icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Z príbehu do príbehu

19. októbra sa v čitárni uskutočnili dve besedy, ktoré si pripravilo detské oddelenie pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl. Pozvanie na tieto stretnutia prijal obľúbený autor detských kníh, rozhlasových a televíznych rozprávok, prekladateľ, dramaturg, pán Roman Brat. Beseda pre mladších žiakov pozostávala z prierezu autorovej knižnej tvorby, pútavého rozprávania príbehov, ktoré boli spestrené prehrávaním jeho televíznych večerníčkových rozprávok. Na stretnutí pre starších žiakov zaznelo poučné, ale aj zábavné autorovo rozprávanie. Venoval sa aj problematike kyberšikany, so žiakmi si vyskúšal postreh pri vtipnej hre s ceruzkou a ukázal deťom písanie písma hlaholika, ktoré spomína vo svojej knihe Tajné písmo. Zaujímavosťou druhého stretnutia boli nekončiace sa otázky zvedavých žiakov na autora. Na koniec oboch besied si mali zúčastnení možnosť zakúpiť knihy od Romana Brata, ktorý im ich ochotne podpísal, rovnako ako aj pripravené záložky o našom hosťovi. Boli to veľmi milé stretnutia a tešíme sa na ich pokračovania.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?