Literárny salón Trnava

 


 

 Trnavský samosprávny kraj

  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

         

   Výsledky

literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí

  Literárny salón Trnava 2017

Ocenenia:

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja pri príležitosti Roku J. M. Hurbana

Jana Jančovičová, Poľný Kesov

 

Poézia

1. kategória: od 15 – 20 rokov

                        1. miesto: Simona Dolníková, Cífer

                        2. miesto: Magdaléna Martišková, Topoľčany

                        3. miesto: Michal Sabol, Senica

Čestné uznanie:        Kristína Komárová, Slepčany

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

                        1. miesto: Stanislava Novotová, Dolná Krupá

                        2. miesto: Dominik Štrbo, Horné Orešany

                        3. miesto: Eva Jenčuráková, Vranov nad Topľou

Čestné uznanie :       Martin Chudý, Drahovce

 

3. kategória: nad 40 rokov

1. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

                        2. miesto: Gabriela Grznárová, Topoľčany

                        3. miesto: Emília Molčániová, Predajná

                                         Peter Šipoš, Topoľčany

Čestné uznanie:         Emília Filipová, Svätý Peter

                                    Beata Vargová-Kuracinová, Trnava   

            

Próza

1. kategória: od 15 – 20 rokov

                        1. miesto: Martin Praslička, Bratislava

                        2. miesto: Kristián Lazarčík, Horné Otrokovce

                        3. miesto: Marek Moravčík, Bzince

Čestné uznanie:        Veronika Mišková, Spišská Belá

                                    Natália Marková, Topoľčany

            

2. kategória: od 21 – 40 rokov

1. miesto: Martin Vonšák, Zákamenné

                        2. miesto: Katka Koláriková, Bratislava

                        3. miesto: Xénia Faktorová, Bratislava

Čestné uznanie:         Ján Bidovský, Prešov

                                     Karin Chrvalová, Trnava 

            

3. kategória: nad 40 rokov

1. miesto: Ján Vaník, Ondrej nad Hronom

                        2. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

                        3. miesto: Emília Molčániová, Predajná

Čestné uznanie:        Janka Blašková, Jaslovské Bohunice

                                    Juraj Ďúran, Trnava


Literárny salón Trnava 2015

literárna súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Ocenenia

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra

Edita Striežencová, Trnava

 

Poézia

1. kategória: od 15 – 20 rokov

                        1. miesto: Milan Hajaš, Trnava pri Laborci

                        2. miesto: Simona Dolníková, Cífer

                        3. miesto: Patrik Lekeš, Topoľčany

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

1. miesto: Helena Danišová, Jaslovské Bohunice

2. miesto: Marianna Čaučíková, Bratislava

3. miesto: Monika Barteková, Bohdanovce nad Trnavou

Čestné uznanie :      

Stanislava Novotová, Dolná Krupá

Eva Bieliková, Lednica 

 

3. kategória: nad 40 rokov

1. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

2. miesto: Mária Stopková, Liesek

3. miesto: Milan Longauer, Horné Orešany

Čestné uznanie:         Anna Jamrišková, Vrútky   

 

Próza

1. kategória: od 15 – 20 rokov

1. miesto: Mária Ngová, Popudinské Močidľany

2. miesto: Monika Kubričanová, Topoľčany

3. miesto: Zuzana Hlinková, Jakubovany

Čestné uznanie:         Mária Blahová, Sereď   

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

1. miesto: Lenka Miškolciová, Chtelnica

2. miesto: Lýdia Džundová, Kružlov

3. miesto: Marián Peciar, Trnava

Čestné uznanie:        

Miroslava K. Vallová, Trnava

Xénia Faktorová, Bratislava 

            

3. kategória: nad 40 rokov

1. miesto: Alexander Scholz, Banská Bystrica

2. miesto: Juraj Ďúran, Trnava

3. miesto: Pavel Pollák, Krompachy

Čestné uznanie:        

Emília Molčániová, Predajná

Richard R. Senček, Banská Bystrica 

 

 

 


Literárny salón Trnava

Celoslovenská literárna súťaž

pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Ocenenia:

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

1. Gabriela Spustová, Suchá nad Parnou

 

Poézia

1. kategória: od 15 – 20 rokov

                1. miesto:  Alfréd Onderko, Košice

                        2. miesto: Lucia Hrachová, Trnava

                        3. miesto: Simona Dolníková, Cífer

Čestné uznanie: Xénia Faktorová, Bratislava

                              Zuzana Uhalová, Michalovce

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

                        1. miesto: Stanislava Novotová, Dolná Krupá

                        2. miesto: Viktoria Laurent-Skrabalová, Paríž (Francúzsko)

                        3. miesto: Blažena Bóoczová, Trnava

Čestné uznanie: Rasťo Piovarči, Piešťany

 

3. kategória: nad 40 rokov

        1. miesto: Gabriela Grznárová, Tvrdomestice

                        2. miesto: Edita Striežencová, Trnava

                        3. miesto: Anna Lažová, Svidník

Čestné uznanie: Anna Ursíni-Jamrišková, Vrútky

            

Próza

1. kategória: od 15 – 20 rokov

                        1. miesto: Adriana Martišková, Bratislava

                        2. miesto: Dominik Galko, Považská Bystrica

                        3. miesto: Ria Gehrerová, Bánovce nad Bebravou

            

2. kategória: od 21 – 40 rokov

         1. miesto: Eva Bieliková, Lednica

                         2. miesto: Dominika Moravčíková, Strečno

                         3. miesto: Jozef Harendarčík, Podolínec

Čestné uznanie: Katarína Želinská, Sabinov

            

3. kategória: nad 40 rokov

        1. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

                        2. miesto: Milan Fecske, Liptovský Mikuláš

                        3. miesto: Eva Veselská, Trnava

                                          Jana Judínyová, Trnava

 Čestné uznanie: Zuzana Valentová, Kovačica (Srbsko)     

                               Ján Vilček, Nitra

 


 

Literárny salón Trnava 2011

Fotogaléria 

CENA PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Oto Malý, Nitra

POÉZIA
kategória od 15 – 25 rokov
1. miesto: Andrej Imrich, Vranov nad Topľou
2. miesto: Martin Chudík, Bratislava
3. miesto: Miroslav Lukačovič, Revúca
Čestné uznanie: Martina Zajíčková, Šurany

kategória od 26 – 40 rokov
1. miesto: Helena Danišová, Špačince
2. miesto: Katarína Martinkovičová, Trnava
3. miesto: Marek Sopko, Bošany

kategória nad 40 rokov
1. miesto: Milan Longauer, Horné Orešany
2. miesto: Anna Lažová, Svidník
3. miesto: Mária Martincová, Bratislava
Čestné uznanie: Ľudovít Farkaš, Žilina

 

PRÓZA
kategória od 15 – 25 rokov
1. miesto: Veronika Baráková, Bratislava
2. miesto: Jozef Harendarčík, Podolínec
3. miesto: Lenka Bacmaňáková, Považská Bystrica
Čestné uznanie: Matúš Guziar, Poprad

kategória od 26 – 40 rokov
1. miesto: Iveta Šuleková-Berkyová, Ilava
2. miesto: Alica Bartková, Banská Bystrica
3. miesto: Silvia Gelvanicsová, Streda nad Bodrogom
Čestné uznanie: Miroslav Búran, Jablonica

kategória nad 40 rokov
1. miesto: Eva Veselská, Trnava
2. miesto: Jozef Slovák, Bratislava
3. miesto: Eva Dušičková, Hamuliakovo
Čestné uznanie: Jozef Páleník, Svinná 
 

Zborník ocenených prác Literárny salón Trnava 2011 je voľne dostupný v oddelení beletrie.


 

Literárny salón Trnava 2009 

fotoreportáž

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie autorov víťazných prác sa uskutočnilo 21. septembra 2009 v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Tejto slávnostnej chvíle za zúčastnilo 90 milovníkov literatúry, medzi nimi aj ocenení autori a vzácni hostia.
Záštitu nad celým podujatím prevzal Ing. Tibor Mikuš, poslanec národnej rady SR a predseda Trnavského samosprávneho kraja. Oceňovania sa síce nemohol kvôli pracovným povinnostiam zúčastniť, ale všetkých nechal úprimne pozdravovať a teší sa na ďalšie literárne práce v druhom ročníku súťaže.
Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja  odovzdal Ing. Viliam Kubányi, riaditeľ odboru kultúry TTSK. Ďalšie ceny si ocenení prevzali z rúk Mgr. Lívie Kolekovej, riaditeľky Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a PaedDr. Evy Kopúnkovej, predsedníčky odbornej poroty.
Na podujatí bol zároveň prezentovaný zborník LITERÁRNY SALÓN TRNAVA, ktorý obsahuje všetky ocenené práce 1. ročníka súťaže.
Na záver sa predstavil svojím programom herec, pesničkár, spisovateľ Marián Geišberg.

 


Výsledky 1. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe
LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2009


Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
Dominika Karasová, Partizánske

POÉZIA
kategória 15 – 25 rokov

1. miesto:  Zuzana Klučárová, Markušovce
2. miesto:  Darina Alexyová, Pezinok
3. miesto:  Stanislava Novotová, Dolná Krupá
Čestné uznanie: Martina Bolibruchová, Žilina

kategória 26 – 40 rokov
l. miesto:   Ružena Šípková, Myjava
2.miesto:   Roman Beňo, Trnava
3. miesto:  Gabriela Grznárová, Tvrdomestice
3. miesto:  Ľubomíra Furgaláková, Francúzsko
Čestné uznanie:  Miroslav Búran, Jablonica
Čestné uznanie:  Ivana Chovancová, Boleráz

kategória nad 40 rokov
1. miesto:  Anna Lažová, Svidník
2. miesto:  Eva Jarábková – Chabadová, Trnava
3. miesto:  Ján Černý, Bratislava
Čestné uznanie:  Jaroslava Koníčková, Liptovská Osada
Čestné uznanie:  Margita Kadlečíková, Hlohovec
Čestné uznanie:  Mária Kovalíková, Chynorany

PRÓZA
kategória 15 – 25 rokov
1. miesto:  Zdenko Fajčák, Holčíkovce
2. miesto:  Angela Kanásová, Liptovský Mikuláš
3. miesto:  Katarína Želinská, Sabinov
Čestné uznanie:  Ján Jankech, Zemianske Sady
Čestné uznanie:  Mária Stanková, Jablonica

kategória 26 – 40 rokov
1. miesto:  Maroš Andrejčík, Košice
2. a 3. miesto NEUDELENÉ
Čestné uznanie:  Alica Bartková, Banská Bystrica
Čestné uznanie:  Monika Sjekelová, Karlovy Vary

kategória nad 40 rokov
1. miesto:  Ladislav Šmidák, Trnava
2. miesto:  Eva Veselská, Trnava
3. miesto:  Gabriela Spustová, Suchá n/Parnou 

 Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
31
 
 
deti - dospelí - školy

Anketa
Každý štvrtok v týždni bude knižnica otvorená do 19.00 hod. Privítate túto zmenu?
Archív ankiet