Podujatia pre materské a základné školy

 

 

 

Oddelenie detskej literatúry Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave ponúka na školský rok 2019/2020

Hodiny informačnej prípravy pre MŠ, ZŠ, osemročné gymnáziá (prima, sekunda, tercia, kvarta)

Knižnica vás víta - história knižnice, priestory knižnice, knižničný fond a jeho delenie, orientácia v knižničnom fonde.
Ako sa stať čitateľom - prihláška, čitateľský preukaz, výpožičná doba, jej predlžovanie, bibliobox.
Už sme čitatelia - opakovanie + súťaž Orientácia v knižnici, s hľadaním zadaných kníh v jednotlivých miestnostiach.

Literárne hodiny pre 1. stupeň

Hans Christian Andersen – o živote a diele najznámejšieho svetového rozprávkara, úryvky z rozprávok, spomienky na detstvo.
Určené: pre 2. – 4. ročník

Gabriela Futová – zážitkové čítanie z diel najčítanejšej slovenskej autorky o dnešných deťom, o  ich starostiach i radostiach.
Určené: pre 1. – 4. ročník

Daniel Hevier – zo života a diela súčasného slovenského spisovateľa a básnika, spoločné recitácie + súťaž „Hľadaj skryté názvy kníh“, hudobné ukážky z textov známych slovenských interpretov. Určené: pre 1. – 4. ročník

Pavol Dobšinský – nahliadnutie do detstva, života i tvorby najvýznamnejšieho zberateľa slovenských ľudových rozprávok.
Určené: pre 2. – 5. ročník

Mária Ďuríčková – o živote a tvorbe známej slovenskej spisovateľky, hlasné čítanie z vybraných titulov + veršovanie s hádankami, video ukážky z animovaného večerníčka Danka a Janka.
Určené: pre 1. – 4. ročník

Jozef Pavlovič – zo života a diela slovenského spisovateľa a básnika, úryvky z vybraných titulov, slovné hračky, hádanky a prešmyčky spojené s video ukážkou animovaného deduška Večerníčka.
Určené: pre 1. – 4. ročník

Ľudmila Podjavorinská – o živote a tvorbe známej slovenskej spisovateľky, recitácie z najznámejších veršovaných kníh Čin – čin spojené s video ukážkou animovaného večerníčka.
Určené: pre 1. – 4. ročník

Literárne hodiny pre 2. stupeň

Anton Bernolák – nielen o spisovnej slovenčine, nárečiach, ale aj o jazykovedcovi, návšteva Spolku sv. Vojtecha v Trnave, súťaž Promenádou.
Určené: pre 5. – 9. ročník

Jack London – o živote a tvorbe najznámejšieho amerického spisovateľa, ukážky z kníh.
Určené: pre 6. – 9. ročník

Svetlana Majchráková – historické romány pre tínedžerov.
Určené: pre 7. – 9. ročník

Ľudovít Štúr – nielen zo života politika, spisovateľa a jazykovedca + súťaž.
Určené: pre 6. – 9. ročník

Jules Verne – dobrodružné detstvo i mladosť najznámejšieho francúzskeho autora sci-fi a dobrodružných románov.
Určené: pre 6. – 9. ročník

Vojtech Zamarovský – o živote a diele slovenského autora literatúry faktu, ktorý sa venoval najstarším dejinám ľudstva.
Určené: pre 6. – 9. ročník

Stretnutia s regionálnymi autormi

Ján Čápka – verše, hádanky, slovné hračky, prešmyčky i povesti.
Určené: pre 1. – 4. ročník  

Beata Kuracinová – nielen o prechádzkach Trnavou, či o lienke, ako bodky hľadala. Spojené s hudobným sprievodom.
Určené: pre MŠ, 1. – 3. ročník 

Oksana Lukomska – čítanie v ukrajinskom i slovenskom jazyku spojené s tvorivou dielňou ľubovoľného zamerania.
Určené: pre 1. – 4. ročník 

Svetlana Majchráková – o škriatkoch a legendách, ale i o lúčnych veršovačkách.
Určené: pre 1. – 4. ročník 

Gabriela Spustová – o skutočných príbehoch s mačiatkami, včielkami a bábätkami.
Určené: pre 2. – 4. ročník 

Miroslava Varáčková – o háklivých témach našich tínedžerov (šikanovanie, ťažké situácie v rodine).
Určené: pre 8. – 9. ročník

Cyklus podujatí zameraných na ľudské práva – práva detí
Vhodné pre 1. a 2. stupeň: 

Žijú medzi nami – právo na vzdelanie pre všetkých - stretnutie s nevidiacim knihovníkom, Braillovo písmo, pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých.
Určené: pre MŠ, 1. – 4. ročník, 5. – 9. ročník

Na dne sveta - stretnutie s jaskyniarom, prezentácia + praktické ukážky.
Určené: pre 2. – 6. ročník

Aj my chodíme do práce - stretnutie so záchranármi a ich štvornohými pomocníkmi.
Určené: pre MŠ, 1. – 4. ročník, 5. – 9. ročník

Les v knihe ukrytý, spoznaj ho i ty - stretnutie s lesným pedagógom.
Určené: pre 2. – 5. ročník 

Voľnočasové aktivity 

Vhodné pri príležitosti MDD, počas prázdnin (jarné, jesenné, vianočné), prípadne na vyžiadanie:

 • Vedomostný milionárik – súťaž pre deti s otázkami vybratými z kníh v našom fonde, rýchla ceruzka, možnosti, pomoc kniha, priateľ, telefón.
 • Kufor plný vedomostí – súťaž zameraná pre jednotlivcov i súťažné družstvá, spolupráca detí, slovná zásoba, vlastná tvorba.
 • S abecedou do sveta – súťaž pre jednotlivcov i družstvá, slovná zásoba, vedomostný prehľad.

Kontakt:
kniznica@kniznicatrnava.sk
tel: 033/5511782

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – Pobočka Prednádražie ponúka na školský rok 2019/2020

Materské školy:

 • Malí – základné informácie, čo je knižnica, načo nám slúži
 • Strední – základné informácie, čo je knižnica, načo nám slúži, ako vzniká kniha
 • Veľkí – ako sa stať čitateľom knižnice, ako sa spávať ku knihe. Súčasťou je hra Čo už viem formou otázok, ktoré si volia deti podľa piktogramov. Hra obsahuje otázky o zvieratkách, o povolaniach, o veciach okolo nás, o ovocí a zelenine.

Základné školy:

Hodina informačnej prípravy

Oboznámenie detí s knižnicou, čo  je knižnica, načo slúži, rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom, ako sa stať čitateľom knižnice, ako sa správať ku knihe, ukážka kníh, ktoré sú deťom v knižnici k dispozícii. Čítanie z knihy alebo zábavná súťažná hra Písmenkovo, hádankovo, rozprávkovo, knižnica. Hra obsahuje otázky o knižnici, hádanky, abecedu, dopĺňanie názvu rozprávky. Deti sú rozdelené na tri družstvá a súťažia medzi sebou, ktoré družstvo získa viac bodov.
Táto hra je v zjednodušenej forme vhodná i pre deti s viacnásobným postihnutím.
Určené: pre 1. ročník

Hodina informačnej prípravy

Stručné informácie o knižnici, zoznámenie detí s triedením detskej literatúry, orientácia podľa abecedy. Súčasťou je hra Kto hľadá, nájde. Deti sú rozdelené na tri družstvá, riešia úlohy, ktoré sa týkajú vyhľadávania kníh podľa abecedy.  Hra učí deti orientovať sa v literatúre pre deti.
Určené: pre 2. ročník

Hodina informačnej prípravy
O knižnici, členstvo v knižnici, rozdiel medzi krásnou (umeleckou) a odbornou (náučnou) literatúrou pre deti – názorné ukážky rozdielov, napr. porovnanie textu o medveďovi v odbornej literatúre a v rozprávke, ap. Súčasťou je hra Tretiak som a veľa viem.
Jednotlivé kolá súťaže:
Pyramída vedomostí - dopĺňanie názvu kníh, mená autorov, vyhľadávanie v texte, jednotlivé žánre krásnej literatúry (dievčenské romány, povesti...), o knižnici (dĺžka výpožičnej doby, ako poznáš knihy z knižnice...)
Pre hlavičky makovičky - tvorivé písanie - z daných slov deti vytvárajú rozprávku, príbeh.
Hádankové kolo - vyriešením hádaniek vylúštia tajničku.
Rýchle prsty - deti skladajú puzzle
Určené: pre 3. ročník

Hodina informačnej prípravy

Encyklopédie a slovníky - čo sú encyklopédie a slovníky, aké rôzne slovníky poznáme, ako sú usporiadané, čo je obsah, čo je register. Vyhľadávanie informácií a tesná abeceda ako veľká pomôcka pri vyhľadávaní.
Rozdelenie náučnej literatúry podľa Medzinárodného desatinného triedenia (MDT).
Súčasťou je súťaž v praktickom vyhľadávaní informácií v slovníkoch a encyklopédiách. Tri družstvá dostávajú veľmi podobné alebo rovnaké knihy a hľadajú informácie podľa registra, či obsahu, aby mohli stručne odpovedať na súťažné otázky.
Určené: pre 4. ročník

Literárne hodiny pre 2. stupeň

Ezop a bájky – cieľom hodiny je zoznámiť deti s prvým bájkarom Ezopom a pomocou ponaučení plynúcich z bájok poukázať na nepekné vlastnosti človeka.

Jozef Horák a povesti – Jozef Horák ako autor slovenských povestí. Rozdelenie povestí, ich historicko-spoločenský význam.

Mýty a báje – podujatie mapuje rozdiel medzi mýtom a bájou. Ukážky slovenských mýtov, svetových mýtov a bájí.

Jules Verne a vedecko-fantastická literatúra – podujatie predstavuje najvýznamnejšieho predstaviteľa sci-fi literatúry pre deti a mládež, jeho život a dielo.

Jack London a dobrodružná literatúra – život a dielo najznámejšieho amerického autora dobrodružnej literatúry, ukážky z tvorby.

Gabriela Futová – zážitkové čítanie z kníh obľúbenej autorky, ktoré s humorom a nadhľadom rieši problémy dnešných detí.

Daniel Hevier – žánrovo bohatá a pestrá tvorba od rozprávok, poviedok a básní, plná humoru, fantázie a optimizmu. Ukážky z tvorby.

Kontakt:
Dana Vaculíková
Pobočka Prednádražie, Mozartova 10, Trnava
pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk
tel. 033/55 22 037

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – Pobočka Tulipán ponúka na školský rok 2019/2020

Materské školy:

Najkrajšie ilustrácie
Podujatie oboznamuje deti v predškolskom veku s poprednými slovenskými ilustrátormi a približuje im ich tvorbu, vďaka ktorej sú naše knihy pre deti krásne farebné, plné pekných a zaujímavých obrázkov.

Jeseň pradie babie leto
Témou podujatia je priblížiť deťom jeseň ako zaujímavé ročné obdobie so svojskou atmosférou.

Základné školy:

Literárne hodiny pre 1. stupeň

Krista Bendová – podujatie predstavuje známu slovenskú autorku a dokazuje, že jej knihy sú plné    humoru, fantázie a majú čo ponúknuť i dnešnému detskému čitateľovi.
Určené: pre 2. – 4. ročník

Jozef Cíger Hronský – zážitkové čítanie
Autorova tvorba pre deti je žánrovo bohatá a pestrá. Humor a životný optimizmus uplatňuje  v nenáročných rozprávkach o zvieratkách, ktoré majú ľudské vlastnosti. Tri múdre kozliatka či Smelý Zajko zabávajú deti už vyše 70 rokov a stále sú aktuálne.
Určené: pre 2. – 4. ročník

Jozef Pavlovič – žiakom sa priblíži tematicky pestrá tvorba autora: od prírodných motívov až po moderné civilizačné javy, pričom autor využíva tvorivú prácu s jazykom a šikovné narábanie so slovom. V jeho tvorbe sú zastúpené hádanky, hlavolamy, jazykové rébusy, prešmyčky. Pomocou nich sa zapoja do podujatia aj bystré žiacke hlavičky.
Určené: pre 3. ročník

Ľudmila Podjavorinská – žiakom sa priblíži tvorba obľúbenej spisovateľky, ktorá odráža pozitívny vzťah k svetu, lásku k prírode a deťom.
Určené: pre 2. – 4. ročník

Literárne hodiny pre 2. stupeň

Líška a hrozno - bájka – cieľom podujatia je žiakom pomocou ponaučení v bájkach priblížiť niektoré všeobecne platné mravné alebo praktické ponaučenia prospešné životu, napr. „lepšie je konať, ako hovoriť“.
Určené: pre 6. ročník

Gabriela Futová – cieľom podujatia je žiakov utvrdiť v presvedčení, že prežiť čas s pútavými knihami populárnej spisovateľky je jeden z najlepších spôsobov, ako tráviť voľný čas a pritom zažiť okamihy napätia a dobrodružstva.
Určené: pre 5. – 9. ročník

Tematicky zamerané podujatia
Chráňme strom, ktorého sme kvetom!
Tematické popoludnie zamerané na ochranu životného prostredia. Účastníkom podujatia sa zdôrazňuje, že je životne dôležité rozumieť problémom životného prostredia, lebo len vtedy ho môžeme chrániť, keď mu rozumieme.
Určené: pre školské kluby a krúžky

Od Adventu do Vianoc
Niet vari v roku sviatočnejších chvíľ, ktoré by boli opradené toľkým množstvom obyčají, zvykov alebo magických úkonov ako práve toto obdobie. Žiaci sa oboznámia s rôznymi tradíciami a zvykmi, ktoré sa konajú počas adventného obdobia.
Určené: bez obmedzenia veku

Rozprávky známe i neznáme – súťaž
Snaha prebudiť záujem o klasické rozprávky, ktoré preukázali svoju životnosť v nadčasovej dimenzii. Poukázať na to, že rozprávka je synonymom zázračného, krásneho, ušľachtilého a najmä pozitívneho.
Určené: pre 2. – 4. ročník

Stoj, pozor, voľno!
Rôzne druhy dopravných prostriedkov, dopravné značky, oboznámiť deti s dodržiavaním bezpečnosti na cestách.
Určené: pre 1. ročník

Kontakt:
Helena Horváthová
Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava
pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk
tel. 033/55 22 037

 

Hudobné oddelenie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave ponúka na školský rok 2019/2020

Materské školy:

 • O čistote - maňuška sa s deťmi rozpráva o umývaní rúk, zúbkov, česaní a naučí ich básničky. Určené pre najmenšie deti a stredňákov
 • Čarovné slovíčka - hudobné divadielko o medvedíkovi zamerané na slušné správanie. Určené pre stredňákov
 • Ľudské telo a zdravie - Janko Zvedavko prezradí deťom veľa zaujímavostí o ľudskom tele a v divadielku O maškrtnom šteniatku sa deti dozvedia, ako sa vyrába med. Určené pre predškolákov   
 • Krajina Hudba - deti nazrú do domčeka, v ktorom býva notová osnova a noty. Naučia sa notovú hru. Určené pre predškolákov

Základné školy:

 • Fašiangy
 • Vítanie jari
 • Prišla jeseň
 • Od Adventu do Vianoc  – program o ľudových zvykoch a tradíciách.
 • Hudobné nástroje sa predstavujú – hudobná náuka o hudobných nástrojoch.
 • Miroslav Saniga: Rozprávky z Konvalinkového údolia – zážitková hodina zameraná na prírodu,  rôzne druhy vtákov s využitím prvkov biblioterapie a muzikoterapie.
 • Môj život s hudbou – stretnutia s mladými, talentovanými hudobníkmi spojené s koncertom. Konajú sa 3x ročne (marec, jún, október)

Určené: pre I. stupeň a školské kluby

 • Skús uhádnuť – hudobno-zábavné popoludnia: hudobné hádanky, krížovky a doplňovačky. Určené: popoludňajší program pre školské kluby v utorok až piatok od 12.30 do 16.00 hod. 
 • V rytme melódie – hudobno-pohybové aktivity s využitím prvkov muzikoterapie.

Určené: pre I. stupeň, tiež vhodné pre mentálne postihnutých žiakov
 

Určené: pre 2. stupeň

Hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na: 

 • Slovenská hudba 20. storočia
  Mikuláš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský
   
 • Česká hudba 20. storočia
  Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Jaroslav Ježek
   
 • Muzikál
  West Side Story, Fidlikant na streche, My Fair Lady, Cyrano z predmestia, Na skle maľované, Dracula
   
 • Džez
  Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Peter Lipa
   
 • Šansón
  Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Hana Hegerová
   
 • Hudba USA 20. storočia
  Louis Armstrong, Georg Gershwin, Ella Fitzgerald, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Joe Cocker, ABBA, Bob Marley, Eric Clapton
   
 • Ľudová pieseň
  Darina Laščiaková, Miroslav Dvorský, Ján Berky Mrenica
   

Kontakt:
PhDr. Alena Vozárová
hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5
hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk
tel. 033/5511590Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet