icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Vzdelávacie aktivity pre školy

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave každoročne pripravuje vzdelávacie podujatia pre všetky typy škôl - materské, základné, stredné, ktoré môžu byť súčasťou vyučovacieho procesu

  • útvar referenčných služieb, Rázusova 1
  • oddelenie pre deti, Rázusova 1
  • pobočka Prednádražie, Mozartova 10
  • pobočka Tulipán, ZŠ Gorkého ul. 21
  • hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera -Trnavského 5
Viac info
Vzdelávacie aktivity pre školy
Trnavská poetika

Trnavská poetika

Trnavská poetika už niekoľko rokov ponúka cyklus stretnutí s autormi poetického slova, s básnikmi, spisovateľmi i hudobníkmi, a to nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.

Viac info

Aktivity pre seniorov

V Knižnici Juraja Fándlyho pravidelne pripravujeme záujmové a vzdelávacie aktivity pre seniorov.

Tréning pamäti - cyklus tréningov aktivizujúcich kognitívne schopnosti

Spoločne to zvládneme - kurz počítačovej gramotnosti, ktorý v niekoľkých lekciách umožní seniorom nadobudnúť základné znalosti a zručnosti v oblasti práce s počítačom a internetom. Určený je pre tých, ktorí do styku s počítačom ešte neprišli, alebo sa s ním stretávali minimálne, to znamená pre začiatočníkov.

Ďalším vzdelávacím podujatím pre seniorov je kurz využívania mobilných zariadení.

Aktivity pre seniorov
Týždeň slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Týždeň slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc každoročne organizujú celoslovenské podujatie nazvané Týždeň slovenských knižníc. Jeho cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti. Podujatie sa koná vždy na začiatku marca - Mesiaca knihy. Knižnice realizujú besedy so spisovateľmi, autorské čítania, workshopy, prezentácie, literárne hodiny, burzy kníh a pod. pre všetky vekové kategórie svojich čitateľov a návštevníkov. Všetky tieto podujatia sú zamerané na propagáciu a prezentáciu kníh, knižnej kultúry a na podporu čítania.

viac info...

Prázdninový superklub

Knižnica pripravuje tento program už od roku 1992, keď sa uskutočnil nultý ročník Prázdninového superklubu.

Knihovníci si uvedomili, že knižnica nepozná prázdniny a práve v tomto čase má príležitosť podporovať nadobudnutý kultúrny návyk čítania a pravidelný kontakt s knihou. Počas letných prázdnin každú stredu je pripravený spoločný zaujímavý program. Program je koncipovaný tak, aby sme deťom poskytli oddych, zábavu i poučenie. Deti sa nemusia vopred prihlasovať, prídu iba vtedy, kedy im to vyhovuje, žiadne stretnutie nie je záväzné. 

Prázdninový superklub
Literárny salón Trnava

Literárny salón Trnava

Literárna súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zobraziť viac
Fórum humoristov

Fórum humoristov

  • literárny klub pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave; 
  • je otvorené zoskupenie ľudí, ktorí tvoria - píšu, kreslia a tých, ktorí humor a satiru milujú. Vítaní sú všetci priatelia a sympatizanti dobrého humoru a knižnice.
Viac informácií

Rozhovory z knižnice

viac info
Rozhovory z knižnice
Maličkí a ich mamičky

Maličkí a ich mamičky

Cyklus podujatí pre deti predškolského veku a ich mamičky sa začal v roku 2005.

Uskutočňuje sa v oddelení pre deti, v trnavských materských centrách, ale i počas akcie Májový kvet na Trojičnom námestí. Prečo čítame, kedy treba začať čítať, čo dieťaťu čítať, koľko treba čítať - to sú otázky, ktoré sa snažia knihovníčky zodpovedať na stretnutí s mamičkami na rodičovskej dovolenke. Súčasťou je hlasné čítanie, dramatizácia, tvorivá dramatika, alebo tvorivá dielňa pre deti, ako aj propagačný bulletin.

Čítanie deťom

Zobraz viac
Čítanie deťom
Literárne inšpirácie

Literárne inšpirácie

Napriek protipandemickým opatreniam /zákaz organizovania podujatí/ sa Knižnica Juraja Fándlyho rozhodla ponúknuť pre priateľov slova alternatívu. Podobne ako počas jarných obmedzení kultúrnych podujatí pripravila tentoraz nielen pre svojich pre čitateľov, ale aj čitateľov Trnavského hlasu extra, pravidelné Literárne inšpirácie na víkend.

V spolupráci s regionálnymi internetovými novinami Trnavský hlas extra a Trnava live ponúkneme každý druhý týždeň krátke video na víkend s reflexiou na súčasnosť očami literárnych diel.

Slovo tak aj napriek krízam a obmedzeniam môže byť mostom, ktorý nás bude spájať v nádeji a v dorozumení. 

viac info

Biblioterapia

Biblioterapia – pojem biblioterapia vznikol spojením gréckych slov biblion – kniha a therapeia – liečiť. Základ biblioterapie je cielené používanie kníh a vhodne zvoleného textu k zlepšeniu psychického stavu človeka. Pilarčíková-Hýblová (1997) zhrnula najčastejšie uvádzané biblioterapeutické ciele: urýchlenie adaptácie na novú životnú situáciu, odvrátenie pozornosti od vlastných problémov, vnútorná motivácia, aktivizácia a stimulácia k uzdraveniu, sebarealizácia, zvýšenie sebavedomia, urýchlenie socializácie a stimulácie komunikácie s okolím, zmena postojov, hodnôt, rozvíjanie pamäti, myslenia a pozornosti, zvládnutie životných kríz a prekonávanie vnútorných konfliktov, pozitívna stimulácia emocionálneho, etického a sociálneho cítenia.

Úloha knihovníkov v oblasti biblioterapie je preventívne pôsobiť na jedincov využívaním prvkov biblioterapie a poskytovať psychickú podporu tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.

Zobraziť viac
Biblioterapia

Žijú medzi nami

Inšpiráciou na vznik podujatia takéhoto zamerania bolo oddelenie pre nevidiacich, ktoré poskytuje služby zrakovo postihnutým a zdravotne znevýhodneným občanom.

Cieľom podujatí v tomto cykle je oboznamovať deti so životom postihnutých ľudí, učiť ich empatii. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 27. 3. 2003. Pravidelným hosťom stretnutí je nevidomý knihovník PhDr. Július Bartek. Deti sa dozvedia o rôznych postihnutiach a pomôckach, ktoré sú pre zdravotne postihnutých ľudí životne dôležité. PhDr. Bartek oboznamuje deti s tým, ako nevidiaci čítajú, píšu a ďalej sa vzdelávajú. Každé dieťa dostáva na pamiatku svoje meno, napísané v Braillovom písme, vyskúša si pocity nevidiaceho, či nepočujúceho človeka a naučí sa niekoľko slov v posunkovej reči. Ročne sa takýchto stretnutí uskutoční priemerne desať a sú súčasťou projektu Sme deti sveta, v ktorom sa deti oboznamujú s desiatimi zásadami Dohovoru ľudských práv pre deti.


Z podujatí

Žijú medzi nami
Vedomostná súťaž

Vedomostná súťaž

Zábavné kvízy a vedomostné súťaže pre všetkých, ktorí si chcú prevetrať hlavy a otestovať svoje poznanie.

Poď ku kvízom

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?