Ahoj, kamarát!

Ak máš knihy rád, tak už si náš kamarát!

Stačí sa k nám zapísať a z bohatej ponuky kníh si môžeš vyberať.

Čakáme Ťa v oddelení pre deti - 2. poschodie vľavo v hlavnej budove na Rázusovej ulici č. 1.


 

Prázdninový superklub 2018

Prázdninový superklub 2018 - program

 


Knižné novinky pre teba!!!

A pozor!

Začína Prečítané leto!!!

Prečítané leto 

- viac informácií nájdete na : https://www.precitaneleto.sk/

 

Povesti z Tatier - Anton Marec

-  skôr ako začnú prázdniny a ty možno navštíviš Tatry... prečítaj si o Tatrách, o Kriváni, o tatranských plesách i vílach, pokladoch i zbojníkoch

- nájdeš v oddelení pre deti: príbehová literatúra - žltý štítok M/2.4./MA  

 

Maisie na stope: Prípad ukradnutej mince - Holly Webbová

- malá Maisie túži po detektívnej práci, v uliciach Londýna je veľa záhad, ale ako ich riešiť, keď jej starká prideľuje množstvo povinností ...???

- nájdeš v oddelení pre deti: dievčenská literatúra - žltý štítok M/2.1./WE

 

Kitty zázračnica: Osamelý kocúr Murko - Ella Moonheartová

- dievčatko Kitty sa priatelí s mačkami, pomáha im riešiť problémy a zároveň je aj ich veliteľkou

- pomôže aj osamelému kocúrovi Murkovi nájsť si priateľov?

- nájdeš v oddelení pre deti: príbehová literatúra - žltý štítok M/2.4./MO

 

Ázia - všetko, čo chceš verdieť.. nič pre rodičov... - Margaret Hynesová

- kde nemôžeš nosiť roztrhané džínsy?

- čo sa vyrába zo slizu mäkkýšov?

- nájdeš v oddelení pre deti: náučná literatúra - biely štítok MN/ 908/ ÁZIA/ HY


Výpožičný čas v oddelení pre deti

pondelok           9.00 - 18.00

utorok                9.00 - 18.00

streda                9.00 - 18.00

štvrtok               9.00 - 18.00

piatok                9.00 - 18.00

sobota               8.00 - 12.00


 
 

Krúžok mladých filatelistov

Školský rok je v plnom prúde...

- chceš si nájsť nových kamarátov? Môžeš sa pridať k nám!

Krúžok mladých filatelistov môžu navštevovať čitatelia od 8 - 21 rokov.

Vstup na platný čitateľský preukaz!

Naši chlapci aj dievčatá získali už viacero ocenení u nás i v Českej republike. 

Aj ty máš možnosť dozvedieť sa čo ukrývajú poštové známky, zúčastniť sa filatelistickej olympiády či vystavovať svoje exponáty. Bližšie informácie v oddelení pre deti alebo 033/5511782.

 


Čaruška

časopis detí a pre deti  dostupný aj vo formáte pdf tu.


DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA

  1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.
  2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami, zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravím a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri primaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.
  3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.
  4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenia a zdravotnícke služby.
  5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.
  6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade kde j to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiadúce , aby štát poskytoval finančnú pomoc, alebo inú na výživu mnohopočetným rodinám.
  7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
  8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými , ktorým sa poskytuje pomoc.
  9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, minimálneho veku, v nijakom prípade ho nemožno vnútiť, alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkon jeho zdravie alebo vzdelávania alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu
  10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.

Webové stránky pre deti

www.omalovanky.sk

www.cs.drpulo.sk/sk/nastenka/etske-hry.com

www.veselepohadky.cz

www.kidsites.com

www.alik.idnes.cz

www.detinanete.sk

www.ovce.sk

www.fifik.sk

www.rexik.sk


 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
27
29
30
deti - dospelí - školy

Anketa
V knižnici do 30. 9. 2018 prebieha dotazníkový prieskum spokojnosti. Využili ste možnosť sa doň zapojiť?
Archív ankiet