icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Slovom proti vírusom - Miroslav Demák

Viac o projekte Slovom proti vírusomMirko Demák - spisovateľ, prekladateľ, novinár i vydavateľ sa narodil v srbskej Starej Pazove. Od roku 1993 žije spolu so svojou rodinou v Bratislave a venuje sa vlastnej tvorbe, prekladaniu (zo srbčiny, slovinčiny, macedónčiny, rusínčiny a nemčiny preložil viac ako 20 titulov), propagovaniu literatúry doma i v zahraničí, ako aj vydavateľskej činnosti.

Pre čitateľov našej knižnice prináša výber troch básní o rodnom Srieme.


Kategorický imperatív


Na Srieme,

na tom kúsku zeme,

ktorý Stvoriteľ vykrájal z pôdy Raja

a zasadil medzi Dunaj a Sávu,

spočíva rovnováha sveta.


Všetkým na severe -

aj Dunaj, aj Sáva tečú sprava doľava.

Tým na juhu zasa -

aj Dunaj, aj Sáva tečú zľava doprava.


Len v Srieme jasne vidíte, že Dunaj

tečie zľava doprava

a Sáva sprava doľava.


Súhvezdie Labute¹ nado mnou,

Sriem podo mnou,

Kantov imperatív vo mne.


Svet je v poriadku.

¹Pri pohľade zo Zeme sa zdá, že labuť z rovnomenného súhvezdia, viditeľného v lete, vždy letí na juh. Najjasnejšia hviezda tohto súhvezdia Daneb je od Zeme vzdialená až 3550 svetelných rokov.Beda porazeným


Druida sme poslúchli

keď miesto 

pre naše sídelné mesto

určil na brehu rieky,

ktorá sa za nami volá Danubius

a pred nami Ister¹.

Tam sme obetovali jeleňa²,

znak všetkých našich druidov.

Dobre nám bolo na novom mieste.

Kmene vôkol nás piesňami

neustále oplakávali svoje neuskutočnené lásky,

žiale a porážky.


My sme chceli a mohli spievať o úspešných bojoch.

Preto sme sa vybrali do bájnej Helady.

Kadiaľ sme prechádzali,

všade nás obveseľovali

piesňové náreky kmeňov

a ich strach pred smrťou. 


My sme však pochodovali ďalej,

až sme došli do Delf.

Aj tamojšia veštiareň nám bola na smiech,

ale nie aj zlato v jej pokladnici.

Nie nadarmo sme tak dlho putovali.


Vtedy Brenos, náš náčelník prehovoril:

„Beda porazeným“. 


Vrátili sme sa do Krčedinu³

so zlatom.

Ledva sme ho niesli.


Draho sme ho však zaplatili.

Nie iba slová nášho náčelníka

si pripísali Rimania

a dodnes sa tým chvália.

Nám Scordiscom nezostala reč, 

iba ukryté zlato.


Veľmi sme stratoví.

¹Gréci nazývali Dunaj Ister, severné národy Danubius. Neskôr sa hranicou, kde sa tieto mená striedali stali Železné vráta v Djerdape. Južne od nich tiekol Ister, severne Danubius. 

²Jeleň, symbol druidov sa zachoval dodnes, popri symboloch troch riek - Dunaja, Sávy a Bosutu - v erbe Sriemu.

³Krčedin, dedina na brehu Dunaja v Srieme bola skutočne hlavným mestom keltského kmeňa Scordiscov, ktorý vyplienil pokladnicu veštiarne v Delfách, v ktorej svoj poklad ukladali všetky grécke mestské štáty. Náčelník Scordiscov v Delfách vyslovil- neskôr tak často používanú - vetu: „Beda porazeným!“ Po porážke od Rimanov, Brenos spáchal samovraždu. Scordiscovia splynuli s ostatným obyvateľstvom Sriemu.


Vučedol


Stalo sa to presne takto:

Starší nám ukázali zimnú oblohu

a oznámili,

že každý tretí raz,

keď je deň najkratší a noc najdlhšia,

sa najjasnejšia hviezda

piatykrát ocitne na presne rovnakom mieste.

Nazvali to kalendárom a namaľovali na nádoby.

A ešte vám poviem:

Práve v deň, keď sa deň vyrovnal noci

prišli k nám kupci z východu.

My sme vedeli taviť kameň

a vyrábať meď, ktorá z neho vytečie.

Keď sme meď zliali s cínom, čo nám kupci priniesli,

boli sme prví majitelia bronzových zbraní

Odvtedy sme novými mečmi a oštepmi 

mohli poraziť každého nepriateľa.

Naši starší znova ukázali,

na nočnú oblohu.

Videli sme, že medzi siedmymi malými hviezdami

svietila tá najjasnejšia, biela,

a vedľa nej hviezda

takmer rovnako veľká, ale červená.

Potom nám prikázali,

aby sme pripravili tekutý bronz

a naliali ho na hlavy

siedmym deťom,

jednej žene

a jednému mužovi.

Medzi mŕtve detské telá

vložili telo ženy a telo muža

a všetko prikryli zemou.

Ešte nám povedali:

„Vy nie, ale niekto to raz pochopí.“


Hovorím vám, že presne tak sa to stalo.


¹Rituálny hrob pri Vučedole v Západnom Srieme je asi úplne presne zaznamenaný najstarší konkrétny deň v dejinách ľudstva. Astronómovia tak, z rozloženia kostier mohli vypočítať rok, keď sa v deň jarnej rovnodennosti, v súhvezdí Plejád nachádzala planéta Venuša (ktorá okolo Slnka obehne päťkrát za dobu, ktorú potrebuje Zem, aby trikrát obehla okolo neho) a zároveň aj planéta Mars. Vučedolská kultúra sa pred štyritisíc rokmi rozprestierala od Sriemu až po dnešné Slovensko. 

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?