Týždeň slovenských knižníc

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

 

 

Týždeň slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 2019

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TSK v TTSK sa uskutočnilo 4. marca 2019 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Slávnostný príhovor predniesol župan TTSK Jozef Viskupič, Hosťom sa prihovoril hovorca Mesta Trnava Pavol Tomašovič a Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Podujatie moderovala Alena Beňová.

Medzi hosťami boli prítomní riaditeľ Odboru kultúry a športu TTSK Peter Kadlic, riaditelia knižníc v Senici, Galante, Dunajskej Strede a riaditelia ostatných kultúrnych inštitúcií v Trnave. Podujatie bolo určené pre študentov SŠ, prítomní študenti a pedagógovia boli z Gymnázia Jána Hollého v Trnave a z Gymnázia Angely Merici v Trnave. O hudobný zážitok sa postaral mladý talentovaný huslista Imrich Farkaš s klavírnym sprievodom Štefana Ternockého.     

 

4. marca 2019 – pondelok

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2019. Vyhlásenie vedomostnej a výtvarnej súťaže pre deti základných škôl MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK A MY PO JEHO STOPÁCH.

10.00 hod. – Zrkadlová sála DJP v Trnave

 

BESEDA S BÁSNIKOM IVANOM ŠTRPKOM – ŽIŤ SVOJU BÁSEŇ. Moderátor Oliver Rehák. Pripravené v spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave v rámci propagácie pôvodnej slovenskej literatúry pre študentov SŠ. Podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu Knižnica mladým a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

10.00 hod. – Zrkadlová sála DJP v Trnave

 

5. marca 2019 - utorok

MOZGOVÝ JOGGING

Stretnutia určené seniorom, ktorí si chcú osvojiť techniky trénovania pamäti a ich využitie v každodennom živote. Počas tréningu účastník absolvuje cyklus stretnutí, na ktorých sa naučí zvládať viaceré techniky aktivizácie pamäti. Prebieha skupinovou formou. Tréningy vedie certifikovaný tréner pamäti.

9.00 – 11.00 hod. - učebňa Knižnice JF v Trnave

 

6. marca 2019 - streda

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Vzdelávací počítačový kurz pre začiatočníkov v oblasti práce s počítačom, s internetom a e-mailom. Kurzy sú určené pre seniorov, ktorí ešte neprišli do kontaktu s počítačom, prípadne s ním pracovali veľmi málo. Účastníci kurzu sa oboznamujú so základmi práce s počítačom (písanie a úprava textov, vloženie a úprava obrázku, práca s webom a elektronickou poštou).

10.00 – 11.30 hod. - študovňa Knižnice JF v Trnave

 

7. marca 2019 - štvrtok

SVIŇA

Stretnutie so spisovateľom Arpádom Soltészom. Moderoval Jozef Dado Nagy. Podujatie sa konalo v rámci cyklu Súčasná slovenská literatúra. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

16.00 hod. - čitáreň Knižnice JF v Trnave

 

PRE DETI

6. marca 2019 – streda

CERUZKO A FARBIČKA

Interaktívne vystúpenie pre najmenších čitateľov v rámci cyklu podujatí Maličkí a mamičky.

11.00 hod. - oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave

 

8. marca 2019 – piatok

MÔJ ŽIVOT S HUDBOU

Stretnutie  s mladou bubeníčkou Nikoletou Šurinovou, víťazkou súťaže Česko Slovensko má talent 2018.

10.00 hod. - hudobné oddelenie Knižnice JF v Trnave, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5

 

8. marca 2019 – piatok

POŠTÁR SLIMÁK OLIVER

Stretnutie detí so spisovateľom Ľubošom Bohunickým.

10.00 hod. - oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave

 

Knižnica celkovo pripravila v tomto týždni 19 podujatí (vrátane kolektívnych návštev), z toho bolo 13 určených dospelým a 6 deťom. Spolu sa na nich zúčastnilo 661 účastníkov.

Ďalšou sprievodnou akciou bola amnestia na všetky sankčné poplatky za dlho nevrátené knihy. Túto šancu využilo spolu 171 čitateľov. Vrátili takto 506 kníh. Riaditeľské upomienky – 18. 

Jednorazový vstup pre návštevníka bol zadarmo. Túto akciu využil 1 návštevník v oddelení odbornej literatúry.


 

Týždeň slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 2018

Týždeň slovenských knižníc 2018 sa niesol pod mottom „Knižnice pre všetkých“. Uskutočnil sa už 19. ročník tejto celoslovenskej aktivity. Hlavnými organizátormi boli Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa uskutočnilo 5. marca 2018 o 17.00 hod. v čitárni knižnice. Slávnostný príhovor predniesol Marek Neštický, podpredseda TTSK. Hosťom sa prihovorila i Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice JF v Trnave. Podujatie moderovala Alena Beňová.

Medzi hosťami bola prítomná riaditeľka odboru kultúry TTSK Ľubica Malá, riaditeľka Záhorskej knižnici v Senici Katarína Soukupová a riaditeľka Univerzitnej knižnice UCM v Trnave Darina Kráľová.

Úvodným podujatím celého týždňa bola BESEDA so známym spisovateľom JOZEFOM BANÁŠOM. Zaujímavo rozprával o svojich nových knihách – Kód 9.1.7 a Somár je Švajčiar, ktoré vyšli v minulom roku. Hovoril i o osobnosti Alexandra Dubčeka, čím sme si zároveň pripomenuli 50. výročie Pražskej jari. Zmienil sa aj o pripravovanej knihe o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorá vyjde v predvečer 100. výročia vzniku prvej Československej republiky. Autor poskytol rozhovor redaktorke z MTT a na záver bola autogramiáda.

Ďalšie podujatia:
6. marec 2018
AKO REŠERŠOVAŤ?
Prezentácia ako urobiť rešerš

7. marec 2018
KONZULTAČNÝ DEŇ
Určené pre všetkých, ktorí potrebovali pomôcť pri práci s počítačom

7. marec 2018
POHLADENIE II. ARCHETYP ŽENY
Čítanie z tvorby Gabriely Spustovej s prvkami poetoterapie. Podujatie bolo súčasťou projektu pre seniorov Aktivita ako dominantný spôsob starnutia. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

8. marec 2018
POETKA A JEJ HISTORICKÉ ROMÁNY
Stretnutie so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou. Podujatie sa konalo v rámci Fóra humoristov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Moderovanie: Benjamína Jakubáčová, hudba: Beata Kuracinová-Vargová

8. marec 2018
TRÉNING PAMÄTI
Určené pre seniorov

JARNÉ PRÁZDNINY V KNIŽNICI – ZAŽEŇ NUDU S NAMI – ZÁBAVNÝMI SÚŤAŽAMI
5. 3. 2018 – Kufor plný vedomostí
6. 3. 2018 – Vedomostný milionár
7. 3. 2018 – S abecedou do sveta
8. 3. 2018 – Nehádaj sa, hádaj s nami
9. 3. 2018 – Literavedko

5. – 10. marca 2018
VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV ŠPECIÁLNEJ ZŠ Beethovenova ul. 27 TRNAVA
Výstava sa uskutočnila ako sprievodné podujatie.

V tomto týždni v trnavskom kraji prebiehali jarné prázdniny.
Knižnica pripravila v tomto týždni 11 podujatí, z toho bolo 6 určených dospelým a 5 deťom.
Počet účastníkov spolu: 562

Ďalšou sprievodnou akciou bola amnestia na všetky sankčné poplatky za dlho nevrátené knihy. Túto šancu využilo spolu 123 čitateľov. Vrátili takto 475 kníh.   
Jednorazový vstup pre návštevníka bol zadarmo. Túto akciu využilo 2 návštevníci v oddelení odbornej literatúry.

Program knižnice na TSK 2018 a reportáže z podujatí boli spropagované na webovej stránke knižnice, na FB, Infolib, SAK, MTT, Západoslovenská televízia.


 

Týždeň slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 2017

Týždeň slovenských knižníc sa niesol pod mottom „Knižnice pre všetkých“. Uskutočnil sa už 18. ročník tejto celoslovenskej aktivity. Hlavnými organizátormi boli Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. V Trnavskom kraji nad podujatiami prevzal záštitu Tibor Mikuš, predseda TTSK.

Otvorenie sa uskutočnilo 14. marca 2017 o 11.00 hod. v čitárni knižnice. Slávnostný príhovor predniesol Tibor Mikuš, predseda TTSK. Pozvanie navštíviť knižnice v našom kraji zopakovala aj Mgr. L. Koleková, riaditeľka KJF v Trnave. Účastníkmi boli členovia kultúrnej rady TTSK, poslanci TTSK, riaditelia regionálnych knižníc a akademických knižníc, riaditelia kultúrnych organizácií kraja a študenti Gymnázia A. Merici v Trnave. Nahraté a odvysielané boli aj rozhovory v MTT a Televízii TTSK Vega.

Piesne na teraz - Hlboké slovo z Hlbokého. Literárno-hudobná kompozícia k 200. výročiu narodenia slovenského spisovateľa, novinára, politika a organizátora kultúrneho života slovenského národa Jozefa Miloslava Hurbana. V programe vystúpili mužský spevácky zbor Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla, umeleckým slovom sprevádzali Mária Schlosserová, Juraj Sarvaš a Jaroslav Pehal.

 

Ďalšie ťažiskové podujatia: 

DEŇ S PETROU NAGYOVOU-DŽERENGOVOU. Dve stretnutia so spisovateľkou, vydavateľkou a komunálnou političkou – 13. marca

ŽIJÚ MEDZI NAMI. Stretnutie s nevidiacim knihovníkom PhDr. Júliusom Bartekom

REGGAE A JEHO HLAVNÝ PREDSTAVITEĽ BOB MARLEY. Hudobno-slovné pásmo pre žiakov II. supňa ZŠ

SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME. Školenie k informačnej gramotnosti seniorov

DSS NA STROMOVEJ UL. V KNIŽNICI. Exkurzia

LITERATÚRA BODKA SK. Stretnutie so slovenským spisovateľom Agda Bavi Painom. Išlo i o prezentáciu zborníka slovenských autorov, ktorý vydalo LIC v Bratislave a Agda Bavi Pain je jedným z prezentovaných autorov publikácie. Programom sprevádzal František Malík – tajomník Občianskeho združenia literarnyklub.sk a pracovník vydavateľstva KK Bagala. Účastníkmi prvej besedy boli študenti Gymnázia A. Merici a popoludní v Ústave pre výkon prestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach n/Parnou odsúdení. Podujatie v spolupráci s Literárnym informačným centrom Bratislava.

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY. Literárne hodiny k 189. výročiu narodenia Pavla Dobšinského

VÍTANIE JARI. Hudobno-slovné pásmo o jarných zvykoch a tradíciách

Knižnica pripravila v tomto týždni 36 podujatí, z toho bolo 10 určených študentom a dospelým a 26 deťom. Bola to 1 exkurzia, 19 besied, 11 hodín informačnej prípravy a iných (hodiny literárnej a hudobnej výchovy, otvorenie). Počet účastníkov spolu: 1033

PhDr. Július Bartek bol pozvaný v rámci cyklu Žijú medzi nami do Univerzitnej knižnice UCM, kde besedoval s vysokoškolákmi o tom, ako sa vzdelávajú a pracujú nevidiaci ľudia.

Opäť bola vytvorená dvojčlenná „knižničná hliadka“ v zložení Paulína Drozdová a Adam Navrátil s cieľom nájsť a následne odmeniť čítajúcich ľudí. Za odmenu sme rozdávali záložky do knihy a propagačné materiály knižnice.  Pre tých, ktorí čítali knihu, ročné členské do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a reklamný notes s perom pri príležitosti 90 rokov knižnice. Hliadka počas 4 hodín našla 14 čítajúcich ľudí. V jeden deň im spoločnosť robila aj redaktorka RTVS Martina Gabčová. Jej šot sme mohli počuť vo večernom Rádiožurnále (15. 3. 2017).

Ďalšou sprievodnou akciou bola amnestia na všetky sankčné poplatky za dlho nevrátené knihy. Túto šancu využilo spolu 195 čitateľov. Vrátili takto  567 kníh.   

Jednorazový vstup pre návštevníka bol zadarmo. Túto akciu využilo 3 návštevníci v oddelení odbornej literatúry.

Program knižnice na TSK 2017 a reportáže z podujatí boli spropagované na webovej stránke knižnice, na FB, Infolib, SAK,  MTT, Televízia Vega.


 

Týždeň slovenských knižníc 2016 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

V tomto roku sa uskutočnil už 17. ročník tejto celoslovenskej aktivity. Hlavnými organizátormi boli Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. V Trnavskom kraji nad podujatiami prevzal záštitu Tibor Mikuš, predseda TTSK.
Slávnostné otvorenia v kraji bolo 1. marca 2016 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 
Knižnica pripravila 30 podujatí, z toho bolo 10 určených dospelým a 20 deťom (exkurzie, besedy, prezentácie, hodiny informačnej prípravy, hodiny literárnej a hudobnej výchovy.) Hosťami podujatí boli: Veronika Šikulová, Ľubomír Dobrovoda, Simona Jurčová, Karol Bodorik, Miroslav Danaj, Svetlana Majchráková, Marta Hlušíková, Zuzana Kuglerová, Ondrej Kalamár a Ľubica Kepštová. Počas tohto týždňa si mohli návštevníci čitárne pozrieť výstavu fotografií Waldemara Švábenského z knihy Benjamína Škreka Sonety pre Trnavu.
Oddelenie  pre deti zase krášlila výstava z časopisu Slniečko, spojená so súťažou.
Trojčlenná „knižničná hliadka“ hľadala a odmeňovala čítajúcich ľudí meste na verejných priestoroch.
Ďalšou sprievodnou akciou bola amnestia na všetky sankčné poplatky za dlho nevrátené knihy. Túto šancu využilo spolu 174 čitateľov. Vrátili takto  596 kníh. Hodnota amnestie je 1161,50 €.
Jednorazový vstup pre návštevníka bol zadarmo.

Najvýznamnejšie akcie v rámci TSK 2016

ZRADA, ČESŤ A TAJOMSTVO

Autorka Svetlanou Majchrákovoupredstavila žiakom 5. a 6. ročníka celú svoju doterajšiu tvorbu. Našich čitateľov upútala najmä jej posledná kniha Zrada, česť a tajomstvo. Toto knihou chcela autorka zaujať najmä tú kategóriu detí a mládeže, ktorí prestávajú čítať. Mladí čitatelia sa započúvali do rozprávania pani spisovateľky, aby sa dozvedeli, čo všetko museli mladí hlavní hrdinovia knihy spraviť preto, aby našli ukradnuté vzácne klenoty. Našich čitateľov potešilo i to, že si mohli skúsiť, aký ťažký je naozajstný historický meč, nakoľko nám jeden zo zbierky svojho otca priniesla autorka ukázať. Záver podujatia patril tradičnej autogramiáde, počas ktorej deti získali od spisovateľky autogramy, ktoré im pripomenú toto stretnutie.  

MY „MODRANÉ“. Stretnutie s Veronikou Šikulovou a Ľubomírom Dobrovodom

V spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave. Oboch autorov Trnavčania veľmi dobre poznajú. Knihy Veroniky Šikulovej sú v knižnici veľmi čítané. Veronika Šikulová stala najskôr víťazkou Ceny Anasoft litera za rok 2015, čo je najprestížnejšie ocenenie pre slovenskú pôvodnú tvorbu a neskôr aj držiteľkou Krištáľového krídla za rok 2015 v kategórii Publicistika a literatúra. Ľubo Dobrovoda je známy svojimi dvoma knihami Ja,malkáč a Ja, velkáč. Kniha Ja, malkáč bola označená ako jedna z najzábavnejších kníh slovenskej literatúry tretieho tisícročia. Počas tohto stretnutia sa návštevníci dozvedeli, že obidvoch autorov spája okrem iného aj ich detstvo, na ktoré sa obidvaja pozerajú s úsmevom, často je to však úsmev cez slzy. Vypočuli sme si, aké osobné tragédie predchádzali u Veroniky Šikulovej napísaniu ocenenej knihy Medzerový plod, z ktorých sa v tejto knihe vyznala, alebo aj to, že Ľubo Dobrovoda je obeťou úspechu a v snahe nesklamať čitateľa už viac písať nechce. Obaja autori mali s publikom veľmi blízky kontakt, možno aj pre ich úprimné vnútorné vyznania. Tie však zazneli aj k hosťom z radov publika, keď sa hovorilo o osobnom vzťahu k tvorbe oboch autorov. Veľmi zaujímavé stretnutie sa skončilo prísľubom, že si to niekedy v Knižnici JF v Trnave zopakujeme. Podvečernému stretnutiu v knižnici predchádzala návšteva hostí v Ústave pre výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Odsúdení sa prejavili ako veľmi vnímavé  publikum a hostia ich odmenili vlastnými knihami, ktoré darovali do väzenskej knižnice. 

SLNIEČKO, VITAJ MEDZI NAMI!

O časopise Slniečko prišla deťom porozprávať zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko Ľubica Kepštová. Priniesla so sebou nielen slniečkovú náladu, ale na ukážku aj staršie – dnes už historické čísla časopisu Slniečko. So záujmom sme si prezreli aj originálne ilustrácie, ktoré boli uverejnené v už vydaných číslach časopisu. Všetci sme boli prekvapení, keď nám pani Kepštová ukázala, ako kedysi nosila knižku v šatke spisovateľka a jej niekdajšia kolegyňa Mária Ďuríčková, keď bola ešte malou Marienkou Pieckovou. Ľubica Kepštová veľmi rada odpovedala aj na všetky detské zvedavé otázky. Každý z účastníkov odchádzal  s časopisom Slniečko a so záložkou, na ktorej bol podpis spisovateľky pripomínajúci  „slniečkové dopoludnie“.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Hudobné oddelenie KJF pripravilo hudobno – slovné pásmo Wolfgang Amadeus Mozart – pri príležitosti 260. výročia narodenia najvýznamnejšieho hudobného   skladateľa druhej polovice 18. storočia, predstaviteľa vrcholného klasicizmu. Študenti Gymnázia A. Merici sa oboznámili so životom hudobného génia, s jeho tvorbou a so zaujímavosťami z jeho hudobnej kariéry. Vypočuli si hudobné ukážky  z Mozartovej rozsiahlej hudobnej tvorby – skladby napísané  v piatich rokoch jeho života, úryvky z jeho opier, koncertov či symfónií. Študenti si pozreli  výstavku kníh aj gramoplatní, ktoré boli venované Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. 

SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME

Informačná gramotnosť seniorov

Aj tento rok pripravila knižnica školenia na zvyšovanie informačnej gramotnosti špeciálne pripravené pre seniorov. Školenie je pre ľudí, ktorí do styku s počítačom ešte neprišli, alebo sa s ním stretávali minimálne, to znamená pre začiatočníkov. Seniori sa učia napr. základy Wordu – písanie textu na počítači, ako stiahnuť a poslať fotografie, ako vyhľadať informácie na internete, komunikovať elektronicky, napísať a rozposlať správu a udržiavať kontakt s rodinou a priateľmi, hľadať recepty, alebo len tak surfovať na internete.

TRNAVSKÝ PANTHEON

Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka KJF v Trnave, uviedla program Petra Horvátha a Pavla Tomašoviča Trnavský Pantheon, v ktorom predstavujú významné osobnosti Trnavy a regiónu. Hosťami boli historička Simona Jurčová a Karol Bodorik. Simona Jurčová je dcérou významného trnavského sochára Jozefa Jurča, ktorý ju síce zaúčal do tajov výtvarného umenia, jej cesta však viedla iným smerom. Od roku 1989 pracuje v Západoslovenskom múzeu v Trnave, pravidelne publikuje v Novinkách z radnice, je úspešnou blogerkou. Staré uličky a už neexistujúce domy sú hlavnou témou jej bádania. Druhým hosťom bol Karol Bodorik, ktorého moderátori nevybrali určite náhodou. Je energetikom, bol pri zrode takmer všetkých vodných a atómových elektrární, je výkonným generálnym sekretárom Slovenského jadrového fóra. Od študentských čias sa venuje hudbe, účinkoval vo viacerých hudobných zoskupeniach, prejavil sa aj v literárnej tvorbe. 

MOZGOVÝ JOGGING

Knižnica pravidelne pripravuje pre aktívnych seniorov kurzy na aktivizáciu kognitívnych schopností – tréningy pamäti pod názvom Mozgový jogging.

MLYNČEKY TETY HROZIENKY

Spisovateľka a pedagogička Marta Hlušíková napriek upršanému počasiu priniesla so sebou dobrú náladu. Žiakom zo základnej školy A. Merici a základnej školy J. Bottu predstavila najnovšiu knihu Mlynčeky tety Hrozienky a spomínala na svoje detstvo. Úryvok z knihy Čo baby nedokážu vyvolal úsmev na tvárach všetkých prítomných. Autorka o sebe prezradila,  že spolupracuje so Slovenským rozhlasom a prispieva do detských časopisov. Po skončení besedy v hlavnej budove knižnice, prišla potešiť žiakov na pobočku Tulipán, ktorá sídli na ZŠ Ul. M. Gorkého, ktorí jej kládli zvedavé otázky. Marta Hlušíková im veľmi rada odpovedala a na pamiatku si odniesli záložky s podpisom spisovateľky. Všetci odchádzali spokojní s uistením autorky: “Asi tu mi je najpríjemnejšie. Deti sú vzácne - vidia pravdu so zatvorenými očami.“ A nás potešilo, že sme získali prísľub pani spisovateľky, že sa opäť k nám vráti. S novou knihou.

OČI VLČÍCH MAKOV

Záver aktivít TSK 2016 pre dospelých v našom meste patril významnej osobnosti – profesorovi, lekárovi a spisovateľovi Miroslavovi Danajovi. Pri príležitosti jeho životného jubilea sa v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave stretli všetci milovníci kníh a priatelia pána profesora, aby do sveta čitateľov vyprevadili knihu poviedok Oči vlčích makov. Knižku s podnázvom Príbehy z vodných kruhov vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej a obsahuje 10 spomienkových príbehov a poviedok o ľuďoch, ktorých autor stretol na svojej ceste. Prezentáciu moderoval Pavol Tomašovič, svojmu priateľovi „doktorovi“ zahrala hudobná skupina The Breakers, ukážky z knihy čítala Lucia Rakúsová. V úvode podujatia Miroslav Danaj dostal pamätnú medailu, vydanú pri príležitosti Roku Ľ. Štúra, ktorú mu odovzdal Štefan Murárik v zastúpení  Tibora Mikuša, predsedu TTSK.

SLNEČNÝ LÚČ SVETLÁČIK

V závere týždňa sme s radosťou privítali medzi nami spisovateľku Zuzanu Kuglerovú a jej hosťa spisovateľa Ondreja Kalamára. Spisovateľka deťom porozprávala o svojich literárnych začiatkoch, ktoré siahajú až do čias, keď bola žiačkou základnej školy. Láska k písaniu pokračovala aj počas študentských čias, kedy jej vyšla aj prvá kniha. Našim čitateľom sme predstavili tvorbu nielen pre deti, ale i pre teenagerov. Mladších zaujali knihy Slnečný lúč Svetláčik a Rozprávky z blogu, teenagerov skôr povesti a legendy. Náš druhý hosť Ondrej Kalamár pricestoval zo Zvolena a všetkých účastníkov besedy potešil nielen vtipmi, ale i spevom v ruskom jazyku. Jeho aforizmy deti i dospelých pobavili a mnohí využili možnosť zakúpenia si jeho kníh, aby mohli tento zážitok dopriať aj svojim blízkym doma. Veľký záujem bol aj o knihy Zuzany Kuglerovej, a tak autogramiáda bola pestrou bodkou za stretnutím s milými a vtipnými spisovateľmi.


 

Týždeň slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 2015

23. 3. – 28. 3. 2015

16. ročník aktivít na propagáciu činnosti knižnice sa uskutoční pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Vyhlasovateľmi je Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravuje program v intenciách motta: Knižnice pre všetkých. Budú to exkurzie, besedy, prezentácie, hodiny informačnej prípravy, školenia. Budú určené deťom, mládeži i dospelým, seniorom i zdravotne znevýhodneným používateľom.
Týždeň slovenských knižníc je príležitosťou i pre tých čitateľov, ktorí pozabudli na plynúci čas a nevrátili požičané knihy v stanovenom čase. Knižnica nebude od nich vymáhať pokutu za prekročenie výpožičnej doby, ak knihy v tomto týždni vrátia v poriadku. Novinkou budú knižničné hliadky, ktoré budú odmeňovať čítajúcich ľudí na verejných miestach.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 23. marca 2015 o 13.00 hod. v Divadle Jána Palárika v Trnave. Pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR,  ZMOS, knihovníckych profesijných združení, magistrátu mesta Trnava, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií, regionálnych autorov.
Podujatie bude moderovať Ján Gallovič, ktorý je zároveň ambasádor TSK. V programe vystúpi univerzitný spevácky zbor UNITTY z UCM od vedením doc. Mgr. art. Jozefa Illéša.
Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2014, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.
Po slávnostnom otvorení o 14.30 sa uskutoční tlačová konferencia a malá recepcia.
Pre účastníkov je pripravené divadelné predstavenie Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča, ktoré sa začne o 16.00 hod. v štúdiu Divadla Jána Palárika.
Je to hudobno-poetický kabaret v naštudovaní umeleckého súboru Divadla Jána Palárika v Trnave. Približuje osud a tvorbu štyroch básnikov, členov tzv. Trnavskej skupiny Jána Ondruša, Jána Stacha, Ľubomíra Feldeka a Jozefa Mihalkoviča.

Sprievodné akcie:

  • exkurzie, hodiny informačnej, literárnej a hudobnej výchovy
  • Literárny salón Trnava 2015 - vyhlásenie súťaže vo vlastnej tvorbe pre dospelých
  • Slovensko očami detí – vyhlásenie súťaže pre deti vo vlastnej literárnej tvorbe pri príležitosti 200. výr. narodenia Ľudovíta Štúra
  • Hľadá sa Kráľ čitateľov 2015 – výzva pre deti do 15 rokov
  • Amnestia na pokuty
  • Jednorazový vstup do knižnice zadarmo
  • Knižničná hliadka odmeňuje čítajúcich 


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet