Kremnické gagy

BOLI SME PRI TOM!!!

Fotogaléria

O európskom festivale humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY 2010 sa písalo a hovorilo, že budú a, samozrejme, aj boli úspešné. Pretože boli jubilejné (30. ročník), ale i preto, že pozvanie prijali najlepší slovenskí humoristi, satirici, recesisti. Počas štyroch dní vystúpilo 290 umelcov. A medzi nimi aj naši trnavskí autori z klubu Fórum humoristov. Či už boli renomovaní alebo nie, hanbu Trnave neurobili.
Klub Fórum humoristov vznikol z iniciatívy samotných autorov a pracuje aktívne už druhý rok pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Okrem autorov, ktorí v minulosti pracovali v zaniknutom humoristicko-satirickom časopise Roháč ako redaktori, karikaturisti alebo len prispievali do neho, sa hlásia ku klubu ďalší významní autori, ktorí sa môžu pochváliť aj vydanými knižnými zbierkami. Pre nich i pre všetkých milovníkov humoru a satiry Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila zaujímavé programy a stretnutia s renomovanými humoristami. A nielen to, sami „humoristi“ sú iniciátormi, scenáristami a moderátormi podujatí. A nás, knihovníčky, v niektorých prípadoch zaradili medzi „roztlieskavačky“. Tak vznikla aj séria podujatí pod názvom Rodinné balenie.
“Rodinné balenie je zaujímavá ponuka tovaru, cenovo výhodná, lákavá, niekedy podvod, niekedy trhák, niekedy na smiech, niekedy na infarkt, ale vždy ZAUJÍMAVÁ.“ hovorí duša tohto nápadu, Evka Jarábková. V programe vystupujú osobnosti, ktorých spájajú rodinné vzťahy alebo záľuby a záujmy.
Keďže v Trnave malo každé takéto balenie úspech, rozhodli sme sa, že to skúsime programom TRNAFSKÉ RODINNÉ BALENIE aj na Kremnických gagoch. Stačil dobrý nápad a už sme sa viezli. Kremnické gagy poletovali okolo nás už od minulého roka. Možno vtedy sa nám to všetkým zdalo nemožné a veľmi vzdialené. Ale podarilo sa. Naše vystúpenie zaradila dramaturgia do programu KG 2010. Vystúpili sme hneď v prvý deň 26. augusta 2010 v klube Labyrint. Celý program nahrával Slovenský rozhlas a teraz sme v príjemnom napätí, či si ho vypočujú aj všetci milovníci humoru na Slovensku. Myslíme si, že publikum sa nenudilo, lebo obsah balenia bol pestrý a doplnený aj hudbou. Účinkujúci viedli večný spor medzi bernolákovcami a štúrovcami. Hlavný spoločný cieľ celej „rodiny“ bolo, aby sa dobre predala a aby sme neurobili hanbu ani svojmu čestnému prezidentovi Tomášovi Janovicovi. Trnafské rodinné balenie sme naplnili trnafsko-slovenskými príspevkami našich členov, ktorí nie sú na literárnom a výtvarnom poli tak celkom úplne neznámi: Benjamín Škreko, Mikuláš Jarábek, Eva Jarábková-Chabadová, Marián Makar Mrva, Jana Blašková, Karol Bodorík, Vojtech Haring. Ako prvý sa predstavil Benjamín Škreko - novinár, dramatik, básnik, spisovateľ, dlhoročný redaktor časopisu Roháč. Prečítal ukážku v trnavčine zo svojej novej divadelnej hry „Parva Roma“, s ktorou vyhral súťaž Slovenského literárneho fondu. Na záver však tiež pridal niečo v štúrovčine – limeriky.
Z nich najviac sa zapáčil napr.

„Ustrica u strýca
Raz istý strýco z Bystrice
uvidel v bistre ustrice.
Odvtedy jedna ustrica
žije si v lustri u strýca
v Bystrici, Stredná, byt 3 C.“

 

Kajo Bodorik celý život pracuje v investíciách v energetike, je aj aktívny hudobník. V Kremnici mal na starosti hudbu, spolumoderovanie, dokonca zastupoval svojho kolegu Mariána Makara Mrvu. Prečítal jeho humornú poviedku „Ako išli holuby pešo z Paríža až do Trnavy“. Šlo mu to dosť ťažko (alebo skôr humorne), lebo Makar píše v spisovanej slovenčine a Kajo je zarytý bernolákovec. Sám vytiahol svoju knihu Zlepenec a predniesol okrem iného i toto:
„Šecko, čo Trnafčan v Trnafčine pový a napýše, nemá chybu! Nezáleží na tem, jak to pový, alebo napýše, šecko je dobre, teda správne. Preto správnopys nemá chybu, je úplne dokonalý, lebo polla záklanného pravylla neekzystujú žánné chyby. Správnopys v pýsemnej forme sa vydáva len zato, aby to, čo trnafčané hovorá, sa mohlo uchovat. Dáleči pre tých dobrých ludzý, kerý sa scú po trnafský naučit. Ked už sa scú učit, aby maly polla čeho a aby to, čo sa naučá, Trnafčinu aspon oddaleka prypomýnalo. Šecko čo sa dáleči pýše, je doporučený, jak sa móžu tý druhý k trnafčine pryblýžit!“
Moderátorka Eva Jarábková zachraňovala spisovnú slovenčinu poetickými veršami s humorným nábojom. V jej zbierke básni „Ži hlavou“ si so záujmom listovali aj mladé účastníčky podujatia (a neboli sme to my, „roztlieskavačky“ z knižnice). Za všetky básne vyberám len jednu, lebo je pravdivá a Evka ju recituje s krásnym nadhľadom:

„Keď krásni muži starnú...
Keď krásni muži starnú,
mám pocit nenávratna,
že vypili sme do dna
a fľaša nie je vratná.

 

Keď starnú krásne ženy
všetkým zákonom napriek,
je v každej prázdnej fľaši
vždy ešte zopár kvapiek.“

Poznáte trnavskú pani Kolníkovú? Je to Janka Blašková - naozaj „echtovná“ Trnavčanka, pretože sa narodila priamo na mestskej veži v Trnave. Celý život pracovala ako telefonistka
a je veľmi úspešná v literárnych súťažiach, pravidelne prispieva do regionálneho Trnavského hlasu ako „Bapka Blašková“. Janka Blašková na Kremnických gagoch 2010 zachraňovala rodnú reč – trnavčinu. Publikum pobavila poviedkami Spívajúca konvica a Veselý autobus. Stala sa našou živou reklamou, pretože stála pred klubom Labyrint a pozývala všetkých okoloidúcich na program.
Vojtecha Haringa (inak múdreho vysokoškolského pedagóga) poznajú mnohí skôr ako karikaturistu. Prispieval aj do časopisu Roháč. Ale Vojto Haring je úžasný aj v tvorbe epigramov a kalambúrov.
Jeho kalambúr  „Doba plače, doba kvíli,
tak už sme sa dobavili.
Doba seká, doba tne,
akože to dopadne?
Doba vidí, doba čuje,
kto sa ozve, dobačuje.
Doba zdravá, doba chorá,
len nech je čo do bachora“, má úspech vždy a za každých okolností. Tak to bolo aj v Kremnici. V humorných prekáračkách s ďalším humoristom, pedagógom, zástancom „šťúrovčiny“ Mikulášom Jarábkom predniesol aj ďalšie.
Mikuláš Jarábek sa blysol úplne novými epigramami a limerikami. Zo zbierok Epigramy a Euroaforizmy pridal aj pár dobrých rád (bývalý pedagóg sa nezaprie):

Praktická rada
Deti najskôr naučte,
mať čo najviac na účte.
Krédo úspešnosti
Netreba mať bystrý um,
len dosiahnuť maximum.

Zaváraniny
Na horšie časy
si odkladáme
ako zaváraniny
aj pamäť.“

Na záver, tak, ako na každom našom stretnutí Fóra humoristov, sme si spomenuli na nášho čestného prezidenta Tomáša Janovica, ktorý opäť neprišiel. Ale tradíciu sme dodržali a venovali sme mu minútu smiechu.
Sprievodným podujatím nášho vystúpenia na Kremnických gagoch 2010 bola výstava trnavských karikaturitov Vojtecha Haringa, Ivana Baja a Ivana Košického. Vďaka Knižnici Jána Kollára v Kremnici si výstavu mohli pozrieť všetci návštevníci čitárne a internetu.
Naša misia bola úspešne splnená aj zásluhou finančnej pomoci z MK SR a mediálnej podpory Trnavského hlasu.
Na Kremnických gagoch bolo asi najviac vyskytujúcich sa humoristov na 1 m štvorcový. A my sme si všimli ešte niečo výnimočné. V jeden deň a na jednom mieste sa vyskytovali až traja Benjamínovia. Okrem nás dvoch, Trnavčanov (Benjamín a Benjamína), sa tam vyskytol ešte jeden Benjamín – Benjamín Hrončo - hráč na austrálsky domorodý nástroj a iné perkusie. Možno si tam na budúci rok urobíme opäť stretnutie. Je príjemné byť s ľuďmi, ktorí sú spriaznení s humorom. Veľmi nám bolo ľúto, že sme si nemohli pozrieť všetky programy a čítačky, ktoré nám Kremnické gagy 2010 ponúkali. Veríme, že na budúci rok sa nám to podarí.

Benjamína Jakubáčová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet