Objednávky

2012

231/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 497 kB) 13.12.2012
Predmet: kancelársky papier
Dodávateľ: Lemax, Trnava

230/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 490 kB) 07.12.2012
Predmet: montáž osvetlenia
Dodávateľ: Maxim, Trnava

229/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 497 kB) 04.12.2012
Predmet: tlačiareň, toner
Dodávateľ: IT SK HS

228a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 495 kB) 13.12.2012
Predmet: rekonštrukcia osvetlenia
Dodávateľ: Edecon, Trnava

228/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 487 kB) 04.12.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

227/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 502 kB) 04.12.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

226/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 535 kB) 04.12.2012
Predmet: toner
Dodávateľ: Gasett, Trnava

225/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 497 kB) 03.12.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ikar, Bratislava

224/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 509 kB) 03.12.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Emineo partners, Bratislava

222/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 541 kB) 28.11.2012
Predmet: hudobný sprievod
Dodávateľ: Old Boys jazz Band, Trnava

221/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 501 kB) 27.11.2012
Predmet: tlač pozvánok
Dodávateľ: Tlačové štúdio Váry, Trnava

219/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 27.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Literatura, Prešov

218/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 27.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: COSMIC, Trenčín

217/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 500 kB) 27.11.2012
Predmet: tlač vizitiek, oprava maskota
Dodávateľ: Artea, Trnava

215/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 27.11.2012
Predmet: rezanie papiera
Dodávateľ: Kniharstvo Hanzlík, Trnava

214/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 487 kB) 27.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Albatros Media, Bratislava

213/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 487 kB) 27.11.2012
Predmet: papier do kopírky
Dodávateľ: Marek Mikloš - Tycan, Trnava

212/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 523 kB) 26.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: HWSK, Košice

211a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 27.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ing. Lazík Ivan, Bratislava

211/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 488 kB) 16.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Svojtka & Co

210b/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 491 kB) 27.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Daxe, Bratislava

210a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 488 kB) 27.11.2012
Predmet: CD nosiče
Dodávateľ: LUIGI, Trnava

210/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 491 kB) 16.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

209a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 487 kB) 27. 11. 2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Lúč vydavateľské družstvo, Bratislava

209/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 16. 11. 2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Marián Moncman

208/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 14. 11. 2012
Predmet: toner
Dodávateľ: Marek Mikloš-Tycan, Trnava

207/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 488 kB) 14. 11. 2012
Predmet: čistenie rín
Dodávateľ: DOMAL, Trnava

206/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 489 kB) 14. 11. 2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

205/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 14.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

204/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 14.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Goralinga, Bratislava

203/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 495 kB) 14.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Spolok slovenských knihovníkov

202/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 485 kB) 14.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Škreko Benjamín, Trnava

201/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 499 kB) 14.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin

200/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 512 kB) 12.11.2012
Predmet: redizajn webovej stránky
Dodávateľ: WEBMIN, Bratislava

199a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 500 kB) 14. 11. 2012
Predmet: predplatné časopisu Roľnícke noviny
Dodávateľ: Profi Press SK, Nitra

199/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 494 kB) 14. 11. 2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: PERFEKT, Bratislava

198a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 488 kB) 16. 11. 2012
Predmet: kancelárske potreby
Dodávateľ: Lemax

198/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 14. 11. 2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Inform, Žilina

197/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 500 kB) 14. 11. 2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

196/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 497 kB) 13.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

195/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 526 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisov
Dodávateľ: Slovenská pošta, Banská Bystrica

194/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 497 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Technológia vzdelávania
Dodávateľ: SlovDidac, Nitra

193/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 496 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Organon F 
Dodávateľ: ALEPH, Michal na Ostrove

192/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Zbrane a bezpečnosť
Dodávateľ: EPOS, Bratislava

191/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 499 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Remeslo, umenie, dizajn
Dodávateľ: L. K. Permanent, Bratislava

190/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 506 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu BIATEC
Dodávateľ: Versus, Bratislava

189/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 500 kB) 14.11.2012
Predmet: tvořivá dramatika
Dodávateľ: L.K.Permanent, Bratislava

188/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 499 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Krásy Slovenska
Dodávateľ: Dajama, Bratislava

187/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 501 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Bibiana, Filozofia
Dodávateľ: ARES, Bratislava

186/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 494 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Priezor
Dodávateľ: Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča

185/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 516 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Nový populár
Dodávateľ: Nový populár, Bratislava

184/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 502 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Fragment
Dodávateľ: F. R. & G., Ivanka pri Dunaji

183/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 513 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Cestovateľ, Trend, Účtovníctvo
Dodávateľ: Mediaprint Kapa, Bratislava

182/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 13.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Pán učiteľ
Dodávateľ: Musica Liturgica, Bratislava

181/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 502 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Dodávateľ: Výskumný ústav detskej psychológie, Bratislava

180/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Knižnica
Dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Martin

179/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 491 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Životné prostredie
Dodávateľ: L.K. Permanent

178/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 496 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Ekonomické rozhľady
Dodávateľ: Ekonomická univerzita, Bratislava

177/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Alkoholizmus a iné závislosti
Dodávateľ: Obzor, Bratislava

176/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 491 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu IT LIB
Dodávateľ: Centrum VTI

175/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Kultúra slova, Slovenské pohľady
Dodávateľ: Matica slovenská

174/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 490 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Adiktologie
Dodávateľ: Sdružení SCAN

173/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 489 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Muzikus
Dodávateľ: Magnet Press

172/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 492 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Pevnost
Dodávateľ: Magnet Press

171/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 492 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Roľnícke noviny
Dodávateľ: PROFI PRESS SK

170/2012(vo formáte PDF, veľkosť 494 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Javisko
Dodávateľ: Národné osvetové centrum

169/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Čtenář
Dodávateľ: L.K. Permanent

168/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 495 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Dieťa
Dodávateľ: L.K. Permanent

167/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Ryby, rybky, rybičky
Dodávateľ: RRR plus

166/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 08.11.2012
Predmet: predplatné časopisu Knižná revue
Dodávateľ: L.K. Permanent

165/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 502 kB) 05.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

164/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 504 kB) 05.11.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: SLOVART-G.T.G.

163/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 511 kB) 31.10.2012
Predmet: montáž plynových kachiel
Dodávateľ: INŠTAL kúrenie plyn

162/2012(vo formáte PDF, veľkosť 496 kB) 31.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: PROHU

161/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 509 kB) 31.10.2012
Predmet: plynové kachle
Dodávateľ: Plynex - Červeňanský

160/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 521 kB) 31.10.2012
Predmet: počítačová zostava
Dodávateľ: IT SK HS

159/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 504 kB) 25.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

158/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 524 kB) 25. 10. 2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

157/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 519 kB) 25. 10. 2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ing. Ivan Lazík

156/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 542 kB) 25.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

155/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 537 kB) 24.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
Dodávateľ: LEMAX

154/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 506 kB) 24.10.2012
Predmet: predplatné časopisu
Dodávateľ: Mediaprint kapa

153/2012(vo formáte PDF, veľkosť 503 kB) 24.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Štatistický úrad

152/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 508 kB) 23.10.2012
Predmet: laminátor
Dodávateľ: Lamitec

151/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 524 kB) 15.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: AMALTEA

150/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 505 kB) 15.10.2012
Predmet: papier do kopírovacieho stroja
Dodávateľ: Marek Mikloš - TYCAN, Trnava

149/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 499 kB) 15.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

148/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 505 kB) 15.10.2012
Predmet: fólia PVC na balenie kníh
Dodávateľ: EKOFRUCT

147/2012(vo formáte PDF, veľkosť 504 kB) 15.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: INFOPRESS

146/2012(vo formáte PDF, veľkosť 528 kB) 15.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: TK Libri

145a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 510 kB) 23.10.2012
Predmet: maľovanie v priestoroch KJF
Dodávateľ: Stračár Jaroslav

145/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 484 kB) 12.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

144/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 484 kB) 12.10.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: AMALTEA, Trnava

143/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 509 kB) 12.10.2012
Predmet: CD podľa vlastného výberu
Dodávateľ: LUIGI, Trnava

142/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 510 kB) 09.10.2012
Predmet: tonery
Dodávateľ: Gasett, Trnava

141/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 497 kB) 09.10.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
Dodávateľ: Marek Mikloš - TYCAN, Trnava

140/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 08. 10. 2012
Predmet: maľovanie KJF - učebňa
Dodávateľ: Stračár Jaroslav

139/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 05. 10. 2012
Predmet: nákup kníh 
Dodávateľ: Ing. Ivan Lazík

138/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 495 kB) 05.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

137/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 495 kB) 05.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

136/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 490 kB) 05.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

135/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 517 kB) 02.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Život a zdravie, Senica

134/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 503 kB) 02.10.2012
Predmet: deratizácia objektu KJF
Dodávateľ: ISS Facility Services

133/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 520 kB) 02.10.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: ALBATROS media Slovakia

132/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 491 kB) 28.09.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

131/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 496 kB) 28.09.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

130/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 516 kB) 28.09.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

129/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 494 kB) 28.09.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Sprinton, s. r. o.

128/2012(vo formáte PDF, veľkosť 500 kB) 28.09.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

127/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 497 kB) 28.09.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

126/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 488 kB) 21.09.2012
Predmet: knihy
Dodávateľ: Panta Rhei Arkadia

125/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 509 kB) 21.09.2012
Predmet: tlačivá
Dodávateľ: EDIT PRINT

124/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 500 kB) 21.09.2012
Predmet: maľovanie v odddelní OZL
Dodávateľ: Stračár Jaroslav

123/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 501 kB) 21.09.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

122/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 489 kB) 18.09.2012
Predmet: knižný skener
Dodávateľ: EXON, s. r. o.

121/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 500 kB) 21.09.2012
Predmet: oprava bleskozvodu
Dodávateľ: Elektro-Morvay s. r. o.

120/2012(vo formáte PDF, veľkosť 500 kB) 21.09.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

119/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 501 kB) 21.09.2012
Predmet: predplatné časopisu
Dodávateľ: Pamico

118/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 35 kB) 17.09.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

117/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 36 kB) 17.09.2012
Predmet: toner
Dodávateľ: Marek Mikloš - TYCAN, Trnava

116/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 915 kB) 17.09.2012
Predmet: kancelárske potreby
Dodávateľ: LEMAX, Trnava

114/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 36 kB) 30.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Sprinton, s. r. o.

113/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 35 kB) 30.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

112a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 36 kB) 17.09.2012
Predmet: dezinsekcia
Dodávateľ: INSEKTA

112/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 28.08.2012
Predmet: Toner
Dodávateľ: Marek Mikloš - TYCAN, Trnava

111/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 28.08.2012
Predmet: kancelárske potreby
Dodávateľ: Repro

110/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 27.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

109/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 27.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Sprinton, s. r. o.

108/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 27.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Sprinton, s. r. o.

107/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 27.08.2012
Predmet: Scanner CCD
Dodávateľ: Alef, Bratislava

106/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 27.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

105/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 39 kB) 14.08.2012
Predmet: Bibliobox, vozík k biblioboxu
Dodávateľ: LSE Integration 

104/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 36 kB) 21.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: TK Libri

103/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 21.08.2012
Predmet: predplatné časopisu
Dodávateľ: F. R. & G., spol. s. r. o. 

102/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 36 kB) 09.08.2012
Predmet: Knižničný spravodajca
Dodávateľ: Tlačové štúdio Váry

101/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 36 kB) 09.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Sprinton, s. r. o.

100/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 36 kB) 09.08.2012
Predmet: papier do kopírovacieho stroja
Dodávateľ: Marek Mikloš - TYCAN, Trnava

99/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 09.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

98/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 36 kB) 09.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

97/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 09.08.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

96a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 37 kB) 23.08.2012
Predmet: Predplatné časopisov
Dodávateľ: Poradca podnikateľa

96/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 36 kB) 09.08.2012
Predmet: tepovanie
Dodávateľ: SUPERLUX

95/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 1115 kB) 07.08.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Sprinton, s. r. o.

94/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 470 kB) 26.07.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

93a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 36 kB) 09.08.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ikar

93/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 403kB) 26.07.2012
Predmet: oprava kopirovacieho stroja
Dodávateľ: TYCAN

92/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 464kB) 26.07.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

91/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 491kB) 13.07.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Literarnyklub

90/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 496 kB) 12.07.2012
Predmet: nákup kníh 
Dodávateľ: Ing. Ivan Lazík

89/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 494 kB) 12.07.2012
Predmet: nákup kníh 
Dodávateľ: YESFIN, Bratislava

88/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 485 kB) 13.07.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

87/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 519 kB) 03.07.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ikar

86/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 519 kB) 03.07.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

85a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 484 kB) 13.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
Dodávateľ: LEMAX, Trnava

85/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 509 kB) 03. 07. 2012
Predmet: laminovacie fólie
Dodávateľ: Lamitec, Bratislava

84/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 507 kB) 03. 07. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: TK Libri, Trnava

83/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 504 kB) 26. 06. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ing. Ivan Lazík

82/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 507 kB) 25.06.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

81/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 511 kB) 25.06.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: AMALTEA, Trnava

80/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 525 kB) 14.06.2012
Predmet: skartovačka
Dodávateľ: OfficeLand, Bratislava

79/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 512 kB) 12.06.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: BeneLibri.sk

78/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 510 kB) 12.06.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ikar a.s.

77/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 508 kB) 12.06.2012
Predmet: seminár
Dodávateľ: Agentúra Apollo, Bratislava

76a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 514 kB) 14.06.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ikar a.s.

76/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 506 kB) 12.06.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: SLOVART-G.T.G.

75a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 516 kB) 14.06.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ikar a.s.

75/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 502 kB) 12.06.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

74/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 509 kB) 07. 06. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ing. Ivan Lazík

73/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 519 kB) 07.06.2012
Predmet: umelecký program
Dodávateľ: Túlavé divadlo, Zeleneč

72/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 506 kB) 05.06.2012
Predmet: vypracovanie projektu
Dodávateľ: ARS - projekt

71a/2012(vo formáte PDF, veľkosť 524 kB) 13.06.2012
Predmet: predplatné časopisov
Dodávateľ: Slovenská pošta, Banská Bystrica

71/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 05.06.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: ALBATROS media Slovakia

70/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 499 kB) 05.06.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

69/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 520 kB) 05.06.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

68/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 511 kB) 05.06.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

67/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 510 kB) 05.06.2012
Predmet: predplatné periodík
Dodávateľ: Mediaprint Kapa

66/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 505 kB) 01.06.2012
Predmet: väzba úbytkového zoznamu
Dodávateľ: Kniharstvo Hanzlík, Trnava

65/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 504 kB) 31.05.2012
Predmet: oprava bezpečnostnej brány
Dodávateľ: ORIS, Trnava

64/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 503 kB) 30.05.2012
Predmet: fólia na balenie kníh
Dodávateľ: EKOFRUCT, Trnava

63/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 521 kB) 24.05.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: ALBATROS media Slovakia

62/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 517 kB) 24.05.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ikar a.s.

61/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 515 kB) 24.05.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

60/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 507 kB) 22. 05. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ing. Ivan Lazík

59/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 500 kB) 22.05.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

58a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 497 kB) 30.05.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Malé centrum, Bratislava

58/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 508 kB) 30.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
Dodávateľ: LEMAX, Trnava

57/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 513 kB) 15.05.2012
Predmet: fotovalec, zásobník tonera
Dodávateľ: Marek Mikloš - TYCAN, Trnava

56/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 505 kB) 15.05.2012
Predmet: knihy
Dodávateľ: Sprinton, s. r. o.

55/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 510 kB) 16.05.2012
Predmet: hudobná produkcia
Dodávateľ: Katarína Feldeková

54/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 511 kB) 15.05.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: ALBATROS media Slovakia

53/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 494 kB) 15.05.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ikar a.s.

52/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 497 kB) 15.05.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

51/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 510 kB) 10.05.2012
Predmet: prečalúnenie kresiel
Dodávateľ: Baltazár Kiss

50/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 516 kB) 09.05.2012
Predmet: knihy
Dodávateľ: Sprinton, s. r. o. 

49/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 508 kB) 09.05.2012
Predmet: CD Proglas
Dodávateľ: Vydavateľstvo Don Bosco

48a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 512 kB) 10.05.2012
Predmet: papier do kopírovacieho stroja
Dodávateľ: Marek Mikloš - TYCAN, Trnava

48/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 495 kB) 02.05.2012
Predmet: oprava PC
Dodávateľ: Deltanet s. r. o. 

47/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 510 kB) 30.04.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

46/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 502 kB) 30.04.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

45/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 501 kB) 23.04.2012
Predmet: skartovanie registratúrnych dokladov
Dodávateľ: Patex, spol. s. r. o. 

44/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 491 kB) 18.04.2012
Predmet: knihy
Dodávateľ: Národní knihovna, Česká republika

43/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 500 kB) 16.04.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Malé centrum, Bratislava

42/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 494 kB) 11.04.2012
Predmet: deratizácia objektu KJF
Dodávateľ: ISS Facility Services

41a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 506 kB) 26.04.2012
Predmet: knihy
Dodávateľ: SLNCE - Jozef Zrnek

41/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 490 kB) 02.04.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

40/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 486 kB) 02.04.2012
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Malé centrum, Bratislava

39/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 495 kB) 30.03.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

38/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 30.03.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

37/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 30.03.2012
Predmet: dodávanie dokumentov cez MVS
Dodávateľ: Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

36/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 496 kB) 30.03.2012
Predmet: dodávanie dokumentov cez MVS
Dodávateľ: Univerzitná knižnica, Bratislava

35/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 31 kB) 26.03.2012
Predmet: toner do kopírovacieho stroja
Dodávateľ: Marek Mikloš - TYCAN, Trnava

34/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 498 kB) 22.03.2012
Predmet: tlač publikácie
Dodávateľ: Ivan Klescht, Trnava

33/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 494 kB) 22.03.2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ikar a.s.

32/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 22.03.2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

31/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 505 kB) 20.03.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: ALBATROS media Slovakia

30/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 515 kB) 14.03.2012
Predmet: kancelárske potreby
Dodávateľ: LEMAX, Trnava

29/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 503 kB) 14.03.2012
Predmet: kancelársky papier
Dodávateľ: TYCAN Mikloš, Trnava

28/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 503 kB) 14. 03. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ing. Ivan Lazík

27/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 492 kB) 13. 03. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: FORZA Slovakia

26/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 488 kB) 13. 03. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

25/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 504 kB) 09. 03. 2012
Predmet: plošná inzercia
Dodávateľ: Petit Press

24/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 490 kB) 05.03.2012
Predmet: kancelársky papier
Dodávateľ: LEMAX, Trnava

23/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 490 kB) 05.03.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

22/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 492 kB) 05. 03.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: ALBATROS media Slovakia

21/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 483 kB) 05. 03. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

20/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 495 kB) 05. 03. 2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

19a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 502 kB) 13.03.2012
Predmet: práva na používanie verzie mzdového  programu
Dodávateľ: VEMA, Bratislava

19/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 482 kB) 21.02.2012
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: ALBATROS media Slovakia

18/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 482 kB) 20.02.2012
Predmet: papier do kopírky Canon
Dodávateľ: TYCAN Mikloš, Trnava

17/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 487 kB) 20. 2. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Občianske združenie Marhát

16/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 476 kB) 20. 2. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Pemic

15/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 479 kB) 20. 2. 2012
Predmet: nákup kníh podľa vlastného výberu
Dodávateľ: Ikar a.s.

14/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 494 kB) 20. 2. 2012
Predmet: knihy podľa vlastbného výberu
Dodávateľ: PROHU, Liptovský Ján

13/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 494 kB) 9. 2. 2012
Predmet: väzba časopisov
Dodávateľ: Knihárstvo Hanzlík, Trnava

12/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 493 kB) 6. 2. 2012
Predmet: promostolík na publikácie
Dodávateľ: Artea N. 1, Trnava

11/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 481 kB) 3.2.2012
Predmet: licencie na antivirovú ochranu
Dodávateľ: ESET

10a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 486 kB) 20.2.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

10/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 481 kB) 3.2.2012
Predmet: kancelárske potreby
Dodávateľ: LEMAX, Trnava

9a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 480 kB) 20. 2. 2012
Predmet: potlač a olep bibliboxu
Dodávateľ: Artea N. 1, Trnava

9/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 485 kB) 27.01.2012
Predmet: školenie VEMA
Dodávateľ: VEMA, Bratislava

8a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 480 kB) 16.2.2012
Predmet: knihy
Dodávaeľ: MARI - Marian Moncman

8/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 481 kB) 3.2.2012
Predmet: tlač publikácie
Dodávateľ: Ivan Klescht, Trnava

7/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 491 kB) 3.2.2012
Predmet: toaletný papier
Dodávateľ: CWS servis

6/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 489 kB) 26.01.2012
Predmet: kamerový systém
Dodávateľ: Ľuboš Jambor, Trnava

5a/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 486 kB) 20.02.2012
Predmet: toner do kopírky Canon
Dodávateľ: TYCAN Mikloš, Trnava

5/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 447 kB) 31.01.2012
Predmet: siganlizačné zabezpečnie
Dodávateľ: Ľuboš Jambor, Trnava

4/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 473 kB) 31.01.2012
Predmet: elektromontážne práce
Dodávateľ: Elekrotmontážne práce, Trnava

3/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 503 kB) 24.01.2012
Predmet: kancelársky papier
Dodávateľ: LEMAX, Trnava

2/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 443 kB) 09.01.2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

1/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 443 kB) 09. 01. 2012
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

 

 

2011

259/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 489 kB) 16. 12. 2011
Predmet: Bibliobox
Dodávateľ: LSE Integration, Bratislava

248/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 676 kB) 24. 11. 2011
Predmet: kamerový systém
Dodávateľ: Ľuboš Jambor, Trnava

244/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 455 kB) 21. 11. 2011
Predmet: 3 x osobný počítač s OSD, 3 x monitor
Dodávateľ: Deltanet, Trnava

241/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 399 kB) 16.11. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Malé centrum, Bratislava

237/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 446 kB) 16.11. 2011
Predmet: EMS ochrany knižničného fondu
Dodávateľ: Oris Plus, Trnava 

233/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 441kB) 07.11. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

229/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 440 kB) 08. 11. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

228/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 827 kB) 08.11.2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

175/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 469 kB) 16.09. 2011
Predmet: periodikum Bibiana
Dodávateľ: ARES, Bratislava

158/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 115 kB) 13.09. 2011
Predmet: rekonštrukcia osvetlenia v oddelení beletrie
Dodávateľ: EDECOM, Trnava

138/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 113 kB) 18.08. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: BeneLibri a.s. Pezinok

133/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 147 kB) 15. 08. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

132/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 146 kB) 15. 08. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

121/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 153 kB) 18. 07. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

120/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 156 kB) 18. 07. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

114/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 154 kB) 28.6. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: ACADEMIA

113/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 150 kB) 28.6. 2011
Predmet: nákup kníh 
Dodávateľ: ELITA

112/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 154 kB) 28.6. 2011
Predmet: výstavný stánok
Dodávateľ: Incheba

87/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 21.4. 2011
Predmet: ozvučovací systém
Dodávateľ: BS Acoustic Radošovce

86/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 21.4. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ing. Zuzana Kubová

85/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 69 kB) 21.4. 2011
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
Dodávateľ: TYCAN Mikloš

84/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 69 kB) 21.4. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: ASET ONE

83/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 76 kB) 21.4. 2011
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
Dodávateľ: GOPAP

82/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 5.4. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Prokat

81/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 86 kB) 5.4. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

80/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 86 kB) 5.4. 2011
Predmet: mobilný telefón
Dodávateľ: Slovak Telecom

79/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 79 kB) 30. 03. 2011
Predmet: kancelársky papier
Dodávateľ: GOPAP

78/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 81 kB) 30. 03. 2011
Predmet: papier do kopírky
Dodávateľ: TYCAN Mikloš

77/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 79 kB) 30. 03. 2011
Predmet: strávné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

76/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 30. 03. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

75/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 24. 03. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ing. Ivan Lazík

74/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 24. 03. 2011
Predmet: toner IBM Infoprint 1612
Dodávateľ: A Toner

72/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 86 kB) 24. 03. 2011
Predmet: znalecký posudok na auto
Dodávateľ: Ing. Jurina Rastislav

71/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 79 kB) 24. 03. 2011
Predmet: inzerát
Dodávateľ: Webhouse

70/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 131 kB) 24. 03. 2011
Predmet: tlač publikácie Ján Stacho
Dodávateľ: Ivan Klescht

69/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 24. 03. 2011
Predmet: informačný panel
Dodávateľ: Artea

68/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 86 kB) 24. 03. 2011
Predmet: tonery
Dodávateľ: GASETT

67/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 91 kB) 24. 03. 2011
Predmet: osobný automobil
Dodávateľ: Autoservis Dunajská Streda

66/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 87 kB) 24. 03. 2011
Predmet: oprava PC
Dodávateľ: Deltanet Trnava

65/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 87 kB) 24. 03. 2011
Predmet: pracovný ochranný odev
Dodávateľ: Lukáš Minarovič Trnava

64/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 24. 03. 2011
Predmet: odosielacie formuláre na slepeckú poštu
Dodávateľ: ROTAP Trnava

63/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 16. 03. 2011
Predmet: deratizácia
Dodávateľ: ISS Facility Servic

62/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 16. 03. 2011
Predmet: PVC fólia na balenie kníh
Dodávateľ: Záhradkárske služby Trnava

61/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 89 kB) 16. 03. 2011
Predmet: statický posudok na regále
Dodávateľ: ARS - projekt Trnava

60/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 81 kB) 16. 03. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ing. Ivan Lazík

59/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 86 kB) 16. 03. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

58/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 16. 03. 2011
Predmet: kancelársky materiál
Dodávateľ: GO-PAP

57/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 16. 03. 2011
Predmet: poštovné
Dodávateľ: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

56/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 83 kB) 16. 03. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

55/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 83 kB) 16. 03. 2011
Predmet: počítačová zostava + OS
Dodávateľ: Deltanet

54/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 16. 03. 2011
Predmet: odstránenie revíznych závad
Dodávateľ: Elektro-Morvay

53/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 89 kB) 16. 03. 2011
Predmet: demontáž plynových zariadení
Dodávateľ: PLYNSERVIS

52/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 86 kB) 03. 03. 2011
Predmet: oprava faxu
Dodávateľ: Thera Comm 

51/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 89 kB) 03. 03. 2011
Predmet: toner a papier do kpírky Canon
Dodávateľ: TYCAN - Mikloš 

49/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 86 kB) 03. 03. 2011
Predmet: školenie pracovníkov
Dodávateľ: Ing. Ivan Sýkora

48/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 02. 03. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

47/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88,8 kB) 24. 02. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: LE Cheque dejeuner

46/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 86,5 kB) 24. 02. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

45/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 90,9 kB) 22. 02. 2011
Predmet: informačné tabuľky
Dodávateľ: FIRECONTROL

44/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 22. 02. 2011
Predmet: predplatné periodík
Dodávateľ: Slovenská pošta

43/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85,5 kB) 14. 02. 2011
Predmet: kancelárske potreby
Dodávateľ: GOPAP

42/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88,9 kB) 14. 02. 2011
Predmet: tonery
Dodávateľ: Gasett

41/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 84,8 kB) 14. 02. 2011
Predmet: predplatné časopisu
Dodávateľ: Ústav informatiky a prognóz školstva

40/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 87,2 kB) 18. 02. 2011
Predmet: predplatné časopisov
Dodávateľ: SAP s.r.o

39/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 84,2 kB) 18. 02. 2011
Predmet: predplatné časopisu
Dodávateľ: Musica Liturgica

38/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 87,9 kB) 14. 02. 2011
Predmet: predplatné časopisu
Dodávateľ: LK Permanent

37/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88,4 kB) 14. 02. 2011
Predmet: predplatné časopisu
Dodávateľ: Nový populár

35/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 89,6 kB) 7. 02. 2011
Predmet: objednávka časopisov
Dodávateľ: SNK Martin

34/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 89,7 kB) 14. 02. 2011
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
Dodávateľ: Rezbárik 

33/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 90,2 kB) 14. 02. 2011
Predmet: toner
Dodávateľ: Tycan

32/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 91,6 kB) 7. 02. 2011
Predmet: reklamný vývesný štít
Dodávateľ: Artea

31a/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88,9 kB) 9. 02. 2011
Predmet: predplatné časopisu
Dodávateľ: Obzor

30/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 83,8 kB) 10. 02. 2011
Predmet: objednávka knihy
Dodávateľ: ARTFORUM

36/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 84,3 kB) 14. 02. 2011
Predmet: objednávka knihy
Dodávateľ: SNK Martin

29/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 89,1 kB) 7. 02. 2011
Predmet: objednávka kníh
Dodávateľ: TRANOSCIUS

28a/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 90,3 kB) 7. 02. 2011
Predmet: predplatné časopisu
Dodávateľ: Aleph

28/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 10. 02. 2011
Predmet: nákup kníh
Dodávateľ: Univerzita Komenského Bratislava

27/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 10. 02. 2011
Predmet: kopírovací papier
Dodávateľ: TYCAN Mikloš Trnava

26/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 86 kB) 10. 02. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: Le Chegue dejeuner

25/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 10. 02. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXX

24/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 10. 02. 2011
Predmet: objednávka periodík
Dodávateľ: PROFI PRESS SK

23/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 172 kB) 10. 02. 2011
Predmet:  Nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

22/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 857kB) 10. 02. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ:  ACADEMIA

21/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 88 kB) 10. 02. 2011
Predmet: servis tlačiarní Minolta PP 1300
Dodávateľ: KH technik

20/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 87 kB) 10. 02. 2011
Predmet: Nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

19/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 10. 02. 2011
Predmet: Nákup kníh
Dodávateľ: Pemic

18/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 90 kB) 10. 02. 2011
Predmet: Nákup kníh
Dodávateľ: Ing. Ivan Lazík

17/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 87 kB) 10. 02. 2011
Predmet: seminár PAM
Dodávateľ:  VEMA

16/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: Nákup kníh
Dodávateľ: MODUL

15/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: Nákup kníh
Dodávateľ: Ikar

14/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: Revízia zabezpečovacej siete
Dodávateľ: Jambor Ľuboš

13/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: objednávka periodík
Dodávateľ: Ekonomická univerzita

12/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: objednávka periodík
Dodávateľ: Matica slovenská

11/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: objednávka periodík
Dodávateľ: ARES

10/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: objednávka periodík
Dodávateľ: DAJAMA

09/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: objednávka periodík
Dodávateľ: Slovenská knižnice pre nevidiacich v Levoči

08/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: kancelárske potreby
Dodávateľ: GOPAP

07/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: objednávka periodík
Dodávateľ: LK Permanent

06/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: objednávka periodík
Dodávateľ: sdružení SCAN

05/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: kopírovací papier
Dodávateľ: TYCAN Mikloš

04/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: objednávka periodík
Dodávateľ: LK Permanent

03/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: servis kopírky Canon
Dodávateľ: TYCAN

02/2011 (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: hosting domény
Dodávateľ: EUROIT

01/2011  (vo formáte PDF, veľkosť 85 kB) 03. 02. 2011
Predmet: stravné lístky
Dodávateľ: DOXXPo
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
 
1
2
3
7
8
12
14
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Od 2. septembra je oddelenie pre deti otvorené už od 8.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet