Vedomostná súťaž

Milí priatelia,
opäť sme pre vás pripravili vedomostnú súťaž o významnej osobnosti nášho regiónu.

 

Jozef Miloslav Hurban

Jozef Miloslav Hurban

- súťažné otázky

 

- jedna z najvýznamnejších osobností slovenského národného a literárneho života v 19. storočí. Kňaz, národný buditeľ, spisovateľ, ideológ národného obrodenia. V tomto roku uplynulo 200 rokov od narodenia.

Narodil sa 19. marca 1817 v Beckove v rodine evanjelického farára Pavla Hurbana a manželky Anny. Krstený bol ako Jozef Ľudovít. Symbolické slovanské meno Miloslav prijal až na pamätnej vychádzke študentov na Devín 24. apríla 1836. Vzdelanie získal  v mestskej škole v Trenčíne, v rokoch 1830 – 1840 na evanjelickom lýceu v Bratislave. V čase štúdií sa začínalo naplno rozvíjať národné uvedomenie slovenských študentov.  Najskôr bol stúpencom Jána Kollára a jeho češtiny, pod vplyvom Ľudovíta Štúra sa vňom prebudilo vlastenecké cítenie.
Po vysvätení za kňaza (1840) pôsobil ako evanjelický kaplán v Brezovej pod Bradlom, od roku 1843 bol farárom v Hlbokom. Okrem pastoračných povinností vyvíjal činnosť aj na poli cirkevno-politickom a venoval sa osvetovej práci.
V roku 1845 sa Hurban oženil s Aničkou Jurkovičovou, prvou slovenskou herečkou. Mali spolu 4 dcéry a 5 synov. Najstarší syn bol spisovateľ Svetozár Hurban Vajanský.
Prvý úspech dosiahol cestopisnou prózou Cesta Slováka ku bratrům slovanským na Moravě a v Čechách (1841), dvoma historickými novelami a eposom Osudové Nitry. Počas svojho pôsobenia v Brezovej pod Bradlom pripravil svoj almanach Nitra I (1842). V tomto období bol ešte stúpencom Jána Kollára a svoje diela písal výhradne v biblickej češtine.  Bol aktívnym členom tajného spolku Vzájomnosť.
Na jeho fare v Hlbokom sa v júli 1843 uskutočnilo známe stretnutie so Štúrom a Hodžom, na ktorom rozhodli o prijatí stredoslovenského nárečia za základ celonárodného spisovného slovenského jazyka. Už v roku 1844 bola vydaná prvá kniha v štúrovskej slovenčine, bol ňou almanach Nitra II. V tom istom roku sa Hurban stal zakladajúcim členom celoslovenského literárneho a kultúrneho spolku Tatrín. V roku 1846 zakladá časopis Slovenskje Pohľadi na vedi, umeňja a literatúru, v ktorom energicky bráni slovenčinu a dáva náčrt dejín slovenskej literatúry. Slovenské pohľady, ktoré vychádzajú dodnes, sú najstarším stredoeurópskym literárnym časopisom. V rokoch 1848 – 1849 bol  jednou z hlavných postáv Slovenského národného povstania a stal sa predsedom prvého slovenského národnopolitického orgánu, Slovenskej národnej rady a hlavnou postavou podjavorinského revolučného hnutia.
Hurban písal veľa článkov do novín a časopisov. Svoju tvorbu uverejňoval pod rôznymi pseudonymami (Dr. H., J. M., J. L. Trenčiansky, Ľudovít Pavlovič, M. Z. Bohuslavíc, M. Selovský a pod.). V závere života sa snažil o zrekapitulovanie národnoobrodeneckej a národnorevolučnej aktivity štúrovcov. Z posledného desaťročia života zanechal dve významné historicko-memoárové práce – rozsiahlý životopis Ľudovíta Štúra a historické pojednania o slovenskom povstaní v roku 1848 Rozpomienky na revolučné roky, ktoré na pokračovanie uverejňovali v rokoch 1881 – 1887 Slovenské pohľady obnovené Svetozárom Hurbanom Vajanským.

Jozef Miloslav Hurban zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom.
Je po ňom pomenovaná planétka (3730) Hurban.

 

Súťažné otázky:

 

Podmienky súťaže:

Vedomostná súťaž je určená pre záujemcov od 15 rokov.

Súťažiť môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Odpovede odoslané e-mailom nebudú zaradené do zlosovania.

Odpovede môžete odosielať do 31. augusta 2017.

Vylosovanie výhercov zo správnych odpovedí sa uskutoční 8. septembra 2017.

Vyhlasovateľ súťaže bude výhercov kontaktovať a odmení ich knižnými cenami.

Mená výhercov budú uverejnené na našej webovej stránke.

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
2
3
4
5
8
9
10
13
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
deti - dospelí - školy

Anketa
Vaša spokojnosť s naším knižničným fondom je:
Archív ankiet