icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

95 ruží pre knižnicu

Slávnostný program pripravený 12. októbra 2022 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave patril všetkým, ktorí sprevádzali Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave od 14. februára 1927, kedy vznikla historická predchodkyňa knižnice – Verejná knižnica Mesta Trnava, po dnešok. Zišli sa tu súčasní pracovníci knižnice, knihovníčky a knihovníci, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku, zástupcovia zriaďovateľa, mesta Trnava, Ministerstva kultúry SR, zástupcovia profesijných organizácií a neposlednom rade literáti a spisovatelia, ktorí knižnicu navštevujú a spolupracujú na propagácii kníh a čítania. Veľmi nás potešila prítomnosť bývalých riaditeliek - Kvetoslavy Kollárovej, riaditeľky knižnice z rokov 1957 – 1961, Emílie Díteovej, ktorá pôsobila vo funkcii riaditeľky v rokoch 2002 ‒ 2008 a Lívii Kolekovej, riaditeľky knižnice v rokoch 2008 ‒ 2019.

 Vázu postupne zaplnilo pomyselných 95 ruží spolu so želaniami - v prvom rade zriaďovateľa knižnice - Trnavského samosprávneho kraja - ústami jeho podpredsedu Mareka Neštického, vinš a ružu pridala viceprimátorka Eva Nemčovská, generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Radoslav Ragač aj zástupcovia profesijných knihovníckych organizácií. Pozdravný list Heleny Mlejovej, predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc prečítala predsedníčka krajského výboru spolku Zuzana Martinkovičová, pozdravný list zaslal aj predseda Slovenskej asociácie knižníc Ondrej Látka a aj Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vinšovali zástupcovia Matice slovenskej, aj riaditelia ostatných knižníc.

Moderátorka podujatia Bibiana Ondrejková bola šarmantnou sprievodkyňou programu, v ktorom najväčší potlesk patril bardovi slovenskej literatúry a prekladu Ľubomírovi Feldekovi, častému hosťovi Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Jediný Žilinčan, ktorý sa stal členom Trnavskej skupiny, básnikov zapísaných zlatými písmenami v dejinách slovenskej poézie, ostal v súčasnosti posledným žijúcim členom tohto zoskupenia. Jeho spomienky na Trnavu, trnavskú knižnicu a Jána Ondruša či Miroslava Válka, nás preniesli v čase a umožnili nám na chvíľu sa stať súčasťou epicentra kultúrneho života Trnavy. Zážitok umocnili verše básnika Erika Ondrejičku a aj geniálna interpretácia klasických skladieb klaviristu a hudobníka Miloša Biháryho.

Ďakujeme všetkým, ktorí prešli dlhú cestu Knižnice Juraja Fándlyho spolu s nami. A už teraz sa tešíme, ako povedal v záverečnom príhovore riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič, na ďalšie spoločné vykročenia a na spoločné kultúrne zážitky, ktoré bude knižnica písať spolu so svojimi návštevníkmi v budúcnosti.

Text: PhDr. Ľ. Malá

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?