Predĺženie výpožičnej doby / Prolongácia


Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave umožňuje svojim čitateľom predĺženie výpožičnej doby priamo z linky On-line katalóg, kde si môže sám používateľ výpožičku predĺžiť, ak sa prihlási do systému. Postup prihlásenia do systému je popísaný v Nápovede on-line katalógu.

Predĺženie výpožičnej doby sa môže zrealizovať najviac trikrát.

Prekročenie výpožičnej doby je považované za porušenie Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice JF v Trnave.

 

O predĺženie výpožičnej doby možno aj požiadať
Žiadateľ môže použiť službu Spýtajte sa!
alebo priamo elektronickú poštu beletria@kniznicatrnava.sk

Pre jednoznačnú identifikáciu čitateľa musí žiadosť obsahovať:
- meno a priezvisko čitateľa
- evidenčné číslo z čitateľského preukazu
- v uvedenom formulári aj e-mail pre odpoveď

Žiadosť musí byť odoslaná pred uplynutím výpožičnej doby!

Knižnica nenesie zodpovednosť za prekročenie výpožičnej doby žiadateľa o prolongáciu, ak:
 

  • prolongovaný dokument je rezervovaný pre iného čitateľa;
  • už bola prekročená výpožičná doba;
  • daný titul bol už dvakrát prolongovaný;
  • neobsahuje požadované identifikačné údaje.

O uvedených skutočnostiach bude žiadateľ informovaný e-mailom.

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
2
3
4
5
8
9
10
13
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
deti - dospelí - školy

Anketa
Vaša spokojnosť s naším knižničným fondom je:
Archív ankiet