Zmluvy

2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou IV kv. 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 313 KB, 13.02.2013)
Predmet: zoznam zákaziek

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora (vo formáte PDF, veľkosť 1697 KB, 15. 11. 2012)
Predmet: služby mobilného operátora
Druhá zmluvná strana: Slovak Telekom, Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou III. kv. 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 358 KB, 08.11.2012)
Predmet: zoznam zákaziek

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou II. kv. 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 256 KB, 08.11.2012)
Predmet: zoznam zákaziek

Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci pri používaní KIS Virtua (vo formáte PDF, veľkosť 947 KB, 05. 10. 2012)
Predmet: zmena a doplnenie zmluvy
Druhá zmluvná strana: Slovenská národná knižnica v Martine

Dohoda č. 145/§51/2012 o zabezpečení vykonávania podmienok absolventskej praxe (vo formáte PDF, veľkosť 166 KB, 20. 09. 2012)
Predmet: absolventská prax
Druhá zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava

Dohoda č. 144/§51/2012 o zabezpečení vykonávania podmienok absolventskej praxe (vo formáte PDF, veľkosť 4250 KB, 20. 09. 2012)
Predmet: absolventská prax
Druhá zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava

Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb nevidiacim (vo formáte PDF, veľkosť 1659 KB, 18. 09. 2012)
Predmet: poskytovanie knižnično-informačných služieb nevidiacim 
Druhá zmluvná strana: Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2012 (vo formáte PDF, veľkosť 1948 KB, 07. 08. 2012)
Predmet: prenájom časti vestibulu
Druhá zmluvná strana: Kávomaty, s. r. o., Kežmarok

Dodatok ku Kolektívnej dohode 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 982 KB, 04.07.2012)
Predmet: dodatok ku kolektívnej dohode
Druhá zmluvná strana: Závodný výbor Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov knižníc

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt (vo formáte PDF, veľkosť 370 KB, 26. 06. 2012)
Predmet: dotácia na projekt Webovské sídlo, zakúpenie skenera
Druhá zmluvná strana: Trnavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt Fórum humoristov 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 401 KB, 26. 06. 2012)
Predmet: dotácia na projekt Fórum humoristov 2012
Druhá zmluvná strana: Trnavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt Prázdninový superklub (vo formáte PDF, veľkosť 1257 KB, 26. 06. 2012)
Predmet: dotácia na projekt Prázdninový superklub
Druhá zmluvná strana: Mesto Trnava

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2009 (vo formáte PDF, veľkosť 395 KB, 18. 06. 2012)
Predmet: predĺženie nájmu
Druhá zmluvná strana: Západoslovenské múzeum, Trnava

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR (vo formáte PDF, veľkosť 355 KB, 01. 06. 2012)
Predmet: akvizícia knižničného fondu
Druhá zmluvná strana: Trnavský samosprávny kraj

Dohoda č. 105/§51/2012 o zabezpečení vykonávania podmienok absolventskej praxe (vo formáte PDF, veľkosť 314 KB, 04. 05. 2012)
Predmet: absolventská prax
Druhá zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou I. kv. 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 296 KB, 03.05.2012)
Predmet: zoznam zákaziek

 
Dodatok č. 2 k dohode č. 03/§56/2010 o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne (vo formáte PDF, veľkosť 70 KB, 27. 04. 2012)
Predmet: zmena čl. II bod 12.2
Druhá zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava

Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 39372 (vo formáte PDF, veľkosť 651 KB, 30.03.2012)
Predmet: nominálna hodnota jedálneho kupónu
Druhá zmluvná strana: Le Cheque Dejeuner, Bratislava

Zmluva č. 7/2012 "Partnerstvo alebo spojme svoje sily" (vo formáte PDF, veľkosť 62 KB, 28. 03. 2012)
Predmet: spolupráca a finančný príspevok
Druhá zmluvná strana: Slovenská asociácia knižníc, Bratislava

Dodatok č. 1 k Dohode č. 028/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe (vo formáte PDF, veľkosť 134 KB, 26. 03. 2012)
Predmet: úprava práv a povinností zamestnávateľa
Druhá zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava

Dodatok č. 1 k Dohode č. 027/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe (vo formáte PDF, veľkosť 135 KB, 26. 03. 2012)
Predmet: úprava práv a povinností zamestnávateľa
Druhá zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava

Kolektívna dohoda 2012 (vo formáte PDF, veľkosť 151 KB, 22.03.2012)
Predmet: kolektívna dohoda
Druhá zmluvná strana: Závodný výbor Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov knižníc

Dodatok č. 1 k dohode č. 08/§59/2011 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta (vo formáte PDF, veľkosť 219 KB, 15. 03. 2012)
Predmet: zmena čísla účtu zamestnávateľa
Druhá zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava

Dodatok č. 1 k dohode č. 03/§56/2010 o poskytnutí príspevku na zriadenie chánenej dielne (vo formáte PDF, veľkosť 77,6 KB, 13. 03. 2012)
Predmet: zmena čísla účtu zamestnávateľa
Druhá zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava

Dodatok č. 1 k Čiastkovej kúpno-predajnej zmluve (vo formáte PDF, veľkosť 56 KB, 09. 02. 2012)
Predmet: dodatok k čiastkovej zmluve
Druhá zmluvná strana: Milan Letovanec - LEMAX

Kúpna zmluva (vo formáte PDF, veľkosť 48 KB, 06. 02. 2012)
Predmet: kúpna zmluva na auto Škoda Felícia
Druhá zmluvná strana: Soňa Bobeková

Zmluva o výpožičke (vo formáte PDF, veľkosť 101 KB, 31. 01. 2012)
Predmet: výpožička nebytových priestorov
Druhá zmluvná strana: Základná škola, Atómová ul.,Trnava

Dohoda č. 27/§51/2012 o zabezpečení vykonávania podmienok absolventskej praxe (vo formáte PDF, veľkosť 144 KB, 31. 01. 2012)
Predmet: absolventská prax
Druhá zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava

Dohoda č. 28/§51/2012 o zabezpečení vykonávania podmienok absolventskej praxe (vo formáte PDF, veľkosť 143 KB, 27. 01. 2012)
Predmet: absolventská prax
Druhá zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava

Zmluva o bežnom účte (vo formáte PDF, veľkosť 573 KB, 27. 01. 2012)
Predmet: bankový účet
Druhá zmluvná strana: VUB Banka, Bratislava

Zmluva o bežnom účte (vo formáte PDF, veľkosť 571 KB, 27. 01. 2012)
Predmet: bankový účet
Druhá zmluvná strana: VUB Banka, Bratislava

Zmluva o bežnom účte (vo formáte PDF, veľkosť 575 KB, 27. 01. 2012)
Predmet: bankový účet
Druhá zmluvná strana: VUB Banka, Bratislava

Mandátna zmluva o obstarávaní bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany  (vo formáte PDF, veľkosť 357 KB, 13. 01. 2012)
Predmet: BOZP a PO
Druhá zmluvná strana: Katarína Jarošová, Trnavovec nad Váhom 

 

2011

Zmluva o dielo - časť 1.,   časť 2.  (vo formáte PDF, veľkosť 573 KB, 632 KB, 6.12.2011)
Predmet: EMS ochrany knižničného fondu
Druhá zmluvná strana: ORIS Plus SK s.r.o, Trnava

Čiastková kúpno-predajná zmluva  (vo formáte PDF, veľkosť 3012 KB, 3.11.2011)
Predmet: dodávanie kancelársky potrieb
Druhá zmluvná strana: Milan Letovanec - LEMAX, Trnava

Nájomná zmluva nebytových priestorov - zmluva (vo formáte PDF, veľkosť 466 KB, 10.10.2011)
Predmet: prenájom nebytových priestorov
Druhá zmluvná strana: Ing. Erik Kapucian, Trnava

Nájomná zmluva nebytových priestorov - zmluva (vo formáte PDF, veľkosť 468 KB, 10.10.2011)
Predmet: prenájom nebytových priestorov
Druhá zmluvná strana: Jarolím Jakubáč, Trnava

Zmluva o poskytovaní technickej ochrany objektu - zmluva (vo formáte PDF, veľkosť 1593 KB, 03.08.2011)
Predmet: ochrana objektu
Druhá zmluvná strana: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Trnave

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - rekonštrukcia objektu/okná - zmluva (vo formáte PDF, veľkosť 196 KB, 1.8.2011)
Predmet: rekonštrukcia objektu (okná)
Druhá zmluvná strana: Peter Michalec - Tatrastrecha Trnava

Zmluva o dielo - rekonštrukcia objektu/okná - zmluva  (vo formáte PDF, veľkosť 778 KB, 17.5.2011)
Predmet: rekonštrukcia objektu (okná)
Druhá zmluvná strana: Peter Michalec - Tatrastrecha Trnava

Zmluva 4418013541 - poistná zmluva, doložky  (vo formáte PDF, veľkosť 1081 KB a 104 KB)  23.3.2011 
Predmet:  Poistenie majetku
Druhá zmluvná strana: Kooperatíva a.s.Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
 
 
1
2
3
7
8
12
14
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Od 2. septembra je oddelenie pre deti otvorené už od 8.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet