Regionálne rešerše

Regionálne rešerše vypracované v roku 2017

 • Analýza postojov študentov TU k darcovstvu krvi
 • Miroslav Válek
 • Dôvody nízkej účasti v regionálnych voľbách v Trnavskom kraji
 • Cestovný ruch mesta Trnava
 • Rozvoj mesta Trnava v kontexte čerpania grantov poskytnutých EÚ
 • Význam klastrových iniciatív na rozvoj regiónu TTSK
 • Vodné útvary Leopoldov
 • Cirkevné dejiny Trnavy

 

Zoznam rešerší na tému regiónu vypracovaných v roku 2016

 • Štefan Banič
 • Ladislav Burlas
 • Červeník
 • Červeník  – Slávnosti, spevu, hudby a tanca
 • Krakovany
 • Krakovany – Župný folklórny festival kultúry
 • Regionálna samospráva na Slovensku
 • Vzťah obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja k utečencom v Európe

 

 

Regionálne rešerše vypracované v roku 2015

 • Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba – utečenci z tábora smrti
 • Evanjelická cirkev v Trnave
 • Gymnázium Jána Hollého  (1850 – 1914)
 • Klarisky v Trnave
 • František Otto Matzenauer
 • Periodiká na území TTSK
 • Piešťany  - využitie služieb domácim obyvateľstvom
 • Trnava – koncepcia kultúry
 • Kultúrna politika mesta Trnava
 • Reč mesta Trnavy
 • Veľké Kostoľany - ľudová slovesnosť, frazeológia a pôvod vlastných mien v obci

 

Regionálne rešerše vypracované v roku 2014

 • Horné Zelenice
 • Regionálny marketing v Trnavskom samosprávnom kraji
 • Pavol Ušák-Oliva
 • Potenciál rozvoja vybraného regiónu na Slovensku
 • Trnava ako centrum kultúry a cestovného ruchu
 • Viliam Turčány – články o ňom, recenzie
 • Regionálne voľby 2013 – Trnavský samosprávny kraj
 • Trnavský futbal
 • Spolky v Trnave 1918 – 1945
 • Diplomové práce - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Diplomové a rigorózne práce - Trnavská univerzita v Trnave

 

Rešerše vypracované v roku 2013 na regionálne témy 

 • Jozef Ignác Bajza
 • Gymnázium Jána Hollého v Trnave (šk. rok 2012/2013)
 • Gymnázium v Trnave v rokoch 1939 − 1945
 • Hlohovec - Hlohovský zámok
 • Regionálny marketing v Trnavskom samosprávnom kraji
 • Minulosť a budúcnosť mesta Trnavy pohľadom jeho aktérov
 • Nárečie  - Pavlice a okolie
 • FN Trnava - ošetrovateľská starostlivosť – nozokomiálne nákazy
 • Róbert Karas
 • Štefan Senčík
 • Sociálna práca v danom regióne (Trnava)
 • Šport TT – Kis3g
 • Šport TT – regionálna databáza (AREV)
 • Zvonolejári - Trnava

 

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet