Na otvorenie súborov je potrebná najnovšia verzia programu Adobe Reader. Tu si ju môžete stiahnuť a naištalovať do svojho počítača.

 

 

 

HUMOR_ZASINÁČ.SK 2019 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave / zostavila Benjamína Jakubáčová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2019. - 59 s. - ISBN 978-80-88695-66-0 [elektronický zdroj]

Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Zasinac19.pdf  (vo formáte PDF, 1862 KB)


Ing. Jozef Herz, PhD. Personálna bibliografia. / zost. Branislav Matoušek, Bronislava Trnková. - Trnava, 2019. - 119 s. [elektronický zdroj]

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zverejňuje na svojej webovej stránke prácu priateľa knižnice RNDr. Branislava Matouška. 
Za obsahovú stránku zodpovedá autor.

Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Jozef_Herz.pdf  (vo formáte PDF, 1202 KB)


 

Čítanie mládeže v Trnavskom samosprávnom kraji / Ivana Gálusová, Miriam Danková, Adam Navrátil. - Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2018.- ISBN 978-80-88695-64-6. - [elektronický zdroj] 

Dostupné na   http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/vyskum_citania_interpretacia_vysledkov_elektronicka_verzia.pdf (vo formáte PDF, 2441 KB)


 

Kalendár výročí osobností a udalostí trnavského regiónu 2019  / zost. Zuzana Vozárová. - Trnava :  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2018.  - ISBN 978–80–88695–62―2. - [elektronický zdroj]

Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/kalendar_2019.pdf  (vo formáte PDF, 706 KB)
 

 
 
HUMOR_ZASINÁČ.SK 2018 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave / zostavila Benjamína Jakubáčová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2018. - 59 s. - ISBN 978-80-88695-61-5 [elektronický zdroj]
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/zasinac18.pdf  (vo formáte PDF, 861 KB)
 

 

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE. NAVIGÁTOR. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. - [12] s. ISBN 978-80-88695-59-2


 

ZO ZÁKULISIA. PRÍBEHY SPOZA BRÁNY KNIŽNICE / zost. Benjamína Jakubáčová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. - 39 s. ISBN 978-80-88695-57-8


 

Kalendár výročí osobností a udalostí trnavského regiónu 2018 / zost. Zuzana Vozárová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. - ISBN 978–80–88695–60–8  
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/kalendar_2018.pdf (vo formáte PDF, 1585 KB)


 

Miroslav Válek : Výberová personálna bibliografia / zost. Emília Dolníková. - 2. doplnené vyd. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. - 121 s. - ISBN 978-80-88695-58-5. 


 

Napísali o nás ... Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 - 2017 : Výberová článková bibliografia / zost. Iveta Šimčíková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-88695-55-4


 

PhDr. Anton Košťál, CSc. : Biografia a personálna bibliografia / zost. RNDr. Branislav Matoušek, CSc. - Trnava, 2017. - [elektronický zdroj]
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zverejňuje na svojej webovej stránke prácu priateľa knižnice RNDr. Branislava Matouška. 
Za obsahovú stránku zodpovedá autor.
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Kostal_Anton.pdf


 
Kalendár výročí osobností a udalostí trnavského regiónu 2017  / zost. Zuzana Vozárová. - Trnava :  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016.  - ISBN 978‒80‒88695‒54‒7. - [elektronický zdroj]
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/kalendar_2017.pdf

 

Ľubomír Feldek : Výberová personálna bilbiografia / zost. Emília Dolníková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. - 468 s. - ISBN 978-80-88695-52-3


 
 
Kalendár výročí osobností a udalostí trnavského regiónu  / zost. Zuzana Vozárová. - Trnava :  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015.  - ISBN 978–80–88695–51–6. - [elektronický zdroj]
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/2016/kalendar_2016.pdf
 
 
HUMOR_ZASINÁČ.SK 2015 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave /  zost. Benjamína Jakubáčová, ilustr. Michaela Mondeková Mrvová, Natália Murat Oravcová.  - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. -  48 s. - ISBN 978-80-88695-50-9. - [elektronický zdroj]
 

 
 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti z pohľadu detského knihovníka : Zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal dňa 27. mája 2015 v Trnave / zost. Ivana Gálusová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-88695-48-6.

Dostupné na  www.kniznicatrnava.sk/files/files/metodika/zbor_gramotnost_publ.pdf
 

 


 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2015 / zost. Zuzana Vozárová. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014.  - ISBN 978-80-88695-47-9

Humor_zasinač.sk 2014
 
 
HUMOR_ZASINÁČ.SK 2014 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave /  zost. Benjamína Jakubáčová, ilustr. Michaela Mondeková Mrvová, Gabo Kopúnek. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. -  57 s. - ISBN 978-80-88695-46-2. - [elektronický zdroj]
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/humor_zasinac_2014_oprava.pdf
 
 
 

Michal Milan Harminc

 

Michal Milan Harminc : Výberová personálna bibliografia /zost. Emília Dolníková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-88695-44-8. - [elektronický zdroj]
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Harminc.pdf

 

 


 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2014 - obálka

 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2014 / zost. Zuzana Vozárová. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013.  
ISBN  978-80-88695-42-4
Dostupné na  http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/kalendar_2014.pdf

 

 


 

1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu : výberová odporúčajúca bibliografia / zost. Emília Dolníková ; zodpovedný redaktor  Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013. - 176 s. - ISBN 9788088695370
 


 

Ján Ondruš : výberová personálna bibliografia / zost. Emília Dolníková ; zodpovedný redaktor Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013. - 76 s. - ISBN 9788088695387
 


 

HUMOR_ZASINÁČ.SK 2013 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave / zost. Benjamína Jakubáčová, ilustr. Natália Murat-Oravcová, Vojto Haring. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013. -  65 s. - ISBN 978-80-88695-41-7
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/humor_zasinac_2013.pdf


Význam internetu a sociálnych sieti - titulný list

 

Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní : Zborník príspevkov z odborného seminára a záverov workshopu, ktorý sa konal dňa 29. mája 2013 v Trnave / zost. Ivana Gálusová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013. ISBN 978-80-88695-39-4.
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/vyznam_internetu_zbornik.pdf

 


 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2013 / zost. Emília Dolníková, Zuzana Vozárová. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-88695-35-6
Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/kalendar2013.pdf


 

Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice : Elektronický zborník príspevkov zo seminára / zost. Ivana Gálusová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-88695-36-3 . - Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/sk/biblioterapia/


 

HUMOR_ZASINÁČ.SK 2012 : Zborník Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave/ zost. Benjamína Jakubáčová, ilustr. Natália Murat-Oravcová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-88695-34-9  Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/Humor_zasinac2012.pdf


 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2012 / zost. Emília Dolníková, Zuzana Vozárová. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012.  ISBN 978-80-88695-30-1
Dostupné nahttp://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/kalendar_2012.pdf


 

Jozef Nižnánsky : Výberová personálna bibliografia / zost. Emília Dolníková. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj , Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2011.
ISBN 978-80-88695-31-8


 

humor_zasináč.sk

Humor_zasináč.sk : Zborník Fóra humoristov 2011 / zost. Benjamína Jakubáčová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2011. ISBN 978-80-88695-29-5. Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/humor_zasinac_2011.pdf


 

Výskum čítania mládeže v Trnavskom samosprávnom kraji. Výskumná správa. 117 s. (vo formáte PDF, veľkosť 1314 KB)


Ján Stacho

 

Ján Stacho : Výberová personálna bibliografia / zost. Iveta Šimčíková, Emília Dolníková. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj , Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2011.
ISBN 9788088695271

 


Ján Navrátil : výberová personálna bibliografia / zostavili Iveta Šimčíková, Emília Dolníková ; zodpovedný redaktor Lívia Koleková. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, [2010]. - 103 s. - ISBN 9788088695233


 

Humor_zasináč.sk : Zborník Fóra humoristov 2010 / zost. Benjamína Jakubáčová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-88695-25-7. Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/files/files/Publikacie/humor_zasinac_2010.pdf
(vo formáte PDF, veľkosť 7190 KB, otvorí sa v novom okne)


Ján Hollý 1785 - 1849 : Osobnosť trnavského regiónu. Výberová personálna bibliografia (vo formáte PDF, veľkosť 55 KB, otvorí sa v novom okne)


 

Zborník Súčasná slovenská literatúra (vo formáte PDF, veľkosť 809 KB, otvorí sa v novom okne)Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet