Krajská pobočka Spolku slovenských knižníc a knihovníkov v Trnave

Stanovy Spolku slovenských knihovníkov (vo formáte PDF, veľkosť 7801 kB)
Prihláška individuálneho člena SSK (vo formáte PDF, veľkosť 150 kB)
Pravidlá udeľovania ocenení Krajskej pobočky SSK v Trnave

 

Členovia výboru KP SSK v Trnave

predsedníčka:
PhDr. Zuzana Martinkovičová - Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

členky:

PhDr. Helena Laczová - Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
Mgr. Miriam Danková  - Knižnica JF v Trnave
Mgr. Emília Dolníková - Knižnica JF v Trnave 
Jana Brliťová - Knižnica JF v Trnave
Benjamína Jakubáčová - seniorka
Mgr. Katarína Soukupová - seniorka

2019

Plán činnosti (vo formáte PDF, 246 KB)

  • Noc s Andersenom  – 29. 3. 2019

 

 

 

Odborná exkurzia knihovníkov do Bratislavy

Knižnice i múzeá s otvorenou náručou

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Trnava zorganizovala pre všetkých svojich členov odbornú exkurziu do Bratislavy,  ktorá sa uskutočnila v stredu 25. septembra 2019. Zúčastnili sa jej napríklad knihovníci z Trnavy, Senice, Skalice či z Abrahámu. I moja mama a ja sme si toto pozoruhodné podujatie nenechali ujsť. Ráno sa obloha netvárila veľmi prívetivo, ale napokon nám urobila radosť a nepršalo.

            Účastníci exkurzie sa do Bratislavy prepravili individuálne. O 9.00 hod. sme sa všetci stretli pred budovou Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží č. 2. Prírodovedné múzeum má svoje sídlo v hlavnej budove Slovenského národného múzea (SNM). Okrem neho tam sídli aj riaditeľstvo SNM a odborná knižnica, ktorá je prístupná pre verejnosť. Stále expozície Prírodovedného múzea sa nachádzajú na druhom a treťom poschodí. Najprv sme zavítali do Knižnice SNM, kde sa nás ujala jej vedúca PhDr. Marta Čomajová. Porozprávala nám o SNM i o knižnici. SNM tvorí okrem riaditeľstva aj 18 špecializovaných múzeí. Jedným z nich je Prírodovedné múzeum. Stavba dnešnej hlavnej budovy SNM prebiehala v rokoch 1924-1928 podľa návrhu významného slovenského architekta Michala Milana Harminca. (Ten projektoval aj budovu bývalej Slovenskej poľnohospodárskej banky, v ktorej dnes sídli Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.) Knižnica SNM nemá právnu subjektivitu, je začlenená pod generálneho riaditeľa, tak ako napríklad aj archív a vydavateľstvo SNM. Je to ústredná knižnica siete múzeí a galérií SR. Môže sa pochváliť stotritisícovým fondom a využíva knižnično-informačný systém VIRTUA. Keďže knižnica sústreďuje publikácie z rôznych vedných oblastí, je to náročné na akvizíciu. Čitateľom, ktorí nie sú zamestnancami SNM, sa dokumenty požičiavajú iba prezenčne (do študovne). Ako mnohé knižnice, i táto v súčasnej dobe zaznamenáva pokles návštevnosti. Stúpa však záujem o medziknižničnú výpožičnú službu a o zhotovovanie skenov. Čitateľmi sú hlavne študenti rôznych odborov, ako sú prírodné vedy alebo umelecké smery, ale tiež napríklad pracovníci Slovenskej akadémie vied. PhDr. Marta Čomajová umožnila účastníkom našej exkurzie navštíviť tri miestnosti, v ktorých sa nachádza depozit a čitatelia tam nemajú prístup. V prvých dvoch sú uložené monografie, v tretej seriálové publikácie.

            V Prírodovednom múzeu sme si prezreli s výkladom lektora paleontologickú expozíciu Príbeh života na Zemi. Oboznámila nás s dôležitými evolučnými zmenami a hlavnými zástupcami živočíchov a rastlín, žijúcimi v jednotlivých geologických obdobiach. Videli sme napríklad model dinosaura, ktorý kedysi žil vo Vysokých Tatrách. Svoje stopy zanechal v horninách starých približne 200 miliónov rokov. Zaujala nás i expozícia Biodiverzita Slovenska. Ohromil ma model vyše šesťmetrovej vyzy veľkej. Tieto obrovské ryby sa ešte začiatkom 20. storočia vyskytovali v Dunaji.

            Program pokračoval v Múzeu židovskej kultúry. Je tiež súčasťou SNM a sídli v Zsigrayovej kúrii na Židovskej ulici č. 17. Lektorka Viera Kamenická najprv zaujímavo porozprávala o múzeu, o jeho budove a o histórii Židov v Bratislave. Ako povedala, Múzeum židovskej kultúry vzniklo v roku 1992. Dokumentuje duchovnú a hmotnú židovskú kultúru i holokaust na Slovensku.

            Čo sa týka knižnice múzea, knihovníčka Kamila Fircáková prezradila, že prvé čísla v prírastkovom zozname pochádzajú z roku 1993. Vo fonde majú knihy, periodiká i tlače, spolu vyše  9200 kusov. Sú nie len v hebrejčine, ale aj vo väčšine európskych jazykov, napríklad v poľskom, litovskom, ruskom, nemeckom, maďarskom či slovenskom. Knižnica využíva knižnično-informačný systém MaSK. Vytvárajú si elektronický katalóg, v súbornom katalógu majú v súčasnosti okolo 4000 záznamov. Ročne majú okolo 300 výpožičiek a okolo 10 rešerší. Výpožičky sú väčšinou prezenčné, výnimku udeľuje riaditeľ. Čitateľmi sú poslucháči vysokých škôl, pedagógovia vysokých škôl a záujemcovia z rozličných oblastí spoločenského života. Ľudia tu napríklad zvyknú hľadať informácie o svojich predkoch. Knižnica pripravuje aj rôzne výstavy. Najstaršími knihami v jej fonde sú súborné dielo Josepha Flavia z roku 1514 (v latinčine) a kabalistická kniha z roku 1598 (v hebrejčine).

            Viera Kamenická nás previedla výstavnými priestormi múzea. Vystavené predmety sa týkajú napríklad židovského náboženstva, významných životných udalostí, vzdelávania či stravovania.  Okrem iného sme sa dozvedeli, ako prebieha židovská svadba, a prezreli sme si malú miestnosť, zariadenú ako synagógu. Lektorka rozprávala veľmi odborne a pútavo, skutočne nás zaujala.

            Po skončení výkladu sa exkurzia skončila a účastníci sa pobrali na cestu domov. Bol to veľmi príjemne a inšpiratívne strávený deň. Múzeá a ich knižnice nás prijali s otvorenou náručou a ukázali nám svoje skryté poklady. Už sa tešíme na ďalšiu exkurziu. Sme zvedaví, kam sa na budúci rok vyberieme.

Ružena Šípková   

 


2018

Konferencia KP SSK - 7. 12. 2018
Exkurzia vo Viedni - 19. 9. 2018
Firemná kultúra a proklientský prístup v knižnici - 24. 5. 2018
Letná burza kníh - 25. 29. 6. 2018
Bulletin KP SSKK Trnava. Roč. 13, č. 1  (vo formáte PDF, veľkosť 294 kB)
Bulletin KP SSKK Trnava. Roč. 13, č. 2  (vo formáte PDF, veľkosť 354 kB)

2017

Exkurzia v Komárne - 20. 9.2017
Bulletin KP SSKK Trnava. Roč. 12, č. 1  (vo formáte PDF, veľkosť 388 kB)

2016

Bulletin KP SSKK Trnava. Roč. 11, č. 1   (vo formáte PDF, veľkosť 411 kB)
Na exkurzii v Baťovom meste - 14. 9. 2016

2015

Bulletin Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc  (vo formáte PDF, veľkosť 213 kB)
Exkurzia na Liptov
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Trnave
Plán činnosti Krajskej pobočky SSKK Trnava na rok 2015 (vo formáte PDF, veľkosť 76 kB)

2014

Knihovníci na cestách - Budapešť - 17. 9. 2014
Letná burza kníh - 23. 6. - 4. 7. 2014 
Plán činnosti Krajskej pobočky SSK Trnava na rok 2014 (vo formáte PDF, veľkosť 125 kB)

2013

Správa o činnosti Krajskej pobočky SSK Trnava za rok 2013 (vo formáte PDF, veľkosť 284 kB)
Knihovnícky deň 25. septembra 2013
Letná burza kníh (vo formáte PDF, veľkosť 120 kB)
Výzva na podávanie návrhov na udeľovanie ocenenia (vo formáte PDF, veľkosť 123 kB)
Zo života Krajskej pobočky SSK Trnava (vo formáte PDF, veľkosť 134 kB)
Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní (vo formáte PDF, veľkosť 586 kB)

2012

Možnosti využitia Biblioterapie v práci s používateľmi knižnice (vo formáte PDF, veľkosť 234 kB)
Správa o činnosti Krajskej pobočky SSK Trnava za rok 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 103 kB)
Činnosť Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov v roku 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 128 kB)
Novinky z knihovníckej spolkovej činnosti v Trnave v roku 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 132 kB)
Exkurzia do Národnej technickej knižnice v Prahe. 21. - 22. septembra 2012

2011

Správa o činnosti Krajskej pobočky SSK Trnava za rok 2011 (vo formáte PDF, veľkosť 101 kB)
Zo života Krajskej pobočky SSK Trnava (vo formáte PDF, veľkosť 126 kB)
Poohliadnutie za uplynulým rokom v Krajskej pobočke SSK Trnava (vo formáte PDF, veľkosť 125 kB)
Záznam zo zasadnutia výboru KP SSK Trnava (vo formáte PDF, veľkosť 315 kB)
Knižničné a informačné služby v Žiline. Exkurzia

2010 

Správa o činnosti pobočky SSK v Trnave za rok 2010 (vo formáte PDF, veľkosť 95 kB)
Poohliadnutie za rokom 2010 (vo formáte PDF, veľkosť 354 kB)
Novinky z knihovníckej spolkovej činnosti v Trnave (vo formáte PDF, veľkosť 130 kB)
Výbor KP SSK v Trnave
Májová burza kníh
Knižničné a informačné služby v Brne. Exkurzia

2009

Konferencia KP SSK Trnava 
Knihovnícky deň
Májová burza kníh
Krajská pobočka SSK Trnava oceňovala

2008

Vianočné stretnutie
Septembrová burza kníh
Exkurzia do košických knižníc
Letná burza kníh
Libriáda - knižný salón 2008

2007

Členská schôdza a vianočné stretnutie
Stretnutie seniorov v Dunajskej Strede
Knihovnícky deň

2006

Vianočné stretnutie
Prezentácia a Power Point. Odborné školenie
Stretnutie knihovníkov...

2005

Konferencia KP SSK v Trnave
Exkurzia do Gyoru

2004

Z členskej schôdze 
Exkurzia vo Viedni

na začiatok

 

2018

Konferencia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Trnava   7. decembra 2018

Knihnovníci - členovia SSKK sa zišli 7. decembra 2018 v ZsM v Trnave na výročnej konferencii. Hodnotili uplynulé štvoročné obdobie, rozlúčili sa s doterajšou predseníčkou krajskej pobočky Mgr. Líviou Kolekovou, ktorá sa rozhodla uvoľniť miesto vo funkcii predsedníčky, vypočuli si informácie Ing. Silvii Stasselovej predsedníčky SSKK, zvolili si nový výbor, ktorý povedie pobočku v nasledujúcich štyroch rokoch a ocenili knihovníkov za mimoriadne zásluhy o rozvoj knižníc v mieste svojho pôsobenia - Alžbeta Móroczová - Obecná knižnica Trhová Hradská, Juliana Michalicová - MsK Skalica, Ján Sirota - Obecná knižnica Chtelnica, Alena Beňová - Knižnica JF v Trnave, Ľubica Kosoňová  - UK TU.

 

Exkurzia vo Viedni - 19. septembra 2018

Fotogaléria

Dňa 19. septembra sa pracovníčky univerzitnej knižnice zúčastnili už tradičnej akcie, organizovanej Krajskou pobočkou Spolku knihovníkov a knižníc, odbornej exkurzie. 

Cieľom bola návšteva Univerzitnej knižnice Wirtschaftsuniversität – Wien.

Priestormi knižnice nás sprevádzal jej zamestnanec, správca elektronických zdrojov Guido Rauscher a tlmočili Jana Nosálová a Pavol Makovník. Modernú budovu navrhla britská architektka irackého pôvodu Zaha Hadid. Ekonomická univerzita bola založená v roku 1848 a bola súčasťou technickej univerzity. V súčasnosti je najväčšou ekonomickou univerzitou v Rakúsku a patrí medzi najväčšie v Európe. Študuje tu 20 000 študentov, z ktorých štúdium dokončí asi 15 000. Za posledný rok tu študovalo 300 študentov zo Slovenska.

Univerzite veľmi záleží na životnom prostredí, po celej budove sa nachádzajú pramene s pitnou vodou, tiež smetné nádoby na triedený odpad, v priestoroch je zakázané jesť.

Úlohou knižnice je čo najrýchlejšie nájsť správne informácie študentom, výskumníkom a zamestnancom. Aby sa toto dosiahlo, vznikli oddelenia zásob, výpožičné oddelenie, oddelenie elektronických zdrojov a publikačných služieb. Univerzita má 1200 výskumníkov a 800 zamestnancov.

V knižnici pracuje 80 ľudí. Univerzitná knižnica disponuje automatizovaným systémom. Všetko je centrálne riadené. Na prízemí sú umiestnené automaty pre vypožičiavanie a vrátenie literatúry, tiež bankomaty na zaplatenie poplatkov za oneskorené vrátenie. Knižnicu navštívi asi milión ľudí ročne. V prízemí sa nachádza oddelenie príjmu. Zamestnanci tu poskytujú konzultácie a registrujú nových čitateľov. Existuje viac druhov čitateľských preukazov: študentské, zamestnanecké, pre výskumníkov a verejnosť. Výskumníci majú prístup do budovy 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Na poschodí sa nachádza študovňa elektronických zdrojov s vysokovýkonnými počítačmi. V ďalšej študovni sa nachádza 10 000 voľne dostupných kníh, určených   na požičanie pre študentov na 6 týždennú výpožičku, ktorá sa už nedá predlžovať. V budove môžu čitatelia využiť skenery, oddychovú zónu. Je tu tiež možnosť rezervovať si vopred odhlučnené študovne, ktoré využívajú hlavne skupiny ľudí pracujúcich na projektoch.

Časopisy sú určené na prezenčnú výpožičku. Čitatelia majú k dispozícii 700 tlačených časopisov, 20 000 elektronických časopisov a 1000 denníkov.

Univerzitná knižnica iniciovala projekt hľadania stratených kníh počas obdobia nacizmu a pátrania po ich pôvode.

Náš program pokračoval. Ďalšou zastávkou bolo historické centrum Viedne a individuálna prehliadka pamätihodností. 

PhDr. Zuzana Martinkovičová

 

na začiatok

2015

Exkurzia na Liptov

Pekný slnečný deň 9. septembra 2015 využili členovia Spolku slovenských knihovníkov a knižníc – pobočka Trnava – na ďalšiu zo zaujímavých exkurzií. Tohtoročná cesta nás zaviedla na Liptov, konkrétne do mesta Ružomberok, kde sme mali možnosť navštíviť novú modernú Univerzitnú knižnicu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Výstavba knižnice začala v roku 2011 a prvých návštevníkov privítala v roku 2014. Jej služby môže okrem pedagogických a vedeckých pracovníkov a študentov Katolíckej univerzity využívať aj široká verejnosť. V knižnici sa nachádzajú 2 tiché študovne, počítačová študovňa, konferenčná a prednášková miestnosť. Museli sme uznať, že správy z médií, ktoré vykresľovali UK KU v Ružomberku ako jednu z najkrajších a najmodernejších na Slovensku boli pravdivé. Knižnica má k dispozícii na Slovenské pomery skutočné veľkorysé priestory, moderné zariadenie a dnešnej dobe zodpovedajúce technické vybavenie. Najväčším bonusom sú však celkom iste pracovníci knižnice, ktorí nás ochotne previedli celou knižnicou a trpezlivo odpovedali na všetky naše otázky.

Energiu pre ďalšiu cestu sme načerpali v neďalekom Salaši Krajinka a naše kroky už smerovali k hradu Strečno, ktorý bol v minulosti najbezpečnejšou pevnosťou Považia. I napriek tomu, že sa vypína na vápencovom brale vysoko nad obcou, cesta k nemu bola príjemnou prechádzkou. Odmenou za vynaloženú námahu pre nás bola prehliadka skutočne impozantnej stavby našich predkov a prekrásny pohľad do doliny. Snáď najznámejšou osobnosťou, ktorá na Strečne žila, bola Žofia Bosniaková. V hradnej kaplnke sa nachádza hlinená kópia Žofiinej múmie, ktorá je súčasťou stálej expozície. 

Domov sme sa vrátili až vo večerných hodinách, unavení, ale plný zážitkov. Ďakujeme organizátorom za ďalšiu vydarenú exkurziu a tešíme sa, čo zaujímavé nám pripravia v budúcom roku. 

Fotogaléria

Mgr. Ivana Galusová

na začiatok

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Trnave

Od 23. do 29. marca 2015   sa uskutočnil Týždeň slovenských knižníc. Slávnostné ovorenie pre celé Slovensko sa konalo v Trnave, v Divadle Jána Palárika. Nad podujatím prevzal záštitu Tibor Mikuš, predseda TTSK. Okrem SSKK boli partnermi  podujatia   Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Divadlo Jána Palárika v Trnave,  Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenská asociácia knižníc.

Fotogaléria

Divadlo Jána Palárika v Trnave privítalo viac ako stovku knihovníkov celého Slovenska, sympatizantov a partnerov knižníc a významných hostí. Svoje príhovory, ktoré zvýrazňovali význam knižníc v súčasnom živote spoločnosti, predniesli Mgr. Jozef Behúl za Trnavský samosprávny kraj, ktorého predseda prevzal nad podujatím záštitu, za mesto Trnava vedúci kancelár primátora mesta Trnava Ing. Pavol Tomašovič. Svoju podporu vyjadrila za Ministerstvo kultúry Mgr. Monika Lopušanová. Viac o cieľoch a podujatiach knižníc v rámci TSK 2015 porozprávali Mgr. Andrea Doktorová, podpredsedníčka Slovenskej asociácie knižníc a Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Súčasťou bolo ocenenie knižníc za významný počin v roku 2014 cenou SAKAČIK.  Získala ho Krajská knižnica Ľudovíta Štúra za projekt Štúrovo pero. Po slávnostnej časti, v ktorej vystúpil aj spevácky zbor UNITTY z UCM v Trnave, sa uskutočnila krátka tlačová konferencia, v ktorej sa novinári dozvedeli viac o jednotlivých aktivitách a podujatiach. Nechýbala slávnostná recepcia pre všetkých zúčastnených. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc ukončilo divadelné predstavenie Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča v naštudovaní umeleckého kolektívu Divadla Jána Palárika v Trnave.

Benjamína Jakubáčová

na začiatok

2014

Knihovníci na cestách - Budapešť - 17. 9. 2014

Národná knižnica v Budapešti sa stala cieľom tohtoročnej odbornej exkurzie knihovníkov Trnavského kraja. A bola veľkým lákadlom, prihlásilo sa toľko záujemcov, že sme vyrazili 17. septembra 2014 do Maďarska na dvoch autobusoch. 

Cieľom bol Hradný palác – Budavári palota - na vrchu Buda, ktorý je jednou z hlavných kultúrnych a turistických atrakcií mesta. V 13. storočí ho dal postaviť kráľ Matyáš. V roku 1950 bol rekonštruovaný. V zámockom komplexe možno navštíviť galériu a múzeum. Naše kroky však viedli do národnej knižnice, ktorá tam sídli od roku 1985. Popritom sme si nemohli nevšimnúť prezidentský palác či nádhernú panorámu Budapešti, vyhliadku na Reťazový most, novogotickú budovu Parlamentu a na ďalšie krásne budovy na druhom brehu Dunaja.

Základy národnej knižnice položil gróf Ferencz Széchényi, keď v roku 1802 svoju súkromnú zbierku daroval národu. Knižnica i v súčasnosti pôsobí pod menom svojho zakladateľa ako Štátna Széchényiho knižnica v Budapešti. Ochotní kolegovia nás sprevádzali po honosných priestoroch, kde možno nájsť okolo 2000 titulov periodík, priestrannú študovňu a čitáreň. Zbierky inkunábulí, starých tlačí, hungarík, mincí, hudobných nahrávok, máp, plagátov a drobných tlačí sme síce nevideli, ale zostúpili sme do jedného z 11 poschodí veže, kde má knižnica sklady – klimatizované, opatrené modernou technológiou a premysleným systémom doručenia žiadaného dokumentu k čitateľovi. Mohé z nich sú už digitalizované. Zaujalo nás aj malé knižničné múzeum a staré lístkovnicové katalógy. Ak by sme mali záujem, nič nám nebráni využívať služby národnej knižnice. Knihovníkom a pedagogickým pracovníkom poskytujú vstup zdarma.

Kolegovia nám prezradili aj to, že v budúcnosti by sa mali sťahovať, pretože budovy by mali dostať pôvodný historický vzhľad. Budeme sa tešiť na budúcu návštevu knižnice v novej účelovej budove.

Po prehliadke knižnice si knihovníci neodpustili prechádzku po širokých bulvároch mesta, niektorí sa zatúlali až k Parlamentu, iní využili krásny slnečný deň na posedenie v kaviarni, cukrárni, iní neodolali maďarskému perkeltu či „šomló“haluškám.   

Výbor Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Trnave už v súčasnosti plánuje budúcoročnú exkurziu zaujímavej knižnice – tento raz na Slovensku.

Fotogaléria                                                                                                                                B. Jakubáčová

 

na začiatok

2012

Rande s NTK.
Exkurzia do Národnej technickej knižnice v Prahe. 21. - 22. septembra 2012

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Trnava zorganizovala v dňoch 21. - 22. 9. 2012 tradičné spoločné poznávanie zaujímavých knižníc. Keďže knihovníci sú informovaní a zároveň zvedaví, rozhodli sa, že v tomto roku navštívia Národní technickú knihovnu v Prahe. Nielen preto, aby sme sa inšpirovali architektúrou tejto novej budovy (2009), ale i novými službami.
Národní technická knihovna v Prahe je moderný viacposchodový betónový skelet výrazne farebne skombinovaný. Niektorých fascinoval, niektorých prekvapil. Viacerí sme boli rozpačití, či sa nám to páči alebo nie. Určite sa nám však páčili služby a technické vybavenie knižnice. Po knižnici nás sprevádzala Ing. Petra Procházková. Zamerala sa na základné i nám menej známe služby. Postupne sme prešli vstupnými priestormi, zónou predregistračných pultov, registráciou, zónou s infokioskami. Navštívili sme čitáreň a študovne. Knižnica má k dispozícii viac ako tisíc študijných miest. Šudenti si však môžu zarezervovať aj jednu z 26 individuálnych študovní. Vyhľadávané sú aj teamové študovne.
Na rezerváciu funguje aj nočná študovňa, kde majú študenti pokoj na štúdium. Knižnica má výbornú polohu – v blízkosti fakúlt a internátov, preto nočná študovňa niekedy kapacitne nepostačuje.
Bibliobox pred budovou už pre nás nie je nič prekvapujúce, ale samoobslužný pult na vrátenie , či požičanie kníh nás právom zaujal. A, samozrejme, my, knihovníci, sme sa dostali aj do skladov s modernými posuvnými regálmi.
NTK má ročne cca 20 tisíc zaregistrovaných používateľov a ďalšie tisícky využívajú knižnicu bez registrácie prezenčne. Študenti majú možnosť založiť si virtuálnu peňaženku, ktorú využívajú na platby služieb a upomienok.
Návšteva Prahy pokračovala. Objavili sme aj mestskú knižnicu, zistili, že Klementinum stále stojí tak, ako keď sme ho navštívili počas našich študentských exkurzií. Knihovníci objavili aj múzeum voskových figurín, múzeum mučiacich nástrojov, Vyšehrad a umelecky cítiace duše stihli aj divadelné predstavenie. Na druhý deň sme spoločne i po skupinkách objavovali zákutia Pražského hradu, vyliezli sme na mestskú vežu, prešli sa po Karlovom moste.
Naše zážitky z návštevy Prahy umocňovalo aj krásne jesenné slnečné počasie.

 Benjaminka Jakubáčová

Fotoreportáž

na začiatok

2011

Knižničné a informačné služby v Žiline. Exkurzia. 21. septembra 2011

Knihovníci trnavského regiónu združení v Krajskej pobočke Spolku slovenských knihovníkov sa 21. septembra 2011 vybrali spoznávať knižnice v Žiline. Nazbieralo sa nás na celý autobus. Za jeden deň sme sotva stihli dve knižnice – jednu verejnú: Žilinskú knižnicu a jednu akademickú: Univerzitnú knižnicu Žilinskej univerzity. Exkurzia pripomínala v niektorých momentoch „straty a nálezy“. Na cestu do verejnej knižnice sme sa okoloidúcich ľudí pýtať nemuseli. Našťastie- možno by sme boli sklamaní. Pomocou GPS sme ju v pohode našli. Komplikovanejšie to bolo s akademickou knižnicou. Keď sme prešli tou istou cestou už tretíkrát, a knižnica nikde, nezostalo nám nič iné – iba sa spýtať na cestu do knižnice. Potešiteľné bolo, že oslovené mladé devy a neskôr aj policajti vedeli, kde je univerzitná knižnica: „ však hneď vedľa menzy!“
V knižniciach sme našli vždy pripravených knihovníkov. Riaditeľka Žilinskej knižnice, Mgr. Katarína Šušoliaková spolu s Mgr. Zuzkou Mjartanovou nám v krátkej prezentácii predstavili bohatú činnosť svojej knižnice. Môžu sa pochváliť rôznymi zaujímavými službami pre svojich čitateľov, veľkolepými podujatiami a mnohými úspešnými projektami. Priestory knižnice – veľké, presvetlené, účelné. Čo k tomu dodať? Nezávidíme, ale taký centrálny bod, či informačný bod je supervec.
Aj kolegyne z našich trnavských akademických knižníc boli prekvapené veľkosťou priestorov v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity. Takmer všetky priestory (i služobné a súkromné) nám odtajnila PhDr. Marta Sakalová, riaditeľka UK ŽU spolu so svojimi kolegyňami. Vďaka za to, že nám venovali svoj čas, i keď sa borili s revíziou knižničného fondu.
Po návšteve knižníc sme si našli čas na prehliadku historického centra mesta. Kto tu bol naposledy pred pár rokmi, nestačil sa čudovať, čo všetko sa tu objavilo. Nielen pekne upravené námestia, ale i veľké nákupné centrá. „Knihovník ku knihovníkovi sadá „– veru tak, objavili sme viacero skupiniek pri spoločnej kávičke, či pivečku. Rozhovory a výmeny skúseností pokračovali aj cestou autobusom. Jednoducho, našli sme spoločnú reč.
Nezabudli sme ani na kultúrny rozmer našej exkurzie. Účastníci ocenili návštevu Sobášneho paláca v Bytči, ktorý dal postaniť palatín Juraj Thurzo, aby mohol vystrojiť honosné svadby svojim siedmim dcéram. Naozaj prekrásna renesančná kultúrna pamiatka!
Už teraz sa tešíme na spoločné putovanie trnavských knihovníkov za výmenou skúseností v budúcom roku! Radi by sme vyrazili do Prahy. Len aby sme našli cestu domov!

PS: Nakoniec sa našli aj stratené okuliare, ako aj majiteľ zabudnutej mikiny.
 

na začiatok
 

2010

Knižničné a informačné služby v Brne. Exkurzia. 22. septembra 2010

Túžba po poznaní, nové informácie, zážitky a skúsenosti sú okrem iného charakteristické pre činnosť krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov trnavského kraja. Je pre nás samozrejmosťou, že každý rok navštívime knižnice rôznych typov, s rôznym profilom a používateľským zázemím s cieľom dozvedieť sa niečo nové a inšpiratívne, spoznať kolegov v odbore, skonfrontovať svoje predstavy. Naše výlety za poznaním sa konajú spravidla na jeseň ako symbolický osviežujúci nádych po horúcich letných mesiacoch.
Tento rok sme sa vybrali spoznávať zaujímavé brnenské knižnice – Moravská zemská knihovna a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Každá z nich je výnimočná svojou architektúrou, vývojom, službami. Obe však majú spoločné jedno: úctu k používateľovi a zanietených a veci oddaných knihovníkov. Presvedčili sme sa o tom na vlastné oči. 

Moravská zemská knihovna
Moravská zemská knihovna nás ohromila svojou impozantnou modernou architektúrou a veľkosťou. Vo voľne prístupnom prízemí sa nachádzajú výpožičky, prednášková sála, tlačiareň, kopírovacie služby, kníhkupectvo. Nová budova bola otvorená
2. apríla 2001 na mieste, kde sa knižnica plánovala postaviť už v 30. rokoch 20. storočia. Z tohto obdobia pochádzajú prvé plány, v súťaži zvíťazil projekt brnenského funkcionalistického architekta Bohuslava Fuchsa. Počiatky Moravskej zemskej knihovny sú spojené so súkromnou zbierkou Moravsko-slezské hospodářské společnosti pro povznesení zemědělství, přírodovědy a vlastivědy z roku 1770.
V súčasnosti je to univerzitná vedecká knižnica s knižničným fondom 4 milióny knižničných jednotiek. Sú v nej tiež umiestnené zlúčené fondy univerzitnej, pedagogickej i technickej knižnice. Novozriadené boli knižnice rakúska, nemecká, hudobná a najnovšie anglická. Knižnica vykonáva tiež funkciu krajskej knižnice pre juhomoravský kraj. Jej služby využíva viac ako 30 000 čitateľov.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Knihovna Jiřího Mahena v Brně je najväčšia verejná mestská knižnica na Morave. Bola zriadená v roku 1921. Od roku 1950 sídli v pôvodných priestoroch historického Schrattenbachovho paláca. Gróf Karl von Schrattenbach bol olomoucky kardinál. Barokovú prestavbu paláca zveril brnenskému architektovi Moricovi Grimmovi.
V rokoch 1998 – 2001 sa konala komplexná rekonštrukcia paláca. Návštevník ocení citlivé zakomponovanie moderných architektonických prvkov do pôvodných majestátnych priestorov. Súčasťou knižnice je aj Mahenov památník s expozíciou o živote a diele spisovateľa a prvého brnenského knihovníka a zakladateľa knižnice.
Knihovna Jiřího Mahena spravuje 35 pobočiek v mestských častiach Brno. Knižničný fond dosahuje 800 000 knižničných jednotiek, za rok sa zaregistruje viac ako 40 000 čitateľov.
Pracoviská knižnice poskytujú okrem štandardných výpožičných služieb poradenské služby, prednášky, besedy, semináre. V roku 2005 bolo zriadené informačné stredisko Europe direct.
Zamestnanci knižnice venujú pozornosť aj špecifickým používateľským skupinám. Sympatickou službou je projekt „Senior party“, ktorý je určený obyvateľom juhomoravského kraja, ktorí dovŕšili 55 a viac rokov. Držiteľom tohto pasu je poskytnutá zľava 10% z registračného poplatku.
Podporu detského čítania predstavuje zase projekt „Poprvé do školy – Poprvé do knihovny“.

Krásne slnečné počasie sa stalo akýmsi poznávacím znakom našich knihovníckych exkurzií. Jasne svietilo aj v Brne a umocňovalo naše rozhodnutie pokračovať v našich poznávacích spolkových aktivitách. Dovidenia o rok v...
Fotoreportáž 

 Mgr. Zuzna Martinkovičová, Univerzitná knižnica TU v Trnave

na začiatok
 

2009

Konferencia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Trnava
Trnava 9. novembra 2009

Delegáti si vypočuli správu o činnosti KP SSK Trnava za obdobie rokov 2006 –2009. Predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov Ing. Silvia Stasselová informovala o činnosti Spolku, delegáti si zvolili nový výbor KP SSK na nové volebné obdobie.
Súčasťou konferencie bol aj seminár na tému Marketing vo verejných knižniciach. Zaujímavú prezentáciu predniesla PhDr. Judita Kopáčiková i Ing. Silvia Stasselová.
Členovia výboru a KP SSK poďakovali odstupujúcej predsedníčke PhDr. Emílii Díteovej za mimoriadne aktívnu prácu vo výbore Spolku. Ako predsedníčka zohrala významnú úlohu v kreovaní spolkového života. Pod jej vedením sa knihovníci vybrali i do sveta, s radosťou sa stretávali a podporili svoju organizáciu aj burzou kníh.

Výbor Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov v Trnave:

  • Jana Brliťová – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
  • Ing. Eva Čapošová – Univerzitná knižnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Benjamína Jakubáčová – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
  • Mgr. Lívia Koleková - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
  • PhDr. Zuzana Martinkovičová – Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave
  • Mgr. Katarína Soukupová – Záhorská knižnica v Senici
  • Iveta Šimčíková - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Náhradníci:

  • Ľudmila Horváthová - senior
  • Mgr. Lýdia Tóthová – Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede

Na prvom zasadnutí výboru bola za predsedníčku zvolená Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
 Fotoreportáž

na začiatok
 

Knihovnícky deň
Skalica 23. júna 2009

Celý autobus knihovníkov z trnavského kraja si vychutnal prekrásny veterný, ale predsa len slnečný deň, na potulkách po historických pamiatkach mesta Skalica. Organizátorom tohto poznávacieho výletu bola Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.
Našou výbornou hostiteľkou bola Ľubica Rozborilová, riaditeľka Mestskej knižnice v Skalici. Sprevádzala nás nielen po mestskej knižnici, ale s odborným lektorským výkladom nám odkrývala aj všetky zaujímavé zákutia mesta Skalica.
Väčšina z nás bola prekvapená, čím všetkým sa historické jadro Skalice môže pochváliť.
Navštívili sme Farský kostol svätého Michala. Odvážili sme sa vystúpiť aj na vežu, odkiaľ sme obdivovali prekrásnu panorámu mesta. Ďalšími pamiatkami boli Jezuitský kostol svätého Františka Xaverského a jeho hrobky, Rotunda svätého Juraja, Kostol a kláštor františkánov.
Veľmi srdečne nás prijali aj Záhorskom múzeu, kde sme si prezreli zaujímavú expozície.
Návštevu Skalice sme ukončili ochutnávkou skalických vín a skalických trdelníkov.
Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých knihovníkov bol aj zastávka v mestečku Holíč, kde sme obdivovali veľkoleposť zámku, protitureckej pevnosti, ktorá slúžila neskôr ako reprezentačné sídlo rodiny Habsburovcov.
Fotorepotáž

na začiatok
 

Krajská pobočka SSK v Trnave oceňovala

Pri príležitosti slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc 2009 krajská pobočka SSK odovzdala ďakovný list piatim knihovníkom z Trnavského samosprávneho kraja. Ocenila ich vynikajúcu prácu i ľudské vlastnosti, ktorými šíria dobré meno knihovníckej profesie a sú príkladom pre ostatných. Ďakovný list odovzdala predsedníčka krajskej pobočky Trnava Anne Neumahrovej, knihovníčke Obecnej knižnice Zeleneč, Marte Ruskovej, knihovníčke Obecnej knižnice v Petrovej Vsi, Milade Pisarovej, knihovníčke z Obecnej knižnice v Šintave, Alžbete Miklošovej, knihovníčke z Obecnej knižnice v Hornej Potôni a
PhDr. Zuzane Martinkovičovej, riaditeľke Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity za aktívnu prácu pre krajskú pobočku SSK.
V mene predsedu TTSK Tibora Mikuša knihovníkom poďakoval riaditeľ odboru kultúry TTSK a odovzdal im vecný dar. Kyticu a blahoželanie pridala aj riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Lívia Koleková.
fotogaléria

na začiatok
 

Rok 2008

Vianočné stretnutie knihovníkov

Tak ako po iné roky aj v tomto sa stretli členovia krajskej pobočky, aby spolu ukončili kalendárny rok 2008 a hľadali inšpirácie na budúci rok.  Stretnutie sa uskutočnilo v historickej budove v "Schneidrovom dome" v Trnave, v ktorej je umiestnené hudobné oddelenie Knižnice JF v Trnave.
Členskú schôdzu otvorila a správu o činnosti predniesla PhDr. Emília Díteová, predsedníčka pobočky. O hospodárení v roku 2008 informovala Mgr. Zuzana Martinkovičová. V ďalšej časti predniesla predsedníčka informácie zo zasadnutia predsedníctva SSK. Každý člen dostal bulletin o činnosti KP SSK v roku 2008. Súčasťou stretnutia bol aj koncert hudobného telesa Dixieland pri ZUŠ M. Schneidra-Trnavského v Trnave.

na začiatok
 

Septembrová burza kníh
19. - 20. septembra 2008
Pre veľký ohlas sme v spolupráci s Knižnicou JF v Trnave zopakovali burzu kníh. Návštevníci mali možnosť vyberať si asi z 1500 knižných titulov, ktoré pochádzali zo súkromných zbierok členov Spolku a z nevyužitých darov Knižnice JF a Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity. Knihy sa predávali za symbolickú cenu 10,- SKK (0,33 EUR). Burzu počas oboch dní navštívilo asi 500 záujemcov a takmer každý odchádzal s knižným úlovkom. Výťažok bude venovaný na aktivity knižnice pre deti a na vzdelávanie členov KP SSK.

na začiatok
 

Exkurzia do košických knižníc
Poznávací výlet do metropoly východného Slovenska, do Košíc, sa uskutočnil 5. - 6. septembra 2008. Navštívili sme kolegov v knižnici Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Večer sme absolvovali prechádzku za historickými pamiatkami mesta a zúčastnili sme sa predstavení na pešej zóne v rámci Festivalu divadiel strednej Európy. Cestou sme sa zastavili na hrade Krásna Hôrka. 

na začiatok
 

Letná burza kníh
20. - 21. júna 2008
KP SSK v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pre milovníkov kníh letnú burzu. V príjemnom letnom počasí v záhrade knižnice burzu navštívilo asi 300 záujemcov, ktorí si kúpili 540 knižných titulov. Finančný výťažok bol rozdelný medzi Spolok a knižnicu.

na začiatok
 

Libráda - knižný salón 2008
27. - 28. marca 2008
Prezentácia činnosti Spolku slovenských knihovníkov a Krajskej počky SSK na Libriáde vo vlastnom stánku

na začiatok
 

Rok 2007

Vianočné stretnutie a členská schôdza

Vianočné stretnutie členov KP SSK v Trnave má už svoju niekoľkoročnú tradíciu. Členovia spolku sa stretajú, aby hodnotili uplynulý rok a pripravili návrhy činnosti na rok budúci.
Aj v tomto roku to bolo tak. Slávnostné stretnutie sme začali návštevou divadelného predstavenia Ružičky zo srdca v Divadle Jána Palárika v Trnave. Pokračovali sme v zrekonštruovanej univerzitnej knižnici Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde nás privítala jej vedúca Bc. Eva Čapošová.
Členskú schôdzu otvorila a správu o činnosti predniesla PhDr. Emília Díteová, predsedníčka pobočky. O hospodárení v roku 2007 informovala Mgr. Zuzana Martinkovičová. V ďalšej časti predniesla predsedníčka informácie zo zasadnutia predsedníctva SSK a návrh plánu na rok 2008. Členovia súhlasili s návrhom navštíviť v budúcom roku Prahu a niektoré pražské knižnice. Každý člen dostal bulletin o činnosti KP SSK v roku 2007. 

na začiatok
 

Stretnutie seniorov v Dunajskej Strede

Knihovníci s bývalými kolegami z knižníc trnavského kraja sa v tomto roku stretli v Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede. Bolo to 26. septembra a program bol bohatý. Najprv prehliadka knižnice, potom galérie a na záver termálne kúpalisko. Po priestoroch knižnice nás sprevádzala Agneša Horváthová. Knižnica je umiestnená v mestskom kultúrnom stredisku na dvoch podlažiach. V týchto priestoroch pôsobí 30 rokov, uskutočnila sa iba jedna rekonštrukcia - v tomto roku výmena okien za plastové. Na prízemí je detské oddelenie. Knižnici sa podarilo v tomto roku získať grant z COOP Jednota v rámci projektu Nech sa nám netúlajú na zariadenie detského kútika. Na 1. poschodí sa nachádzajú oddelenia pre dospelých.
Pri malom občerstvení, ktoré pripravili pracovníčky Žitnoostrovnej knižnice, si seniori zaspomínali na podujatia, ktoré už absolvovali, na svojich spolupracovníkov. Všetci veľmi ocenili, že mali možnosť vidieť knižnicu v Dunajskej Strede a oboznámiť sa s novými aktuálnymi úlohami, ktoré dnes knižnice riešia. Výboru KP SSK ďakovali, že na nich nezabúda. Radi sa stretnú aj na budúci rok. Padol aj návrh: Bradlo, Myjava a okolie... Ak bude nejaké podujatie pre všetkých členov, radi sa zúčastnia. Niektorí seniori informovali aj o celoslovenskom podujatí pre seniorov. S poľutovaním sme zistili, že naši seniori neboli pozvaní (noví).
Záver úspešného dňa v Dunajskej Strede bol viac ako príjemný. Takmer tri hodiny sme strávili na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede, kde pokračovali priateľské rozhovory. 

na začiatok
 

Knihovnícky deň 2007

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Trnava, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Galantská knižnica a Záhorská knižnica v Senici pripravili pre knihovníkov trnavského kraja exkurziu do knižníc v Bratislave. Cieľom bolo oboznámiť sa s priestormi a činnosťou Univerzitnej knižnice v Bratislave po komplexnej rekonštrukcii a obnovenou letnou čitárňou U červeného raka. Exkurzie sa zúčastnilo 25 pracovníkov regionálnych knižníc kraja.
Ako prvú sme navštívili Univerzitnú knižnicu v Bratislave. Rekonštrukcia sa začala v roku 2001 a trvala necelé štyri roky, stála takmer pol miliardy korún. S rekonštrukciou historických priestorov sa zároveň pripravovala nová koncepcia služieb univerzitnej knižnice ako multifunkčného kultúrneho centra. Počas stavebných prác prišlo k nepredvídaným okolnostiam vzhľadom k niekoľkým archeologickým nálezom, ktoré ovplyvnili budovanie skladov. Obnovou knižničných priestorov vznikol aj priestor mimoknižničných prevádzok pre verejnosť na usporiadanie výstav, koncertov, konferencií a podobne.
Knižničné služby pre verejnosť sú dostupné v paláci na Ventúrskej ulici. Priestory a služby sú koncipované tak, že návštevník použije šatňu, pri vstupe cez turniket sa identifikuje preukazom s elektronickým čipom a následne sa vo všetkých priestoroch môže voľne pohybovať. Na prízemí má k dispozícii elektronické a klasické lístkové katalógy, informačný pult, v ktorom im odborní pracovníci poradia. Na prvom poschodí sú regály s fondom vo voľnom výbere, študijné priestory - všeobecná študovňa, študovňa elektronických dokumentov (licencované prístupy do informačných sietí a vlastných elektronických dokumentov), počítače s prístupom na internet. Na druhom poschodí sú študijné priestory s prístupom do fondu periodík, rozmnožovacie služby a MVS. V súčasnosti viac ako 60% registrovaných používateľov sú študenti, učitelia a vedeckí pracovníci.
Po krátkej obedňajšej prestávke sme pokračovali návštevou Mestskej knižnice v Bratislave, konkrétne jej letnou čitárňou U červeného raka. Čitáreň sa nachádza v atraktívnej lokalite pri Michalskej bráne na dne stredovekej obrannej priekopy. Má už takmer 40-ročnú históriu a prešla viacerými rekonštrukciami. Posledná v roku 2005. Predchádzalo jej však úplné zatvorenie čitárne v roku 2000, keď prasklo historické kanalizačné potrubie a časť nádvoria sa prepadla. Obnova čitárne bola jednou z priorít mesta Bratislavy, zriaďovateľa knižnice.
V deň našej návštevy bola čitáreň slávnostne sprístupnená verejnosti. O 10.00 hod. sa v čitárni uskutočnila tlačová beseda primátora mesta Bratislavy a vedenia knižnice s médiami, na večer bol pripravený slávnostný program spojený s prezentáciou Revue aktuálnej kultúry. Čitáreň bude pre verejnosť otvorená denne okrem nedele od 9.00 do 20.00. Aj neregistrovaní návštevníci budú mať k dispozícii 7 denníkov a 23 časopisov, ktoré sú objednané výlučne do letnej čitárne na jej krátke fungovanie (máj - september). Kultúrne programy sú pripravované v spolupráci s Bratislavskou informačnou službou ako súčasť kultúrneho leta.
Napriek tomu, že bol hádam jeden z najteplejších májových dní, sa nám exkurzia páčila. Videli sme dve "staré dámy" v novom šate plné plánov a chuti do života, čo je dnes pre knihovníkov veľmi povzbudzujúce.

 na začiatok
 

Rok 2006

Vianočné stretnutie

Tradičné vianočné stretnutie členov Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov trnavského kraja uviedla prezentáciou o cestách po amerických knižniciach predsedníčka SSk Ing. Silvia Stasselová. Zhodnotenie spolkového roka a návrh plánu na rok 2007 pripravili Dr. Emília Díteová a Mgr. Zuzana Martinkovičová. O slávnostnú atmosféru sa postarala pani Ľudmila Horváthová prednesom básne Jána Kostru. Zvyšok stretnutia patril neformálnej diskusii a spoločenskému posedeniu. Všetci prítomní pri tejto príležitosti dostali špeciálny Bulletin Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Trnava. Stretnutia sa zúčastnilo 31 členov pobočky.

Mgr. Zuzana Martinkovičová, Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave

na začiatok
 

Prezentácia a Power Point

28. novembra 2006 pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity odborné školenie Prezentácia Power Point. Zúčastnilo sa ho 17 pracovníkov regionálnych a akademických knižníc Trnavského samosprávneho kraja.

na začiatok
 

Stretnutie knihovníkov
Trnavského samosprávneho kraja a knihovníkov regiónu Hodonín

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v Trnave a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila dňa 26. septembra pre svojich členov stretnutie knihovníkov Trnavského samosprávneho kraja a regiónu Hodonín.
Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena skúseností z knižničnej práce, oboznámenie sa s históriou a súčasnosťou Mestskej knižnice v Hodoníne. Počasie sa už tradične vydarilo, celý deň svietilo slniečko, ktoré svojimi teplými lúčami spríjemnilo a podporilo dobrú náladu. Pre knihovníkov bol pripravený bohatý program a účastníci strávili zaujímavý deň plný dojmov a zážitkov.
Prvým bodom programu bola prehliadka Záhorskej knižnice v Senici. Knihovníčky nás privítali "po záhorácky...", pripravili malé občerstvenie. Potom sme si prezreli všetky oddelenia knižnice. Zrekonštruované priestory sa všetkým hosťom veľmi páčili (niektorí knihovníci len tíško "závideli"...) a pokračovali sme, už v kompletnej zostave (pridali sa knihovníčky zo Senice), v programe. V Mestskej knižnici v Hodoníne nás čakali pracovníci Mestskej knižnice a aj ďalší pracovníci knižníc z regiónu Hodonín. Riaditeľka MsK Hodonín, Mgr. Jindřiška Balajová, nás dôkladne informovala o práci knižnice, jej histórii a o postavení verejných knižníc v Českej republike.
Z histórie knižnice sme sa dozvedeli, že Mestská knižnica v Hodoníne bola založená v roku 1921 na základe knihovníckeho zákona č. 430 z roku 1919. Sídlila v dvoch triedach chlapčenskej školy. Nová budova Okresnej knižnice Hodonín bola slávnostne otvorená 17. 3. 1986, zrekonštruovaná v septembri 2002. Od 1. 1. 2003 sa novým zriaďovateľom knižnice stalo mesto Hodonín a knižnica zmenila názov na Mestská knižnica Hodonín. Od roku 2002 knižnica poskytuje nové služby: verejný internet, informačné centrum pre Európsku úniu, čitáreň a fotogalériu. Súčasťou knižnice sú aj výstavné priestory. Výstavná činnosť je zameraná predovšetkým na ilustračnú tvorbu pre deti i dospelých.
V čase našej návštevy sme si vo výstavnej sále prezreli ilustrácie a kresby Venduly Císařovskej. Okrem českých ilustrátorov dostali v minulosti možnosť prezentovať svoje práce aj slovenskí ilustrátori Miroslav Cipár a Martin Kellenberger.
Knižnica spolupracuje s nakladateľstvom Albatros a s Pamätníkom národného písomníctva v Prahe a jeho pracoviskom v Chrudimi - kabinetom Ex libris, ktorým pripravili výstavy: napr.: Ex libris, Grafické techniky, Ilustrátori diela Aloisa Jiráska atď.
Po prednáške pani riaditeľky nasledovala exkurzia po budove. Navštívili sme čitáreň so študovňou, oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých a už sme "závideli aj nahlas": účelová budova spĺňa mnohé naše predstavy a želania, ktoré v budovách, pôvodne určených na iné účely ako je knižnica, nie je možné dosiahnuť. So "zahraničnými kolegami" sme sa v osobných rozhovoroch informovali o našich skúsennostiach a problémoch. Vzájomná komunikácia prekvitala, ocenili sme, že jazyková bariéra medzi nami neexistuje. Dozvedeli sme sa, že slovenských kníh v českých knižniciach ubúda. Staršie knihy dosluhujú a nové sa nakupujú minimálne, na rozdiel od slovenských knižníc, kde je o české knihy záujem stále. Na záver pekného dňa sme navštívili zámoček a Múzeum T. G. Masaryka, pozreli sme si peknú expozíciu doplnenú zaujímavým výkladom o živote tejto významnej osobnosti nielen českých, ale i slovenských dejín. Príjemne unavení, ale spokojní, účastníci zájazdu vyjadrili členom organizačného výboru Spolku slovenských knihovníkov v Trnave poďakovanie za výbornú organizáciu a vyjadrili želanie, aby sa podobné podujatia organizovali naďalej.

Darina Kráľová, KJF v Trnave

na začiatokPo
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
9
10
16
17
23
24
30
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Od 2. septembra je oddelenie pre deti otvorené už od 8.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet