Odborná literatúra

Knihy a zborníky

ČERKALOVÁ Ingrid
Základy biblioterapie a arteterapie. - Bratislava: Partner – Čižmárová, 2012. - 28 s. - ISBN 978-8089183-85-2.

HORŇÁKOVÁ Marta
Liečebná pedagogika. - Bratislava: Perfekt, 1999. - 187 s. - ISBN 80-8046-126-0.

HORŇÁKOVÁ Marta
Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie. - Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2007. - 175 s. - ISBN 978-80-89185-28-3.

KOVÁČOVÁ, Barbora, VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara
Biblioterapia v ranom a predškolskom veku. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 160 s. ISBN 978-80-223-4487-6.

MAJZLANOVÁ Katarína
Dramatoterapia v liečebnej pedagogike
Bratislava : Iris , 2004. - 198 s. - ISBN 80-89018-65-3.

MAJZLANOVÁ Katarína
Základy biblioterapie pre knihovníkov. - Zvolen : Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, 2017. - 55 s. - ISBN 978-80-85136-58-6.
Dostupné na http://www.kskls.sk/domain/b5/files/edicia/zaklady_biblioterapie_pre_knihovnikov_2017.pdf

MAZANOVÁ Natália
Scenáre k tvorivým stretnutiam  s deťmi. - Martin: Trenčianska knižnica, 2014. - 120 s. - ISBN 978-80-970783-3-1.

Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice : Elektronický zborník príspevkov zo seminára / Zost. vana Gálusová. - Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-88695-36-3 . - Dostupné na http://www.kniznicatrnava.sk/sk/biblioterapia/

NAGYOVÁ Andrea
Liečivé príbehy lienky Danielky alebo prvá pomoc pre rodičov. - Nové Zámky: Psychoprof, 2013. - 136 s. - ISBN 078-80-89322-14-5.

PILARČÍKOVÁ- HÝBLOVÁ Slávka
Biblioterapia. - Liptovský Mikuláš: vl. n., 1997. - 72 s. - ISBN 80-967875-4-3.

PRILLINGER Jozef
Liečebnica. - Malacky : Public, 1999. - 191 s. - ISBN 80-968126-0-2.

 

Články a state zo zborníkov

CZAJKOWSKI  Franciszek
Niektoré otázky metodológie špeciálneho knihovníctva.
In: Knižnice a informácie. ISSN 0322-807-X , roč. 29, č. 9 (1997), s. 344-347.

DUBECKÁ Tatiana
Biblioterapia v praxi – prieskum.
In: IT lib. ISSN 1335-793X, roč. 20, č. 5 (2016), s. 59-62.

GAJDOŠOVÁ Eva
Spolupráca školského psychológa s rodičmi a žiakmi.
In: Rodina a škola. ISSN 0231-6463, roč. 43, č. 5 (1996), s. 15.    

HRICOVÁ Barbora
Terapia  ako  ju  nepoznáme.
In: Dieťa.  ISSN 1335-0919, roč. 21, č. 3 (2015), s. 62-63.

HRICOVÁ Barbora
Terapia ako ju nepoznáme: Animoterapia – zvierací záchranári v akcii.
In: Dieťa. ISSN 1335-0919, roč. 21, č. 11 (2015), s. 62-65

HRICOVÁ Barbora
Terapia ako ju nepoznáme: Kamarátka bábka – sprievodkyňa detskou fantáziou.
In: Dieťa.  ISSN 1335-0919, roč. 22, č. 3 (2016), s. 26-27.

HRICOVÁ Barbora
Terapia ako ju nepoznáme: Terapia hrou – zobúdzanie nášho vnútorného dieťaťa.
In: Dieťa.  ISSN 1335-0919, roč. 22, č. 4 (2016), s. 42-43.

HRICOVÁ Barbora
Terapia ako ju nepoznáme: Terapia hrou: Prirodzená hra.
In: Dieťa. ISSN 1335-0919, roč. 22, č. 5 (2016), s. 36-37.

JANCZSAK Barbara
Biblioterapia – teória a prax.
In: Knižnica. ISSN 1335-7026, roč. 7 (2006),  s. 7-10.

KOVÁČOVÁ Barbora
Biblioterapia.
In: Pán učiteľ. ISSN 1336-7161, roč1, č. 9 (2006), s. 28.

KOVÁČOVÁ Barbora
Z rozprávky do rozprávky: predškolák a „čítanie“ - pracujeme  s knihou.
In: Dieťa nielen pre rodičov. ISSN 1335-0919, roč. 11, č. 9 (2005), s. 71.

KOVÁČOVÁ Barbora
Z rozprávky do rozprávky alebo príprava dieťaťa na rozvoj čitateľských zručností.
In: Dieťa nielen pre rodičov. ISSN 1335-0919, roč. 11, č. 6 (2005), s. 71-72.

KRÁĽOVÁ Darina
Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice.
In: Knižničný spravodajca, roč. 39, č. 1(2012), s. 6-8.

KRÁĽOVÁ Darina
Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. ISSN  1335-7905, roč. 20, č. 3 (2012), s. 42-44.

KUTAŠOVIČOVÁ  Alžbeta
Biblioterapia v knižnici.
In: Bardejovský knihovník: knižničný spravodajca pre obecné knižnice  okresu Bardejov, č. 1 (2009), s. 39-40.

MAJZLANOVÁ Katarína
Biblioterapia a dramatoterapia pri liečbe ľudí závislých od alkoholu.
In: Výchova verzus terapia. Bratislava: Univerzitas Komenského, 2011. S. 43-55.  ISBN 978-80223-3006-0

MAJZLANOVÁ  Katarína
Biblioterapia.
In: Liečebná pedagogika: Zborník z odborného seminára konaného dňa 16.-18.3.1994. „Nové trendy v liečebnej pedagogike“. Pedagogická fakulta UK a Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu SR, S. 48-50.

SEDLÁKOVÁ Alena
Snehulienka a iné umelecké ilustrácie – vizuálne komunikačné prostriedky v individuálnom terapeutickom programe.
In: Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie: Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 21.9.2011 na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. s. 229-236

VILLÁNYI  Rozsa
Možnosti biblioterapie pri výchove čitateľa.
In: Knižnica. ISSN 1335-7026, roč. 7, č. 8 (2006), s. 18-20.

ZBONČÁKOVÁ Dana
Biblioterapia.
In: Knižnice a informácie. ISSN 0322-807-X, roč. 26, č. 1(2004), s. 7-10Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet