Služby

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave poskytuje dospelým aj deťom základné výpožičné a informačné služby bezplatne.

Výpožičné služby

 • absenčné požičiavanie (mimo knižnice)
 • prezenčné sprístupňovanie dokumentov (v priestoroch knižnice)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty - žiadosť o predĺženie
 • rezervovanie dokumentov

Informačné služby

 • regionálne, faktografické a bibliografické informácie
 • občianske informácie z oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, práva a bytovej politiky
 • faktografické informácie zo všetkých vedných odborov a spoločenského života
 • jednorazové a priebežné rešerše na zadanú tému - objednávka rešerše
 • informácie z externých databáz Slovenská národná bibliografia, Česká národná bibliografia, EBSCO...
 • konzultačné a referenčné služby, pomoc pri vyhľadávaní dokumentov na referáty, diplomové a dizertačné práce
 • adresné informácie na objednávku
 • informačná výchova používateľov, hodiny informačnej výchovy pre základné a stredné školy
 • informácie z oblasti priemyselného vlastníctva - KIM UPV SR

Ďalšie služby

 • medziknižničná výpožičná služba (MVS) - v prípade, že knižnica nevlastní požadovaný titul, sprostredkovanie výpožičky z iných knižníc na Slovensku a sprostredkovanie výpožičiek zo zahraničných knižníc (MMVS)
 • požičiavanie zvukových kníh nevidiacim a slabozrakým občanom
 • reprografické služby v zmysle autorského zákona č. 34/2001 Z. z. z fondu Knižnice Juraja Fándlyho - multimediálne pracovisko
 • bezplatný prístup na internet pre verejnosť

Vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnosť

 • stretnutia s tvorcami kníh
 • programy na podporu čítania
 • hodiny informačnej, literárnej a hudobnej výchovy
   

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet