Zobraziť štandardnú verziu stránky

Staň sa dobrovoľníkom

06.09.2021
Oznamy

Dobrovoľníci v knižnici

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave prichádza od septembra s kampaňou Staň sa dobrovoľníkom v knižnici! V rámci snahy rozširovať služby pre širokú verejnosť chce knižnica týmto spôsobom využiť potenciál dobrovoľných pracovníkov a prispieť tak ku skvalitneniu svojej činnosti.

Knižnica nepredstavuje v súčasnosti len depozitár kníh, ktoré sú určené na požičiavanie. Funkcie modernej knižnice sú omnoho rozmanitejšie. Okrem toho, že sprístupňuje informácie a overené informačné zdroje, stáva sa aj miestom, kde nachádzajú svoj priestor rôzne komunity, rôzne skupiny, stáva sa miestom stretávania a zmysluplného trávenia voľného času detí, mládeže aj dospelých. Voľný vstup má každý bez ohľadu na vekové, vzdelanostné, sociálne, zdravotné, náboženské či rasové rozdiely. 

    A práve pri organizačnej práci hľadá Knižnica Juraja Fándlyho záujemcov o dobrovoľnícku prácu, ktorí nielen pomocou, ale aj svojím entuziazmom a tvorivosťou, novým pohľadom na riešenie problémov môžu doplniť tím interných profesionálov a pomôžu propagovať organizáciu na verejnosti.

Ak máš nad 18 r. a záujem pomáhať:

  •   pri organizácii podujatí
  •  pri organizácii burzy kníh
  •   čítať deťom a seniorom a nielen v slovenskom jazyku
  •   zabezpečovať roznášku kníh imobilným čitateľom
  •  organizovať tvorivé dielne
  •  obsluhovať 3 D tlačiareň

prihlás sa

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?