Podujatia pre stredné školy

Každé podujatie prispôsobujeme konkrétnej objednanej skupine – počet žiakov, časový rozvrh, požiadavky učiteľa. Ponúkaný okruh podujatí môžeme doplniť a prispôsobiť vašim ďalším požiadavkám.

Podujatia sú rozdelené podľa toho, ktoré oddelenia a pobočky ich ponúkajú.

V prípade záujmu vás prosíme, aby ste sa vopred prihlásili (osobne, telefonicky, emailom). Kontakty sú uvedené za jednotlivými ponukami. Tešíme sa na vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu.

Pri kolektívnej návšteve sa môžu študenti bezplatne zapísať za člena našej knižnice.

 

Ponuka podujatí pre stredné školy v školskom roku 2019/2020

Hodina informačnej prípravy

Je určená na zvýšenie čitateľskej a informačnej gramotnosti študentov stredných škôl. Dôraz sa kladie na:

 • informačné  pramene a ich rozdelenie
 • hlavné úlohy knižníc
 • typy knižníc
 • poslanie knižníc
 • poskytované služby (výpožičky - absenčné a prezenčné, rešerš, bibliografia, MVS, MMVS)
 • pravidlá, ako si požičiavať knihy
 • orientácia v knižničnom fonde
 • webová stránka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave www.kniznicatrnava.sk
 • prezentácia on-line katalógu a jeho využitie
 • práca s čitateľským kontom
 • moderné informačné technológie v knižnici a možnosti ich využitia

Kontakt:
Mgr. Iveta Šimčíková
Útvar referenčných služieb, Rázusova 1, Trnava
iveta.simcikova@kniznicatrnava.sk, bio@kniznicatrnava.sk
tel. 033/5511782, kl.23

 

Literárne bloky

Katolícka moderna - medzivojnová poézia ovplyvnená literárnymi smermi poetizmom a surealizmom, motívy a inšpiračné zdroje, zahraničný exil a domáci exil – výber autorov je ovplyvnený ich vzťahom k Trnave

 • zahraničný exil: Rudolf Dilong, Andrej Žarnov, Karol Strmeň, Mikuláš Šprinc, Gorazd Zvonický
 • domáci exil: Janko Silan, Svetloslav Veigl, Pavol Gašparovič Hlbina, Paľo Ušák Oliva, Ján Haranta
 • život a dielo jednotlivých autorov

Kontakt:
Alena Beňová
Oddelenie beletrie, Rázusova 1, Trnava
beletria@kniznicatrnava.sk
tel. 033/5511782, kl.20

 

Avantgarda – popis hlavných znakov avantgardy, základné avantgardné smery, stručný výklad jednotlivých smerov a ich najznámejších predstaviteľov, jednotlivé avantgardné smery na Slovensku a ich predstavitelia. Čítanie ukážok z najznámejších diel avantgardy na Slovensku.

Kontakt:
Mgr. Viera Zrníková
Oddelenie odbornej literatúry, Rázusova 1, Trnava
odborne@kniznicatrnava.sk
tel. 033/5511782, kl.17

 

Hudobné oddelenie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave ponúka na školský rok 2019/2020

Hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na:

 • Slovenská hudba 20. storočia
  Mikuláš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský
   
 • Česká hudba 20. storočia
  Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Jaroslav Ježek
   
 • Muzikál
  West Side Story, Fidlikant na streche, My Fair Lady, Cyrano z predmestia, Na skle maľované, Dracula
   
 • Džez
  Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Peter Lipa
   
 • Šansón
  Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Hana Hegerová)
   
 • Hudba USA 20. storočia
  Louis Armstrong, Georg Gershwin, Ella Fitzgerald, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Joe Cocker, ABBA, Bob Marley, Eric Clapton
   
 • Ľudová pieseň
  Darina Laščiaková, Miroslav Dvorský, Ján Berky Mrenica

Hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov:

 • Mikuláš Schneider-Trnavský
 • Gejza Dusík
 • Félix Mendelssohn-Bartholdy
 • Georg Fridrich Händl
 • Joseph Haydn
 • Johann Strauss
 • Johann Sebastian Bach
 • Antonio Vivaldi

Kontakt:
PhDr. Alena Vozárová
hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5
hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk
tel. 033/5511590Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet