Informácie pre knižnice

Pomoc verejným knižniciam

Ak hľadáte informácie o tom, ako správne viesť verejnú knižnicu alebo ako zlepšiť jej činnosť, ste na správnom mieste. Okrem týchto informácií sa môžete obrátiť o pomoc a rady na úsek metodiky a koordinácie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave alebo na e-mailovej adrese metodika[zavinac]kniznicatrnava.sk  alebo telefónnom čísle 033/5511782

 Pomôže a poradí vám aj internetové metodické centrum www.obecnakniznica.sk


     

             Medziknižničná výpožičná služba

 


  Ste v Zozname knižníc MK SR?

​V súlade s § 22 Zákona NR SR č. 183/2000 o knižniciach , o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, vedie Ministerstvo kultúry SR Zoznam knižníc SR.
Podľa § 12 citovaného zákona je zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice povinný oznámiť MK SR zriadenie alebo založenie knižnice a zrušenie knižnice do 60 dní od vzniku týchto skutočností


Legislatívne dokumenty pre knižnice

Vzorové dokumenty


Vzdelávanie knihovníkov


 

Štatistika - štatistické prehľady

Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2017 / zostavila Ivana Gálusová, zodp. redaktorka Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2018. 15 s. (vo formáte pdf. 468 KB)

Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2017 / zostavila Ivana Gálusová, zodp. redaktorka Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2018. 21 s. (vo formáte pdf. 532 KB)

Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2016 / zostavila Ivana Gálusová, zodp. redaktorka Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. 13 s. (vo formáte pdf. 449 KB)

Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2016 / zostavila Ivana Gálusová, zodp. redaktorka Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. 17 s. (vo formáte pdf. 426 KB)

Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2015 / zostavila Ivana Gálusová, zodp. redaktorka Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016, 12 s. (vo formáte pdf.  337  KB)

Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2015 / zostavila Ivana Gálusová, zodp. redaktor Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. 19 s. (vo formáte pdf. 339 KB)

Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2014 / zostavila Ivana Gálusová, zodp. redaktorka Livia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. 13 s., 7 s. prílohy. (vo formáte pdf. 532 KB)

Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2014 / zostavila Ivana Gálusová, zodp. redaktorka Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. 16 s., 7 s.  prílohy (vo formáte pdf. 491 KB)

Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2013 / zostavila Ivana Gálusová, zodp. redaktorka Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - 12 s., 6 s. prílohy. (vo formáte pdf. 406 KB)

Regionálne knižnice  Trnavského samosprávneho kraja v roku 2013 / zostavila Ivana Gálusová, zodp. redaktorka Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - 13 s., 6 s. prílohy. (vo formáte pdf. 339 KB) ((vo    

 

Štatistika  - tabuľkyPo
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
 
1
2
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Počas prázdnin sme pre deti pripravili Prázdninový superklub. Aktivity sa vždy konajú každú stredu v júli a v auguste 2018, Vybrali ste si z ponúkaného programu?
Archív ankiet