Medziknižničná výpožičná služba

 

Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice na Slovensku formou medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). Výpožičky sprostredkúva útvar referenčných služieb.

Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, môže knižnica na vyžiadanie sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (MMVS). Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od používateľa úhradu vzniknutých nákladov, ktoré sú uvedené v cenníku služieb a poplatkov knižnice.

Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS sú knižnica i používateľ povinní dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica.

Iným knižniciam sa požičiavajú dokumenty prostredníctvom MVS len za predpokladu, že majú sídlo mimo Trnavy.

Žiadanku medziknižničnej výpožičnej služby nájdete v sekcii Pre knižnice.

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet