Rešeršné služby

Zásady poskytovania rešeršných služieb
Cenník rešeršných služieb
Objednávka rešerše

 

Rešerš je súpis bibliografických odkazov - zoznam dokumentov (knihy, články, zborníky a iné) na zadanú tému. Bibliografický odkaz obsahuje základné údaje dokumentu: autora, názov, miesto a rok vydania, počet strán, predmetové heslá a pod.

Zoznam vypracovaných rešerší v roku 2017 (vo formáte PDF, veľkosť 280 KB)

Zoznam rešerší vypracovaných v roku 2014  (vo formáte PDF, veľkosť 107 KB, otvorí sa v novom okne)

Zoznam vypracovaných rešerší v roku 2013 (vo formáte PDF, veľkosť 327 KB, otvorí sa v novom okne)

 

Ako požiadať o rešerš?

  1. osobne v Útvare referenčných služieb
  2. on-line žiadankou - objednávka rešerše

Ukážka záznamu rešerše
Záznam knihy:

Autor: Štúrová, Jana
Názov: Zabudnuté deti
Vydavateľ: Nové Zámky : Psychoprof, 2003
Popis: 72 s.
ISBN: 8096879847
Predmet: deti, mládež, vývinová psychológia, riziková mládež

Záznam článku:

Autor: Kusý, Miroslav
Názov: Globalizácia a ľudské práva
Zdroj: Dilema. - Č. 11 (2000), s. 27-30
ISSN zdroja: ISSN 1335-2342
Predmet: práva ľudské - globalizácia

Zásady pre poskytovanie rešeršných služieb pre používateľov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Rešerše z vlastných aj externých databáz spracováva pracovník oddelenia.
Žiadanky sa spracúvajú v poradí, v akom prichádzajú. 

Pri on-line žiadankach sa žiadateľovi oznámi poplatok za vypracovanie rešerše podľa cenníka. Po zaplatení finančnej čiastky na účet knižnice sa vypracovaná rešerš odošle žiadateľovi e-mailom

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
1
3
4
5
6
9
10
11
12
13
17
18
19
20
23
24
25
30
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Je výška poplatkov za služby v našej knižnici pre Vás:
Archív ankiet