Zobraziť štandardnú verziu stránky

Milé deti, kamaráti!

Iste každého z vás sa dotýka život v čase pandémie: mesiace bez kamarátov, spolužiakov, bez krúžkov, škola z domu, nosenie rúšok...

Ste radi, že nechodíte do školy? Ako trávite čas doma? Čo alebo kto vám najviac chýba? Máte strach z vírusu? Čo vám najviac prekáža? Tešíte sa z niečoho?

Prosíme vás, skúste zachytiť svoje pocity ľubovoľným spôsobom - napísaním krátkeho príbehu, nakreslením komiksu či výkresu. Zapojte sa do literárno-výtvarnej súťaže pod názvom JA SA DOMA NENUDÍM!

Takto nám pomôžete aj pri tvorbe nového čísla časopisu ČARUŠKA, kde budú vaše práce uverejnené.

Chceli by sme zo zaslaných prác usporiadať aj výstavu v oddelení pre deti, ak to situácia neskôr dovolí.

Literárno-výtvarná súťaž JA SA DOMA NENUDÍM je určená pre deti a mládež od 5 do 15 rokov a trvá do 30. júna 2020.

K práci prosíme priložiť podpísanú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zaslanie prác: elektronicky na adresu detske@kniznicatrnava.sk, alebo poštou: Knižnica Juraja Fándlyho Trnave, Rázusova 1, 918 20 Trnava. Na obálku napíšte SÚŤAŽ.

V prípade výtvarných prác, ktoré budú posielané elektronicky, poprosíme uchovať originály, pretože by sme ich radi neskôr využili pre výstavu.

Najkrajšie práce budú ocenené.

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?