Knihy a zborníky

Na otvorenie súborov je potrebná najnovšia verzia programu Adobe Reader. Tu si ju môžete stiahnuť a naištalovať do svojho počítača.

 

O čítaní a nečítaní

Odborný seminár sa uskutočnil 24.5.2017 v čitárni KJF v Trnave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity a Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Trnave. Téma seminára bola zvolená k Roku čitateľskej gramotnosti. Odzneli tri odborné prednášky: prof.  PhDr. Oľga Zápotočná CSc., hovorila o čitateľskej a informačnej gramotnosti vo vzájomnej súvislosti, teda ako o dvoch neoddeliteľných súčastiach gramotnosti súčasného človeka v prostredí IKT; PhDr. Ľudmila Hrdináková vo svojom príspevku poskytla pohľad na zreteľné a skryté efekty čítania a ich význam v mediálne presýtenom prostredí. V závere svojho vystúpenia predstavila informačný portál midas.uniba.sk, ktorý je zameraný na propagáciu a podporu informačnej a mediálnej gramotnosti staršej mládeže; PhDr. Andrea Nagyová poskytla prítomným vhľad do oblasti psychického prežívania detí a využitie príbehov v tejto súvislosti. Predstavila aj svoje knihy, ktoré je možné využiť ako pomôcky pri práci s deťmi.

Prezentácie z odborného seminára konaného 24.5.2017 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave:

prezentácia prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (vo formáte PDF,  617 KB)

prezentácia PhDr. Ľudmila Hrdináková (vo formáte PDF, 829 KB) 

prezentácia PhDr. Andrea Nagyová (vo formáte PDF, 811 KB)

 


Kalendár výročí osobností a udalostí trnavského regiónu 2017  / zost. Zuzana Vozárová. - Trnava :  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016.  - ISBN 978 ‒ 80 ‒88695 ‒ 54 ‒ 7 
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/kalendar_2017.pdf

Ľubomír Feldek : Výberová personálna bilbiografia / zost. Emília Dolníková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. - 468 s. - ISBN 978-80-88695-52-3


 
Kalendár výročí osobností a udalostí trnavského regiónu  / zost. Zuzana Vozárová. - Trnava :  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015.  - ISBN 978 – 80 – 88695 – 51 – 6  
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/2016/kalendar_2016.pdf
 
HUMOR_ZASINÁČ.SK 2015 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave /  Zost. Benjamína Jakubáčová, ilustr. Michaela Mondeková Mrvová, Natália Murat Oravcová.  - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. -  48 s. - ISBN 978-80-88695-50-9. - [elektronický zdroj]
 

 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu detského knihovníka : Zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal dňa 27. mája 2015 v Trnave / Zost. Ivana Gálusová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-88695-48-6.

Dostupné na  www.kniznicatrnava.sk/files/files/metodika/zbor_gramotnost_publ.pdf
 

 


Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2015 / zost. Zuzana Vozárová. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014.  - ISBN 978-80-88695-47-9

Humor_zasinač.sk 2014
 
HUMOR_ZASINÁČ.SK 2014 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave /  Zost. Benjamína Jakubáčová, ilustr. Michaela Mondeková Mrvová, Gabo Kopúnek. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. -  57 s. - ISBN 978-80-88695-46-2. - [elektronický zdroj]
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/humor_zasinac_2014_oprava.pdf
 
 
 

Michal Milan Harminc

 

Michal Milan Harminc : Výberová personálna bibliografia /zostavila Emília Dolníková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-88695-44-8. - [elektronický zdroj]
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Harminc.pdf

 

 


 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2014 - obálka

 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2014 / zost. Zuzana Vozárová. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013.  
ISBN  978-80-88695-42-4
Dostupné na  http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/kalendar_2014.pdf

 


1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu : výberová odporúčajúca bibliografia / zostavila Emília Dolníková ; zodpovedný redaktor  Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013. - 176 s. - ISBN 9788088695370
 


 

Ján Ondruš : výberová personálna bibliografia / zostavila Emília Dolníková ; zodpovedný redaktor Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013. - 76 s. - ISBN 9788088695387
 


 

HUMOR_ZASINÁČ.SK 2013 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave /  Zost.: Benjamína Jakubáčová, ilustr. :  Natália Murat-Oravcová, Vojto Haring. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013. -  65 s. - ISBN 978-80-88695-41-7
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/humor_zasinac_2013.pdf


Význam internetu a sociálnych sieti - titulný list

 

Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní : Zborník príspevkov z odborného seminára a záverov workshopu, ktorý sa konal dňa 29. mája 2013 v Trnave / Zost. Ivana Gálusová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013. ISBN 978-80-88695-39-4.
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/vyznam_internetu_zbornik.pdf

 


 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2013 / zost. Emília Dolníková, Zuzana Vozárová. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-88695-35-6
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/kalendar2013.pdf


 

Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice : Elektronický zborník príspevkov zo seminára / Zost. vana Gálusová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-88695-36-3 . - Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/sk/biblioterapia/


 

HUMOR_ZASINÁČ.SK 2012 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave/ Zost.: Benjamína Jakubáčová, ilustr. : Natália Murat-Oravcová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-88695-34-9  Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Humor_zasinac2012.pdf


 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2012 / zost. Emília Dolníková, Zuzana Vozárová. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012.  ISBN 978-80-88695-30-1
Dostupné nahttp://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/kalendar_2012.pdf


 

Jozef Nižnánsky : Výberová personálna bibliografia / Zost. Emília Dolníková. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj , Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2011.
ISBN 978-80-88695-31-8


 

humor_zasináč.sk

Humor_zasináč.sk : Zborník Fóra humoristov 2011 / Zost. Benjamína Jakubáčová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2011. ISBN 978-80-88695-29-5. Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/humor_zasinac_2011.pdf


 

Výskum čítania mládeže v Trnavskom samosprávnom kraji. Výskumná správa. 117 s. (vo formáte PDF, veľkosť 1314 KB)


Ján Stacho

 

Ján Stacho : Výberová personálna bibliografia / Zost. Iveta Šimčíková, Emília Dolníková. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj , Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2011.
ISBN 9788088695271

 


 

Ján Navrátil : výberová personálna bibliografia / zostavili Iveta Šimčíková, Emília Dolníková ; zodpovedný redaktor Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, [2010]. - 103 s. - ISBN 9788088695233


 

Humor_zasináč.sk : Zborník Fóra humoristov 2010 / Zost. Benjamína Jakubáčová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2010. ISBN 978-80-88695-25-7. Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/humor_zasinac_2010.pdf
(vo formáte PDF, veľkosť 7190 KB, otvorí sa v novom okne)


 

Ján Hollý 1785 - 1849 : Osobnosť trnavského regiónu. Výberová personálna bibliografia (vo formáte PDF, veľkosť 55 KB, otvorí sa v novom okne)


 

Zborník Súčasná slovenská literatúra (vo formáte PDF, veľkosť 809 KB, otvorí sa v novom okne)Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
 
 
 
deti - dospelí - školy