Zobraziť štandardnú verziu stránky

Dušan Nebyla

choreograf, baletný majster

11. február 1946 Pezinok - 27. júl 2008 Trnava

Významný predstaviteľ baletného umenia, propagátor baletu a tanca a jeho výuky. Natrvalo sa zapísal do dejín mesta Trnavy založením základnej umeleckej školy a konzervatória, ktorými rozšíril ponuku výučby v centre regiónu v špecifickom odvetví - balet a tanec.

Už ako desaťročný začal v Trnave navštevovať baletnú školu (1956 - 60), ktorú viedol Z. Hanzlovský st. Pokračoval na konzervatóriu v Bratislave, v rokoch 1960 – 1962 bol žiakom prof. M. Panovej.

V sezóne 1962 -1963 pôsobil ako člen Baletu Štátneho divadla v Košiciach, od roku 1963 bol sólistom Baletu SND v Bratislave, až do roku 1991 (r. 1964-66 sólista tanečnej skupiny VUS-u, kde účinkoval počas 2-ročnej základnej vojenskej služby).

Patril medzi charakterových tanečníkov s dobrou tanečnou technikou. V SND naštudoval množstvo významných úloh: Šaša, Rotbarta v Labuťom jazere, doštudoval úlohy v Skrinke hračiek a Slovanských tancoch, sólo (Tanečná suita), Chuligán (Dievča a chuligán), Merkucio, Romeo, Kapulet (Romeo a Júlia 1968,1976,1988), Nur Ali (Bachčisarajská fontána), Karen (Gajané), sólové party v baletoch Ej, husári, Preludio Eroica a Balada o strome, Hilarion (Giselle), Barmalej (Doktor Jajbolí), Alan (Márna opatrnosť), Maur (Petruška), Crasus (Spartakus), sólové party Zaklínadlá, Legenda o láske, Márnotratný syn, Metamorfózy, Vojak a matka, Lienko Mariánko (Narodil sa chrobáčik), sólové party Mahlerov večer, Jago (Othello), Alfréd (Netopier), Briaxis (Dafnis a Chloe), Pasák (Zázračný mandarín), Mefisto (Faust a Margaréta) a veľa ďalších sólových kreácií v baletoch a operách.

Počas svojho pôsobenia pracoval s takými tanečnými pedagógmi ako sú F.M. Jelanjan, B. Bregvadze, N.P. Černičkin, J. Cech, M. Kůra, K. Tóth a ďalší. Spolupracoval s renomovanými choreografmi a režisérmi. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných stáží doma i v zahraničí. Počas svojej umeleckej činnosti sa pedagogicky venoval mladým tanečníkom a pomáhal im vypracovávať tanečné party ako korepetítor SND. Bol viackrát odmenený Slovenským literárnym fondom pre činnosť film a divadlo prémiami za tanečné kreácie Romea (Romeo a Júlia, 1977), Jaga (Othello, 1987), Alfreda (Netopier, 1987). Účinkoval na mnohých divadelných scénach doma i v zahraničí.

Po skončení tanečnej kariéry sa vrátil do Trnavy. V rokoch 1991 - 1993 vyučoval na ZUŠ v Trnave, 1.septembra 1993 zakladá a stáva sa riaditeľom Štúdia baletu a súčasného scénického tanca Dušana Nebylu v Trnave. Od roku 1996 spolupracoval ako choreograf s Trnavským divadlom. V roku 1998 mu Literárny fond - výbor Sekcie pre tvorivú činnosť udelil prémiu v oblasti divadelnej tvorby za rok 1997 za choreografiu baletu „Luskáčik“.

V roku 2001 sa stal zriaďovateľom a riaditeľom Súkromnej ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu. Zároveň začal spolupracovať so štátnou školskou inšpekciou ako prizvaný odborník pre tanečný odbor ZUŠ v Trnavskom kraji. Pre divadlo v Trnave vytvoril viaceré choreografie: Valčík pre popolušku, Robinson hľadá loď, ktorá stroskotá, Luskáčik, Šťastný princ, Návštevné hodiny, Malá morská víla, Padá lístie, padajú jabĺčka, Bellarosa, Madam Bovary, Chudoba cti netratí. Vo všetkých predstaveniach účinkovali žiaci školy. V školskom roku 2004/2005 zriadil Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave, zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Ide o osemročné denné štúdium ukončené maturitou a absolutóriom. Stal sa zriaďovateľom a umeleckým riaditeľom obidvoch škôl.

V roku 2004 absolvoval dvojročnú funkčnú prípravu pre vedúcich pracovníkov v školstve na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave projektom „Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave“.

V roku 2007 mu bolo udelené ocenenie mesta Trnava – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava – za osobný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania v Trnave. V tom istom roku mu predseda Trnavského samosprávneho kraja udelil Medailu za zásluhy pri rozvoji baletného umenia v regióne.

Baletný majster Dušan Nebyla zomrel predčasne - 27. júla 2008 v Trnave, kde je aj pochovaný.

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj mu v roku 2009 udelil Veľkú medailu sv. Gorazda in memoriam za celoživotnú pedagogickú prácu a osobitný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania.


Zdroj: https://www.stkdn.sk/dusan-nebyla/

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?