Podmienky literárnej súťaže

Literárny klub BERNOLÁK pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave

v spolupráci s Mestom Trnava, Divadlom Janka Palárika, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka KULTÚRA v Bratislave


v y h l a s u j ú


XIX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

O Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2016/2017

Základné delenie : 

  • poézia
  • próza


Súťažné kategórie :

I.   kategória žiaci a študenti do 15 rokov 
II.  kategória od 16 do 30 rokov 
III. kategória od 31 rokov vyššie


Podmienky súťaže :

Do súťaže sa môžu prihlásiť autori so svojou nepublikovanou tvorbou poézie a prózy.

Súťaž nie je anonymná, práce sa nevracajú.

Zaslať možno 5 básní, alebo krátke prózy v maxim. rozsahu 5 strán, t.j. 150 riadkov.

Práce je potrebné zaslať štvormo, riadne rozdelené a zopäté do štyroch samostatných častí. Na vrchnom liste každej jednej časti v pravom hornom rohu uviesť presné údaje: meno, priezvisko, adresu, vek, kategóriu (poézia, próza). Taktiež treba na vrchnom liste uviesť obsah: názvy jednotlivých básní, resp. poviedok. Každý samostatný list označiť v pravom hornom rohu menom autora.

Uzávierka prác je do 17. marca 2017


Práce na obálke označte „literárna súťaž“ a zasielajte na adresu:

Miestny odbor Matice slovenskej 

Trojičné námestie 2, v DJP

917 01 Trnava 

Bližšie informácie na čísle 0905/852788

U p o z o r n e n i e :

Práce po uzávierke nebudú do súťaže prijaté.

Práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené formálne náležitosti, nebudú hodnotené.

Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v Katolíckych novinách, Slovenských národných novinách, dvojtýždenníku KULTÚRA, ako aj v regionálnych periodikách.

Predpokladaný dátum vyhodnotenie súťaže je máj 2015.

Na vyhodnotenie sú pozývaní iba ocenení účastníci.

Niekoľko slov za organizátorov :
Celoslovenská súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva je v médiách označovaná za medzinárodnú. Do predchádzajúcich ročníkov sa prihlásili autori zo Slovenska, z Talianska, Španielska, Francúzska, Čiech a z Kanady. Výsledky súťaže z XI., XII, XIII. a XIV. ročníka boli publikované v celoslovenskom zborníku, ktorý vydáva Osvetový ústav Bratislava z celoslovenských literárnych súťaží na Slovensku.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

.Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet