icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Ako sa môžem stať používateľom knižnice?

Osobnou návštevou v knižnici, kde vyplníte prihlášku a v hotovosti zaplatíte príslušný poplatok. Deti do 15 rokov potrebujú písomný súhlas zákonného zástupcu uvedený na prihláške.


Môže mi vybaviť čitateľský preukaz aj rodinný príslušník?

Dospelý záujemca si môže vybaviť čitateľský preukaz len osobne pri návšteve knižnice. Deťom do 15 rokov čitateľský preukaz vybavuje zákonný zástupca takisto pri osobnej návšteve knižnice.


Aké doklady potrebujem na zápis do knižnice?

Je potrebné mať platný občiansky preukaz. Pri uplatňovaní zľavneného členského poplatku predloží občan príslušný doklad. Príslušníci iného štátu predkladajú cestovný pas alebo identifikačnú kartu, prípadne aj doklad o prechodnom bydlisku na území SR.


Ako dlho trvá platnosť môjho čitateľského preukazu?

Platnosť čitateľského preukazu trvá jeden rok odo dňa registrácie. Po uplynutí doby je potrebné platnosť obnoviť.


Platí môj čitateľský preukaz aj pre mojich rodinných príslušníkov?

Nie, čitateľský preukaz je neprenosný a je vystavený na konkrétne meno.


Od akého veku môžu deti navštevovať oddelenie pre dospelých?

Od 15. rokov po získaní občianskeho preukazu.


Na ako dlho si môžem požičať knihy?

Výpožičná lehota pri požičiavaní mimo knižnicu (absenčne) je nasledovná:

knihy, zvukové dokumenty, skriptá, učebnice – 30 dní


Na ako dlho si môžem požičať časopisy?

neviazané periodiká – 7 dní


Koľko kníh môžem mať súčasne požičaných?

Celkový počet vypožičaných dokumentov je pre deti 10 ks, pre dospelých 20 ks a pre študentov 25 ks.


Môžem si rezervovať knihu, ktorú má požičanú iný používateľ?

Áno, knihu vám môžeme rezervovať. Ak sa kniha vráti, knižnica vás upovedomí o vrátení rezervovaného dokumentu písomne, telefonicky alebo elektronicky. Žiadateľ je povinný si ho vyzdvihnúť do 10 dní od oznámenia. 


Môžem požiadať o rezervovanie knihy, ktorá je v knižnici dostupná?

Nie, knihu, ktorá je dostupná, si môžete hneď požičať.


Ak knihu ešte potrebujem, ako si môžem predĺžiť jej výpožičnú lehotu?

Výpožičnú lehotu knihy je možné predĺžiť 3x, a to tak, že buď vy sami sa prihlásite do svojho konta čitateľa v online katalógu, alebo o to požiadate knižnicu prostredníctvom emailu, telefónu alebo osobne.


Prečo sa nemôžem prihlásiť do svojho konta čitateľa v online katalógu?

Pomýlili ste sa v zadaní ID používateľa, v hesle alebo ste použili nesprávne heslo.

V online katalógu si nájdite PRIHLÁSENIE (vľavo). Po otvorení našej webovej stránky kliknete v pravom hornom rohu na ikonu Moje konto. Následne postupujte podľa inštrukcií. Ak sa vám ani tak nepodarí dostať sa do svojho konta, príďte osobne do knižnice alebo ak potrebujete predĺžiť výpožičnú dobu kníh, napíšte email na adresu kniznica@kniznicatrnava.sk


Kedy treba predĺžiť výpožičnú lehotu, aby som nedostal/a upomienku?

Predĺženie je potrebné uskutočniť pred uplynutím výpožičnej doby.


Ak nevrátim knihu vo výpožičnej lehote?

Knižničný systém vám automaticky začne účtovať sankčný poplatok 0,10 € za každý dokument a za každý deň.


Posielate čitateľom upomienky?

Knižnica podľa Knižničného a výpožičného poriadku nemá povinnosť používateľov upomínať. Napriek tomu každý pracovný deň posielame emailom upozornenia (tzv. pripomienku), že sa blíži koniec výpožičnej lehoty a to 2 dni pred dňom vrátenia dokumentu.

Po 100 dňoch od uplynutia termínu na vrátenie dokumentov knižnica posiela písomne riaditeľskú upomienku.


Ako mám postupovať, keď stratím vypožičanú knihu?

Je možná náhrada buď tým istým vydaním strateného dokumentu, prípadne novším vydaním, náhradou iným dokumentom po dohode so zamestnancom knižnice, alebo finančnou náhradou.


Môžem si požičať knihu, ktorá nie je vo fonde knižnice?

Ako čitateľ našej knižnice máte možnosť vypožičať si požadovanú knihu z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS), alebo medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS). Objednávku MVS alebo MMVS môžete podať osobne v študovni alebo vyplnením formulára Žiadanka pre čitateľa, ktorú musíte podpísať do 3 dní osobne v knižnici s uhradením poplatku. Žiadanka je prístupná na https://www.kniznicatrnava.sk/sk/medzikniznicna-vypozicna-sluzba

Pri vypĺňaní formulára žiadanky na MVS a MMVS je potrebné uviesť základné údaje: priezvisko autora (celé meno), názov knihy, miesto a rok vydania. Ak žiadate článok z časopisu, je potrebné uviesť názov zdroja (časopisu alebo zborníka), rok, číslo strany, na ktorých sa žiadaný článok nachádza.


Čo znamená, že dokument je len na prezenčnú výpožičku?

Dokument sa dá študovať iba v priestoroch knižnice.


Ktoré dokumenty si nemôžem požičať domov?

Jedná sa o knižničný a časopisecký fond študovne, fond regionálnych dokumentov, dokumenty z príručných knižníc a z fondu povinného výtlačku, dokumenty požičané cez MMVS, hudobné CD dokumenty, gramoplatne, videokazety ap.


Ak mám záujem pozrieť si len prezenčnú literatúru v študovni alebo v čitárni, musím byť zaevidovaný ako čitateľ?

Do študovne a čitárne vám umožníme prístup aj keď nie ste členom knižnice, pokiaľ je to len jednorazová návšteva. Platí sa poplatok 2,00 € na jeden celý deň.


Môže sa vstupovať do priestorov knižnice s detským kočíkom?

Áno, ale knižnica nezodpovedá za jeho odcudzenie alebo poškodenie.


Môžem vstupovať do priestorov knižnice s bicyklom?

Nie, pred budovou knižnice sú umiestnené stojany na odkladanie bicyklov.


Kde sa môžem sťažovať na neprimeraný prístup alebo konanie zamestnanca knižnice pri vybavovaní požiadavky?

Priamo u riaditeľa knižnice, v prípade jeho neprítomnosti u vedúcej útvaru výpožičných služieb. 

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?