icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky
Regionálne informácie

Regionálne informácie

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave získava, uchováva a sprístupňuje regionálnu literatúru o Trnave a okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec (trnavskom regióne) v dokumentovom fonde regionálnej literatúry.

Dokumenty sú analyticky spracovávané v bibliografickej databáze regionálnych článkov a v databáze regionálnych osobností.

Každý záujemca si môže regionálne dokumenty preštudovať v študovni vo výpožičnom čase knižnice.

Z databáz na požiadanie vypracovávame rešerše. Ide o platenú službu.

online objednávka rešerše

O regionálne informácie môže požiadať osobne v študovni, telefonicky (033/5511782), emailom na adrese region@kniznicatrnava.sk .

Regionálne dokumenty

zaznamenávajú kultúrny, spoločenský, historický, zemepisný a hospodársky vývoj trnavského regiónu. Informujú o významných osobnostiach, ktoré sa tu narodili, pôsobili alebo zomreli, o organizáciách a inštitúciách, ktoré v regióne pôsobia alebo pôsobili, o významných udalostiach, ktoré sú späté s našim regiónom a pod.

Základ tohto fondu tvoria knižné publikácie, rôzne typy špeciálnych dokumentov (plagáty, pozvánky, katalógy výstav, programy.. ), regionálne periodiká (firemné, školské, periodiká vydávané miestnymi a mestskými samosprávami, kultúrnymi inštitúciami a pod.)

Patrí sem i regionálna bibliografia článkov (1968–1993 v knižnej forme a od r. 1994 v elektronickej forme), kalendáriá výročí regionálnych osobností a udalostí, výberové personálne bibliografie.

Význam budovania tohto fondu je jednoznačný. Je jedinečným zdrojom faktografických a bibliografických informácií. Jeho výnimočnosť spočíva v poznávaní histórie a súčasného diania trnavského regiónu.

Regionálne dokumenty

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?