Vedomostná súťaž

Milí priatelia,
opäť sme pre vás pripravili vedomostnú súťaž o významnej inštitúcii z nášho regiónu.

 

Sme tu pre Vás už deväťdesiat rokov

Knižničné služby obyvateľom Trnavy už deväťdesiat rokov zabezpečuje Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Samozrejme, že nebola prvá. Medzi priekopníkov patril v 19. storočí národovec Martin Branislav Tamaškovič. Už v roku 1838 otvoril vo svojom hostinci na Františkánskej ulici v Trnave prvú verejnú čitáreň. Od roku 1842 si mohli ľudia knihy požičať aj domov. Verejná čitáreň mala vytlačený riadny čitateľský poriadok.

V roku 1886 bola v Trnave otvorená verejná mestská knižnica, ktorú založil Bratislavský maďarský vzdelávací spolok.

 

Súťažné otázky:

Už v roku 1919, necelý rok po vzniku prvej Československej republiky, bol prijatý Zákon o knižniciach, ktorý ukladal povinnosť všetkým sídlam založiť pre svojich obyvateľov knižnicu.

 

História dnešnej Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa začala písať 14. februára 1927, keď o 18. hodine bola slávnostne otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy. Po dlhotrvajúcich prípravách od roku 1921 bola otvorená až v roku 1Adalbertínu927. Umiestnená bola v dvoch miestnostiach v budove vtedajšej meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4. Prvým knihovníkom bol odborný učiteľ Eugen Rott. Mesto Trnava už v roku 1921 prijalo do funkcie knihovníka a archivára dramatika Ferka Urbánka. Ten však zakrátko odišiel zo služieb mesta. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada menovaná z vážených občanov mesta. Funkcia predsedu a členov knižničnej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala v čase otvorenia vo svojom knižničnom fonde asi 700 kníh v hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni. Stav sa zlepšoval v 30. rokoch 20. storočia. V roku 1931 mala Verejná knižnica mesta Trnavy 1433 čitateľov – najviac na Slovensku (Košice 1 336, Bratislava 681). S počtom výpožičiek 18 933 bola Trnava na druhom mieste za Košicami (34 319).

30. apríla 1952 bola zriadená Okresná knižnica v Trnave a presťahovala sa do budovy bývalej Hospodárskej banky, sídli v nej dodnes. Budovu banky projektoval a postavil významný slovenský architekt Michal Milan Harminc.

V roku 1953 nadobudol platnosť nový štatút knižnice, ktorým sa knižnici určili základné úlohy, vnútorná organizácia knižnice, zloženie a spracovanie zbierok, úlohy vedúceho knihovníka a dozorná činnosť okresného výboru. V roku 1955 knižnica zrušila viazaný výber kníh, takže odvtedy si môže každý navštevník sám vyberať knihy z políc. V tom roku sa začala spracovávať nová evidencia knižného fondu. V 70. rokoch postupne prichádzajú do knižnice odborní pracovníci, absolventi strednej knihovníckej školy a neskôr aj vysokoškolsky vzdelaní knihovníci, čím sa zvýšila úroveň služieb a odborných činností.

V roku 1997, v súvislosti s novým územnosprávnym členením Slovenska, sa stala krajskou knižnicou, pomenovanou Knižnica Juraja Fándlyho v Trnavepo kňazovi, osvietencovi a spisovateľovi Jurajovi Fándlym - Krajská štátna knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.

V roku 2002 prešla zriaďovateľská funkcia na Trnavský samosprávny kraj. Odvtedy nesie knižnica názov Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Služby poskytuje širokej verejnosti, študentom univerzít v meste, orgánom miestnej samosprávy trnavského regiónu a všetkým záujemcom v hlavnej budove na Rázusovej ulici, v 2 pobočkách (Tulipán, Prednádražie) a špecializovanom hudobnom oddelení, ktoré sídli v renesančnom Dome hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského.

V roku 2013 bola budova knižnice vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Podmienky súťaže:

Vedomostná súťaž je určená pre záujemcov od 15 rokov.

Súťažiť môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Odpovede odoslané e-mailom nebudú zaradené do zlosovania.

Odpovede môžete odosielať do 30. apríla 2017.

Vylosovanie výhercov zo správnych odpovedí sa uskutoční 3. mája 2017.

Vyhlasovateľ súťaže bude výhercov kontaktovať a odmení ich knižnými cenami.

Mená výhercov budú uverejnené na našej webovej stránke.

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
26
27
28
29
31
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Aký spôsob používate na predĺženie výpožičnej doby požičaných kníh?
Archív ankiet