženstva, religionistiky a ďalších humanitných oborů. Väčšinu hesiel doplňuje dostupná literatúra k téme z ponuky mnohých českých nakladateľov.
 • Otvorená filozofická encyklopédia – slovenská filozofická encyklopédia, ktorá obsahuje dokumenty na podporu štúdia a výskumu filozofie z oblasti filozofie, vied, umenia a náboženstva

 

LITERATÚRA, JAZYKOVEDA 

 • Forma.sk – online verzia jazykového korektora slovenského jazyka
 • www.slovnik.juls.savba.sk  – internetový slovník slovenského jazyka s prepojením na ostatné dostupné online slovníky

 

PEDAGOGIKA

 • eaktovka  –  učebnice v digitálnej forme. Učebnice sú prístupné bezplatne pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. 

UMENIE

PRÁVO 

JASPI –  Jednotný automatizovaný systém právnych informácií   navrhnutý a vytvorený ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky obsahuje právne predpisy vydané v Zbierke zákonov od roku 1945, aktualizované znenia zákonov, vyhlášok a nariadení, texty stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu SR od roku 1961, dokumenty Ústavného súdu SR od vzniku samostatnej SR (t.j. od roku 1993), vybrané súdne rozhodnutia krajských a okresných súdov a údaje o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

EurLex – bezplatný prístup k legislatíve Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ, zmluvy, smernice, nariadenia, legislatívne návrhy vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica – dokumenty českého a slovenského parlamentu

Zákony na webu  – obsahuje rovnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ČR od roku 1945 po súčasnosť, zahŕňa teda i ČSR, ČSSR, ČSFR

http://www.europskaunia.sk/

 

VEREJNÁ SPRÁVA

Ústredný portál verejnej správy zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy, pomáha pri zvládaní rôznych životných situácií – vybavovanie bývania, financií,  Hlavnou úlohou portálu je (najmä podľa charakteru životnej situácie, v ktorej sa práve nachádza) nasmerovať používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet