O NAJKRAJŠIE LOGO

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

vyhlasuje výtvarnú súťaž

O NAJKRAJŠIE LOGO

k 85. výročiu
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Cieľom súťaže je vytvoriť značku, ktorá najlepšie vystihuje našu knižnicu. Vybranú značku - logo bude knižnica v budúcom roku - v roku 85. narodenín, používať ako svoju značku na všetkých tlačených a propagačných materiáloch.

Informácie o knižnici, jej službách a aktivitách:

Podmienky súťaže 

Formát návrhu
                   -  výkres s rozmermi A4
                   -  elektronický formát: (jpg alebo pdf s rozmermi A4 a rozlíšením 300 dpi)
Technika:      ľubovoľná (grafika, kresba, maľba, koláž, počítačová grafika,...)
Vek:                bez  obmedzenia
Termín:         30. novembra 2011

Každý návrh musí mať na zadnej strane kontaktné údaje:
      meno a priezvisko, poštová adresa, vek, rýchly kontakt (telefón, mobil alebo e-mail).
Pri elektronickej pošte uveďte kontaktné údaje do tela správy.

Súťažné návrhy na logo posielajte na adresu:

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Pošt. prieč. 29
Rázusova 1
918 20 Trnava,  na obálku uveďte Súťaž o logo.

Prípadne ich odovzdajte osobne na ktoromkoľvek výpožičnom mieste knižnice, aj na pobočkách, či v hudobnom oddelení, vo výpožičnom čase,

alebo zašlite elektronicky na adresu: kniznica@kniznicatrnava.sk a do predmetu uveďte Sutaz o logo.

Autor víťazného návrhu bude ocenený.

Súťažné návrhy predstavíme na výstave v priestoroch knižnice.

Výsledky súťaže budú zverejnené aj webovskej stránke knižnice.Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
27
28
29
30
deti - dospelí - školy

Anketa
Noc literatúry, ktorá propaguje európsku literatúru, už po štvrtýkrát aj v Trnave. Knihy si vyberám najmä podľa:
Archív ankiet