Povinný výtlačok - periodiká

1.        

Academia

1997-2006

2.        

Acta avionica

2001-2004

3.        

Acta electortechnica et informatica

2001-2005

4.        

Acta facultatis theologicae UK

2001-2004

5.        

Acta fytotechnica et zootechnica

2000-2003

6.        

Acta horticultuare et regiotectuare

2000-2003

7.        

Acta Hydrologica Slovaca

2000-2003

8.        

Acta chemotherapeutica

1998-2004

9.        

Acta Medica Christiana Slovaca

2000-2001

10.    

Acta Medica Martiniana

2002-2003

11.    

Acta Mechanica Slovaca

2000-2005, 2010-2011

12.    

Acta Metallurgica Slovaca

2002-2003

13.    

Acta Montanistica Slovaca

2000-2002

14.    

Acta oeconomica et informatica

2000-2003

15.    

Acta Physica Slovaca

1997-2003

16.    

Acta Spondylologica

2002

17.    

Acta technologica agriculturae

2000-2003

18.    

Acta virologica

1997-2003

19.    

Acupunctura Bohemo Slovaca

2000-2002

20.    

Alergo

2000-2003

21.    

Arch

1997-2004

22.    

Architektúra a urbanizmus

2000-2004

23.    

Aspekt

1996-2001

24.    

Ateroskleróza

1997-2005

25.    

Bezpečná práca

2000-2004

26.    

Bezpečnosť práce

1999-2000, 2003

27.    

Biatec

1997-2004

28.    

Biologia

1997-2003

29.    

Biológia ekológia chémia

1998-2004

30.    

Bioptická a cytologická revue

2001-2002

31.    

Bratislavské lekárske listy

1997-2003

32.    

Bulletin pre cestovný ruch

1999-2003

33.    

Bulletin SAIA

1996-2004

34.    

Bulletin slovenskej advokácie

1998-2005

35.    

Cestovateľ

1997-2004

36.    

Designum

1997-2002

37.    

Detský lekár

2000-2007

38.    

Diabetes a obezita

2001-2005

39.    

Diabetik

2002-2005

40.    

Dieťa

1997-2003

41.    

Divadlo v medzičase

1996-1997, 1999-2001

42.    

Domino fórum

1998-2003

43.    

Dotyky

1998-2001

44.    

Drevo

1997-2001

45.    

EE

2001-2004

46.    

Enviromagazín

1996-2003

47.    

Etnologické rozpravy

1998-2002

48.    

Euromagazín

199-2004

49.    

Európsky trend

2000-2001

50.    

Extra plus

1998-2000

51.    

Farmaceutický obzor

2001-2006

52.    

Filologická revue

2000-2004

53.    

Filozofia

1997-2004

54.    

Fórum architektúry

2001-2004

55.    

Geodetický a kartografický obzor

2001-2004

56.    

Geografický časopis

1997, 2000-2003

57.    

Geriatria

2001-2005

58.    

Helminthologia

1997-1998, 2000-2003

59.    

História

2001-2005

60.    

Historická revue

1996-2003

61.    

Historický časopis

1997-1998, 2000-2003

62.    

Historický zborník

2001-2002

63.    

Hmyz

2001-2003

64.    

Human affairs

1997-1998, 2000-2003

65.    

Humanita

1998

66.    

Chemické rozhľady

2001-2003

67.    

Chemické zvesti

1997-1998, 2000-2003

68.    

Chirurgický spravodaj

1998-2000

69.    

Choroby hlavy a krku

1997-2005

70.    

IBC

2001-2005

71.    

Info sestra

2000-2002

72.    

Informatika v škole

1997-2003

73.    

InfoTour

2001-2003

74.    

InfoWare

1997-2000

75.    

Interná medicína

2001-2004

76.    

Interní medicína pro praxi

2004-2005

77.    

Intervenční a akutní kardiologie

2003-2005

78.    

Investor

2001-2006

79.    

Inžinierske stavby

1997-2003

80.    

Jama

2001-2005

81.    

Javisko

1997-2003

82.    

Justičná revue

1997-2003

83.    

Kardiológia

2001-2003

84.    

Kardiológia pre prax

2003-2004

85.    

Katolícke noviny

1998-2004

86.    

Klinická farmakologie a farmacie

2003-2005

87.    

Klinická imunológia a alergológia

1998, 2001-2005

88.    

Kompetencie a úlohy územnej samosprávy

2000-2003

89.    

Konzílium

2000-2002

90.    

Kormorán

1998-2002

91.    

Kovové materiály

1995-1996, 2001-2003

92.    

Kritika a kontext

1996, 2009

93.    

Kultúra

1998-2001

94.    

Kultúrny život

2000-2001

95.    

Kvalita

1997-2003

96.    

Laboratórna diagnostika

1997-2004

97.    

Lekárnické listy

1999-2004

98.    

Lekársky obzor

1998-2004

99.    

Lesnícky časopis

1996-1997, 2000

100.                 

Liečivé rastliny

1998-1999, 2001-2004

101.                 

Manažér

1997-1999, 2001-2005

102.                 

Medicínsky monitor

2001-2005

103.                 

Médium

2000-2003

104.                 

Medzinárodné otázky

1997-2003

105.                 

Meteorológia a klimatológia

2002-2008

106.                 

Meteorologický časopis

1998-2008

107.                 

Mládež a spoločnosť

1996-2000

108.                 

Múzeum

1998-2003

109.                 

Národná osveta

1998-2000

110.                 

Neurológia pre prax

2002-2005

111.                 

Nota bene

2001-2005

112.                 

Nové slovo

1997-1998

113.                 

Noviny pre grafický priemysel

2001-2009

114.                 

Nozokomiálne nákazy

2002-2005

115.                 

Obecné noviny

1998-2005

116.                 

Odpady

2001-2003

117.                 

Ochrana prírody Slovenska

2001-2003

118.                 

Organon F

2001-2004

119.                 

OS - Fórum občianskej spoločnosti

1997-2004

120.                 

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

2003-2005

121.                 

Otázky žurnalistiky

1997-1998, 2000-2003

122.                 

Pamiatky a múzeá

1997-2003

123.                 

Pedagogické rozhľady

1998-2004

124.                 

Pediatrie pro praxi

2004-2005

125.                 

Policajná teória a prax

2001-2003

126.                 

Politické vedy

1998, 2000-2005

127.                 

Powder metallurgy progress

2002-2005

128.                 

Práca a sociálna politika

1997-2003

129.                 

Právny obzor

1997-2003

130.                 

Profit

1998-2004

131.                 

Psychiatria

1997-2003

132.                 

Psychiatria pre prax

2002-2005

133.                 

Psychofórum

2001-2003, 2005

134.                 

Rehabilitácia

1998-2005

135.                 

Respiro

1999-2004

136.                 

Revue medicíny v praxi

2003-2006

137.                 

Revue profesionálnej sestry

1998-2003

138.                 

Rheumatologia

1997, 2000-2003

139.                 

Romboid

1997-2001

140.                 

Sexuológia

2001-2005

141.                 

Slavica Slovaca

1996-2003

142.                 

Slovak review

1996-2003

143.                 

Slovenská archeológia

1995-2003

144.                 

Slovenská gynekológia a pôrodníctvo

1998-2003

145.                 

Slovenská literatúra

1997-1998, 2000-2003

146.                 

Slovenská pedagogika

1998-1999

147.                 

Slovenská reč

1997-1998, 2000-2004

148.                 

Slovenské divadlo

1997-2003

149.                 

Slovenský lekár

2002-2005

150.                 

Slovenský národopis

1997-1998, 2000-2003

151.                 

Slovenský zdravotník

1997-2002

152.                 

Sociológia

1997-1998, 2000-2003

153.                 

Solid Europe

2001-2005

154.                 

Strojárstvo

1998-2004

155.                 

Strojnícky časopis

2001-2005

156.                 

Studia pneumologica et phtiseologica

1997-2001

157.                 

Škola - manažment, ekonomika,  legislatíva

1998-2005

158.                 

Technika

2004-2006

159.                 

TP & TP

2002-2005

160.                 

Trend

1997-2004

161.                 

Trištvrte revue

1999-2002

162.                 

Tvorba T

1997, 1999-2000,  2002

163.                 

Verejná správa

1997-2003

164.                 

Verejná správa a spoločnosť

2000-2001

165.                 

Vlna

2000-2003

166.                 

Vojenská história

1997-2004

167.                 

Závislosť

1995-2001

168.                 

Zmena

1998-2000

169.                 

Zdravotnícke noviny

1997-2003

170.                 

Zrno

2001-2004, 2007-2008

171.                 

Životné prostredie

1997-2003

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet