Ahoj, kamarát!

Ak máš knihy rád, tak už si náš kamarát!

Stačí sa k nám zapísať a z bohatej ponuky kníh si môžeš vyberať.

Čakáme Ťa v oddelení pre deti - 2. poschodie vľavo v hlavnej budove na Rázusovej ulici č. 1.


 

       Vyberte si z našej novej knižnej ponuky a skráťte si čakanie na                                   príchod Ježiška dobrou knihou!!! 

Štedrovečerné rozprávky - Malvina Miklós

- zimné prázdniny, pečenie medovníčkov, strtnutia s rodinou a priateľmi.... ale občas sa stane niečo nečakané...

- mamička musí do nemocnice... podarí sa prekonať smútok a beznádej?

- nájdeš v oddelení pre deti: rozprávky - červený štítok M/1.1./MA   

 

Zachráni doktor Proktor Vianoce? - Jo Nesbo 5. časť

- päť dní pred Štedrým dňom, kedy sa už celý svet teší na Vianoce, stane sa niečo strašné!

- nórsky kráľ predal Vianoce pánovi Tranemu, ktorý vyhlásil, že ich smú sláviť len rodiny, ktoré minú na darčeky

najmenej desaťtisíc a čo ostatné deti a ich rodiny?

- Bule a Lisa nájdu vianočného škriatka a pokúsia sa zachrániť Vianoce pre všetkých, držme im palce, nech sa to

podarí! 

- nájdeš v oddelení pre deti: dobrodružná literatúra - žltý štítok M/2.3./NE   

 

Tri životy Maxi - Gerti Tetzner

- neuveriteľné dobrodružstvo desaťročnej školáčky Maxi

- má možnosť vyskúšať si na vlastnej koži životy dvoch spolužiačok, ktoré obdivuje

- príbeh o priateľstve, výdrži a láske

- nájdeš v oddelení pre deti: dievčenská literatúra - žltý štítok M/2.1./TE   

 

Ikony architektúry - Darina Lalíková

- zaujímavosti zo slovenskej a svetovej architektúry pre deti i rodičov

- v knihe nájdeš aj staviteľa našej knižnice Milana Michala Harminca

- nájdeš v oddelení pre deti: náučná literatúra - biely štítok MN/ 72/ LA

 

Od nuly do nekonečna alebo Matematika trochu inak

- zisti, prečo je nula taká užitočná

- odhaľ tajomstvo čísel a budeš žasnúť nad magickým svetom matematiky

- nájdeš v oddelení pre deti: náučná literatúra - biely štítok MN/ 51/ GO


Výpožičný čas v oddelení pre deti

pondelok           9.00 - 18.00

utorok                9.00 - 18.00

streda                9.00 - 18.00

štvrtok               9.00 - 18.00

piatok                9.00 - 18.00

sobota               8.00 - 12.00


 
 

Krúžok mladých filatelistov

Adventné stretnutie mladých filatelistov - 21. decembra 2018 o 15.00 hodine

Srdečne pozývame!!!

- chceš si nájsť nových kamarátov? Môžeš sa pridať k nám!

Krúžok mladých filatelistov môžu navštevovať čitatelia od 8 - 21 rokov.

Vstup na platný čitateľský preukaz!

Naši chlapci aj dievčatá získali už viacero ocenení u nás i v Českej republike. 

Aj ty máš možnosť dozvedieť sa čo ukrývajú poštové známky, zúčastniť sa filatelistickej olympiády či vystavovať svoje exponáty. Bližšie informácie v oddelení pre deti alebo 033/5511782.

 


Čaruška

časopis detí a pre deti  dostupný aj vo formáte pdf tu.


DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA

  1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.
  2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami, zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravím a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri primaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.
  3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.
  4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenia a zdravotnícke služby.
  5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.
  6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade kde j to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiadúce , aby štát poskytoval finančnú pomoc, alebo inú na výživu mnohopočetným rodinám.
  7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
  8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými , ktorým sa poskytuje pomoc.
  9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, minimálneho veku, v nijakom prípade ho nemožno vnútiť, alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkon jeho zdravie alebo vzdelávania alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu
  10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.

Webové stránky pre deti

www.omalovanky.sk

www.cs.drpulo.sk/sk/nastenka/etske-hry.com

www.veselepohadky.cz

www.kidsites.com

www.alik.idnes.cz

www.detinanete.sk

www.ovce.sk

www.fifik.sk

www.rexik.sk


 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
1
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
19
20
21
22
26
27
28
31
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Využívate v študovni knižný skener?
Archív ankiet