icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Zoznam dochádzajúcich novín a časopisov

Zoznam novín a časopisov dochádzajúcich v roku 2022

Umiestnenenie = lokácia:

ST - študovňa

RO - regionálne oddelenie - časopisy s touto lokáciou žiadajte v študovni

BL - oddelenie beletrie

ML - oddelenie literatúry pre deti

HU - hudobné oddelenie

HO - ekonomické oddelenie

PR - pobočka Prednádražie

LI - pobočka Tulipán

ZL - oddelenie zvukovej literatúry


 1. 100+1 zahraniční zajímavost BL
 2. 1000 riešení  ST
 3. ABC   ML
 4. Adamko   ML
 5. Alkoholizmus a drogové závislosti ST
 6. Art.ex    ST
 7. ATP journal   ST
 8. Báječná žena   BL, PR
 9. Beauty & Women   BL
 10. Bezpečná práca ST
 11. Bibiana  ML
 12. Blavské noviny  RO
 13. Bublina  ML, LI
 14. Bulletin slovenskej advokácie ST
 15. Bulletin Slovenskej asociácie knižníc ST
 16. Burda   BL, PR, LI
 17. Burda plus  BL
 18. Čaruška RO, ML
 19. Cíferské noviny RO
 20. Cosmopolitan BL
 21. Čarovné Slovensko   BL 
 22. Čtenář    ST
 23. Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále ST
 24. Denník N   BL
 25. Didaktika ST
 26. Dieťa BL
 27. Dimenzie    BL
 28. Divadlo RO
 29. Dobré jedlo    BL, LI
 30. Don Bosco dnes    BL
 31. Dotyky BL
 32. Duchovné ozveny  RO
 33. Duševné vlastníctvo ST
 34. Ekonomické rozhľady ST
 35. Ekonomický časopis   ST
 36. Elle BL
 37. Emma    BL, PR, LI
 38. Esprit    BL
 39. Eva   BL
 40. Evita   BL
 41. Extra plus   BL
 42. Farmaceutický obzor ST
 43. Fifík   ML
 44. Filozofia ST
 45. Fľak ML
 46. Fraktál BL
 47. Geo    BL
 48. Historická revue   ST, BL
 49. Historický časopis ST
 50. Hlas Krakovian RO
 51. Hlas Vrbového    RO
 52. HN magazín   ST
 53. Hornoorešan RO
 54. Hospodárske noviny   ST
 55. Hudobný život   HU
 56. Charitný spravodaj RO
 57. Index ST
 58. ITLib ST
 59. Javys u nás RO
 60. Jazykovedný časopis ST
 61. Justičná revue   ST
 62. Kamarát   ML, PR, LI
 63. Kapitál BL
 64. Katolícke noviny   BL
 65. Kátlovce  RO
 66. Klinická imunológia a alergológia ST
 67. Knižná revue   BL
 68. Knižničný spravodajca RO
 69. Krásy Slovenska    BL
 70. Kultúra   BL
 71. Kultúra slova   ST
 72. Lekárnické listy   ST
 73. Lekársky obzor   ST
 74. Leopoldov RO
 75. Lepšie bývanie   BL, LI
 76. Lidové noviny   BL
 77. Liečivé rastliny   ST
 78. Literárny týždenník BL
 79. Macko Pusík   ML
 80. Magazín Pravdy   BL
 81. Mama a ja   BL
 82. Manažment školy v praxi    ST
 83. Marianne   BL
 84. Maxík   ML, LI
 85. Medzinárodné vzťahy ST
 86. Mládež a spoločnosť ST
 87. Moja chalupa BL, LI
 88. Moja psychológia BL
 89. Moja Trnavská arcidiecéza RO
 90. Moje zdravie    BL
 91. Muzikus   HU
 92. MY Trnavské noviny  BL, RO
 93. Nádej ST
 94. Naše svedectvo   ST
 95. National Geographic Česko   BL
 96. Novinky z dedinky RO
 97. Novinky z radnice    RO, BL
 98. Nový čas   BL
 99. Nový čas pre ženy   BL, PR, LI
 100. Nový čas Víkend    BL
 101. Nový Populár    HU
 102. Nový život ZL
 103. Obecné noviny  ST
 104. Obrana    ST
 105. Odpady ST
 106. Organon F   ST
 107. Orvištské noviny RO
 108. Ostrovský spravodajca RO
 109. Ošetrovateľský obzor  ST
 110. Pamiatky a múzeá ST
 111. Pátek Lidových novin    BL
 112. Pekné bývanie    BL, PR
 113. Pes přítel člověka    BL
 114. Pevnost    BL
 115. Plus 7 dní   BL, PR, LI
 116. Plus jeden deň   BL
 117. Plus jeden deň magazín    BL
 118. Politické vedy ST
 119. Poradca   ST
 120. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále   ST
 121. Praktická elektronika A Radio   BL
 122. Praktická Slovenka    BL
 123. Praktická žena Kreativ    LI
 124. Pravda   BL
 125. Právny obzor   ST
 126. Prečo nie?! ST
 127. Predškolská výchova ST
 128. Príbehy 20. storočia   BL
 129. Psychiatria pre prax  ST
 130. Quark   ST
 131. Radnica informuje RO
 132. Rebrík   ML, LI
 133. READY   ML
 134. Reflex    BL
 135. Rehabilitácia ST
 136. Revue medicíny v praxi  ST
 137. Roľnícke noviny   BL
 138. Romboid BL
 139. Rozum BL
 140. Rytmus života   BL, PR
 141. Sady a vinice BL
 142. Sestra   ST
 143. Slnečnica   ST
 144. Slniečko   ML
 145. Slovenka    BL, PR, LI
 146. Slovenská literatúra ST
 147. Slovenská reč  ST
 148. Slovenské národné noviny   BL
 149. Slovenské pohľady   BL
 150. Slovenský národopis  ST
 151. Slovenský rybár   BL
 152. Sme   BL, PR,LI
 153. Sme Ženy BL
 154. Smolenické noviny RO
 155. Sociální práce/Sociálna práca ST
 156. Sociológia ST
 157. Spolu tvoríme kraj RO
 158. Stabeníctvo a bývanie   BL, ST
 159. Stredoeurópske pohľady ST
 160. Strojárstvo   ST
 161. Stromáčik  ML, LI
 162. Suchofskí hlásnik RO
 163. Svedectvo   ST
 164. Šarm   BL,PR,LI
 165. Šikovníček  ML
 166. Šport    BL
 167. Telesne postihnutí + tolerancia, pomoc ST
 168. Téma   BL,PR
 169. Tempo HU
 170. Top Fashion BL
 171. Transport a logistika   BL
 172. Trebatické zrkadlo RO
 173. Trend   ST
 174. Trnavsko RO
 175. Týždeň   BL
 176. Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo   ST
 177. Urob si sám   BL,PR
 178. Urob si sám. Záhrada  BL
 179. Včielka   ML
 180. Verejná správa   ST
 181. Vesmír   ST
 182. Vestník Ministerstva zdravotníctva SR ST
 183. Vierka  ZL
 184. Vitalita   BL, PR
 185. Vlasta   BL, PR
 186. Vlna súčasného umenia a kultúry  BL
 187. Vodohospodársky spravodajca   ST
 188. Vojenská história ST
 189. Vrabček   ML
 190. Záhady života BL
 191. Záhradkár   BL, PR, LI
 192. Zákony 2022, úplné znenia zákonov   ST
 193. Západoslovenské múzeum RO
 194. Zázračná planéta BL
 195. Zbierka zákonov SR   ST
 196. Zdravie    BL, PR, LI
 197. Zdravotnícke noviny   ST
 198. Zornička   ML
 199. Zvonček   ML, LI
 200. Život   BL, PR, LI
 201. Život seniora BL, LI
 202. Život v Hlohovci   RO
Zoznam archivovaných periodík

Legenda umiestnenia:

ŠT - študovňa

RO - oddelenie regionálnej literatúry – žiadajte v študovni

SKL - sklad – žiadajte v študovni

BL - oddelenie beletrie

ML - oddelenie literatúry pre deti

HU - hudobné oddelenie

HO - ekonomické oddelenie

ZL - oddelenie zvukovej literatúry

PV - sklad povinného výtlačku

LI - pobočka Tulipán

PR - pobočka Prednádražie

 

Názov: 100+1 Zahraniční zajímavost

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: ABC

Umiestnenie: ML

Roky: 2008 – 2016 


Názov: Academia

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2006


Názov: Acta Avionica

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2004


Názov: Acta Electrotechnica et Informatica (angl., slov.)

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2005 - PV


Názov: Acta Facultatis Theologicae Universitatis

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2004


Názov: Acta Fytotechnica et Zootechnica (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2003


Názov: Acta Horticulturae et Regiotecturae (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2003


Názov: Acta Hydrologica Slovaca (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2003


Názov: Acta chemotherapeutica

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2004


Názov: Acta Medica Christiana Slovaca

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2001


Názov: Acta Medica Martiniana

Umiestnenie: PV

Roky: 2002 – 2003


Názov: Acta Mechanica Slovaca (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2005, 2010 – 2011


Názov: Acta Metallurgica Slovaca

Umiestnenie: PV

Roky: 2002 – 2003


Názov: Acta Montanistica Slovaca

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2002


Názov: Acta Oeconomica et Informatica (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2003


Názov: Acta Physica Slovaca (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003


Názov: Acta Spondylologica

Umiestnenie: PV

Roky: 2002


Názov: Acta Technologica Agriculturae (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2003


Názov: Acta Virologica (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003


Názov: Acupuntura Bohemo Slovaca

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2002


Názov: Adamko

Umiestnenie: ML

Roky: 2013 – 2016 


Názov: Adiktologie

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2018


Názov: Adoremus te

Umiestnenie: HU

Roky: 1998 – 2008


Názov: Aktuality - Informácie z kniž. a inf. vedy a praxe

Umiestnenie: KO

Roky: 1999 – 2002, 2004


Názov: Alergo

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2003


Názov: Alkoholizmus a drogové závislosti

Umiestnenie: ŠT, SKL

Roky: 2010 – 2013 - SKL; 2014 – 2019 - ŠT


Názov: Arch

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2004

 

Názov: Architektúra and Urbanizmus

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2004


Názov: Architektúra a urbanizmus

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2004


Názov: Aspekt

Umiestnenie: PV

Roky: 1996 – 2001


Názov: Aspen review

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017


Názov: Ateliér

Umiestnenie: RO

Roky: 2006/2007


Názov: Ateroskleróza

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2005


Názov: Atóm mieru

Umiestnenie: RO 

Roky: 1982 – 1991


Názov: Atóm plus 

Umiestnenie: RO

Roky: 2007 


Názov: Atóm.sk

Umiestnenie: RO

Roky: 1997 – 2017


Názov: ATP Journal

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Báječná žena

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 - 2023


Názov: Banánsky hlásnik

Umiestnenie: RO

Roky: 2017 – 2020


Názov: Bašovské noviny

Umiestnenie: RO

Roky: 2012 – 2019


Názov: Beauty & woman

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Bez rešpektu

Umiestnenie: RO

Roky: 2015 – 2019


Názov: Bezpečná práca

Umiestnenie: PV, ŠT 

Roky: 2000 – 2004 - PV; 2015 – 2020 - ŠT


Názov: Bezpečnosť práce

Umiestnenie: PV

Roky: 1999 – 2000, 2003 


Názov: Biatec

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2004 - PV;  2016 – 2019 - ŠT


Názov: Bibiana

Umiestnenie: ML

Roky: 1994 – 1997, 1999 – 2006, 2008 – 2016


Názov: Big Beng

Umiestnenie: HU

Roky: 1998


Názov: Biológia

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003


Názov: Biológia, ekológia, chémia

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2004


Názov: Bioptická a cytologická revue

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2002


Názov: Blavské noviny

Umiestnenie: RO

Roky: 2009 – 2020


Názov: Blesk starý

Umiestnenie: RO

Roky: 1995 – 2001, 2006/2007


Názov: Blues Line

Umiestnenie: RO

Roky: 1993 – 2001


Názov: Bobi

Umiestnenie: ML

Roky: 1997 – 2003


Názov: Bobík

Umiestnenie: ML

Roky: 2013 - ML


Názov: Bohunice

Umiestnenie: RO

Roky: 1999 – 2005


Názov: Bolerázsky občasník

Umiestnenie: RO

Roky: 2003 – 2004


Názov: Bratislavské lekárske listy

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003


Názov: Bravo

Umiestnenie: HU 

Roky: 1997 – 2015   


Názov: Bravo girl

Umiestnenie: ML

Roky: 2009 – 2013


Názov: Brestovanské novinky

Umiestnenie: RO

Roky: 2003 – 2010


Názov: Bučianske listy

Umiestnenie: RO

Roky: 1990, 2007


Názov: Bukovské novinky

Umiestnenie: RO

Roky: 2007, 2009 – 2010


Názov: Bulletin CVTI SR

Umiestnenie: KO

Roky: 1997 – 2000


Názov: Bulletin KS ŠÚ SR Trnava

Umiestnenie: RO

Roky: 1998 – 2007


Názov: Bulletin pre cestovný ruch

Umiestnenie: PV

Roky: 1999 – 2003


Názov: Bulletin SAIA

Umiestnenie: PV

Roky: 1996 – 2005 


Názov: Bulletin SAK

Umiestnenie: KO, RO

Roky: 1993 – 2004 - KO; 2004 – 2016 - KO, 2004 – 2020 - RO


Názov: Bulletin slovenskej advokácie

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1998 – 2005 - PV; 2017 – 2020 - ŠT


Názov: Bulletin Spolku slovenských knihovníkov

Umiestnenie: KO

Roky: 1990 –1995, 1999 


Názov: Burda

Umiestnenie: BL, PR, LI

Roky: 2012 – 2023 - BL; 2008 – 2020 - PR; 2015 – 2020 - LI


Názov: Burda plus 

Umiestnenie: BL

Roky: 2012 – 2023


Názov: Cestovateľ

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2004 - PV


Názov: Cíferpress

Umiestnenie: RO

Roky: 1993 – 2017


Názov: Cíferské noviny

Umiestnenie: RO

Roky: 2018 – 2020


Názov: Civitas

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2020


Názov: Communications

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017


Názov: Cosmopolitan

Umiestnenie: BL

Roky: 4, 7/2020; 1/2021; 5/2022


Názov: Country folk Trampská hudba (CFT)

Umiestnenie: HU

Roky: 2002 – 2003


Názov: Cyklo -T

Umiestnenie: RO

Roky: 1995 – 1997


Názov: Čarovné Slovensko

Umiestnenie: BL

Roky: 2020 – 2023


Názov: Čaruška

Umiestnenie: RO

Roky: 1996 – 2020


Názov: Československá psychologie

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2020


Názov: Čtenář

Umiestnenie: KO, SKL

Roky: 1977 – 1981, 1983 – 1993, 1995, 1997 – 2003 - KO; 2004 – 2020- SKL


Názov: Dane - účtovníctvo - odvody

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2020


Názov: Denník N

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Designum

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2002 


Názov: Detský lekár

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2007 


Názov: Diabetes a obezita

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 2001 – 2005 - PV; 2014 – 2018 - ŠT


Názov: Dieťa nielen pre rodičov

Umiestnenie: BL, PV

Roky: 2004 – 2023 - BL; 1997 – 2003 - PV


Názov: Digimon

Umiestnenie: ML

Roky: 2003


Názov: Dimenzie

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Disney a ty

Umiestnenie: ML

Roky: 1997 – 2000


Názov: Disney víly

Umiestnenie: ML

Roky: 2006


Názov: Diva

Umiestnenie: RO

Roky: 2000 – 2001


Názov: Divadlo

Umiestnenie: BL, RO

Roky: 2019 – 2020; 2019 – 2020


Názov: Divadlo v medzičase

Umiestnenie: PV

Roky: 1996 – 1997, 1999 – 2001


Názov: Dívka

Umiestnenie: ML

Roky: 2010


Názov: Dobrá samospráva

Umiestnenie: RO

Roky: 1995 – 1996


Názov: Dobrá škola

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Dobré jedlo

Umiestnenie: BL, LI

Roky: 2008 – 2023 - BL; 2015 – 2016 - LI


Názov: Dojčiatko a batoľa

Umiestnenie: BL

Roky: 2016 – 2018


Názov: Dolný Lopašov

Umiestnenie: RO

Roky: 2019 – 2020


Názov: Domino - fórum

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2003


Názov: Domino 2000

Umiestnenie: BL

Roky: 2007 – 2008


Názov: Don Bosco dnes

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Dotyky

Umiestnenie: BL, HU, PV

Roky: 1989 – 2002, 2013 – 2022 - BL; 1999 - HU; 1998 – 2001 - PV


Názov: Drevo

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2001


Názov: Druhá smena

Umiestnenie: RO 

Roky: 1954


Názov: Družstevný život

Umiestnenie: RO 

Roky: 1982 – 1988


Názov: Duchovné ozveny

Umiestnenie: RO

Roky: 2006 – 2020


Názov: Duševné vlastníctvo

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2013 – 2020


Názov: EE

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2004


Názov: Efeta otvor sa

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2003 (okrem 1994) - PV, 2011 – 2015 - ŠT


Názov: Echo

Umiestnenie: RO

Roky: 1986 – 1988


Názov: Ekonomické rozhľady

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2020 


Názov: Ekonomický časopis. Journal of Economics (angl.)

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2017 - SKL, 2018 – 2020 - ŠT


Názov: Elle

Umiestnenie: BL

Roky: 3, 6, 12/2020; 10, 11/2021; 1, 5/2022


Názov: Emma

Umiestnenie: BL, LI, PR

Roky: 2021 – 2023 - BL; 2015 – 2016 - LI


Názov: Energia pre krajinu

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2018 – 2020 - ŠT 


Názov: Enviromagazín

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2003 - PV; 2015 – 2019 - ŠT 


Názov: ESO

Umiestnenie: RO

Roky: 2005


Názov: Esprit

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Estetika ( angl., nem.)

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2014 – 2019


Názov: Etnologické rozpravy

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2002


Názov: Euromagazín

Umiestnenie: PV

Roky: 1999 – 2004


Názov: Európsky trend

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2001


Názov: Eva

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Eva girl

Umiestnenie: ML

Roky: 2012


Názov: Evita

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Extra plus

Umiestnenie: BL, PV

Roky: 2021 – 2023 - BL; 1998 – 2000 - PV


Názov: Farmaceutický obzor

Umiestnenie: ŠT, PV

Roky: 2001 – 2006 - PV; 2016 – 2020 - ŠT


Názov: Farské listy

Umiestnenie: RO

Roky: 1996 – 2004


Názov: Fifík

Umiestnenie: ML

Roky: 2008 – 2016


Názov: Filologická revue

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2004


Názov: Filozofia

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2004 - PV; 2014 – 2020 - ŠT


Názov: Finančný manažér

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2020  


Názov: Fľak

Umiestnenie: ML

Roky: 2001 – 2016


Názov: Focus TT

Umiestnenie: RO

Roky: 2004 – 2005


Názov: Folk 

Umiestnenie: HU

Roky: 2000 – 2011


Názov: Fontes

Umiestnenie: HU

Roky: 1999 – 2009, 2015 – 2016


Názov: Fórum architektúry

Umiestnenie: PV 

Roky: 2001 – 2004 


Názov: Forum Scientiae

Umiestnenie: RO

Roky: 2000 – 2001


Názov: Fragment

Umiestnenie: BL

Roky: 1990 – 1995, 2000 – 2005, 2011 – 2013


Názov: Fraktál

Umiestnenie: BL

Roky: 2019 – 2022


Názov: Fraštacké noviny

Umiestnenie: RO

Roky: 2010 – 2020


Názov: Freundschaft

Umiestnenie: ML

Roky: 1999 – 2004


Názov: Friendship

Umiestnenie: ML

Roky: 2000 – 2003


Názov: Friško

Umiestnenie: RO

Roky: 2016 – 2017


Názov: Futurum

Umiestnenie: RO

Roky: 1984 – 1988


Názov: Gamburger

Umiestnenie: RO

Roky: 1996, 2000 – 2004, 2006 – 2008


Názov: Geo

Umiestnenie: BL

Roky: 2020 – 2023


Názov: Geodetický a kartografický obzor

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2004


Názov: Geografický časopis

Umiestnenie: PV

Roky: 1997, 2000 – 2003


Názov: G. I. Joe

Umiestnenie: ML

Roky: 1993


Názov: Geriatria

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 2001 – 2005 - PV; 2009 – 2018 - ŠT


Názov: Hasiči

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2019


Názov: Hello

Umiestnenie: ML

Roky: 2000 – 2009


Názov: Helminthologia (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 1998, 2000 – 2003


Názov: História

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2005 - PV


Názov: Historická revue

Umiestnenie: PV, SKL, ŠT, BL

Roky: 1996 – 2003 - PV; 2011 – 2015 - SKL; 2016 – 2019 - ŠT; 2022 – 2023 - BL


Názov: Historický časopis

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 1998, 2000 – 2003 - PV, 2004 – 2009 - SKL, 2010 – 2019 - ŠT


Názov: Historický zborník

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2002


Názov: Hlas Drôtovne

Umiestnenie: RO

Roky: 1975 – 1993


Názov: Hlas Krakovian

Umiestnenie: RO

Roky: 2004 – 2019


Názov: Hlas ľudu

Umiestnenie: RO

Roky: 1963, 1968 – 1969, 1977 – 2000


Názov: Hlas Váhu

Umiestnenie: RO

Roky: 2000 – 2014


Názov: Hlas Vrbového

Umiestnenie: RO

Roky: 2000 – 2019


Názov: Hlásnik obce Banka

Umiestnenie: RO

Roky: 2003


Názov: Hmyz

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2003


Názov: Hornoorešan

Umiestnenie: RO

Roky: 2003 – 2018


Názov: Hornoorešianský posol (teraz Malokarpatský posol)

Umiestnenie: RO

Roky: 2000 – 2009


Názov: Hospic

Umiestnenie: RO

Roky: 2003 – 2006


Názov: Hospodárske noviny

Umiestnenie: ŠT, SKL, BL

Roky: 2018 – 2019 - SKL, 2020 - ŠT, 2023 - BL


Názov: Hospodárske noviny - magazín

Umiestnenie: BL

Roky: 2023 - BL


Názov: Hudobný život

Umiestnenie: HU

Roky: 1997 – 2016


Názov: Human Affairs (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 1998, 2000 – 2003


Názov: Humanita

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2006 – 2011, 2015 – 2017 - ŠT 


Názov: Hurra!

Umiestnenie: ML

Roky: 2000 – 2004

 

Názov: Charitný spravodaj

Umiestnenie: RO 

Roky: 2018 – 2019


Názov: Chemické rozhľady

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2003


Názov: Chemické zvesti (Chemical papers)

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 1998, 2000 – 2003


Názov: Chemolak

Umiestnenie: RO 

Roky: 1953


Názov: Chemolakár

Umiestnenie: RO 

Roky: 1984 – 1990


Názov: Chirurgický spravodaj

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2000


Názov: Choroby hlavy a krku

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2005


Názov: IBC - International Businnes Cooperation

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2005


Názov: In

Umiestnenie: ML

Roky: 2006 – 2011 


Názov: Infomedlib

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2000 – 2005, 2007


Názov: Informačný spravodajca Drôtovňa Hlohovec

Umiestnenie: RO

Roky: 1972


Názov: Informačný spravodaj Povodia Váhu

Umiestnenie: RO

Roky: 1984 – 1987, 1989


Názov: Informátor VTEI

Umiestnenie: RO

Roky: 1981 – 1984


Názov: Informácie ZPMP v SR

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2016 – 2019


Názov: Informatika v škole

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003


Názov: Infosestra

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2002


Názov: InfoTour

Umiestnie: PV

Roky: 2001 – 2003


Názov: InfoWare

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2000


Názov: Inovácie vo výrobe strojárskeho spotrebného tovaru

Umiestnenie: RO

Roky: 1982 – 1987


Názov: Interná medicína

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2004


Názov: Interná medicína pro praxi

Umiestnenie: PV

Roky: 2004 – 2005


Názov: Intervenční a akutní kardiologie

Umiestnenie: PV

Roky: 2003 – 2005


Názov: Investor

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2006


Názov: Inžinierske stavby

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003


Názov: Iskra

Umiestnenie: RO

Roky: 1980 – 1989


Názov: IT lib

Umiestnenie: SKL

Roky: 2001 – 2003, 2006; 2011 – 2019


Názov: Jama

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2005


Názov: Javisko

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2003 - PV, 2014 – 2019 - ŠT


Názov: Javys Info

Umiestnenie: RO

Roky: 2007 – 2009


Názov: Javys u nás

Umiestnenie: RO

Roky: 2009 – 2019


Názov: Javys žurnál

Umiestnenie: RO

Roky: 2007 – 2008


Názov: Jazykovedný časopis

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2005 – 2011 - SKL; 2012 – 2019 - ŠT


Názov: Jednotár

Umiestnenie: RO

Roky: 1983 – 1987


Názov: Justičná revue

Umiestnenie: PV; ŠT

Roky: 1997 – 2003 - PV; 2011 – 2013 - SKL; 2014 – 2019 - ŠT


Názov: Káčer Donald

Umiestnenie: ML

Roky: 1997 – 2012


Názov: Kamarát

Umiestnenie: PR, ML, LI

Roky: 2015 – 2016 - PR; 2006 – 2016 - ML; 2016 - LI 


Názov: Kapitál

Umiestnenie: BL

Roky: 2020 – 2022 - BL


Názov: Kardiológia

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2003


Názov: Kardiológia pre prax

Umiestnenie: PV

Roky: 2003 – 2004


Názov: Kátlovce

Umiestnenie: RO

Roky: 2005 – 2011, 2015 – 2017


Názov: Katolícke noviny

Umiestnenie: BL, PV

Roky: 2015 – 2023 - BL; 1998 – 2004 - PV


Názov: Klinická farmakologie a farmacie

Umiestnenie: PV

Roky: 2003 – 2005


Názov: Klinická imunológia a alergológia

Umiestnenie: PV; ŠT

Roky: 1998, 2001 – 2005 - PV; 2006 – 2017 - ŠT


Názov: Kmen

Umiestnenie: BL

Roky: 1989 – 1990


Názov: Knihovník - Tríbečská knižnica Topoľčany

Umiestnenie: ŠT, KO

Roky: 2000 – 2001 - ŠT; 2002 – 2004 - KO


Názov: Knihovník - Verejná knižnica J. Bocatia Košice

Umiestnenie: KO

Roky: 1994 – 2001, 2003 – 2009, 2011 – 2014 - KO


Názov: Knižná revue

Umiestnenie: BL, HU

Roky: 1991 – 2023 - BL; 1999 –2000, 2002 – 2003, 2008 – 2013 - HU


Názov: Knižnica

Umiestnenie: MO, SKL

Roky: 2000 – 2004 - KO, 2005 – 2015 - SKL


Názov: Knižnica a informácie

Umiestnenie: KO

Roky: 1977, 2001 – 2002


Názov: Knižničné noviny

Umiestnenie: KO

Roky: 2000 – 2003


Názov: Knižničný spravodajca

Umiestnenie: RO

Roky: 1995 – 2019


Názov: Kompetencie a úlohy územnej samosprávy

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2003


Názov: Konzílium

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2002


Názov: Kormorán

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2002


Názov: Kostolianske pohľady

Umiestnenie: RO

Roky: 1996 – 2006


Názov: Kovové materiály

Umiestnenie: PV

Roky: 1995 – 1996, 2001 – 2003


Názov: Krajský vestník KÚ Trnava

Umiestnenie: RO

Roky: 1997 – 2005


Názov: Krásy Slovenska

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023 


Názov: Kritika & kontext

Umiestnenie: BL, PV

Roky: 1996 – 1999, 2001 – 2003 - PV; 2010 nekompletné - BL


Názov: Kultúra

Umiestnenie: PV, BL

Roky: 2002 – 2022 - BL; 1998 – 2001 - PV


Názov: Kultúra a život Trnavy

Umiestnenie: RO

Roky: 1973 – 1991


Názov: Kultúra slova

Umiestnenie: SKL; ŠT

Roky: 1977 – 1985, 1996 – 2003 - SKL; 2004 – 2020 - ŠT


Názov: Kultúra v Piešťanoch

Umiestnenie: RO

Roky: 1968 – 1972


Názov: Kultúrny život

Umiestnenie: BL, PV

Roky: 1992 – 1995, 2002 - BL; 2000 – 2001 - PV


Názov: Kultúrny život v Trnave

Umiestnenie: RO

Roky: 1971 – 1972


Názov: Kúpeľné novinky

Umiestnenie: RO

Roky: 2005 – 2006


Názov: Kvalita

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003


Názov: Kynologická revue

Umiestnenie: BL

Roky: 2016 – 2017


Názov: Laboratórna diagnostika

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2004


Názov: Labyrint

Umiestnenie: BL

Roky: 1993 – 1997


Názov: Lamitie

Umiestnenie: ML

Roky: 2000 – 2004


Názov: Lekárnicke listy

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1999 – 2004 - PV;  2017 – 2019 - ŠT


Názov: Lekársky obzor

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1998 – 2004 - PV; 2015 – 2019 - ŠT


Názov: Leopoldov

Umiestnenie: RO

Roky: 1982 – 1983, 1995 – 2006, 2008 – 2019


Názov: Lepšie bývanie

Umiestnenie: BL

Roky: 2019 - 2023 


Názov: Lesnícky časopis - Forestry Journal

Umiestnenie: PV

Roky: 1996 – 1997, 2000


Názov: Lidové noviny

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Liečivár

Umiestnenie: RO

Roky: 1978 – 2002


Názov: Liečivé rastliny

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1998 – 1999, 2001 – 2004 - PV; 2014 – 2019 - ŠT


Názov: Liter

Umiestnenie: BL, RO

Roky: 2005 – 2007 - BL; 2005 - RO


Názov: Literární revue

Umiestnenie: BL

Roky: 1990


Názov: Literárny (dvoj)týždenník

Umiestnenie: BL

Roky: 2004 – 2012


Názov: Literárny týždenník

Umiestnenie: BL, SKL

Roky: 1989 – 2003, 2013 – 2023 - BL; 1997 – 2003 - SKL


Názov: Literika

Umiestnenie: BL

Roky: 1996 – 1999


Názov: Macko Pusík

Umiestnenie: ML

Roky: 2015


Názov: Madunické ozveny

Umiestnenie: RO

Roky: 1992 – 2019


Názov: Magazín Pravdy

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Magazín Trnavský hlas

Umiestnenie: RO

Roky: 1998


Názov: Malokarpatský diaľkoplaz

Umiestnenie: RO

Roky: 2002 – 2003


Názov: Malokarpatský posol (predtým Hornoorešiansky posol)

Umiestnenie: RO

Roky: 2016 – 2019


Názov: Mama a ja

Umiestnenie: BL

Roky: 2016 – 2023


Názov: Manažér

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 1999, 2001 – 2005 - PV; 2017 - ŠT


Názov: Marianne

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Marie Claire

Umiestnenie: BL

Roky: 1, 5, 11/2020


Názov: Maxi super

Umiesnenie: HU

Roky: 1997 – 2000


Názov: Maxík

Umiestnenie: ML

Roky: 2013 – 2016 


Názov: Medicínsky monitor

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2005


Názov: Médium

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2003


Názov: Medzinárodné otázky

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003


Názov: Medzinárodné vzťahy

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2013 – 2019


Názov: Metal Hammer

Umiestnenie: HU

Roky: 1997 – 1998


Názov: Meteorológia a klimatológia

Umiestnenie: PV

Roky: 2002 – 2008


Názov: Meteorologický časopis

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2008


Názov: Mickey Mouse

Umiestnenie: ML

Roky: 1991


Názov: Mládež a spoločnosť

Umiestnenie: PV, SKL, ŠT, ML

Roky: 1996 – 2000 - PV; 2001 – 2005 - SKL; 2006 – 2019 - ŠT; 2001 – 2010 - ML


Názov: Mladý ekonóm

Umiestnenie: RO

Roky: 1984 – 1993


Názov: Mladý zdravotník

Umiestnenie: RO

Roky: 1987 – 1988


Názov: Moja chalupa

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Moja psychológia

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Moje Zdravie

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Mosty

Umiestnenie: BL

Roky: 1996 – 1997, 2004 – 2007


Názov: Music expres

Umiestnenie: HU

Roky: 2003


Názov: Music power

Umiestnenie: HU

Roky: 1998


Názov: Music revue

Umiestnenie: HU

Roky: 1997 – 1998


Názov: Musica

Umiesnenie: HU

Roky: 1998


Názov: Muzeológia

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Múzeum

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2003


Názov: Muzikus

Umiestnenie: HU

Roky: 1998 – 2016


Názov: Múzy v škole

Umiestnenie: ŠT

Roky: 1999 – 2005, 2008, 2010 – 2012


Názov: MY

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2022


Názov: MY Trnavské noviny

Umiestnenie: BL

Roky: 2013 – 2023


Názov: Nádej

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2019


Názov: Nahlas

Umiestnenie: ML

Roky: 2010 – 2016 


Názov: Národná osveta

Umiestnenie: MO, SKL, ŠT, PV

Roky: 1998 – 2000 - PV; 1993 – 2000 - MO; 2001 – 2013 - SKL; 2016 – 2019 - ŠT; 


Názov: Náš útulný byt  

Umiestnenie: BL

Roky: 2019 – 2020


Názov: Naša škola

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2004 - PV, 2007 – 2019 - ŠT


Názov: Naša tvorba

Umiestnenie: RO

Roky: 1984 – 1985,1988 – 1989


Názov: Naše svedectvo

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Náterové látky - technický spravodaj

Umiestnenie: RO

Roky: 1983, 1985 – 1987


Názov: National Geographic (angl.)

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2020 


Názov: National Geographic CZ

Umiestnenie: BL

Roky: 2019 – 2023


Názov: Nepko

Umiesnenie: HU

Roky: 2007 – 2009


Názov: Neurológia pre prax

Umiestnenie: PV

Roky: 2002 – 2005


Názov: Nota bene

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2005


Názov: Novátor

Umiestnenie: RO

Roky: 1951 – 1954, 1956 – 1957, 1960 – 1964, 1966, 1971 – 1990


Názov: Nové historické rozhľady

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2011 – 2016


Názov: Nové horizonty

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Nové slovo

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 1998


Názov: Novinky z Piešťan

Umiestnenie: RO

Roky: 2015 – 2019


Názov: Novinky z dedinky

Umiestnenie: RO

Roky: 2019


Názov: Novinky z radnice

Umiestnenie: RO, BL

Roky: 1991 – 2019 - RO; 2014 – 2023 - BL


Názov: Noviny okresu Hlohovec

Umiestnenie: RO

Roky: 1996 – 2003


Názov: Noviny pre grafický priemysel

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2009


Názov: Novosti

Umiestnenie: RO 

Roky: 1972 – 1974


Názov: Novotár

Umiestnenie: RO 

Roky: 1950


Názov: Nový blesk

Umiestnenie: RO

Roky: 1991 – 1992, 1994 – 1998, 2005 – 2007


Názov: Nový čas

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Nový čas pre ženy

Umiestnenie: BL, PR, LI

Roky: 2021 – 2022 - PR; 2019 - LI;  2022 – 2023 - BL 


Názov: Nový čas víkend

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023 - BL   


Názov: Nový populár

Umiestnenie: HU

Roky: 1998, 2008 – 2016


Názov: Nový smer

Umiestnenie: RO 

Roky: 1959


Názov: Nový trnavský hlas extra

Umiestnenie: RO

Roky: 1991 – 1992


Názov: Nový život

Umiestnenie: RO

Roky: 1952, 1954


Názov: Nozokomiálne nákazy

Umiestnenie: PV

Roky: 2002 – 2005


Názov: Obecné noviny

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2005


Názov: Obecný informátor (teraz Blavské noviny)

Umiestnenie: RO

Roky: 1991 – 1995, 1997 – 2008


Názov: Obrana

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Obzory matematiky, fyziky a informatiky

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2019


Názov: Odlety

Umiestnenie: RO

Roky: 2004


Názov: Odpady

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 2001 – 2003, 2017 – 2019 - ŠT


Názov: Ohník

Umiestnenie: ML

Roky: 2011 – 2014


Názov: Ochrana prírody Slovenska

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2003


Názov: Okresný spravodaj brannej výchovy obyvateľstva

Umiestnenie: RO

Roky: 1975 – 1978


Názov: Okresný vestník Okresného úradu v Trnave

Umiestnenie: RO

Roky: 1992 – 1996, 1999 – 2001


Názov: Organon F

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 2001 – 2004 - PV; 2015 – 2019 - ŠT


Názov: Orvištské noviny

Umiestnenie: RO

Roky: 2008, 2017 – 2019


Názov: OS - Fórum občianskej spoločnosti

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2004 


Názov: Ostrovský spravodajca

Umiestnenie: RO

Roky: 2013 – 2019


Názov: Osvetár

Umiestnenie: RO

Roky: 1994 – 1997


Názov: Osvetová práca = Národná osveta

Umiestnenie: KO, SK, ŠT

Roky: 1993 – 2000 - RO; 2001 – 2009 - SKL; 2010 – 2013, 2016 - ŠT


Názov: Ošetrovateľský obzor

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2012 – 2018


Názov: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Umiestnenie: PV; ŠT

Roky: 2003 – 2005 - PV; 2010 – 2013 - ŠT


Názov: Otázky žurnalistiky

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2003 - PV, 2017 – 2018 - ŠT


Názov: Pamäť národa

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2017


Názov: Pamiatky a múzeá

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2003 - PV; 2012 – 2014 - SKL, 2015 – 2019 - ŠT


Názov: Pantograf

Umiestnenie: RO

Roky: 1983 – 1984, 1986 – 1990


Názov: Pán učiteľ

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2006 – 2018


Názov: Pátek Lidových novin

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: PC Revue

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019 


Názov: Pedagogická revue

Umiestnenie: SKL, ŠT

Roky: 1995 – 2003 - SKL; 2004 – 2007 - ŠT


Názov: Pedagogické rozhľady

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2004 - PV, 2008 – 2013 - ŠT


Názov: Pedagogické spektrum

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2004


Názov: Pediatrie pro praxi

Umiestnenie: PV

Roky: 2004 – 2005


Názov: Pekné bývanie

Umiestnenie: PR, BL, LI

Roky: 2012 – 2016 - PR; 2015 - LI; 2019 – 2023 - BL


Názov: Pes přítel člověka

Umiestnenie: BL

Roky: 2020 – 2023


Názov: Pevnost

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Piešťanská verejnosť

Umiestnenie: RO

Roky: 1990


Názov: Piešťanský elektronik

Umiestnenie: RO 

Roky: 1981 – 1991


Názov: Piešťanský týždeň

Umiestnenie: RO

Roky: 1992 – 2019


Názov: Piešťany

Umiestnenie: RO

Roky: 1973 – 1990, 1993 – 1998


Názov: Plus 1 deň

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Plus 1 deň - magazín

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Plus 7 dní

Umiestnenie: BL, PR, LI

Roky: 2022 – 2023 - BL; 2019 – 2020 - PR; 2016 - LI


Názov: Podnikový spravodaj ŽOS

Umiestnenie: RO 

Roky: 1965 – 1967, 1979 – 1988


Názov: Policajná teória a prax

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2003


Názov: Politické vedy

Umiestnenie: PV; ŠT

Roky: 1998, 2000 – 2005 - PV; 2014 – 2019 - ŠT


Názov: Poradca

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2013 – 2016 


Názov: Powder Metallurgy Progress (angl.)

Umiestnenie: PV

Roky: 2002 – 2005


Názov: Práca a sociálna politika

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003 


Názov: Práce a mzdy (PaM)

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Praktická elektronika A Radio

Umiestnenie: BL

Roky: 2013 – 2023


Názov: Praktická moderní žena

Umiestnenie: BL

Roky: 2014 – 2020


Názov: Praktická Slovenka

Umiestnenie: BL

Roky: 2013 – 2023


Názov: Prameň

Umiestnenie: RO

Roky: 1995 – 1996


Názov: Pravda

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Právny obzor

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2003 - PV; 2013 – 2020 - ŠT


Názov: Predškolská výchova

Umiestnenie: PV, SKL, ŠT

Roky: 1996 – 20064 - PV 2004 - 2010 - SKL, 2010 – 2020 - ŠT


Názov: Prevencia

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Príbehy 20. storočia

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2022


Názov: Priezor

Umiestnenie: ZL

Roky: 1994 – 2016


Názov: Profit

Umiestnenie: PV; ŠT

Roky: 1998 – 2004 - PV; 2017 – 2019 - ŠT


Názov: Pro Socio

Umiestnenie: RO

Roky: 2009 – 2013


Názov: Psychiatria

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003


Názov: Psychiatria pre prax

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 2002 – 2005 - PV; 2015 - 2020 - ŠT


Názov: Psychofórum

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2003, 2005 


Názov: Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Umiestnenie: PV, SKL, ŠT

Roky: 1997 – 2003 - PV, 2004 – 2010 - SKL, 2012 – 2020 - ŠT (r. 2011 chýba)


Názov: Pulz

Umiestnenie: RO

Roky: 1985 – 1988


Názov: Quark

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019 


Názov: Radnica informuje

Umiestnenie: RO

Roky: 2002, 2004 – 2018


Názov: Rak

Umiestnenie: BL

Roky: 1996 – 2004


Názov: Reaktor

Umiestnenie: RO

Roky: 1986 – 1987


Názov: Rebrík

Umiestnenie: ML

Roky: 2010 – 2016 


Názov: Reflex

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Rehabilitácia

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1998 – 2005 - PV, 2011– 2020 - ŠT


Názov: Remeslo - umenie - dizajn

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2014 – 2018


Názov: Respiro

Umiestnenie: PV

Roky: 1999 – 2004


Názov: Rešpekt

Umiestnenie: RO

Roky: 2001 – 2003


Názov: Revue medicíny v praxi

Umiestnenie: PV; ŠT

Roky: 2003 – 2005 - PV; 2012 – 2019 - ŠT


Názov: Revue Piešťany

Umiestnenie: RO

Roky: 1991 – 1992, 2000 – 2015


Názov: Revue profesionálnej sestry

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2003 


Názov: Revue sociálnych služieb

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2009 – 2014


Názov: Revue svetovej literatúry

Umiestnenie: BL

Roky: 1987 – 1994, 1997 – 2003


Názov: Rheumatologia

Umiestnenie: PV

Roky: 1997, 2000 – 2003


Názov: Rodina a práca

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2005 – 2012


Názov: Rodina a škola

Umiestnenie: PV, SKL, ŠT

Roky: 1997 – 2004 - PV, 2005 – 2013 - SKL, 2014 – 2020 - ŠT


Názov: Rodný môj kraj (predtým Župný spravodajca)

Umiestnenie: RO

Roky: 2012 – 2016


Názov: Roľnícke noviny

Umiestnenie: BL

Roky: 2018 – 2023


Názov: Romboid

Umiestnenie: PV, BL

Roky: 1997 – 2001 - PV; 1987 – 2023 - BL


Názov: Rozum

Umiestnenie: BL

Roky: 2019 – 2023


Názov: Rytmus života

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023

 

Názov: Sady a vinice

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Sandra

Umiestnenie: BL

Roky: 2009 – 2021


Názov: Sestra

Umiestnenie: SK; ŠT

Roky: 2002 – 2013 - SK; 2014 – 2019 - ŠT


Názov: Sexuológia. Sexuology

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2005


Názov: Shock!

Umiestnenie: ML

Roky: 2005


Názov: Sklárske premeny

Umiestnenie: RO

Roky: 1984 – 1990


Názov: Sklo

Umiestnenie: RO 

Roky: 1976 – 1982, 1984 – 1989


Názov: Sklovinky

Umiestnenie: RO

Roky: 2004 – 2008


Názov: Slavica Slovaca

Umiestnenie: PV

Roky: 1996 – 2003


Názov: Slnečnica

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2016 – 2018 


Názov: Slniečko

Umiestnenie: ML

Roky: 2015 – 2019 


Názov: Slovak Review

Umiestnenie: PV

Roky: 1996 – 2003


Názov: Slovakofarma revue

Umiestnenie: RO

Roky: 1997 – 1999, 2001 – 2003


Názov: Slovenka

Umiestnenie: BL, PR, LI

Roky: 2022 – 2023 - BL; 2018 – 2020 - PR; 2016 - LI,


Názov: Slovenská archeológia

Umiestnenie: PV

Roky: 1995 – 2003


Názov: Slovenská archivistika

Umiestnenie: RO

Roky: 1981 – 1993, 1998 – 2003, 2008 – 2009 


Názov: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2003


Názov: Slovenská hudba

Umiestnenie: HU

Roky: 1997 – 2003


Názov: Slovenská literatúra

Umiestnenie: PV; SK; ŠT

Roky: 1997 – 1998, 2000 – 2003 - PV; 2013 – 2018 - ŠT 


Názov: Slovenská pedagogika

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 1999


Názov: Slovenská rádiológia

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2012 – 2018


Názov: Slovenská reč

Umiestnenie: RO; SKL, ŠT

Roky: 1933 – 1938, 1940 – 1944, 1970 – 1971, 1977 – 1982 - RO, 1997 – 1998, 2000 – 2004 - PV; 2009 – 2013 - SKL, 2014 – 2019 - ŠT


Názov: Slovenské divadlo

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2003


Názov: Slovenské národné noviny

Umiestnenie: BL

Roky: 2012 – 2023


Názov: Slovenské pohľady

Umiestnenie: BL

Roky: 1987 – 2023


Názov: Slovenský jazyk a literatúra v škole

Umiestnenie: SK, ŠT

Roky: 1996 – 2004 - SK, 2004 – 2012 - ŠT


Názov: Slovenský lekár

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 2002 – 2005 - PV; 2013 – 2017 - ŠT


Názov: Slovenský národopis

Umiestnenie: RO; PV; ŠT

Roky: 1971 – 1994 - RO; 1997 – 1998, 2000 – 2003 - PV; 2009 – 2019 - ŠT


Názov: Slovenský rybár

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Slovenský zdravotník

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2002


Názov: Slovo

Umiestnenie: BL

Roky: 2004 – 2007 


Názov: Slovo stavbára

Umiestnenie: RO

Roky: 1979 – 1991


Názov: Sme

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Sme ženy

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Sme TH Extra Korzár v regióne

Umiestnenie: RO

Roky: 2000


Názov: Sme - Západoslovenský Korzár v regióne

Umiestnenie: RO

Roky: 2001


Názov: Smer dediny

Umiestnenie: RO

Roky: 1956 – 1958


Názov: Smolenické noviny

Umiestnenie: RO

Roky: 2015 – 2019


Názov: Smolenický posol

Umiestnenie: RO

Roky: 1991 – 1994, 1997


Názov: Smolenický spravodaj

Umiestnenie: RO

Roky: 2000 – 2005


Názov: Smoleničan

Umiestnenie: RO

Roky: 2015 – 2018


Názov: Sociálna práca a zdravotníctvo

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2002


Názov: Sociológia

Umiestnenie: PV; ŠT

Roky: 1997, 1998, 2000 – 2003 - PV; 2013 – 2019 - ŠT


Názov: Solid Europe

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2005 


Názov: Spartanské novinky

Umiestnenie: RO

Roky: č. 11/2004


Názov: Spider man

Umiestnenie: ML

Roky: 2000


Názov: Spravodaj

Umiestnenie: RO

Roky: 1968, 1977 


Názov: Spravodaj betón racio

Umiestnenie: RO

Roky: 2004 – 2007


Názov: Spravodaj budovateľov 

Umiestnenie: RO 

Roky: 1975 – 1980


Názov: Spravodaj JRD Boleráz

Umiestnenie: RO 

Roky: 1988


Názov: Spravodaj JRD Dechtice

Umiestnenie: RO 

Roky: 1985


Názov: Spravodaj Lesný závod Smolenice

Umiestnenie: RO 

Roky: 1988 – 1989


Názov: Spravodaj pracujúcich Skloplast

Umiestnenie: RO 

Roky: 1978 – 1979, 1983


Názov: Spravodaj pracujúcich n. p. Skloplast

Umiestnenie: RO 

Roky: 1980, 1982


Názov: Spravodaj TAZ

Umiestnenie: RO 

Roky: 1990 – 1996, 1998


Názov: Spravodajca BVO

Umiestnenie: RO 

Roky: 1975 – 1978


Názov: Spravodajca TAZ

Umiestnenie: RO 

Roky: 1991


Názov: Spravodajca VÚJE

Umiestnenie: RO

Roky: 1984 – 2004, 2006 – 2007


Názov: Spravodajca ZSF

Umiestnenie: ML

Roky: 2003 – 2016


Názov: Spravodajca ŽOS

Umiestnenie: RO 

Roky: 1989 – 1990


Názov: Srdiečko

Umiestnenie: RO

Roky: č. 1/1998, č. 2/2001


Názov: Stavbársky dezert

Umiestnenie: RO 

Roky: 1985 – 1988


Názov: Stavebníctvo a bývanie

Umiestnenie: ŠT, BL

Roky: 2017 – 2019 - ŠT; 2020 – 2023 - BL


Názov: Stigma

Umiesnenie: HU

Roky: 1998


Názov: Strelecká revue

Umiestnenie: ML

Roky: 1995


Názov: Strepoško

Umiestnenie: RO

Roky: 1995 – 1996


Názov: Strojárstvo - strojírenství

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1998 – 2004 - PV; 2017 – 2019 - ŠT


Názov: Strojnícky časopis

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2005


Názov: Studia Pneumologica et Phtiseologica (slov., čes.)

Umiestnenie: PV

Roky: 1997 – 2001


Názov: Svedectvo

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Svetom zvierat

Umiestnenie: ML

Roky: 1997


Názov: Světová literatura

Umiestnenie: BL

Roky: 1986, 1988 – 1994


Názov: Šarm

Umiestnenie: BL, PR

Roky: 2022 – 2023 - BL; 2018 – 2020 - PR


Názov: Škola - manažment, ekonomika, legislatíva

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2005


Názov: Šmolkovia

Umiestnenie: ML

Roky: 1998 – 1999


Názov: Šport

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Šport žurnál

Umiestnenie: RO

Roky: 1998


Názov: Štatistická informácia KS ŠÚ SR Trnava

Umiestnenie: RO

Roky: 1992, 1994 – 2007


Názov: Tatrasklo

Umiestnenie: RO

Roky: 1983


Názov: Teatro

Umiestnenie: BL

Roky: 1996 – 1997


Názov: Technicko - ekonomický spravodaj Trikota

Umiestnenie: RO 

Roky: 1979


Názov: Technika

Umiestnenie: PV

Roky: 2004 – 2005


Názov: Technológia vzdelávania

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2007 – 2013


Názov: Téma

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Tempo

Umiestnenie: HU

Roky: 2007 – 2016 


Názov: Testimonium Fidei

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2018


Názov: The Slovak Spectator (angl.)

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 - 2019


Názov: Tisíc riešení

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2016 – 2019 


Názov: TP + TP

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 2002 – 2005 - PV; 2016 – 2019 - ŠT


Názov: Top dívky

Umiestnenie: ML

Roky: 2010


Názov: Top Fashion

Umiestnenie: BL

Roky: 2020 – 2023 


Názov: Transport a logistika

Umiestnenie: BL

Roky: 2021 – 2023


Názov: Trebatické zrkadlo

Umiestnenie: RO

Roky: 2007 – 2019


Názov: Trend

Umiestnenie: PV; SKL, ŠT

Roky: 1997 – 2004 - PV; 2017 - SKL; 2018 – 2019 - ŠT 


Názov: Trištvrte revue

Umiestnenie: PV

Roky: 1999 – 2002


Názov: Trnava dnes

Umiestnenie: RO

Roky: 2004 – 2019


Názov: Trnavská pravda

Umiestnenie: RO

Roky: 2006


Názov: Trnavská rodina

Umiestnenie: RO

Roky: 1948


Názov: Trnavská verejnosť

Umiestnenie: RO

Roky: 1989 – 1990


Názov: Trnavské echo

Umiestnenie: RO

Roky: 2006 – 2018


Názov: Trnavské listy

Umiestnenie: RO

Roky: 1990 – 1991


Názov: Trnavské noviny (neskôr ako Trnavské noviny TH extra) 

Umiestnenie: RO

Roky: 1995 – 2000


Názov: Trnavské noviny - TH extra

Umiestnenie: RO

Roky: 2001 – 2004


Názov: Trnavské noviny /TH extra/ MY

Umiestnenie: RO, BL

Roky: 2005 – 2020 - RO, 2010 – 2020 - BL


Názov: Trnavské roviny

Umiestnenie: RO

Roky: 1951 – 1959


Názov: Trnavsko

Umiestnenie: RO

Roky: 1998 – 2019


Názov: Trnavsko Plus - Trnafčan

Umiestnenie: RO

Roky: 2002


Názov: Trnavský hlas

Umiestnenie: RO

Roky: 1960 – 1992, 2009 – 2012 - RO


Názov: Trnavský hlas extra

Umiestnenie: RO

Roky: 1993 – 1999


Názov: Trnavský hlas extra - Korzár

Umiestnenie: RO

Roky: 2000


Názov: Trstínsky občasník

Umiestnenie: RO

Roky: 2004 – 2010


Názov: Tuning

Umiestnenie: ML

Roky: 2005 – 2008


Názov: Turistika

Umiestnenie: RO

Roky: 1998 – 2001


Názov: Tvorba

Umiestnenie: BL

Roky: 2003 – 2020


Názov: Tvorba T

Umiestnenie: PV

Roky: 1997, 1999 – 2000, 2002 


Názov: Tvořivá dramatika

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2009, 2011 – 2012 


Názov: Týždeň

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Učiteľské noviny

Umiestnenie: SKL

Roky: 1997 – 2004, 2007 – 2010 


Názov: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: UZnikat

Umiestnenie: ML

Roky: 2005 – 2005 


Názov: Universitas Tyrnaviensis

Umiestnenie: RO

Roky: 1996, 2005, 2007, 2012 – 2016


Názov: Univerzitný svet

Umiestnenie: RO

Roky: 1999 – 2002


Názov: Urob si sám

Umiestnenie: BL

Roky: 2016 – 2023


Názov: Úder

Umiestnenie: RO

Roky: 1971 – 1987

 

Názov: Včielka

Umiestnenie: ML

Roky: 2008 – 2016


Názov: Veda, technika a my VTM

Umiestnenie: ML

Roky: 1995 – 2003


Názov: Verejná správa

Umiestnenie: PV, SKL

Roky: 1997 – 2003 - PV; 2005 – 2010 - SKL


Názov: Verejná správa a spoločnosť

Umiestnenie: PV

Roky: 2000 – 2001 - PV


Názov: Verejná správa - školy, úrady, obce...

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Verena

Umiestnenie: BL

Roky: 2010 – 2014


Názov: Vertigo                                                  

Umiestnenie: BL

Roky: 2019 – 2022


Názov: Vesmír

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019


Názov: Vestník Ministerstva zdravotníctva SR

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2015 – 2019


Názov: Vezmi a čítaj - VaČ

Umiestnenie: RO

Roky: 1998 – 1999


Názov: Victoria regia

Umiestnenie: RO

Roky: 1998 – 1999


Názov: Vitalita

Umiestnenie: BL

Roky: 2020 – 2023


Názov: Vivat

Umiestnenie: RO

Roky: 1993 – 1994, 1997


Názov: Vlasta

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Vlna

Umiestnenie: PV, ŠT, BL

Roky: 2000 – 2003 - PV; 2015 – 2019 - ŠT; 2015 – 2022 - BL


Názov: Vodohopodársky spravodajca

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2017 – 2019 


Názov: Vojenská história

Umiestnenie: PV, ŠT

Roky: 1997 – 2004 - PV; 2014 – 2019 - ŠT


Názov: Vôňa domoviny

Umiestnenie: RO

Roky: 2002 – 2004


Názov: Vrabček

Umiestnenie: ML

Roky: 1999 – 2016 


Názov: Vrbovský textilák

Umiestnenie: RO

Roky: 1954


Názov: Vyhrajko

Umiestnenie: ML

Roky: 2004 – 2005


Názov: Vychovávateľ

Umiestnenie: PV, ŠT, SKL

Roky: 1997 – 2003 - PV, 2005 – 2011 - SKL, 2012 – 2019 - ŠT

 

Názov: Watt

Umiestnenie: HU

Roky: 2001 – 2006


Názov: Witch

Umiestnenie: ML

Roky: 2003 – 2007

 

Názov: Záhradkár

Umiestnenie: BL, LI, PR

Roky: 2019 – 2023 - BL; 2016 - LI; 2013 – 2016 - PR


Názov: Zákony I.

Umiestnenie: ŠT, SKL

Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT


Názov: Zákony II.

Umiestnenie: ŠT, SKL

Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT


Názov: Zákony III.

Umiestnenie: ŠT, SKL

Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT


Názov: Zákony IV.

Umiestnenie: ŠT, SKL

Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT


Názov: Zákony V.

Umiestnenie: ŠT, SKL

Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT


Názov: Zákony VI.

Umiestnenie: ŠT, SKL

Roky: 2016 – 2017 - SKL, 2018 – 2019 - ŠT


Názov: Západoslovenské múzeum

Umiestnenie: RO

Roky: 2016 – 2019 - ŠT


Názov: Západoslovenský stavbár

Umiestnenie: RO

Roky: 1971, 1973 – 1988


Názov: Zavarské slovo

Umiesnenie: RO

Roky: 2015 – 2019


Názov: Závislosť

Umiestnenie: PV

Roky: 1995 – 2001


Názov: Zázračná planéta 

Umiestnenie: BL

Roky: 2019 – 2023


Názov: Zbierka zákonov

Umiestnenie: ŠT

Roky: 1949, 1951 – 1959, 1961 – 2019 


Názov: Zdravie

Umiestnenie: BL; PR; LI

Roky: 2019 – 2023 - BL; 2015 – 2016 - PR; 2015 – 2016 - LI


Názov: Zdravotnícke noviny

Umiestnenie: PV; SK; ŠT

Roky: 1997 – 2003 - PV; 2004 – 2015 - SK; 2016 – 2019 - ŠT


Názov: Zdravotníctvo a sociálna práca

Umiestnenie: ŠT

Roky: 2007 – 2012


Názov: ZEAINFO

Umiestnenie: RO

Roky: 1986


Názov: ZEAINFORM

Umiestnenie: RO

Roky: 1978 – 1985


Názov: Zips

Umiestnenie: ML

Roky: 2011 – 2016


Názov: Zlatý máj

Umiestnenie: ML

Roky: 1988, 1990, 1991, 1993


Názov: Zmena

Umiestnenie: PV

Roky: 1998 – 2000


Názov: Zornica

Umiestnenie: RO

Roky: 1976 – 1987, 1990


Názov: Zornička

Umiestnenie: ML

Roky: 2008– 2016 


Názov: Zrno

Umiestnenie: PV

Roky: 2007 – 2008


Názov: Zrno hlas

Umiestnenie: PV

Roky: 2001 – 2004


Názov: Zvesti Mikroregión nad Holeškou

Umiestnenie: RO

Roky: 2004, 2006


Názov: Zvonček

Umiestnenie: ML

Roky: 2005 – 2016


Názov: Živá voda

Umiestnenie: RO

Roky: 1994 – 1998


Názov: Živena

Umiestnenie: RO

Roky: 1921 – 1922, 1924 – 1935, 1938, 1940 – 1949


Názov: Život

Umiestnenie: BL; PR; LI

Roky: 2022 – 2023 - BL; 2018 – 2020 - PR; 2016 - LI


Názov: Život a kultúra

Umiestnenie: RO

Roky: 1992


Názov: Život na koľajniciach

Umiestnenie: RO

Roky: 1978 – 1979, 1982


Názov: Život seniora 

Umiestnenie: BL

Roky: 2022 – 2023


Názov: Život so psom

Umiestnenie: ML

Roky: 2007 – 2008


Názov: Život v Hlohovci

Umiestnenie: RO

Roky: 1968 – 2019


Názov: Životné prostredie

Umiestnenie: PV; ŠT

Roky: 1997 – 2003 - PV; 2010 – 2012 - ŠT


Názov: Župný spravodajca

Umiestnenie: RO

Roky: 2007 – 2011

Povinný výtlačok

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave bola v rokoch 1997 až 2004 oprávneným odberateľom povinného výtlačku novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku. V zmysle zákona o povinnom výtlačku musia byť exempláre archivované a ich požičiavanie je možné len v priestoroch knižnice - prezenčne, teda v študovni.

Dokumenty budú z depozitu presunuté na základe žiadanky, ktorú vyplní registrovaný používateľ osobne.

Je to bezplatná služba.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?