Zobraziť štandardnú verziu stránky
Pre MŠ a ZŠ

Pre MŠ a ZŠ

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave každoročne pripravuje podujatia pre materské a základné školy v týchto oddeleniach:

 • oddelenie pre deti, hlavná budova, Rázusova 1
 • pobočka Prednádražie, Mozartova 10
 • pobočka Tulipán, ZŠ Ul. M. Gorkého 21
 • hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

Ponuka oddelenia pre deti na šk. rok 2020/2021

Hodiny informačnej prípravy pre MŠ, ZŠ, osemročné gymnáziá (prima, sekunda, tercia, kvarta)

Knižnica vás víta - história knižnice, priestory knižnice, knižničný fond a jeho delenie, orientácia v knižničnom fonde. Ako sa stať čitateľom - prihláška, čitateľský preukaz, výpožičná doba, jej predlžovanie, bibliobox.

Už sme čitatelia - opakovanie + súťaž Orientácia v knižnici, s hľadaním zadaných kníh v jednotlivých miestnostiach.

Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Literárne hodiny pre 1. stupeň

Hans Christian Andersen – o živote a diele najznámejšieho svetového rozprávkara, úryvky z rozprávok, spomienky na detstvo.

Určené: pre 2. – 4. ročník


Gabriela Futová – zážitkové čítanie z diel najčítanejšej slovenskej autorky o dnešných deťom, o ich starostiach i radostiach.

Určené: pre 1. – 4. ročník


Daniel Hevier – zo života a diela súčasného slovenského spisovateľa a básnika, spoločné recitácie + súťaž „Hľadaj skryté názvy kníh“, hudobné ukážky z textov známych slovenských interpretov.

Určené: pre 1. – 4. ročník


Pavol Dobšinský – nahliadnutie do detstva, života i tvorby najvýznamnejšieho zberateľa slovenských ľudových rozprávok.

Určené: pre 2. – 5. ročník


Mária Ďuríčková – o živote a tvorbe známej slovenskej spisovateľky, hlasné čítanie z vybraných titulov + veršovanie s hádankami, video ukážky z animovaného večerníčka Danka a Janka.

Určené: pre 1. – 4. ročník


Jozef Pavlovič – zo života a diela slovenského spisovateľa a básnika, úryvky z vybraných titulov, slovné hračky, hádanky a prešmyčky spojené s video ukážkou animovaného deduška Večerníčka.

Určené: pre 1. – 4. ročník


Ľudmila Podjavorinská – o živote a tvorbe známej slovenskej spisovateľky, recitácie z najznámejších veršovaných kníh Čin – čin spojené s video ukážkou animovaného večerníčka.

Určené: pre 1. – 4. ročník


Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782


Literárne hodiny pre 2. stupeň

Anton Bernolák – nielen o spisovnej slovenčine, nárečiach, ale aj o jazykovedcovi, návšteva Spolku sv. Vojtecha v Trnave, súťaž Promenádou.

Určené: pre 5. – 9. ročník


Jack London – o živote a tvorbe najznámejšieho amerického spisovateľa, ukážky z kníh.

Určené: pre 6. – 9. ročník


Svetlana Majchráková – historické romány pre tínedžerov.

Určené: pre 7. – 9. ročník


Ľudovít Štúr – nielen zo života politika, spisovateľa a jazykovedca + súťaž.

Určené: pre 6. – 9. ročník


Jules Verne – dobrodružné detstvo i mladosť najznámejšieho francúzskeho autora sci-fi a dobrodružných románov.

Určené: pre 6. – 9. ročník


Vojtech Zamarovský – o živote a diele slovenského autora literatúry faktu, ktorý sa venoval najstarším dejinám ľudstva.

Určené: pre 6. – 9. ročník


Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Stretnutia s regionálnymi autormi

Ján Čápka – verše, hádanky, slovné hračky, prešmyčky i povesti.

Určené: pre 1. – 4. ročník


Beata Kuracinová – nielen o prechádzkach Trnavou, či o lienke, ako bodky hľadala. Spojené s hudobným sprievodom.

Určené: pre MŠ, 1. – 3. ročník


Oksana Lukomska – čítanie v ukrajinskom i slovenskom jazyku spojené s tvorivou dielňou ľubovoľného zamerania.

Určené: pre 1. – 4. ročník


Svetlana Majchráková – o škriatkoch a legendách, ale i o lúčnych veršovačkách.

Určené: pre 1. – 4. ročník


Gabriela Spustová – o skutočných príbehoch s mačiatkami, včielkami a bábätkami.

Určené: pre 2. – 4. ročník


Miroslava Varáčková – o háklivých témach našich tínedžerov (šikanovanie, ťažké situácie v rodine).

Určené: pre 8. – 9. ročník


Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Cyklus podujatí zameraných na ľudské práva – práva detí. Vhodné pre 1. a 2. stupeň:

Žijú medzi nami – právo na vzdelanie pre všetkých - stretnutie s nevidiacim knihovníkom, Braillovo písmo, pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých.

Určené: pre MŠ, 1. – 4. ročník, 5. – 9. ročník


Na dne sveta - stretnutie s jaskyniarom, prezentácia + praktické ukážky.

Určené: pre 2. – 6. ročník


Aj my chodíme do práce - stretnutie so záchranármi a ich štvornohými pomocníkmi.

Určené: pre MŠ, 1. – 4. ročník, 5. – 9. ročník


Les v knihe ukrytý, spoznaj ho i ty - stretnutie s lesným pedagógom.

Určené: pre 2. – 5. ročník


Kontakt:

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Voľnočasové aktivity. Vhodné pri príležitosti MDD, počas prázdnin alebo na vyžiadanie

Vedomostný milionárik – súťaž pre deti s otázkami vybratými z kníh v našom fonde, rýchla ceruzka, možnosti, pomoc kniha, priateľ, telefón.

Kufor plný vedomostí – súťaž zameraná pre jednotlivcov i súťažné družstvá, spolupráca detí, slovná zásoba, vlastná tvorba.

S abecedou do sveta – súťaž pre jednotlivcov i družstvá, slovná zásoba, vedomostný prehľad.


Kontakt:

Mgr. Terézia Kozmálová

detske@kniznicatrnava.sk

tel: 033/5511782

Ponuky pobočky Prednádražie na šk. rok 2020/2021

Materské školy:

Malí – základné informácie, čo je knižnica, načo nám slúži

Strední – základné informácie, čo je knižnica, načo nám slúži, ako vzniká kniha

Veľkí – ako sa stať čitateľom knižnice, ako sa spávať ku knihe. Súčasťou je hra Čo už viem formou otázok, ktoré si volia deti podľa piktogramov. Hra obsahuje otázky o zvieratkách, o povolaniach, o veciach okolo nás, o ovocí a zelenine.


Kontakt:

Dana Vaculíková

Pobočka Prednádražie, Mozartova 10, Trnava

pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

ZŠ Hodina informačnej prípravy pre 1. ročník

Oboznámenie detí s knižnicou, čo je knižnica, načo slúži, rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom, ako sa stať čitateľom knižnice, ako sa správať ku knihe, ukážka kníh, ktoré sú deťom v knižnici k dispozícii. Čítanie z knihy alebo zábavná súťažná hra Písmenkovo, hádankovo, rozprávkovo, knižnica. Hra obsahuje otázky o knižnici, hádanky, abecedu, dopĺňanie názvu rozprávky. Deti sú rozdelené na tri družstvá a súťažia medzi sebou, ktoré družstvo získa viac bodov. 

Táto hra je v zjednodušenej forme vhodná i pre deti s viacnásobným postihnutím.


Kontakt:

Dana Vaculíková

Pobočka Prednádražie, Mozartova 10, Trnava

pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

ZŠ Hodina informačnej prípravy pre 2. ročník

Stručné informácie o knižnici, zoznámenie detí s triedením detskej literatúry, orientácia podľa abecedy. Súčasťou je hra Kto hľadá, nájde. Deti sú rozdelené na tri družstvá, riešia úlohy, ktoré sa týkajú vyhľadávania kníh podľa abecedy. Hra učí deti orientovať sa v literatúre pre deti.


Kontakt:

Dana Vaculíková

Pobočka Prednádražie, Mozartova 10, Trnava

pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

ZŠ Hodina informačnej prípravy pre 3. ročník

O knižnici, členstvo v knižnici, rozdiel medzi krásnou (umeleckou) a odbornou (náučnou) literatúrou pre deti – názorné ukážky rozdielov, napr. porovnanie textu o medveďovi v odbornej literatúre a v rozprávke, ap. Súčasťou je hra Tretiak som a veľa viem.

Jednotlivé kolá súťaže:

Pyramída vedomostí - dopĺňanie názvu kníh, mená autorov, vyhľadávanie v texte, jednotlivé žánre krásnej literatúry (dievčenské romány, povesti...), o knižnici (dĺžka výpožičnej doby, ako poznáš knihy z knižnice...)

Pre hlavičky makovičky - tvorivé písanie - z daných slov deti vytvárajú

rozprávku, príbeh.


Hádankové kolo - vyriešením hádaniek vylúštia tajničku.

Rýchle prsty - deti skladajú puzzle


Kontakt:

Dana Vaculíková

Pobočka Prednádražie, Mozartova 10, Trnava

pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

ZŠ Hodina informačnej prípravy pre 4. ročník

Encyklopédie a slovníky - čo sú encyklopédie a slovníky, aké rôzne slovníky poznáme, ako sú usporiadané, čo je obsah, čo je register. Vyhľadávanie informácií a tesná abeceda ako veľká pomôcka pri vyhľadávaní. Rozdelenie náučnej literatúry podľa Medzinárodného desatinného triedenia (MDT). Súčasťou je súťaž v praktickom vyhľadávaní informácií v slovníkoch a encyklopédiách. Tri družstvá dostávajú veľmi podobné alebo rovnaké knihy a hľadajú informácie podľa registra, či obsahu, aby mohli stručne odpovedať na súťažné otázky.


Kontakt:

Dana Vaculíková

Pobočka Prednádražie, Mozartova 10, Trnava

pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

Literárne hodiny pre 2. stupeň

Ezop a bájky – cieľom hodiny je zoznámiť deti s prvým bájkarom Ezopom a pomocou ponaučení plynúcich z bájok poukázať na nepekné vlastnosti človeka.

Jozef Horák a povesti – Jozef Horák ako autor slovenských povestí. Rozdelenie povestí, ich historicko-spoločenský význam.

Mýty a báje – podujatie mapuje rozdiel medzi mýtom a bájou. Ukážky slovenských mýtov, svetových mýtov a bájí.

Jules Verne a vedecko-fantastická literatúra – podujatie predstavuje najvýznamnejšieho predstaviteľa sci-fi literatúry pre deti a mládež, jeho život a dielo.

Jack London a dobrodružná literatúra – život a dielo najznámejšieho amerického autora dobrodružnej literatúry, ukážky z tvorby.

Gabriela Futová – zážitkové čítanie z kníh obľúbenej autorky, ktoré s humorom a nadhľadom rieši problémy dnešných detí.

Daniel Hevier – žánrovo bohatá a pestrá tvorba od rozprávok, poviedok a básní, plná humoru, fantázie a optimizmu. Ukážky z tvorby.


Kontakt:

Dana Vaculíková

Pobočka Prednádražie, Mozartova 10, Trnava

pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

Ponuka pobočky Tulipán na šk. rok 2020/2021

Materské školy

Najkrajšie ilustrácie

Podujatie oboznamuje deti v predškolskom veku s poprednými slovenskými ilustrátormi a približuje im ich tvorbu, vďaka ktorej sú naše knihy pre deti krásne farebné, plné pekných a zaujímavých obrázkov.

Jeseň pradie babie leto

Témou podujatia je priblížiť deťom jeseň ako zaujímavé ročné obdobie so svojskou atmosférou.


Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

ZŠ Literárne hodiny pre 1. stupeň

Krista Bendová – podujatie predstavuje známu slovenskú autorku a dokazuje, že jej knihy sú plné humoru, fantázie a majú čo ponúknuť i dnešnému detskému čitateľovi.

Určené: pre 2. – 4. ročník


Jozef Cíger Hronský – zážitkové čítanie Autorova tvorba pre deti je žánrovo bohatá a pestrá. Humor a životný optimizmus uplatňuje v nenáročných rozprávkach o zvieratkách, ktoré majú ľudské vlastnosti. Tri múdre kozliatka či Smelý Zajko zabávajú deti už vyše 70 rokov a stále sú aktuálne.


Určené: pre 2. – 4. ročník

Jozef Pavlovič – žiakom sa priblíži tematicky pestrá tvorba autora: od prírodných motívov až po moderné civilizačné javy, pričom autor využíva tvorivú prácu s jazykom a šikovné narábanie so slovom. V jeho tvorbe sú zastúpené hádanky, hlavolamy, jazykové rébusy, prešmyčky. Pomocou nich sa zapoja do podujatia aj bystré žiacke hlavičky.

Určené: pre 3. ročník


Ľudmila Podjavorinská – žiakom sa priblíži tvorba obľúbenej 

spisovateľky, ktorá odráža pozitívny vzťah k svetu, lásku k prírode a deťom.

Určené: pre 2. – 4. ročník

Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

ZŠ Literárne hodiny pre 2. stupeň

Líška a hrozno - bájka – cieľom podujatia je žiakom pomocou ponaučení v bájkach priblížiť niektoré všeobecne platné mravné alebo praktické ponaučenia prospešné životu, napr. „lepšie je konať, ako hovoriť“.

Určené: pre 6. ročník


Gabriela Futová – cieľom podujatia je žiakov utvrdiť v presvedčení, že prežiť čas s pútavými knihami populárnej spisovateľky je jeden z najlepších spôsobov, ako tráviť voľný čas a pritom zažiť okamihy napätia a dobrodružstva.

Určené: pre 5. – 9. ročník


Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

Tematicky zamerané podujatia

Chráňme strom, ktorého sme kvetom!

Tematické popoludnie zamerané na ochranu životného prostredia. Účastníkom podujatia sa zdôrazňuje, že je životne dôležité rozumieť problémom životného prostredia, lebo len vtedy ho môžeme chrániť, keď mu rozumieme.

Určené: pre školské kluby a krúžky


Od Adventu do Vianoc

Niet vari v roku sviatočnejších chvíľ, ktoré by boli opradené toľkým množstvom obyčají, zvykov alebo magických úkonov ako práve toto obdobie. Žiaci sa oboznámia s rôznymi tradíciami a zvykmi, ktoré sa konajú počas adventného obdobia.

Určené: bez obmedzenia veku


Rozprávky známe i neznáme – súťaž

Snaha prebudiť záujem o klasické rozprávky, ktoré preukázali svoju životnosť v nadčasovej dimenzii. Poukázať na to, že rozprávka je synonymom zázračného, krásneho, ušľachtilého a najmä pozitívneho.

Určené: pre 2. – 4. ročník


Stoj, pozor, voľno!

Rôzne druhy dopravných prostriedkov, dopravné značky, oboznámiť deti s dodržiavaním bezpečnosti na cestách.

Určené: pre 1. ročník


Kontakt:

Mgr. Veronika Chorvatovičová

Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk

tel. 033/55 22 037

Ponuka hudobného oddelenia na šk. rok 2020/2021

Materské školy:

O čistote - maňuška sa s deťmi rozpráva o umývaní rúk, zúbkov, česaní a naučí ich básničky. Určené pre najmenšie deti a stredňákov

Čarovné slovíčka - hudobné divadielko o medvedíkovi zamerané na slušné správanie. Určené pre stredňákov

Ľudské telo a zdravie - Janko Zvedavko prezradí deťom veľa zaujímavostí o ľudskom tele a v divadielku O maškrtnom šteniatku sa deti dozvedia, ako sa vyrába med. Určené pre predškolákov

Krajina Hudba 1. - deti nazrú do domčeka, v ktorom býva notová osnova a noty. Naučia sa notovú hru. 

Krajina Hudba 2. - deti sa naučia zábavným spôsobom hudobnú náuku, rytmus, oboznámia sa s dĺžkou doby u nôt a s pomlčkami.

Určené pre predškolákov

ZŠ Určené: pre I. stupeň, tiež vhodné pre mentálne postihnutých žiakov

Fašiangy

Vítanie jari

Prišla jeseň

Od Adventu do Vianoc – program o ľudových zvykoch a tradíciách.

Hudobné nástroje sa predstavujú – hudobná náuka o hudobných nástrojoch.

Krajina Hudba 2. - deti sa naučia zábavným spôsobom hudobnú náuku, rytmus, oboznámia sa s dĺžkou doby u nôt a s pomlčkami.

Miroslav Saniga: Rozprávky z Konvalinkového údolia – zážitková hodina zameraná na prírodu, rôzne druhy vtákov s využitím prvkov biblioterapie a muzikoterapie.

Môj život s hudbou – stretnutia s mladými, talentovanými hudobníkmi spojené s koncertom. Konajú sa 3x ročne (marec, jún, október)

Určené: pre I. stupeň a školské kluby

Skús uhádnuť – hudobno-zábavné popoludnia: hudobné hádanky, krížovky a doplňovačky. 

Určené: popoludňajší program pre školské kluby v utorok až piatok od 12.30 do 16.00 hod.


V rytme melódie – hudobno-pohybové aktivity s využitím prvkov muzikoterapie.

Určené: pre I. stupeň, tiež vhodné pre mentálne postihnutých žiakov


Kontakt:

PhDr. Alena Vozárová

hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/5511590

ZŠ Určené: pre II. stupeň, tiež vhodné pre mentálne postihnutých žiakov

Hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na:

Slovenská hudba 20. storočia

Mikuláš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider Trnavský

Česká hudba 20. storočia

Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Jaroslav Ježek

Muzikál

West Side Story, Fidlikant na streche, My Fair Lady, Cyrano z predmestia, Na skle maľované, Dracula

Džez

Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Peter Lipa

Šansón

Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Hana Hegerová

Hudba USA 20. storočia

Louis Armstrong, Georg Gershwin, Ella Fitzgerald, Elvis Presley, The Beatles,

The Rolling Stones, Joe Cocker, ABBA, Bob Marley, Eric Clapton

Ľudová pieseň

Darina Laščiaková, Miroslav Dvorský, Ján Berky Mrenica


Kontakt:

PhDr. Alena Vozárová

hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/5511590

Pre stredné školy

Každé podujatie prispôsobujeme konkrétnej objednanej skupine – počet žiakov, časový rozvrh, požiadavky učiteľa. Ponúkaný okruh podujatí môžeme doplniť a prispôsobiť vašim ďalším požiadavkám. Podujatia sú rozdelené podľa toho, ktoré oddelenia a pobočky ich ponúkajú.

V prípade záujmu vás prosíme, aby ste sa vopred prihlásili (osobne, telefonicky, emailom). Kontakty sú uvedené za jednotlivými ponukami. Tešíme sa na vašu návštevu v knižnici a uvítame aj námety na ďalšiu spoluprácu. Pri kolektívnej návšteve sa môžu študenti bezplatne zapísať za člena našej knižnice.

Pre stredné školy

Ponuka podujatí pre stredné školy v šk. roku 2020/2021

Hodina informačnej prípravy

Je určená na zvýšenie čitateľskej a informačnej gramotnosti študentov stredných škôl. Dôraz sa kladie na:

 • informačné pramene a ich rozdelenie
 • hlavné úlohy knižníc
 • typy knižníc
 • poslanie knižníc
 • poskytované služby (výpožičky - absenčné a prezenčné, rešerš, bibliografia, MVS, MMVS)
 • pravidlá, ako si požičiavať knihy
 • orientácia v knižničnom fonde
 • webová stránka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave www.kniznicatrnava.sk
 • prezentácia on-line katalógu a jeho využitie
 • práca s čitateľským kontom
 • moderné informačné technológie v knižnici a možnosti ich využitia


Kontakt:

Mgr. Iveta Šimčíková

útvar referenčných služieb, Rázusova 1, Trnava

iveta.simcikova@kniznicatrnava.sk, bio@kniznicatrnava.sk

tel. 033/5511782, kl.23

Literárne bloky

Katolícka moderna - medzivojnová poézia ovplyvnená literárnymi smermi poetizmom a surealizmom, motívy a inšpiračné zdroje, zahraničný exil a domáci exil – výber autorov je ovplyvnený ich vzťahom k Trnave

zahraničný exil: Rudolf Dilong, Andrej Žarnov, Karol Strmeň, Mikuláš Šprinc, Gorazd Zvonický

domáci exil: Janko Silan, Svetloslav Veigl, Pavol Gašparovič Hlbina, Paľo Ušák Oliva, Ján Haranta

život a dielo jednotlivých autorov

Kontakt:

Alena Beňová

oddelenie beletrie, Rázusova 1, Trnava

beletria@kniznicatrnava.sk

tel. 033/5511782, kl.20


Avantgarda – popis hlavných znakov avantgardy, základné avantgardné smery, stručný výklad jednotlivých smerov a ich najznámejších predstaviteľov, jednotlivé avantgardné smery na Slovensku a ich predstavitelia. Čítanie ukážok z najznámejších diel avantgardy na Slovensku.

Kontakt:

Mgr. Viera Zrníková

oddelenie odbornej literatúry, Rázusova 1, Trnava

odborne@kniznicatrnava.sk

tel. 033/5511782, kl.17

Hudobné oddelenie ponúka na šk. rok 2020/2021

Hudobno-slovné pásma tematicky zamerané na:

Slovenská hudba 20. storočia

Mikuláš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider Trnavský


Česká hudba 20. storočia

Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Jaroslav Ježek


Muzikál

West Side Story, Fidlikant na streche, My Fair Lady, Cyrano z predmestia, Na skle maľované, Dracula


Džez

Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Peter Lipa


Šansón

Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Hana Hegerová


Hudba 20. storočia

Louis Armstrong, Georg Gershwin, Ella Fitzgerald, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Joe Cocker, ABBA, Bob Marley, Eric Clapton


Classical music - pop music

The Piano Guys, David Garrett


Ľudová pieseň

Darina Laščiaková, Miroslav Dvorský, Ján Berky Mrenica


Hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe slovenských i svetových hudobných skladateľov:

 • Mikuláš Schneider Trnavský
 • Gejza Dusík
 • Félix Mendelssohn-Bartholdy
 • Georg Fridrich Händl
 • Joseph Haydn
 • Johann Strauss
 • Johann Sebastian Bach
 • Antonio Vivaldi


Kontakt:

PhDr. Alena Vozárová

hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského 5

hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

tel. 033/5511590

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?