icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Gustáv Husák v knižnici

Čitáreň zaplnená fanúšikmi histórie privítala v utorok 15. novembra 2022 českého historika Michala Macháčka, ktorý je autorom knihy o poslednom československom prezidentovi Gustávovi Husákovi. Tí starší si Husáka pamätajú z každoročných novoročných prejavov. Raz v češtine, na ďalší rok v slovenčine poznačenej českým prízvukom. Vo federálnom štáte to bolo tak, vždy však o úspechoch socialistickej spoločnosti.

Český historik Michal Macháček po podrobnom preštudovaní dokumentov v českých, slovenských a ruských archívoch a po desaťročnom bádaní priniesol vo svojej knihe Gustáv Husák komplexný pohľad na túto osobnosť našich dejín - na Husákovu dlhú kariéru, ale aj jeho pôvod, rodinné zázemie, mladosť, štúdium a vstup do Komunistickej strany Československa, pôsobenie počas vojny, počas Slovenského národného povstania a v povojnovom období. Vykreslil ho ako ambiciózneho, nadaného politika, skvelého organizátora a mimoriadne zdatného rétora. Tieto vlastnosti však nezabránili kľukatým životným peripetiám Husáka, ktorý sa stal už v druhej polovici štyridsiatych rokov 20. storočia najvýznamnejším slovenským politikom, päťdesiate roky prežil vo väzení, a v rokoch šesťdesiatych, opäť politicky aktívny, pomáhal pri presadení federácie v spoločnom štáte. Po obsadení Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa z Husáka stáva tvár normalizačného procesu, až do jeho odstúpenia v roku 1989 a tretieho vylúčenia z KSČ v roku 1990.

Zaujímavosti z politikovho života doplnené dobovými fotografiami a ukážkami archívnych materiálov zaujali publikum, ktoré na záver besedy zasypalo autora knihy jednak doplňujúcimi otázkami, ale aj osobnými postrehmi a názormi. Už teraz sa tešíme na pokračovanie a ďalší titul z pera Michala Macháčka, v ktorom sa chce zamerať na Husákov osobný život. 

Text: PhDr. Ľ. Malá

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?